---  Vekommen til vår Internett-side:  ( åpnet i desember 2007):         http://hunwww.net/index.html  ( intern )
     http://hunwww.net/ekte-kristendom
Siste nytt! ( ekstern )!       
 

 Forord    Innhold   Gjestebok   Adresser   Kunngjøringer 
 Google 

http://hunwww.net/ekte-kristendom/img/bible0b.gi

ekte-kristendom

http://hunwww.net/ekte-kristendom/img/ekte-kristendom.jpg
--- Forord: 
Velkommen til vår Internett-side:  ekte-kristendom ! 


   Her er alt i sin spede begynnelse enda, med denne Internett-siden, men den er forhåpentligvis også godt underveis. Jeg er ikke i tvil om at det trengs en slik Internett-side, - om Ekte kristendom. Og flere og mere til! 
   For å motarbeide frykt, svik, overfladiskhet, likegyldighet, løgn, hykleri, egoisme, korrupsjon, etc. For å stimulere til ekte kjærlighet, til Gud og med-mennesker. Og tillit til Gud og kristen-dom!

   Jo da, slikt noe trengs - og er viktig, både i Norge og resten av verden. Den som tviler på det er analfabet! Så la oss da hver for oss og sammen se om vi kan gjøre noe med det, - og eventuelt hvordan dette her nu kan være noe for meg, deg og andre ... Og hvorhen og hvordan det går videre!

   Ordet er levende og næringsrikt! Men babbelet hører det Babylon som står for fall til! Og vi trenger å ha olje i lampene våre ...

   Jeg håper nu at dette her på dette nettstedet enda spede forsøk på iniativ i Ordet mere og mere vil utfolde seg organisk, i Guds vilje, i levende og aktiv og nødvendig kristendom!

   Hva er det så som står for fall nu, underveis og fremefter?

   Og hva ikke? Hva er falskt, og hva er ekte? Og er forskjellen viktig, - eller av hvilken betydning?

   Og hvordan kommer vi videre?

   Noen vil kanskje også spørre: Hvilken menighet og kirke er det jeg som redaktør her nu og Internett-siden ekte-kristendom bekjenner seg til?
   Svaret på dette siste er: Samme menighet og kirke som apostlene. Enkelt nok.

   Du ønsker kanskje å delta - eller å involvere deg på noe vis? Her kan du få offentliggjøre artikler, dikt, informasjon, meldinger, musikk, bilder, forslag, notater, osv. - hvis redaksjonen i ekte-kristendom finner det akseptabelt og av tilstrekkelig interesse for nettverket ekte-kristendom. Helt uten forstyrrende reklame eller lureri!

   Men det er og kan være andre måter du kan involvere deg og delta på også. Og vi hører så gjerne ifra deg i så måte! Eller du kan få høre ifra oss hvis du gir beskjed? Ta i mellomtiden en titt på hva vi foreløbig iallfall har fått til her, og forsøker å få til ... og gi oss så gjerne kommentarer og beskjed ...

   En foreløbig beste hilsen, og hjertelig velkommen,
   ifra redaktør Rune L. Hansen!
   
   

--- 
          INNHOLD:

-- Klikk her for en Oversikt over det foreløbige innholdet på ekte-kristendom - ( internt ) <--- NB: Denne oppdateres bare sjelden eller periodisk! 
-- Eller se mere oversiktlig - og alfabetisk - herunder: 
-- Administrasjon  ( ekstern ) -
-- Anstendighet  ( ekstern ) -
-- Artikler  ( ekstern ) -
-- Assosiasjon Forum Nettverk ( ekstern ) -
-- Barn  ( ekstern ) -
-- Barnas side  ( ekstern ) -
-- Babylon  ( ekstern ) -
-- Bibelen  ( ekstern ) -
-- Brever  ( ekstern ) -
-- Bøker, tidsskrifter, etc.  ( ekstern ) -
-- Dagens bibel-ord  ( ekstern ) -
-- Dagens ifra skatt-kammeret  ( ekstern ) -
-- Familie  ( ekstern ) -
-- Film  ( ekstern ) -
-- Foreldre  ( ekstern ) -
-- Gjestebok  ( ekstern ) -
-- Hjemmeskole / Hjemme-undervisning  ( ekstern ) -
-- Hjemstedet  ( ekstern ) -
-- Innblikk!   ( ekstern ) -
-- Korrupsjon  ( ekstern ) -
-- Korrupsjon - i Norge  ( ekstern ) -
-- Kriminalitet  ( ekstern )  -
-- Kristendom  ( ekstern ) -
-- Kultur / Historie  ( ekstern ) -
-- Kunngjøringer  ( ekstern ) -
-- Kunnskap, visdom, lærdom  ( ekstern ) -
-- Linker  ( ekstern ) -
-- Lov og rett  ( ekstern ) -
-- Mann og kvinne  ( ekstern ) -
-- Menneske-vern  ( ekstern ) -
-- Medisin, helse og ernæring  ( ekstern ) -
-- Meldinger  ( ekstern ) -
-- Musikk  ( ekstern ) -
-- Naboskap  ( ekstern ) -
-- Nyeste bidrag  ( ekstern ) -
-- Oppskrifter  ( ekstern ) -
-- Oppslags-tavle  ( ekstern ) -
-- PC, programmer. etc.  ( ekstern ) -
-- Pekefingeren!  ( intern - ekstern intern ) -
-- Poesi  ( ekstern ) -
-- Redaksjon ekte-kristendom  ( ekstern ) -
-- Redaksjonens ord  ( ekstern ) -
-- Saker  ( ekstern ) -
-- Samtale / Ord-veksling  ( ekstern ) -
-- Siste nytt! ( ekstern )!
-- Svangerskap  ( ekstern ) -
-- Ungdom  ( ekstern ) -
-- Vinduet, her nu - --->
--
---
--- --- --- ---
--- 

http://hunwww.net/ekte-kristendom/img/ekte-kristendom.jpg
---

---  


--- INFO: 
--- Sist noe justert pr. 28.05. 2008, rlh. - 

http://hunwww.net/ekte-kristendom/img/animtrav.gif

--- Ekte kristendom  befinner seg på Internett-området  hunwww.net  -- ( internt ) - 
--- Brever og e-post til ekte-kristendom, kan iallfall inntil videre sendes til:

              Rune L. Hansen,
              Tindeland,
              N-5568 Vikebygd,
              Norge.
              Tlf. 53 76 76 87. 
        PG:  0533 38 85605. 
                  Foretaksnr. / Org.nr.: 971 383 755. 
              E-post:  hunwww@online.no

--- Du kan evt. skrive i Gjesteboken - hvis du trykker her!  ( ekstern )!

--- ---

 Herunder kan du også sende en e-post

 av noe slag, til ekte-kristendom / 

   Hvis vi efter å ha lest den evt. finner den av interesse for andre
   så vil du efter hvert gjenfinne den i avdelingen for Meldinger. 

Ditt navn:

Evt. telefon:

Evt. din e-post adresse:

PS: Krøll-alfa - @ - skriver du slik: Alt Gr (+) 2. Eller: Ctrl (+) Alt + 2.

Overskrift:

Skriv hva du har på hjertet nu her:

          Takk for deltagelsen!      

 


-------  Hvis den ikke virker, - så klikk heller her:    hunwww@online.no

---  
    Ang. Sub rosa, - ifra rlh /

E-post Fra: Rune L. Hansen - hunwww@online.no
Sendt: 10.03. 2008, 02:10
Til: Alle og enhver! -
 
  Jeg foreslår at om det er noe du og dere tenker at jeg kanskje skal være tilbakeholdende med å offentliggjøre, for eksempel i mine Dagboks-notater, at det da blir skrevet innenfor klemmene Sub-rosa> dette, og klemmene, kan da bli usynlig <Sub-rosa - hvis det er ok? Jeg regner med at det kanskje er ok hvis jeg ikke hører annet.
  PS: Jeg vil jo dog likevel også kunne være tilbakeholdende i så måte.

  Med beste hilsen ifra
  Rune L. Hansen!

***
---