--- rlh 30.01. 2007, Vikebygd. (Ble også tilsendt avisene Dagen, Grannar og Haugesunds Avis. Kom på trykk i lokalavisen Grannar i tankevekkende endret og forkortet form.)

 

Til:

Magazinet, avisen,

Pb. 6899 St. Olavsplass,

N-0130 Oslo, Norge.

Tlf. 22 99 76 90. –

 

--- INNLEGG VEDR. FAMILIE:

 

Det kristne ekteskapet

 

   Disse babylonske tider!

   I et ekteskap kan det hendelsesvis skje små konflikter eller noe, - som ofte blir blåst opp til noe stort. Uforholsmessig meget stort ofte, i mange ekteskap og familier. Mange tenker dermed altfor fort på skilsmisse! Og ikke på ekteskapet, og å verne om verdiene. Også – og kanskje særlig? – utenfor-stående! De tenker veldig ofte på hvilken av partene de skal holde med og å ta parti for, og på splittelse, adskillelse og skilsmisse!

   Liten tue (eller liten flue) kan også sånn sett velte stort lass! Små ting egentlig som uheldigvis skjer i et ekteskap kan få enormt store og urimelige – og unødvendige – konsekvenser! Ofte fordi utenfor-stående på noe slags sett og vis involverer seg partisk, frenetisk eller fiksert i saken. En liten ubesindighet, en krangel, en uenighet – kan lede galt avsted, – og lede inn i allianser som leder enda galere avsted!

   Det oppriktig kristne ekteskapet, og familien – med den veiledning som gies igjennom Bibelen og den kristne ånd – har i forhold til vel alt annet tilsvarende mange fordeler og fortrinn!

   Den veiledning som i det hele derigjennom gies er storslagen!

   Og styrker og gleder ekteskapet og familien overdådig meget! Også forut for ekteskapet og det seksuelle, og forut for forlovelsen.

   Babylon skjønner iøvrig lite av hva som på så allehånde vis er så forferdelig og galt med sex før eller utenfor ekteskapet!

   Skjøgen skjønner veldig veldig lite av de der tingene!

   Og av ekteskapet også!

   Forlovelses-tiden er et forstadium til hva som kan bli til et ekteskap. Hvor de to forsiktig og anstendig nærmer seg hverandre. Hvilket enten blir til et nei eller et ja til ekteskap! Hvis ja, - et ja ifra begge parter – inklusive deres foreldre. Et ja begrunnet i tillit og kjærlighet. Hvor dette med tillit og kjærlighet er meget viktig og vesentlig! Også med hensyn til å vite hva ekteskapet innebærer og medfører.

   Det er alt det sam-ente i disse ting som særlig styrker, bærer og nærer ekteskapet, familien, slekten og samfunnet.

   Og kan de to virkelig ha kjærlighet og tillit til hverandre? I enighet, trivsel og glede?

   Det halve skal heles – og det hele deles!

   Vet de vilkårene og betingelsene for og i det kristne ekteskapet?

   For eksempel at det er mannen som har det siste og avgjørende ordet, - hvis det ikke er enighet om noe annet! Har de sånn sett den nødvendige tillit og kjærlighet til hverandre?

   Jeg sa: - hvis det ikke er enighet om noe annet! Virkeligheten er paradoksal, - og lover og regler har unntak. Og menneskene er på sett og vis ikke til for loven!

   Kan partene si ja til hverandre, for ekteskapet?

   Og i ekteskapet, - finnes det noen eventuell vei ut av ekteskapet? Er det da så for sent å snu?

   Hva Gud har sammenføyd skal ikke mennesker skille ad, - sies det i Bibelen!

   Og Jesus sier i en sammenheng, - at bare hor kan godtgjøre skilsmisse!

   Han snakker imidlertid også, - om viktigheten av om nødvendig i Jesu navn også å forlate sin familie!

   Og om det tross all omtenksomhet likevel skulle bli til skilsmisse, - hvordan bør en slik i så fall finne sted? I krangel, bråk og spetakkel? Eller veloverveid, saklig, ryddig og ordnet på kristelig vis? I den kristne ånd!

   Er vel ekteskapet så noe en forhaster eller forviller seg inn i? Nei!

   Eller i det heletatt noe en bør eller må inn i? Jeg henviser særlig til hva den tankefulle Paulus sier herom.

   Noen tanker her i forbifarten nu dette i fra min side. Som utdypes på så forsjellig vis i Bibelen. Som jeg særlig jo henviser til, - og som har mangt og meget mere å si herom!

 

Med hilsen ifra

Rune L. Hansen,

 

Tindeland,

N-5568 Vikebygd,

Norge.

Tlf. 53 76 76 87.

---