-- Denne side:  20080928-til-NAV-Trygdeetaten-fra-Trude-Hansen.html  


RLH, 28.09. 2008:  KOPI / AVSKRIFT av håndskrevet brev ifra Trude Hansen til NAV Trygdeetaten.Til:
   NAV Trygdeetaten

   28.09. 2008

   Jeg henviser til det av meg Trude Hansen fremsatte underholdningsbidrags krav til barnas far Rune L. Hansen gjennom NAV.
   Det vil uansett være helt uriktig å fremsette dette krav overfor far.
   Jeg trekker hermed dette krav tilbake.
   Kravet ble fremsatt i en nødverge situasjon.
   Barnas far ble utsatt for en forbrytelse, en kidnapping utført av meg i en nødverge situasjon. Barnas far ble et uskyldig offer for dette.
   Barnas far har hatt store utgifter p.g.a. denne forbrytelse.

   Med hilsen

   Trude Hansen
   Skoglandveien 108
   5514 Haugesund

   (***********
     Fødselsnr. )

---