-- 20081009-brev-til-Rune-fra-NAV-Forvaltning.html  

KOPI / AVSKRIFT: RLH, 20.07. 2009, uten f.nr. (*****) / 
Fra:
NAV Forvaltning Karmøy,
Postboks 3,
5589 Sandeid.

Til:
HANSEN RUNE LEANDER
5568 VIKEBYGD

Dato:  091008  

INNHENTING AV OPPLYSNINGER
F.nr.  061255 *****  (Oppgi f.nr. ved henvendelser til oss.)

I forbindelse med forsørgingstillegget ditt ber vi deg sende oss:
bekreftende dokumentasjon på forsørgerplikten.

Barnetillegget vil bli holdt igjen inntil NAV mottar gyldig dokumentasjon.


Se vedlegg;  Avtale om underholdsbidrag til barn
Vennligst fyll ut skjemaet og send det til NAV.

Person som forsørger barn under 18 år og som mottar uførepensjon, tidsbegrenset uførestønad eller alderspensjon kan få beregnet barnetillegg i sin pensjon.

Fra 1. juni 2006 er det vedtatt at barnetillegg til medlemmer som mottar tidsbegrenset uførestønad etter §§ 12-9 og 12-13 også skal beregnes etter reglene her og etter § 3-26. De nye reglene gjelder både nye og løpende tilfeller. Løpende tilfeller som ikke fyller vilkårene for behovsprøvd barnetillegg får beholde det standardiserte tillegget, hvis dette er gunstigst for disse mottakerene.
Det kan ikke ytes barnetillegg til AFP.

Dersom en pensjonist opplyser at han/hun har barn som vedkommende ikke bor sammen med, eller ikke er pålagt bidragsplikt for, må vedkommende alltid dokumentere at forsørgingsplikt foreligger.

Barnetillegget opphører fra og med måneden etter at barnet har fylt 18 år.

ADMIR MESIC
(+ underskrift)

NAV Forvaltning
Karmøy


---