-- Denne side / ref.:  20090716-til-NAV-ang-barnetrygd-ifra-RLH.html  
-  -


RLH:  Avsendt med vedlegg pr. post torsdag 16.07. 2009.Til:
NAV Forvaltning Karmøy,
Postboks 2011,
5504 Haugesund,
Telefon: 81 58 10 00.

Fra:
Rune L. Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd.
Telefon: 53 76 76 87.

                                                                   Dato: Torsdag 16.07. 2009, Tindeland, Vikebygd i Vindafjord.


   ANGÅENDE BARNETRYGD OG DERES INNHENTING AV OPPLYSNINGER

 
   Jeg henviser til deres, NAV Vindafjord og NAV Forvaltning Karmøy, brev datert 03.07. 2009 angående deres innhenting av opplysninger i forbindelse med min søknad om utvidet barnetrygd for to barn født 251293 og 240597.

   Dere efterspør dokumentasjon på at disse to barna har flyttet tilbake til meg igjen, før dere kan behandle søknaden.
   Jeg vedlegger her nu derfor to slike dokumenter.

   Det ene en kopi av et brev datert 10.07. 2009 ifra meg, Frøydis og Stauda Sofie til Skatteetaten.

   Det andre en kopi av en skriftlig Bekreftelse ifra Trygve og Ingrid Gjerde, datert 15.07. 2009.
   Trygve Einar og Ingrid Gjerde har adresse: N-5440 Mosterhamn, Norge. Tlf. 53 42 62 06 og 53 42 04 29. Trygve Einar mobil-tlf.: 93 03 08 03. Ingrid mobil-tlf.: 93 40 56 93. 

   Både Frøydis og Stauda Sofie har hjemmeskole og går ikke i noen annen eller offentlig skole som kan bekrefte eller bevitne hvor de bor. De to vedlagte dokumenter er imidlertid sikker og pålitelig dokumentasjon.
   Det er, om det er ønskelig ifra deres side, også mulig å telefonere meg, Frøydis og Stauda Sofie for å snakke med oss for eventuelt ytterligere å få bekreftet vår dokumentasjon. Vi har telefon nr. 53 76 76 87, samt mobil-tlf.
91 72 99 20 (Rune), 47 65 37 13 (Frøydis) og 47 70 31 98 (Stauda Sofie).


   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen---