-- 20090717-e-post-fra-RLH-til-adv-Meling.html  
E-post avsendt til advokat Brynjar Meling 17.07. 2009 kl. 06.10 fra Rune L. Hansen:


Hei advokat Brynjar Meling -
 
   Tungesvik skal nu forleden dag ha oversendt advokat Hjelde en kopi av nevnte brev. Det skal nu være gjort.
 
   Ja, Frøydis og Stauda har vært hjemme (altså her i Vikebygd, hos meg) kontinuerlig nu siden 08. mai (Stauda) og 16. mai (Frøydis) 2009.
   De kom først hjem 15. mars, altså nokså straks efter at jeg 12. mars selv kom hjem, men ble som du vet bortført under intenst med trusler, krenkelser og skremsler 19. mars - og under de samme trusler, krenkelser og skremsler fangeholdt (altså meget imot sin vilje) frem imot rettssakene 07. april og 15. og 16. april, og også derefter. Fra 19. mars til 02. april i Krisesenteret i Stord kommune. Derefter i Haugesund kommune og i Fusa kommune.
   Vårt brev datert 10.07. 2009 som vedlegg 14.07. 2009 til Skatteetaten / Folkeregisteret forteller nærmere om dette. Den skriftlige Bekreftelsen datert 15.07. 2009 ifra Trygve Einar og Ingrid Gjerde også.
   Hvorfor de kom hjem igjen? Fordi det er det de selvfølgelig gjør. Fordi det faktisk er her hjemme de bor, og det er her deres pappa er. De har bodd her hele tiden og bor her fortsatt. Trude har med løgner og lureri og med hjelp av særlig Balder, forsøkt å få de til å tro noe annet, men de har ikke latt seg lure så grovt iallfall, men bare ofte og mye blitt skremt og truet. (Gudmund har vært langt mere fordekt og tilbakeholden, men kanskje også slu i så måte.) Iren K. Hebnes var utrolig frekk og utrolig dum. Hun tror visst for eksempel at hun kjenner vår familie og noen i vår familie bedre enn Frøydis og Stauda! Så er hun bare så frekk og dum og farlig at det er helt utrolig.
   De har ikke rømt hjem eller jeg hentet de. Spørsmålet er egentlig for dumt. Men de har jo måttet rømme ifra fangenskapet, truslene og skremslene - og ifra uhyggen, løgnene og lureriet der i Skogland. Greit nok å være der for kort tid, men det er ikke der og uten pappa de bor eller hører til. Deres yngre søsken gråter og har det meget vondt og vanskelig fordi de enda ikke har fått komme hjem til pappa. Alfredo har flere ganger forsøkt å rømme, men pappa har bedt ham om å forsøke å være tålmodig og forsiktig. Mariel er bortimot lammet av skrekk og hjelpeløshet. Urda og Solborg undrende og forskrekket.
   Barna ødelegges av å være borte ifra pappa. Mamma og særlig Balder misliker at det er slik. Hun føler seg forsmådd og mindreverdig og tåler dårlig å høre om barnas ønsker og behov. Hun takler barna dårlig uten pappa. Samtidig som hun lurer de og er hensynsløs overfor de. Hun gjemmer seg bort i søvn og amming, og bla-bla bla-bla av likegyldigheter og lureri. Og i Balder. Og Balder er uhyggelig og forskrekkelig, hånlig og utrivlig overfor barna. Morer seg hånlig med utrivlige morsomheter som han selv betegner som satanisme. Mormor er ganske så utrivlig også, og forsøker å dyrke og å beundre Balder. Og også hans utrivligheter.
 
   Respekt og mere ydmykhet overfor de foreliggende rettsavgjørelser?
   Slik som Trude og Haugaland tingrett overfor slutningen i Fylkesnemndas vedtak?!
   Og slik som deres selvtekter, løgner, frekkheter og iscenesettelser?!
   Og slik som deres mishandling av barna, og frekke løgner?!
   Eller perverse såkalte midlertidige kjennelser ifra Haugaland tingrett?!
   Eller grovt lovstridige og straffbare dommer ifra Haugaland tingrett?!
 
   Respekt og mere ydmykhet overfor uhyre forhastet grov barne- og menneske-mishandling?!
   Og overfor grov løgnaktighet og frekkhet satt i høysetet?!
   Og overfor ulikheten for loven?!
   Og det at Iren K. Hebnes bestemmer alt og ett?!
   Og overfor den fraværende tvilen, som hverken kommer meg eller barna til gode?!
   Overfor de uskyldige, eller overfor de skyldige?!
   Overfor de som grovt mishandler meg og barna mine, og min familie, eller overfor min familie?!
   Overfor terror, trakassering og tortur, eller overfor uskyld?!
 
   Respekt og mere ydmykhet overfor de foreliggende rettsavgjørelser?
   Som de endog forsøker nektes og hindres at kan ankes?!
 
   Stauda Sofie ventet ikke på dommen ifra Haugaland tingrett før hun kom hjem. Massivt med trusler, skremsler og fangehold til tross. Det trengte hun ikke. Hvorfor skulle hun vel det?
   Så dum var hun ikke og er hun ikke.
   Du spør meg retorisk, om hva hvis jeg vinner saken, skal ikke dommen ha noen verdi da heller?
   Til det vil jeg iallfall si:
   At om resultatet da bestrides av Trude eller noen, så er det fortreffelig og godt og vel om hun eller de også i så tilfelle kan ordlegge seg, fremsette innvendinger, mot-argumenter, fortvilelse, forskrekkelse, bekymring, etc.! Det er som det skal og må være.
   Den som ikke lytter hører dårlig, og blir hensynsløs.
 
   Min ydmykhet større i forhold til de foreliggende rettsavgjørelser?
   Det er grenser også sånn sett.
   Ingen, heller ikke barn, skal måtte godta slikt noe av uhyrlig urett!
   Ingen skal måtte godta slikt noe.
 
   Jeg snakket med Hege ved ditt kontor i dag. Jeg oversender i morgen pr. post informasjonene om økonomien. (Jeg oversender en kopi av det samme til advokat Lill Hege Furulund Høimyr også.)
   Familiens økonomi er pr. nu - 16.07. 2009 - på grunn av saks-komplekset, i en ødeleggende heksegryte av spetakkel og endringer!
   Trudes lovstridige bortføringer og fangehold av barna, samt lovstridigheter i tilknytning til dette, siden 03. april 2008, for å tilrane seg en falsk familiestand og å gjøre barna til sin økonomiske inntektskilde, ved å frata barna deres far, hjemsted, skole, identitet, integritet og trivsel, og far hans barn, har også økonomisk dramatisk rasert og endret familiens liv.
   Jeg har overfor NAV påklaget og påklager Trudes begjæring om Underholdsbidrag for barna hun har bortført og fangeholdt.
   Jeg skal også (før fristen 10. august) påklage at Skatteetaten av en eller annen grunn (advokat Hjelde?) har plassert meg i feil skatteklasse.
   Og at NAV efter 01.06. 2009 forsøker å påtvinge meg trygden. Samt har utbetalt Trude forskudd på Underholdsbidrag etc., - endog ifra før 03. april 2008!
   Osv.
 
   At Gulating lagmannsrett skulle kunne finne på å avvise anken høres meget uhyrlig utrolig ut!
   Men de må jo også godt nok få høre hva det dreier seg om.
 
RLH

---