-- 20090819-til-Skattedirektoratet-fra-Skatteetaten.html

Kopi / avskrift: RLH. Kopi av brevet ankom RLH lørdag 22.08. 2009. Personnummer (p.nr.) herunder av meg anonymisert.


Til:
Skattedirektoratet,
Rettsavdelingen - Folkeregistrering,
Postboks 6300 Etterstad,
0603 OSLO.

Fra:
Skatteetaten,
Saksbehandler Britt Byrkjeland, tlf. 52 73 31 29,
Postboks 8103,
4068 Stavanger.
E-post:  skattvest@skatteetaten.no  
Sentralbord: 800 80 000.
Telefaks:  51 91 73 01.
Org. nr.:  991733108.

Deres dato:  14.07.2009           Vår dato:  19.08.2009    Vår referanse:  2009/317940  

U.off. offl. § 13, folkeregisterloven § 13.    

Klage i bostedssak sendt Rettsavdelingen  

Vedlagt oversendes klage mottatt 15.07.2009 fra Rune L. Hansen f.nr. 061255 ***** (p.nr.) innen klagefristen for videre behandling.

Haugaland skattekontor fattet vedtak 03.07.2009 om å registrere felles barn under 18 år som bosatt hos mor i Haugesund.

Skattekontoret har vurdert klagen, men finner ikke å kunne omgjøre vårt vedtak av 03.07.2009.Kopi: Rune Leander Hansen, 5568 Vikebygd,
Trude Monica Hansen, Skoglandsveien 108, 5514 Haugesund,
Advokat Trond Hjelde, Postboks 267, 5501 Haugesund,
Advokat Brynjar N. Meling, Postboks 860 Sentrum, 4004 Stavanger.


Med hilsen

Britt Byrkjeland  (+ underskrift)
førstekonsulent
Seksjon folkeregister
Skatt vest


---