-- 20090912-Rapport-laas-nokkel-TEG.html  
                Rapport om skifting av lås og nøkkelbruk
                    i Rune Hansen’ hjem på Tindeland.

     Rune Hansen ringte meg fra Åna Kretsfengsel den 24. okt. 2008, der han fortalte at han var blitt arrestert og fengslet den 21., da han var innkalt til Vindafjord Lensmannskontor. Han hadde sin hustru Trude og de 7 yngste barna med til Ølen, de hadde da alle bodd hjemme i Vikebygd i tre ukers tid. Trude og barna reiste til Skogland etter at han var arrestert og en politibekjent kjørte hans bil tilbake til Tindeland med beskjed om at han hadde lagt nøkkelen til bil og hjem under venstre forhjulskjerm. Han bad meg så om å kjøre til Tindeland og ta vare på nøklene og se til dyrene og hjemmet, samt kjøpe for til dyrene på Felleskjøpet i Haugesund.
     Neste dag dro jeg så til Tindeland og hadde med meg dyrefor, men jeg fant ingen nøkler så jeg bare foret dyrene og så til at alt var i orden.
     I telefonsamtale med Rune Hansen straks etter ble jeg bedt om å skifte lås i inngangsdør og hengelås i de andre utedørene. Jeg hadde en god utedørslås liggende av merke FAS med dirkfri nøkkel. Denne tok jeg med meg til Tindeland sammen med nye hengelåser den 5 nov. Demonterte den gamle låsen i inngangsdøren (hengelås) og felte inn den nye dørlåsen i døren. Jeg hadde dessverre bare en nøkkel til denne låsen. Jeg kontaktet da Trio Wing i Haugesund og ville kjøpe 2 nøkler til, men fikk beskjed om at det var minst måneds leveringstid på denne nøkkelen men de kunne skaffe emner innen 14 dager. Jeg valgte da å bestille 2 nøkkelemner. Den nøkkelen jeg hadde gav jeg til Rune Hansen’ eldste datter, Idun, da hun skulle bo på Tindeland og passe dyrene, med beskjed om at den måtte hun passe godt på da vi ikke hadde andre nøkler. Det lovet hun.
     14. nov. var jeg til Haugesund og fikk da de 2 nøkkelemnene og filte dem til etter en fotokopi som Trio Wing laget. Var så inne på Tindeland noen dager sener og tilpasset nøklene til dørlåsen. Det viste seg da at de måtte files litt til. Idun ble da med meg tilbake til Skogland og jeg fikk originalnøkkelen med meg hjem og filte så nøklene helt identisk med originalen.
     Reiste så til Tindeland igjen og prøvde de nye nøklene og de passet tilfredsstillende. Var innom på Skogland og gav Idun en nøkkel slik at hun kunne passe dyrene. Det viste seg da senere at hun hadde gitt denne nøkkel til sine to eldste brødre, Gudmund og Balder den 17. des., da hun var syk og ikke kunne reise og se om dyra. Gudmund og Balder skal ha hatt denne nøkkel til mellom jul og nyttår, da fikk Idun den tilbake.
     Var på Skogland og Tindeland den 8. januar 2009, da fikk jeg nøkkelen tilbake fra Idun, da hennes far mente at hun ikke kunne ha den siden hun gav den videre til Gudmund og Balder. Det var nemlig stor fare for at disse to kunne fjerne viktige bevis i saken fra hjemmet.
     Den 3. februar var jeg på nytt på Tindeland, senere i Haugesund der jeg kjørte Rune Hansen’ datter Frøydis til advokat Benedikte Storhaug. Frøydis fikk da en nøkkel av meg til hjemmet i Tindeland med beskjed om at den ikke måtte lånes videre.
     Lørdag den 21. eller søndag den 22. februar var Frøydis sin søster Stauda sammen med sin mor Trude og noen av søsknene samt en venninne (?) av Trude på Tindeland. Trude hentet da mange ting fra hjemmet, men Stauda hadde hele tiden hånd om nøkkelen og låste døren ordentlig etter seg. Dette bekreftet også et ektepar i en hytte nær eiendommen, disse var nemlig nede på eiendommen i kveldingen samme dag med mat til dyrene og da var alle dører lukket.
     Etter at Trude og barna denne dag dro fra Tindeland så reiste de til Balder i Skjold og han ble med til Skogland og var der til kl. 23.30 (ca), kanskje dagen etter (?), da forsvant han plutselig uten å si noe til de andre.
     Mandag den 23. var Frøydis og Idun til Haugesund tidlig på morgenen for å sette opp plakater for Natur og Ungdom, da fant de Balder og en kamerat av ham ved navn Robert på en benk i byen. Balder sa da til de at han og Robert hadde hatt "vakenatt", dvs. at de ikke hadde sovet. Samme mandag ankommer visstnok Balder til Trude i Skogland omkring 9-tiden.
     Den 27. feb. reiste jeg til Tindeland for å hente post og sjekke opp. Da jeg kom der stod alle dører på vid vegg i alle hus og inventaret lå slengt ute på bakken. I et verktøyskrin som stod utenfor vedhuset var det 3 cm vann i! Det hadde bare regnet på mandagen denne uke, altså måtte dette ha vært gjort natt til søndag eller til natt til mandag og av kjentfolk som visste at Rune Hansen var bortreist selv om hans bil stod oppfor huset. Jeg tror at de eneste som kunne ha tilgang til husnøkkelen var Balder og Trude, som begge antagligvis visste at Frøydis hadde nøkkel og denne kunne han ha tatt om kvelden den 21. eller 22. kl 23.30 og ha lagt den tilbake i jakken hennes da han kom tilbake til Skogland tidlig på mandagen. Noen annen forklaring kan jeg ikke finne på disse ting.      

 Mosterhamn, 12. sep. 2009.
Trygve Einar Gjerde,
5440 Mosterhamn.