-- 20091017-Prosesskriv-til-GL-fra-RLH.html  
Til:
Gulating lagmannsrett,
pr. e-post 17.10. 2009 

Fra:
Rune L. Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd

          Dato:  lørdag 17.10. 2009, Tindeland.

Prosesskriv

til Gulating lagmannsrett
Sak nr.:                 09-104084ASD-GULA/AVD1

Ankende part:       Rune Leander Hansen     

Ankemotpart:       Trude Monica Hansen     Advokat Trond Hjelde


***

   Jeg henviser til advokat Brynjar Meling sitt prosesskrift datert 15.10. 2009 til Gulating lagmannsrett.
   Det er påført feil ankemotpart.

   Jeg vil samtidig gjøre oppmerksom på advokat Brynjar Meling sitt prosesskrift datert 31.08. 2009 til Gulating lagmannsrett, som er påført samme ankemotpart, det vil si Vindafjord kommune, men et annet saksnr., det vil si saksnr. 09-013508 ASK-GULA/AVD2. Dette saksnr. er ukjent for meg og jeg ba for en tid tilbake derfor advokat Brynjar Meling og hans kontor om et svar på om dette er en feil og om iøvrig dette hans prosesskrift er beheftet med feil eller hva forklaringen og bakgrunnen kan være, uten at jeg enda har fått noen forklaring eller opplysning i så måte. Hvorvidt dette hans prosesskrift skal være i angjeldende sak med Trude Monica Hansen som ankemotpart eller ikke, eller hvorhen, kan det være av betydning for retten og for undertegnede å finne frem til rett svar på.

   Samtidig vil jeg også gjøre oppmerksom på og be om at Høyesterett gjøres oppmerksom på at både Frøydis og Stauda Sofie helt siden forut for rettssaken i Haugaland tingrett i april i år ønsket å være parter i saken med partsrettigheter, hvilket på mystisk vis ble motarbeidet og hindret av noen. Men at de begge fortsatt ønsker det og vel også har krav på det.


   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen


Dette prosesskriv sendes til Gulating lagmannsrett pr. e-post,
med
kopi til:
-- Advokat Brynjar N. Meling, St. Olavsgt. 13, Postboks 860 Sentrum, 4004 Stavanger. E-post: bm@smco.no  
-- Min datter Frøydis Hansen
forhåpentligvis sin advokat Lill Hege Furulund Høimyr, Karenslyst Allè 8 B, 0278 Oslo. E-post: post@advokat-hoimyr.no  


---
Rune L. Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd.
Tlf. 53 76 76 87 mob. 91 72 99 20,
E-post: hunwww@online.no