-- 20091026-dbn-oppsummering.html  

RLH, 27.10. 2009: Nedenstående oppsummering pr. 26.10. 2009 ble 27.10. 2009 av meg utsendt pr. e-post.  

---
   Følgende ble jo ifra meg utsendt som en e-post:

Den 24. okt. 2009 kl. 18.48 skrev "Rune L. Hansen" <hunwww@online.no>:
 20091024-dbn-utdrag
---
   Jeg savner ungene og bekymrer meg så over deres ve og vel at det er helt ubeskrivelig og gir meg stor smerte og ustoppelig inderlig gråt!
   Med all god grunn for meget stor bekymring.
   Og dette har pågått nær konstant i ett og et halvt års tid nu.
   Og pågår enda!

   Jeg håper Balder, Trude og de andre som har gjort seg skyldige og delaktige i dette selv efter hvert får oppleve slikt noe, så de kan skjønne noe av hva for stor umenneskelighet og urett de har gjort seg delaktig og skyld i.
   Det finnes knapt noe verre.
   Ødeleggelsen og skaden av både meg og ungene, og vår nød, gråt og smerte, og hva som iøvrig inngår og medgår - hva fatter de vel av dette sin umenneskelighet og ugjerning nu?!
---
  Den ble også utsendt til advokat Brynjar Meling, som 24.10. 2009 klokken 19.56 pr. e-post reagerte slik forskrudd på den:

Jeg må erkjenne at jeg reagerer på din e-post. Du gir uttrykk for at du er glad i barna. Samtidig ønsker du at den personen som skal dra omsorg for dem skal oppleve smerte?! 

Kan du forklare hvordan du tror dette påvirker de barna som bor med henne? 

Sendt fra min iPhone

---
   Jeg skrev og avsendte i kveld klokken 23.12, straks jeg mottok hans ord, følgende e-post svar til ham:

Jeg ønsker ikke hun eller noen skal oppleve smerte, men forstå hva for stor urett, smerte og ødeleggelse hun har påført andre. For at hun skal skjønne at slikt gjør en ikke. For at slikt ikke skal gjenta seg, men vendes til rett forståelse og fremferd.
Hvordan det påvirker de barna hun fangeholder? At hva da?
De vet nok at jeg er glad i Trude og ønsker henne alt godt og vel. Jeg vil selvfølgelig ikke at hun skal gjøre ungene eller noen vondt. Hvor vondt og ødeleggende hun gjør oss tror jeg ganske enkelt ikke hun skjønner.
Det er hverken sinne eller hevngjerrighet ifra min side. Tvert om.
En bør vel ikke være så kjapp til å misforstå?
 
Har Gulating lagmannsrett oversendt mitt todelte ankeskriv til Høyesteretts ankeutvalg, tror du?
 
Beste hilsen
fra
 
Rune L. Hansen

---
   Julija Lande reagerte samme 24.10. 2009 klokken 20.43 slik pr. e-post:

Kjære Rune
 
Jeg forstår din smerte. Derfor håper jeg at det som er riktig og rett skal vinne til slutt. Det finnes ingen vinnere i slike saker.
Vennlig hilsen
Julija P.Lande
www.varslerunionen.no

---
   Jeg svarte henne kort takk i kveld klokken 23.17 pr. e-post.
---
   Julija Lande kan forstå min smerte. Kan advokat Brynjar Meling det?
   Kan de forstå ungenes nød og smerte? Og hvordan kidnappingen og fangeholdet ødelegger de, og ødelegger for de? Det er den siden av saken som kanskje er den aller verste. Den nød, skade og ødeleggelse de påføres er uhyrlig stor. Også mest av alt med hensyn til hva som frataes de.
   Det hva som pågår er ganske enkelt barne- og menneske-mishandling og urett, tortur og terror av aller verste sort. Loven - både de sentrale menneskeretts-konvensjoner, Menneskerettsloven (1999) og norske Straffeloven - og verdens-litteraturen - forstår det og vet det. Dog er det kanskje noen som likevel enda ikke vet det eller skjønner det?!

   Kan retten innse, innrømme eller ta til efterretning at retten har gjort uhyrlig feil?
   Hva årsakene enn har vært.
   Og visse andre?

   Eller er det noen som er så dum å tro at vi kan eller må innfinne oss med dagens situasjon, fordi den har vedvart en tid?
   Og var kanskje det nettopp noe av intensjonen?
   De tar i så fall på alle mulige vis fullstendig og grundig feil!

---
*****
Rune L. Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd.
Tlf. 53 76 76 87 mob. 91 72 99 20,
E-post: hunwww@online.no
Internett: http://hunwww.net
---