-- 20091122-Til-NAV-fra-RLH-ang-barnetrygd.html  

RLH: Dette brevet tilsendes søndag 22.11. 2009 NAV pr. e-post. Til:
NAV Forvaltning Karmøy,
Postboks 2011,
5504 Haugesund,
Telefon: 81 58 10 00.
Telefaks: 52048021.
E-post: nav.kundesenter.rogaland@nav.no

Fra:
Rune L. Hansen, 
Tindeland,
5568 Vikebygd.

                                                                   Dato: Søndag 23.11. 2009, Tindeland i Vindafjord.


   Forespørsel angående henvendelsen om barnetrygd etc. 

   Dette brev gjelder blandt annet min søknad på standard skjema til NAV datert 24. juni 2009 om utvidet barnetrygd for mine barn Frøydis og Stauda Sofie Hansen.
   Jeg henviser til søknaden, og til NAVs brev til meg datert 03.07. 2009 om NAVs innhenting av opplysninger i det det ble efterspurt dokumentasjon ifra min side. Et brev jeg 16.07. 2009 besvarte, med dokumentasjon og relevante opplysninger.
   Siden har jeg ikke hørt mere ifra NAV angående dette. Og undrer på hvorfor ikke?

   Jeg er urolig og skadelidende for den lange tiden som er gått uten at jeg enda har mottatt barnetrygd for barna, og undrer på om dette kan ha sammenheng med den økonomiske trakasseringen som NAV har pågående overfor meg og mine barn med hensyn til underholdningsbidrag?

   Stauda Sofie har siden hun rømte fra det kriminelle fangenskapet hos Trude Monica Hansen til hjem fysisk konkret kontinuerlig bodd hjemme i Vikebygd sammen med sin far, meg, i mere enn et halvt år frem til dagens dato - og har frem til nu heller ikke sett sin mor på mere enn et halvt år. Omtrent det samme gjelder for Frøydis sitt vedkommende. Og de har begge forlengst gjenopptatt sitt vante liv. Bortsett fra at fem av deres søsken enda er bortførte og fangeholdte av Trude Monica Hansen.
   At barnetrygd (og underholdningsbidrag) for disse to barna enda mangler har hva som årsak?
   Har Trude Monica Hansen uberettiget mottatt både underholdningsbidrag og barnetrygd også for disse to barna også i dette tidsrommet?
   Hvis NAV anser det som berettiget ønsker jeg å vite hva som er begrunnelsen ifra NAV sin side for å hevde det berettiget?

   Jeg finner det naturlig, saklig og rettmessig å stille visse spørsmål her nu til NAV angående disse forhold. Og i så måte å forvente visse svar. Med hensyn til bakgrunnen for dette henviser jeg iøvrig til min tidligere korrespondanse med NAV.

   Jeg finner det her nu også på sin plass å stille følgende spørsmål:
   Er reglene for hvem barnetrygd skal utbetales til de samme hva angjelder underholdningsbidrag? Hvis det er forskjell, hva består så forskjellen i?

   Når kan vi forvente avklaring med hensyn til barnetrygd (og underholdningsbidrag) ifra NAV sin side?

   Jeg henviser iøvrig til hva jeg har sagt i mine øvrige brev til NAV angående alle disse forhold.

   Samtidig kan jeg her nu opplyse om at jeg har stevnet Trude Monica Hansen for retten i sak efter Barneloven og Menneskerettsloven, sak nr.
09-172387TVI-HAUG for Haugaland tingrett. Hun fikk fra Haugaland tingrett datert 09.11. 2009 i så måte pålegg om tilsvar.

   Jeg forbereder også en privat straffesak angjeldende bakgrunnen og omstendighetene for hva jeg har informert NAV om.
   Denne vil i særdeleshet bli fremmet om ikke representanter for det offentlige snart fremmer eller begjærer en slik sak.

   Den pågående uhyre grove mishandlingen av meg og barna skal hvem stå til ansvar for?
   Et spørsmål også NAV med sin saksbehandling bør kunne ha i tankene.


   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen, f. 06.12. 1955


---