-- 20140617-fra-Justiskomiteen-til-RLH-Hansen svar JUK.html  

RLH: Dette svar-brevet med vedlegg ankom meg
pr. e-post tirsdag 17.06. 2014.

Hei

Vedlagt er svarbrev fra justiskomiteen. ( ekstern )

 

Mvh

Tore Fossum

Komitésekretariatet- Stortinget

Tel: 23 31 37 47

tfo@stortinget.no

---
---