HUN / Hjemme Undervisningen i Norge -   HUN.htm /// SKISSE:

--- --- --- presentasjon / presentation /

* Foreningen HUN i Norge / norsk presentasjon.
* The union HUN in Norway / english presentation.
* Foreningen HUN in Norvege / tysk presentasjon.
* Foreningen HUN in Norvege / fransk presentasjon.
* Foreningen HUN in Norvege / spansk presentasjon?

---- STOFFET PÅ DENNE SIDEN ER FORELØBIG BARE EN SKISSE.
HER TRENGS FOLK TIL Å OVERSETTE / FORBEDRE / ETC.!
BAKGRUNNEN FOR DENNE SIDEN ER FØLGENDE E-MAIL (enda ubesvart)
SOM ANKOM:

Subject: explanation of what the page is about
Date: Thu, 03 Apr 1997 11:45:08 -0500
From: shad <"mickey_reynolds "@qm.ufl.edu>
To: runehan@sn.no

Could you please explain what this page is about in English or possibly in at least en francais, parce que je sais parler le francais.

***


HUN norsk /

* Foreningen HUN i Norge

HUN står for Hjemme Undervisningen i Norge
- or: The Home Education in Norway -
HUN (means: SHE) ble stiftet i mars 1994,
og er en forening for mennesker, voksne og barn, interessert i hjemmeundervisning,
i vid betydning av ordet.
Det være seg som et godt alternativ til offentlige skoler, eller på annet vis.
*
--- Hjemmeundervisningen, i så mange varianter og variasjoner, som forløsende muligheter for barna og deres familier er særdeles vesentlig og viktig.
Men hjemmeundervisning kan være og er så mangt og mye;
- f.eks. mulighetene for livslang og selvvalgt undervisning, og fjernundervisning, omgangsskoler, hjemmenes tillitsforhold til de forskjellige (også offentlige) skoler, undervisning kontra underholdning, osv. osv.
--- Foreningen HUN er en idealistisk interesseforening
uavhengig av uansvarlighet, nykker, trender, moter
og organisert eller frittstående egoisme,
- med menneskeverdet, dyder, medmenneskelighet,
nestekjærlighet (ikke som frase), ansvarsbevissthet, trivsel
og positive verdier som utgangspunkt.
---
HUN er f.eks. en forening for foreldre og familier som driver med hjemme-undervisning i Norge, og i andre land. Og en forening til støtte for disse og dette.
Og da hjemmeundervisning ment i vid forstand, - f.eks. også i form av omgangsskoler, gruppeundervisning, fjernundervisning, etc. På tvers av generasjonskløften, hudfarve, etc.
---
Foreningen HUNs motto eller heading
og eneste formålsparagraf, kan sies å være følgende:
HUN og foreningens virksomhet kreeres innenfra for å kreere seg selv, fremadskridende, i pakt med Ordet!
---
Medlemskap og det meste av tjenestene i foreningen HUN er gratis. Ytterligere opplysninger etc. før evt. innmeldelse kan bl.a. finnes på HUNs hjemmesider på Internett - adresse:
http://home.sol.no/hunwww/index.htm
---
*
HUN har 5 avdelinger i Norge, - og iøvrig avdelinger for andre land i verden. Alle disse er forankret i avdelingskontorer for de respektive avdelinger, i Norge og for de øvrige land i verden.

De 5 avdelingene i Norge er:
HUN avd. - Midt-Norge - Øst-Norge - Sør-Norge - Vest-Norge - Nord-Norge.
Av disse 5 avdelingene er èn Sentralavdelingen for HUN i sin helhet.

Enda - pr. 30.12. 1996 - er enda bare èn av de nevnte avdelinger operativ, - og denne har siden begynnelsen vært, og er enda, HUNs Sentralavdeling.

*
HUN utgir tidsskriftet Familie Posten (means: The Family Post)
og diverse annet. Bl.a. et HUNs Barne Blad.
HUN har også en egen forlags-avdeling - HUNs Forlag - med div. slags utgivelser, tjenester og muligheter.
HUNs hjemmesider på Internett -
vil også og kanskje på mange måter særlig forsøke å bli og å være en vesentlig bestanddel i foreningen HUN.
For å fremme kommunikasjon og tjenesteytelser i foreningens interesseområde. Tilsvarende vil gjelde for HUNs BBS (Bulletin Board System) m.m. efter hvert som disse realiseres. HUN inneholder bl.a. også
et prosjekt ved navn HUNs Varehandel & Distribusjon / HUNs VD,
som er et omfattende og stort anlagt forsøk på å etablere et non-profitt nettverk for varehandel og distribusjon, med egne og særegne butikker i en butikk-kjede i landet, samt handel og tjenester via Årskatalog, postordre, Internett, etc.
For å ha nevnt noe.
*
---
KUPONG FOR MEDLEMSKAP ///

NB:
--- Kommunikasjonen i HUN eksternt skjer fortrinnsvis
pr. idag elektronisk / digitalt. Pr. E-mail, etc.
Dette av økonomiske og praktiske hensyn.
---
Jeg anmoder om uforpliktende
medlemskap i HUN på vegne av:

Navn, evt. organisasjon:

Adresse:

Alder, etc.:

Evt. annet:

Mitt navn og min adresse kan bekreftes og er /
Det samme, eller:

Jeg håper dette medlemskapet vil kunne bli /
Aktivt / Medium / Passivt -
Velg ett av overstånde!

Ytterligere opplysninger eller annet kan evt. gies her:

---


- TIL TOPS | HUNs FRONT-SIDE | THE END / Adresse & logo |

HUN english /

* The union HUN in Norway

HUN står for Hjemme Undervisningen i Norge
- or: The Home Education in Norway -
HUN (means: SHE) ble stiftet i mars 1994,
og er en forening for mennesker, voksne og barn, interessert i hjemmeundervisning, i vid betydning av ordet.
Det være seg som et godt alternativ til offentlige skoler, eller på annet vis.
*
--- Hjemmeundervisningen, i så mange varianter og variasjoner, som forløsende muligheter for barna og deres familier er særdeles vesentlig og viktig.
Men hjemmeundervisning kan være og er så mangt og meget;
- f.eks. mulighetene for livslang og selvvalgt undervisning, og fjernundervisning, omgangsskoler, hjemmenes tillitsforhold til de forskjellige (også offentlige) skoler, undervisning kontra underholdning, osv. osv.
--- Foreningen HUN er en idealistisk interesseforening
uavhengig av uansvarlighet, nykker, trender, moter
og organisert eller frittstående egoisme,
- med menneskeverdet, dyder, medmenneskelighet,
nestekjærlighet (ikke som frase), ansvarsbevissthet, trivsel
og positive verdier som utgangspunkt.
---
HUN er f.eks. en forening for foreldre og familier som driver med hjemme-undervisning i Norge, og i andre land. Og en forening til støtte for disse og dette.
Og da hjemmeundervisning ment i vid forstand, - f.eks. også i form av omgangsskoler, gruppeundervisning, fjernundervisning, etc. På tvers av generasjonskløften, hudfarve, etc.
---
Foreningen HUNs motto eller heading
og eneste formålsparagraf, kan sies å være følgende:
HUN og foreningens virksomhet kreeres innenfra for å kreere seg selv, fremadskridende, i pakt med Ordet!
---
Medlemskap og det meste av tjenestene i foreningen HUN er gratis. Ytterligere opplysninger etc. før evt. innmeldelse kan bl.a. finnes på HUNs hjemmesider på Internett - adresse:
http://home.sol.no/hunwww/index.htm
---
*
HUN har 5 avdelinger i Norge, - og iøvrig avdelinger for andre land i verden. Alle disse er forankret i avdelingskontorer for de respektive avdelinger, i Norge og for de øvrige land i verden.

De 5 avdelingene i Norge er:
HUN avd. - Midt-Norge - Øst-Norge - Sør-Norge - Vest-Norge - Nord-Norge.
Av disse 5 avdelingene er èn Sentralavdelingen for HUN i sin helhet.

Enda - pr. 30.12. 1996 - er enda bare èn av de nevnte avdelinger operativ, - og denne har siden begynnelsen vært, og er enda, HUNs Sentralavdeling.

*
HUN utgir tidsskriftet Familie Posten (means: The Family Post)
og diverse annet. Bl.a. et HUNs Barne Blad.
HUN har også en egen forlags-avdeling - HUNs Forlag - med div. slags utgivelser, tjenester og muligheter.
HUNs hjemmesider på Internett -
vil også og kanskje på mange måter særlig forsøke å bli og å være en vesentlig bestanddel i foreningen HUN.
For å fremme kommunikasjon og tjenesteytelser i foreningens interesseområde. Tilsvarende vil gjelde for HUNs BBS (Bulletin Board System) m.m. efter hvert som disse realiseres. HUN inneholder bl.a. også
et prosjekt ved navn HUNs Varehandel & Distribusjon / HUNs VD,
som er et omfattende og stort anlagt forsøk på å etablere et non-profitt nettverk for varehandel og distribusjon, med egne og særegne butikker i en butikk-kjede i landet, samt handel og tjenester via Årskatalog, postordre, Internett, etc.
For å ha nevnt noe.
*
---
KUPONG FOR MEDLEMSKAP ///

NB:
--- Kommunikasjonen i HUN eksternt skjer fortrinnsvis
pr. idag elektronisk / digitalt. Pr. E-mail, etc.
Dette av økonomiske og praktiske hensyn.
---
Jeg anmoder om uforpliktende
medlemskap i HUN på vegne av:

Navn, evt. organisasjon:

Adresse:

Alder, etc.:

Evt. annet:

Mitt navn og min adresse kan bekreftes og er /
Det samme, eller:

Jeg håper dette medlemskapet vil kunne bli /
Aktivt / Medium / Passivt -
Velg ett av overstånde!

Ytterligere opplysninger eller annet kan evt. gies her:

---


- TIL TOPS | HUNs FRONT-SIDE | THE END / Adress & logo |


HUN tysk /

* Foreningen HUN i Norge

---

---


- TIL TOPS | HUNs FRONT-SIDE | THE END / Adress & logo |


HUN fransk /

* Foreningen HUN i Norge

---

---


- TIL TOPS | HUNs FRONT-SIDE | THE END / Adress & logo |


HUN spansk? /

* Foreningen HUN i Norge

---

---


- TIL TOPS | HUNs FRONT-SIDE | THE END / Adress & logo |


Denne side er fra (This page is from):


HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-5520 Sveio, Norge.
Telefon: 52740864. Fax-modem: 52740435.
Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: hunwww@online.no
HUN har Internett-adresse:
http://home.sol.no/hunwww