---

Bolighus / lite småbruk i Høylandet kommune,

uten konsesjonsplikt,

til salgs fra år 2002– pris-antydning, 500.000,- kr.

eller høyestbydende: 

LONBAKK - gårdsnr. 87, bruksnr. 6 - på Sandtrongen
i Høylandet kommune, N-7977, i Nord-Trøndelag.
Eies og skal selges av fam. Rune og Trude Hansen, tlf. 74 32 15 30 - mobil 95 23 94 08.
 

Eiendommen er på ca. 8 mål, er konsesjonsfri, har flat tomt med lett adkomst og åpent landskap
med gode lys- og klimaforhold, lite vind. Ca. 40 m.o.h. Rolige omgivelser. Befinner seg ca. 1 km fra
Høylandet sentrum i retning vest, og har som bebyggelse:

--- Et bolighus, samlet totalt bruttoareal ca. 170 kvadratmeter, i 2 hele etasjer, pluss hems og 2
kjellere. Er et trønderlån med kasse i laftet tømmer, byggeår 1920, ombygd 1954 og modernisert
1958. Enkel standard. Gammel fløy på den ene siden og ny fløy på den andre siden, med hver sitt inngangsparti.
Kommunalt grunnvann av god kvalitet. Egen og god septikktank ute.
--- En driftsbygning, byggeår 1958, ca. 171 m2 x 2 pluss møkkakjeller. Egnet til lagerbygning eller
mye annet.
--- Et stabbur, ca. 12 m2 x 2 etasjer.

Ute-arealet:
Lett adkomst. Gode parkeringsforhold for bil (evt. flere) på eiendommen.
Eiendommen er relativt lunt beliggende, har mye sandgrunn, god drenering og bygningsgrunn og er
beplantet med mange og forskjellige stauder, busker og trær. Deriblandt mange unge frukttrær,
bærbusker og roser. Iøvrig sommereik, lindetrær, hestekastanje, piletrær og mye annet.
Også muligheter for å dyrke poteter og grønnsaker eller annet på eiendommen.
Nært inntil skog, fjell og villmark for turer, friluftsliv, bærplukking, fiske og annet.

Beliggenhet:
Høylandet kommune er beliggende i Indre Namdalen i Nord-Trøndelag,ca. 50 km fra kysten (Namsos).
Ifra innlandet ca. 20 km fra E6 – hvor en kan ta av ifra Grongstad (skiltet).
Nærmeste jernbanestasjon er i Grong.

---
Taksering:
Eiendommen ble sist, i september 1997, takstert av offentlig takstmann, Bygg-konsult i Namsos, og hadde i følge denne en takst-verdi på 350.000,- kr. Og sum beregnet teknisk verdi på 635.000,- kr. Og en anbefalt låne-verdi på 300.000,- kr.

---