1


--- KOPI / AVSKRIFT AV BREV, rlh 27.10. 2007:


Til:

Rune og Trude Hansen,

5568 Vikebygd


Fra:

Christian Beck,

Det utdanningsvitenskapelige fakultet,

Postboks 1161 Blindern,

0318 Oslo, Norge


Hei! --- Oslo 23. oktober 2007. ---


Marta Straume og jeg har en rekke formelle brev i viktige hjemmeundervisningssakene i tiden 1990 – 2000. Vi samler nå noen av brevene i en kildesamling om denne spesielle epoken i norsk hjemmeundervisning og norsk skolehistorie. Vi vil skrive hvert vårt korte innledningskapittel. Resten av boka vil være i kronologisk rekkefølge utvalgte brev fra de viktigste hjemmeundervisningssakene i perioden. Noen av brevene gjelder din (deres) sak. Da familiens (foreldrenes) navn i disse sakene allerede er offentlig kjent, i media og i offentlige dokumenter, har vi valgt ikke å anonymisere foreldrenes navn i sakene. Barnas navn vil bli anonymisert ved ”sladding”. Hvis du har noen kommentarer til denne framgangsmåten ber vi deg gi oss disse innen 10/11 2007.


Hilsen


Christian Beck (+ underskrift)


---