3


---

- Ifra avisen ”Haugesunds Avis” for fredag 09.03. 2007, side 48 og 49:

(Kopi / avskrift: Rune L. og Trude Hansen pr. 09.03. 2007.)

---

Oppslag – over nesten to sider, med stort fargebilde:


- Det handler om rettferdighet


Tekst: Kjetil Elsebutangen, NTB


Paul Hansen ble tvunget til å leve blandt mentalt tilbakestående hele oppveksten fordi hab hadde tysk far. Nå vil han ha Norge dømt for brudd på menneske-rettighetene.


STRASBOURG: - Det handler om rettferdighet, sier Paul Hansen sakte, før han tar fatt på sin livs-historie. Født 7. april 942 på Hurdal Verk i Akershus. Norsk mor og tysk far. Betraktet som ånds-svak og tvangs-plassert på ”ånds-svake-hjem” de første 2 årene av sitt liv.

- Man får mèn av slikt, sier Hansen.

Hans skjebne er en av dem som ble lagt fram for menneske-rettiighets-domstolen i Strasbourg torsdag. Der gikk 51 av de gjenlevende krigs-barna til angrep på den norske stat.

Krigs-barna, som ble født under og like etter andre verdens-krig og hadde norsk mor og tysk far, krever økonomisk og moralsk opp-reisnin g for overgrep og mishandling. De forteller om diskriminering, seksual-overgrep og tortur, og en unnfallende stat, som i verste fall bidro aktivt og i beste fall passivt til det som skjedde.


- Alle visste

Krigs-barnas advokat Randi Hagen Spydevold sa i Den europeiske menneske-rettighets-domstolen at like etter krigen visste alle i Norge hva krigs-barna ble utsatt for.

- Og alle vendte dem ryggen. Derfor ble og er det fortsatt så stille omkring dem, sa hun.

Advokat Thomas G. Naalsund hos Regjerings-advokaten forsvarte staten med å hevde at krigs-barnas sak er foreldet.

- Dette ligger 40 – 50 år tilbake i tid, sa han.

- Krigs-barna er blitt tiet i hjel, og nå sier staten at disse barna burde ha fremmet sin klage tidligere, svarte en harm-dirrende Spydevold foran ti dommere i Strasbourg-domstolen.

Man anslår antall krigs-barn til mellom 10.000 og 12.000. Sju av dem har forsøkt å vinne over staten gjennom det norske retts-apperatet. Det har ikke ført fram.

Derfor setter krigs-barna nå sin lit til Den europeiske menneske-rettighets-domstolen.

Torsdagens høring ble avholdt for at domstolen i første omgang skal vurdere om krigs-barnas sak i det hele tatt kan realitets-behandles i Strasbourg, eller om den skal avvises slik den norske stat krever.


- Et stort ansvar

En av de andre ”tysker-ungene”, Gerd Fleischer, mener det hviler et stort ansvar på Strasbourg-domstolen når den skal vurdere de norske krigs-barnas sak.

- Denne saken har ikke bare betydning for vår generasjon, men også for de neste generasjonene med krigs-barn. For hvor skal ”produktene” av vold-tektene i Bosnia gå dersom Strasbourg-domstolen avviser oss krigs-barn? spør Fleischer, som til daglig leder organisasjonen Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF).

Flere av krigs-barna var sterkt preget av stundens alvor torsdag.

- Jeg er helt skjelven, jeg. Men vi må bare forholde oss til sannheten, så får dommerne vurdere den, sa Tove Laila Strand.

Kirsten (Kikki) Skjermo, nest-leder i Krigsbarnforbundet Lebensborn, betegnet høringen som en milepæl i krigs-barnas kamp for oppreisning og anerkjennelse.

- Hvis staten blir tvunget til å innrømme sine feil, skal jeg for første gang i livet puste ordentlig ut og rette ryggen helt, sa hun.


Krenkelse

Den norske stats forsvarer Thomas G. Naalsund sa i Strasbourg at krigs-barna ikke utgjør noen ensartet gruppe, men derimot har svært ulike historier, og at de ikke har greid å bevise sine påstander.

Kikki Skjermo sukket oppgitt over det.

- Du går bare ikke inn på alders-hjem i Norge og leter etter 80 – 90 år gamle overgripere, sa Skjermo, som ble voldtatt som ti-åring med melding om at hun var avlet for å bli brukt.

Krigs-barnas advokat mener det viktigste er å få plassert ansvaret for overgrepene hos staten.

- Alle de enkelte overgrepene var utslag av en sammen-hengende krenkelse av disse barnas rettigheter, og staten bidro aktivt og passivt til dette, sier hun.

De norske krigs-barnas skjebne vekker for øvrig inter-nasjonal oppmerksomhet.

Britiske BBC og medier fra USA og flere europeiske land var på plass i Strasbourg torsdag for å dekke høringen.


---

Fargebilde (stort), med teksten:

KREVER ERSTATNING: Torsdag var Hansen på plass i Strasbourg for å delta på høringen av de norske krigs-barnas sak. FOTO: KJETIL ELSEBUTANGEN / SCANPIX

---


***

---

ADRESSER:


-- Haugesunds Avis, Karmsundgt. 74, Postboks 2024, N-5504 Haugesund. Tlf. sentralbord: 52 72 00 00. -


---