----- Onsdag 11.06. 2008, rlh:


     PRESSE-KONFERSANSE:  13. - 15. juni 2008!


   Familien Rune L. og Trude Hansen, med barn, utsatt for uhyre grovt justismord med kriminelle Iren K. Hebnes i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune i spissen, arrangerer en PRESSE-KONFERRANSE over tre dager hjemme hos seg.

   Dato:  fredag 13. juni, lørdag 14. juni og søndag 15. juni, 2008.

   Venner og kjente av familen inviteres og oppfordres til å komme. Og presse og journalister! Og de som av et godt hjerte ønsker å bli kjent med familiens situasjon.

   Hele familien, far og mor og deres ti barn sammen, var i utgangspunktet forventet å være til stede.
   Men mor Trude i familien kidnappet barna imot deres vilje 03. april og flyktet til Finnskogen i Grue kommune (nær ved Kongsvinger), hvor hun barrikaderte seg og holdt barna fanget hjemme hos Aus Signy Jakobsen.
   Og det gjør hun enda.

   Hver av dagene, særlig fra klokken 13.00 til 14.00, evt. annet ønsket tidspunkt, vil familiens far, Rune L. Hansen, særlig stå til rådighet for spørsmål og henvendelser ifra journalister og fotografer.

   Det blir enkel gratis servering, i deres store private eventyrhage og arboretum.

   De som evt. ønsker det kan få anledning til overnatting i det fri på deres store og innholdsrike eiendom, hvis de har med telt.

   Og de som ønsker å være med på forberedelsene til disse tre døgnene vil ha anledning til å komme også dagen før.

   Still opp for familien, som Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune med uhyre løgner og falske vitnemål truer med å til-intetgjøre fullstendig!

   Les evt. først mere om saken på Internettet: http://hunwww.net

   Denne tre-dagers Presse-konferanse er i forbindelse med at Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune har gjort et kriminelt vedtak om en begjæring til Fylkesnemda i Rogaland om at de ønsker å overta "omsorgen" for barna i familien, for å "omplassere" de til fosterhjem, etc. Det vil si: Om å knuse barna og å til-intetgjøre familien.

   Fylkesnemnda i Rogaland skal i Stavanger mandag 16. juni 2008 behandle saken, - og deres beslutning vil antagligvis foreligge en uke eller to senere. Til dette er blandt annet og følgende å si: At Fylkesnemndene omtrent alltid gir de kommunale Barnevern-tjenestene medhold, - uansett hvor løgnaktig og kriminell Barnevern-tjenesten sin Saks-dokumentasjon er. Og i dette tilfellet er den det i all sin verste uhyrlighet. 

   Familien og barna hadde det godt og levde utrolig så fint, ryddig og harmonisk de - før Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon i mars 2006 begynte på sine ødeleggelser overfor familien.
   Det er ikke det det gjelder. Men de har hjemme-undervisning for alle sine barn, og har aldri hatt noe annet. Og har dessuten vært kritiske overfor Barnevern-tjenesten. Dette har medført uhyre mye kriminell trakassering og terror ifra Iren K. Hebnes i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon, og hennes medspillere.
   Og nu er familien i en uhyre stor, farlig og vanskelig krise-situasjon!
 
   Familen bor på sitt småbruk nord i Vikebygd, sør for Bjoa. Omkring 45 km østlig for Haugesund.
   Familiens adresse er:

   Familen Rune L. og Trude Hansen,
   Tindeland, N-5568 Vikebygd, Norge. Tlf. 53 76 76 87. E-post: hunwww@online.no


*****