Registre og arkiv
Datatilsynet skal kontrollere at Personregisterloven med forskrifter blir overholdt
Lundkommisjonen   Politiets sikkerhetstjeneste
Datatilsynets årsmelding 1996: Bruk av personopplysninger i journalistisk virksomhet
Brønnøysundregistrene
Løsøreregisteret, Foretaksregisteret, Regnskapsregisteret, Konkursregisteret, Ektepaktregisteret,  Gebyrsentralen, 
Gjeldsordningsregisteret,  Enhetsregisteret, Oppgaveregisteret 
Jegerregisteret, Partiregisteret
EMAS (EUs frivillige "fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon" LISTE OVER BEDRIFTER), 
KUNNGJØRINGER
Heftelser på motorvogn

Bedin bedriftsinformasjon
Merk lenkesamling til aksjer mm

Infotorg PRO 

Creditinform  Kredittopplysninger, markedsinformasjon, eiendomsinformasjon

Bizweb næringslivsinformasjon.  Kan få gratis prøveabonnement

Dun & Bradstreet D&B har en  database med informasjon om 81 millioner foretak over hele verden. 

Forvaltningsforlaget

Ravn

Folkeregisteret   Likningskontor    Skatteetaten Helsetilsynet  Med Tilsynsrapporter fra Helsetilsynet i fylkene.
Folkehelseinstituttet  Med informasjon om helseregistrene Dødsårsaksregisteret
Kreftregisteret
Medisinsk fødselsregister (MFR)
Meldesystemet for infeksjonssystemer (MSIS)
Det sentrale tuberkuloseregisteret
System for vaksinasjonskontroll (SYSVAK)
Norgeshelsa er et presentasjonsprogram som brukes til å gi en beskrivelse av helsetilstanden til befolkningen i Norge.

Kulturnett     Arkivnett    Kunstnett        Biblioteknett  Kvinnebasen
 Museumsnett Norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste
Oslo byarkiv  Neste generasjons personvern -
Lov om behandling av personopplysninger 
Politi og påtalemyndighet    Passregisteret
Bildebruk   Bildebruk
Andre registre som politiet fører
Riksantikvaren Riksarkivet         Dokumentasjonsprosjektet
Skipsregistrene  SSB
Småbåtregisteret Tollvesenet (TASS) *Søk på vedtak     *Søk i register for klassifisering av  varer
 Statlige utvalg, styrer og råd 2005 Statskalenderen
Varemerker, Patenter, Mønster     Søk i norske patenter Lotteriregisteret
Tilbake til Personer
Tilbake til Kriminaljournalistikk - Generelle kildesteder

Oppdatert 12. august 2006
Sidsel Meyer