--- Denne side:  20060313-Lydopptak-Vikedal-BVT-RLH.htm 


--- Komplett tekst av MP3-opptak ( eksternt ) fra møte med Barneverntenesta i Vikedal, Vindafjord kommune, mandag 13. mars 2006 fra ca. kl. 10.00 – 11.35:

-- Nedskrevet av Balder Hansen, pr. 26.03. 2006 -- 

Til stede på møtet:

[BM:] Barnevernskonsulent Berit Moldeseter

[IN:] Barnevernskonsulent Ingeborg Nyland

[RLH:] Familiefar Rune L. Hansen

[BH:] Son til RLH, Balder Hansen

[SSH:] Dotter til RLH, Stauda Sofie Hansen


2 mp3-opptagere på opptak

---


[RLH:] - Det e væl OK at æ sætt på opptak?


[BM:] - Ja då.

...

[IN:] - Går alle på musikkskoln?


[SSH:] - Mmm.. Nei. Æ og Idun og Gudmund og Frøydis og Balder.


- Å ja. Ka spille du for noke?


- Gudmund spille gitar, æ spille piano, og Idun spille gitar hu og. Og ...


[RLH:] - Dæm spille no my mer enn bare gitar da. Dæm spille no ...


- Ja, Idun ...


[IN:] - Spille fleire instrumentar?


- Ja.


[RLH:] - Horn og …


[IN:] - Ja går ho i korps og kanskje?


- Piano og.


[SSH:] - Hu spill' itj piano no.


- Idun jo.


[BM:] - Vil du ha ein kopp kaffi? Kjørt langt?


- Å ja takk.


- Viss en e forkjølte og så e det godt med no varmt.


- Dæm spille to tre instrumenta, di flæste av dæm næstn.


[IN:] - Ja vel.


- Pluss at dæm syng mytji og. [*] Danse og.


[* BM:] - Så flott då.


[* SSH:] - Balder spille fløyte.


[BM:] - Så dåke spille hjemma då og så …


[SSH:] - Nn, på musikkskolen.


- Ja men spille dåke hjemma og?


- Ja.


- Sammen?


- Ja, [*] …


[* BM henvendt te BH:] - Drikke du kaffi?


[BH:] - Nei.


- Me har desverre ikkje no aent.


[IN:] - Ska eg finna litt vann te dåke. Lyst på litt vann?


[SSH:] - Ee.. ja, litt.


- Ja. [henvendt te BH:] - Har du lyst på vann?


[BH:] - Ja takk.


- Ja. Men då finne eg vann, eg.


[BM henvendt te BH:] - Ja spille du no instrument, eller?


[SSH:] - Han spille fløyte.


[BM:] - Spille fløyta. Ka slags fløyta da?


[BH:] - Tværrfløyte. Sånn dær som en hold i sånn som det hær.


- Jøss, - skikkelig sånn musikalske familie detta.


- Og så gitar, og keyboard og ...


[BM henvendt te RLH:] - E det deg di har arva detta av, eller e det kånå di? Eller e det begge to?


[RLH:] - Nja du veit at: vi samarbeide som familje, og så vi har no en slags sånn måte å gjør tingan på da. Som ... syns fungere godt så.


- Ja. Men di må jo vær litt sånn spesielt musikalske når alle spille ... spille noke.


- Vi har jo en stor samling musikk fra hele værdn. – Så ... Kinesisk og indisk og alt mulig forskjellig rart.


- Hja. Så dåke lytte på, så du har lert di ... flaska di opp med musikk. Men det e jo bra.


- Så vi bruke no å arrangsjer sangkonkuransa og alt mulig sånn hjæm og da så …

- Ja, akkorat.


[IN:] - Drikke vann av kaffikoppar. Det går bra.


...


[IN:] - Ja. Ska me gå igjønå meldingen? ... Eg snakte med deg på telefonen. Det va eg så snakte med deg.


[RLH:] - Ja væl. Du va du som het ...?


- Ingeborg Nyland hette eg.


- Ja væl.


- Ja.


[BM:] - Og eg hete Berit Moldesæter. Men me e alltid to i ein sak, og det e jo for å sikra rettssikkerheten ... asså for ... for dei me ... me jobba med. Og så skrive me alltid i journalen, tatt frå møter og sånt. Så viss dåke har lyst te å lese det me skrive, så har dåke alltid innsynsrett i papirene.


- I mange tilfella så skull n væl tro at rættssikkerhetn øke bittelittegrann da.


- Hja. Sikra han ja ... ja, det va det eg meinte, at rettssikkerhetn øke for dåkes del.


- Ja. Ja.


- For då diskutere jo me saks- og ... liksom atte en ikkje e ... sitte åleina og vurdere. Det e jo viktige _ting så ... - hja, taes opp sånn.


- Nei det e det at æ.. æ tænke litt høyt for det ... e litt opptatt med det hær det dokker hold på med generelt da fordi at: nyhetern og sånn e jo tidvis stappfull med sånn og det e jo kjæmpetriste ting en høre og ... og det høre en jo når n snakke med folk og så ... - så det e jo et intressangt tema så …


- M-m. Men nå komme jo di verste sakene på nyhetene. Det me ... me jobbe jo mye i det stilla, og _det komme jo ikkje på nyhetene. Så me gjør mye bra, og hjelpe mye folk, og det e jo det me hovedsakelig jobba med. Det e jo ikkje omsorgsovertakelse.


- Derre der …


- Det e jo veldig sjeldnt, og veldig spesielle tillfeller, det.


- For mitt vedkommende så _tror itj æ at det e helt riktig det du si no men …


- Nei.


- Fordi at det e et vældig stort hæmmelighetskræmmeri overfor det her tingan som skjer og ... og statistikka og sånn e ganske fraværende og …


[IN:] - Der fins statistikkar.


[BM:] - Ja der e statistikkar for alt me gjer, me må stå te ansvar for alt.


[RLH: ] - Det e vældig vanskelig å få sjedd dæm; for æ har jo prøvd å få tak i sånne ting da. - Og så dessutn da, så når n ... nån som prøve å kike litt nærmer bak overflata så bli n jo _hele tida møtt med det hær hæmmelighetskræmmeriet.


[IN:] - Tenke du på taushetspliktn?


- Ja.


- Og det har jo noke med at en ... at en ska beskytta klientane.


- Ja men i de flæste tilfellan så e det jo _mot klientns ønske da.


- Dei ... klientane kan jo gi ut den informasjonen di ønske sjøl.


[BM:] - Men ka tenke du mot klientens ønske?


[IN:] - Klientane e jo ikkje pålagt taushetsplikt, asså dei kan jo fortella ka di ... det di ønske om det så skjer.


[RLH:] - Ja, dæm kan fortælle, men ... men om Sosialkontor og Barnevern og sånn stille opp og lægg fræm og e behjælpelig og yte sørvis i så henseende da, det bli jo nå aant.


- M-m. Men viss me sku gitt ut masse opplysningar om ... om folk så me jobba med, så ville vi jo _me brutt taushetsplikten. Folk flest ønske jo ikkje at me ska spre privat informasjon om di.


- Jo, i mange tilfella så bli ... e jo det ønska. Det har ... vi har jo vært sjøl i sånn situasjona vi, hvor det har vært ønska. Absolutt.


[BM:] - Men då kan jo du, viss du vil at me ska gå vidare med noe, så kan jo du gi det samtykke ... skriftlig samtykke då, at du vil at me ska samarbeida med noen andre, det e jo sånt me gjør det, ellers så gør me det ikkje.


- Ja, men no tænke ...


- Det e jo en del ... det e jo _det som e lovbestemmelse, så det kan me ikkje gjør så mye med. Men visst for eksempel med sånn så samarbeidsmøter og sånne ting, då må me jo utveksla informasjon. Men det e jo ... stort sett dei så me jobbar med di e jo ... di gir jo samtykke. Det e veldig sjelden me går inn i tvangssaker. Stort sett så e det ikkje no problem det, i det heila tatt, atte di e medgjørlige og medhjelpelige og tein ... at me kan få gjennomføra ein undersøkelse.


- Ee ... no e itj det at æ føle det at det ... akkurat det som vi snakke om angår oss nå sånn pærsonlig nå særlig da. Det e bare sånn generell intræsse for min skyld og ... æ villa bare så vidt sånn i et lite apropo lufte at æ e itj så … heilt enig med dokker, og e itj helt fortrolig og helt tillitsfull overfor det dokk og di flæste som arbeide i det hær si da. Så det va itj ment som nå aant

fra min side egntlig.


- Nei da. Men di fleste blir jo skeptiske når di får melding frå Barnevernstjenesten. Det skjønne me jo. Det e kje uvanligt det.


- Ja. Både skeptisk og skræmt.


[IN:] - Ja, og det har jo med det så komme fram i media. Asså det e jo der det komme ut det mest negativa. Det Barnevernstjenesten aller mest jobbe med, det e jo hjelpetiltak i hjemmet. Sånt at vist atte der e vanskeligheter i hjemmet, så atte di får hjelp te å klara det … som di har problener med.


- Så min ærfaring fra bya og sånt e jo ofte det at i di tilfellan hvor Barnevern absolutt burde ha komme og sånn - dær kjæm dæm i heletatt itj, for det e itjnå prestisje å hent, og dæm får bare masse problema og masse jobb, for det e så grove tilfella av uanstendighet og pærværsiteter og kriminelle forrhold og sånn, og da - skyve Barnevernet det fra sæ. [*] Og så går dæm heller i sånn tilfella kor det e sånn småligheta som nabokrangel og sånt. Da: - bli dæm litt ivrig.


[* BM:] - Nei, det e kje sånt me jobba for …


[BM:] - Ja, det e ikkje vår erfaring, for me e jo avhengig av melding, ikkje sant, at noen melde, og viss der e veldig grove ting så foregår i ein familie, så må jo Barnevernstjenesten få melding, eller kan ikkje me gå inn. Me kan ikkje vita det. Så då … viss me får ein meldin så e me forplikta te å gjør noke. Me kan ikkje unndra oss det.


- Ja ja men i mange tilfella så ... hvor dæm kjæm og så ... fær dæm igjæn, og så ... Det e jo familja i byan sånn som … probleman kvær eneste dag kvært eneste år ... og mange unga og sånn og dæm ... det bli jo s ... det e jo så forfærdelige ting. - Og dær ser n aldri, og høre n _aldri om Barnevern og sånt.


[IN:] - Nei. Men Barnevernet jobbe jo med mange tusen barn. Kvart år jobbe di med. Så det e jo det ... så om det e bygd eller by, det e jo heilt underordna.


- Ja men ei aann intressang side av saken og: at di mænneskan som æ pærsonlig kjenne, som har bæst familjerelasjona, og bæst omsorg for barn og i heletatt: _dæm har, og det e jo tankevækkende nok: _dæm har en god del ærfaring med Barnevernet, og den ærfaringen e ikke god.


[BM:] - Det va jo synd. Men det e jo ... e og litt individuelt. Det e vel kanskje litt kjemi og kok ... mye kontakt di får og …


[IN:] - Har du noke erfaring med Barnevernet frå tidligare? Asså tenke du ...?


[RLH:] - Ja-a, det har vi ...


- Har du dårlige erfaring med Barnevernet?


- Ja det e ... må æ mildt sagt si. - Ja. Absolutt. Te di grader. Spesielt kanskje dær hvor vi ... sist da, for snart ti år sidn da. Der va det jo ... te di grader sånn tullerusk sosialsjæf, som va leder for ... i spissn for Barnevernet og hadd med sæ nå sånn nyutdanna feminista, dama, på sida av sæ da som tydlig hadd et godt forhold te _han da, - det va en gammel kar. Men ka vi opplevd dær det e bare

et skrækkkabinætt det, utav løgnaktighet og smålighet og simpelhet. Så ...


[BM:] - Ja for det e jo ikkje sånt det offentliga ska jobba. For å ... eg kjenne jo ikkje ... vett jo ikkje kim det va heller, eg. Kass kommune va det då? Va det ...?


- Skaun kommune i Sør-Trøndelag.


[IN:] - Det e der dåke komme i frå, sånn opprinneligt? E dåke ...?


- Vi hadd et småbruk og vi hadd tænkt å så lægg hele livet vårres dær og … og det vart jo bare så vi vart boendes dær en tre fire år da. - Vi mått jo flykte, og ætter det så va vi på flukt flere plassa. Vi ...


- Men e det frå Barnevernstjenesten dåke har flykta eller e det andre instansar dåke har flykta frå?


- Fra statsadvokat, fra polti, fra ... alt egntlig. - Men itj fordi at vi har gjort nå gæli. Det va ... rættog slætt det ble sagt te oss da ... han ble innkalt te barneskole når han va sæks år, - så ble det sagt ... så ... så ga æ melding tebake om at vi ska ha hjæmmeskole for barna vårres, og det e over hodet itj aktuelt med offentlig skole, for den e for dårlig for oss. rætt og slætt. Og så da fikk vi

hør det at: å ha hjæmmeundervisning for barna, det e både umulig - helt umulig, og ulovlig. Det fikk vi skriftlig flere ganga, og muntlig så det sto ætter. Og når æ holdt på mitt, og referert te lovværket, så ... så ble det bare sagt at: - No kjæm han hær og trur han ska lær oss å tolke loven og sånn. Og så vart det bare mer og mer prestisje i det, og dro med sæ rådmaann og ... og polti og ... og

helt opp te statsadvokatn og helt inn te korridoran te regjæringa da. Så det va både arbeiderpartifolk som satt der i kontoran bortætter og kristelig folkeparti og. - Så vi har store store oppslag i avisan: forsidan spekka full flere ganga, og inni avisan doble oppslag og sånn og. Og ved det ene og mæst betænkelige tilfellet da, så va vi ... det va hundre prosænt løgn og nedslakting av oss som

mænneska og familie, - og det fantes itj et fnugg av redelighet i det en gang.


- Eg tenke på skole. Når ... han ... [henvendt te BH:] då forstår eg det atte du har fått undervisning hjemma, sant? [henvendt te RLH:] - alle barna får undervisning hjemma?


- Ja, det e ingen av dæm som har vært en eneste dag på offentlig skole.


[IN:] - Nei. I forhold te utdannelse, eg tenke grunnsko ... asså me tenke jo grunnskole fram te ... te og med tiende klasse. Vidareutdannelse tenke eg då. Ka har dåke gjort i forhold te det? Har dåke ...


[RLH:] - Står lik stærkt. Kjæm inn overalt hvor ... viss n ønske det.


- [henvendt te BH:] Går du på skole nå? Asså i forhold te ... tar du undervisning på offentlig skole?


[BH:] - Nei, æ tar bare undervisning hjæm. All undervisning æ gjør no, e hjæm da.


- Ka undervisning e det du har nå? Ka utdanne du deg te?


[BH:] - Nei æ veit itj æ. Æ utdanne mæ væl itj te nå spesielt.


- Du har ikkje no spesiell retning du vil bli? ... Altså, ka yrke tenke du atte du vil ha?


[RLH] - Mora mi brukt å si te mæ at no må du reis på sjøøn eller gjørra et eller anna for å få dæ utdannelse: - bli snekker eller rørlægger. Når det gjeld ungan te oss da, så ska dæm ha masse talenta og muligheta. Dess mere muligheta dæm e rik på, og dess mere respækt dæm kan få for di talentan dæm har i livet, dess bere e det. Og han lære sæ _masse språk, mattematikk og alt mulig, og all ungan te oss dæm står langt over både mentalt og kunnskapsmæssig på all måta, enn unga i omgivelsan og på offentlige skolan.


- E det sånt atte du tenke deg at du ønske å bli ... få et yrke / noke du ønske å bli? At du liksom tar utgangspunkt i den retningen, eller har du liksom ikkje begynt å stake ut noke kurs?


[BH:] - Det e masse yrka som æ syns e spennende og har stor intræsse av, men det ... æ syns det e altfor vanskelig å bestæm sæ for ett fag. Elles så vil æ ha – som pappa si da - rikelig av muligheta.


- Tenke du at du når du har valgt et yrke atte du med den kunnskapen du har vil komma te å få det yrket, sei du ønske å bli ... ja eg vett ikkje ka du intressere deg for, men sei du sko ver sjømann; tenke du at du med den kunnskapen du har kan få jobb på båt? E det sånt dåke tenke? [henvendt te RLH:] - Når du ska undervisa han i et yrke, sei når han bestemme seg for å bli styrmann, kor hente

dåke den informasjonen då, for å på ein måte kvalifisera seg? E det sånt det fungere?


- Æ for mitt vedkommende ... Æ bynt å intresser mæ for bøker mens æ gikk på ungdomsskoln ... Hu lærerforstandern kom hjæm te oss, og så sa a det at: - Rune du _kjæm da aldri på skoln, du har jo fravær på ... næstn alt, du e jo bort. Ka du hold på med? Og så fortælt æ no ka æ holdt på med, og så holdt på å læst og jobba med ting og studert og sånn så. Så sa a det at: ja væl, Rune det e fint

det, for æ frykta at du ... at du itj hadd nokka å hold på med, og at det gikk gæli med dæ, men æ ser jo det går jo vældig fint med dæ, og du har og masse intræssa og ... Og dærmed så ska æ bare vær glad æ, så bare fortsætt du Rune, sa a. Og det føltes vældig godt. Fordi at all folk ellers rundt, dæm masa på mæ - og ene og andre jobb, og tænk på fræmtida og. Sånn ting hold itj vi på overfor ungan og dæm hold på som sagt med masse forskjellig og sånn, heile tida da så ska det vær sånn at all sammen trives. Ska back opp hværandre for å yte sånn at ... sånn at i stædn for å irriter hværandre, i stædn for å virk ødlæggende på hværandre at n gjør godt for hværandre. - Æ og han og så en annan av de gutan, han e nånn år yngere ...


- Du sa du hadde ein gut på atten?


[BH:] - Nei, æ e nittn, og søstra mi e attn.


- Det e jenta?


- Det e hu som vart med i stædn da, så …- Ja, eg såg det atte hu va nå ikkje attn denna jentå her, ikkje heilt. He he.


- Nei.


- Ja, ska du sei, det skjønte eg. Eg venta at de sko komma noken så va atten. Eg trodde du sa tjue, men det va... [*] … nittn år.


[*] - Nei, hu fikk vær med i stædn hu, for hu hadd itj så lyst hu som ... hadd vist mer lyst te å sag og hold på forskjellig.


- Okei. Ja. [henvendt te SSH:] - Kjekt _du ville vær med då. Fekk treffa deg.


[BM:] - Nei, for i dag asså det .. samfunnet det endre jo seg. Det stille jo stadig høyare krav, sant, blant aent te utdannelse. Det e vanskelig å få seg jobb viss ein ikkje har utdannelse, sant, innen et fagfelt ...


- Ja men du _kjæm te nånn ...


- ... for å tjena pengar, ikkje sant.


- Ja men du kjæm te nånn, entn det e en fabrikk eller en butikk eller hvor som helst i samfunnet, og så spør dæm dæ: Har du nå kompetanse? Væl, no e det jo nokka ... i forbindelse med hjæmmeundervisning som hete realkompetanse, altså at du _vise ka du e god for. Og ... og sånn e det jo når du står overfor et mænneske: E det hær mænneske pålitelig? Kan det takle de tingan her? Og har det kunnskapan, og får det te ... får det te å tilægne sæ det som trængs? Og da ... da e tanken

vårres at: Visst det andre mænnesket står overfor nå som det har tillit te, som e ærlig og som som e arbeidsom og nøysom og flittig og sånn - så har det bedre utgangspunkt og papira enn _nå som helst anna. Og sånn har vi skjekka opp det mang ganga. Det e jo sånn det e.


- Ja, men det må jo vær i tillegg te ein utdannelse for, asså nå ska kje eg ... me ska kje gå inn i den diskusjonen. For den ... Me har lest i din hjemmaside, og vett at du har strevd veldig mye i konflikt med andre i forhold te detta. Så me skjønne jo atte du har hatt din personlige kamp, og du mei ... står for det du seie nå, sant? - Det vett me jo. Men nei for det ... eg tenke jo kossn ska di klara å livberga seg sjøl? For det e jo dyrt å leva i dag, ikkje sant? Det e sånt eg ... det e sånt ein tenke. Og eg tvile jo ikkje på at foreldre som har god nok kunnskap - asså det e vel og lovfesta det atte di får lov å ha hjemmaundervisning, og at oppegående barn kan lera ... minst lika mye kanskje, når det gjelde faglige ting: matte og alt detta, sant. Men det e jo det å ... å få seg en ... en jobb, å kunna liv … forsørga seg sjøl, det e jo litt investering i framtidå.


- Ja, men ...


- Og då ... då ... når di blir voksne ...


- Mulighetan te vårres barn e _my større - enn hos andre, fordi at når det gjeld andre så spørs det om dæm har satsa riktig studierætning, og om det e lang kø, om ... ja i heletatt, det kjæm an på masse ting som - som itj e aktuell for oss. Og som æ sa i sted: Derre med skole og sånn, - det står jo åpent for våre barn på like linje som med andre. Og vi har jo en tilsynspærson, en tilsynslærer som e hjæm te oss to ganga i året og, som ser at alt e ok og ser at utviklinga og progresjoon i det som skjer e god. Så ...


- Ja, så det e sikkert greit, det stemme nok det da asså di har tilsyn og det e ivaretatt, dåke ivaretar dei på den måten. Men e ... eg må jo sei asså eg undre meg litt liksom når du ... e voksen og ... ja asså då e ... då kreves det litt andre ting, og då ska ein jo prøva å stå litt på eigne bein, og ein ska prøva å få inntekt og forsørga seg sjøl. Ka tenke du i forhold te det då, når barnå blir voksne, - du har vel ikkje lyst te å forsørga di ... heila livet? Du regne med atte det går greit? [*] Atte di komme te flytta ut og ...


[*] – Ø ... Han jobbe no forræstn nånn tima i uka bort te en nabo på et sagbruk da. Men æ føl' itj det som så at vi forsørge nånn i hele tatt, vi føle tvært om. Det e så mang ting i samfunnet som e sånn splitt og hærsk, både mellom generasjonan og kjønnan og i arbeidsliv og i heletatt. Vi tænke motsatt, vi samarbeide. Vær stærk gjænnom at søskenan e glad i hværandre, og væks opp sammen, dæm får utfoldelsesmuligheta, og dæm får ikke minst det dæm ønske sæ. Dæm får mulighet te å så strækk sæ ætter det dæm længte ætter og det dæm ønske sæ. For vi hele tida vi andran prøve å back opp _om hværandre. Og ...


- Så det e sterkt samhold i denna familien?


- Ja.


- Ja. M-m.


- Og det æ tænkt å si i sted og, at vi va i ... tok med oss biln og kjørt te … faktisk helt ned te Tyrkia, vi va på rundreise med biln i tre og trædve daga i Grekenland, og i Tyrkia.


- Ka tid va dåke der då? Va det lenge siden det? Va det i sommar eller?


- Mai i fjor.


- [IN:, henvendt te SSH:] Det va sikkert kjekt.


- Nei _hu va itj med. Det va æ og så han og den næste gutn da.


- Okei.


- Det va for å rekogniser og så for åsså ha en opplevelse, og for å styrke samholdet. Oss i mellom.


- Snakke dåke ... snak ... nevnte dåke, snakke vel noen språk - ka språk e det dåke snakke?


- Han fikk no anledning te å lær sæ tyrkisk og …


[IN:] - Gjor du det? Hehe.


[BH:] - Ja. Æ lært mæ litt tyrkisk på forhånd da - bare littegrann. Når æ kom ned te Tyrkia da, så syns dæm det va så bra de folkan dær, så dæm vart bare helt vill, og dæm fikk s ... - ætter å lær mæ mer tyrkisk. Så dæm hadd vældig stor glede av å lær bort mer tyrkisk.


[IN:] - Ja. Sikkert.


[BH:] - Og va glad for at ... det æ allere kunn av tyrkisk og.


[IN:] - For klart nordmenn og andre som komme te Tyrkia og andre land, di vil snakka engelsk, sant. Så di e sikkert overbegeistra viss noken bryr seg om å lera deiras språk.


[BH:] - Ja. Og så e itj det så mang som kan ængelsk heller i Tyrkia.


- Nei det e sant.


- Itj sånn _vanlige folk, dæm kan itj ængelsk da.


- Nei det e sant. Eg har vært i Tyrkia eg og så det ... Det opplevte eg og. Då måtte liksom gå på dei typiske turistplassar for å på ein måte kunna snakka engelsk, ellers så forstod di ingen ting. Nei på vanlige butikkar, ingen forstod der ...


- M-m, så, det hørtes spennandes.


[RLH:] - Vi slipp jo unna my av problematikken på offentlige skola vi, og ... når … Mænneska og eleva og så barn som mistrives og som e utsatt for mobbing, for kjedsomhet og så ene med det andre ... sånne ting e fullstendig fræmmed for oss, for hjæm te oss så e det alt positivt. Det e positive tingan som e drivkrafta.


[IN:] - E der venner og sånt ... utforbi holt eg på å sei, har dåke ... asså, e der nabojenter å leka med eller? Asså dåke går ... eg vett jo di går på musikkskolen og sånn, men e der noke sånn sosialt utenom?


- Dæm e på orienteringsløp, dæm e på træning, dæm e på masse forskjellig sånt. Dæm e innehavera av nutastavan og [*] orienteringspræmia og ... mytji forskjellig sånn.


[* SSH:] - O-løp og.


[SSH:] - Det e masse artig med o-løp.


- M-hm. Med ...?


- O-løp.


- Ja ka e det for nåke då, e det orienteringsløp?


- Ja.


- Springe etter kart og kompass?


- Ja.


- Ja. Klare du det?


- Mm.. Idun bruke å værr med.


- Ja. Så det e det ... E dåke med på idrettslag då eller e det bare de here store aktivitetsdagane dåke e med på?


- Vi e med på masse sånn løp.


- Ja. Så dåke e med på masse løp ja.


[BH:] - De flæste løpa i løpet av en sommersesong da, e vi med på.


- Ja. M-m. Så dåke går ikkje å trene gjønå heile vintern, og e med på løp og ...


[BH:] - Jo. Og hele vintern så går vi og træne på ... hvær uke på tirsdagan da. Det e for mæ og Idun og Gudmund, men dæm som e mindre enn det, dæm går itj på træning like ofte ... Det e bare sånn av og te, for det e en træning for de minstan og en for de størstan.


- M-m. Ja. E di ø ... Kor foregår den treningen henne?


[BH:] - Det foregår i Vikebygd.


- Det e i Vikebygd ja.


[BH:] - På bygdahuset.


- Ja, okei ...


[BH:] - I gymsaln.


- Ja nettopp. Så då treffe dåke jevngamle og e sammen med di, og trene og trene og ...


[BH:] - Ja. Dæm e væl _ganske jævngammel, trur æ. Eller det e i alle aldra, mer sånn, fra åttnde klasse te oppover te voksn.


- Okei.


[RLH:] - Det e vældig lite påæng for oss at dæm ska vær jævngammel, for vi tænke hele tida sånn at: Unngå konflikt med generasjonskløft og sånn og så ... Så litt av påænget for oss ... for eksæmpel når dæm ska gå en tur og dæm ... det gjør dæm vældig ofte, dæm går lange mange mil ukentlig. Skikkelig lange tura.


[BM:] - I fjellet då eller?


- I skog og fjell og langs veian. Og så vældig vældig ofte så kjæm det folk og stoppe, og tar dæm på og dæm syns det e vældig hyggelig å få prata med dæm og få kjørt dæm. Og .... det lyt... og vi som reagere ... æ for min del syns e vældig fint og, for da ... da ser æ det at det fungere på den måtn at: Dæm ... folk flæst, entn det e en gammel eller ... eller kæm det e, så e itj ... bli itj det sånn at: - Der går det nå ungdomma. Her kan vi itj stopp. Det e bare sånn bråk og umodne greier... Te oss så stoppe dæm hele tida og dæm snakke og hold hyggelige lange samtala og bli med dæm hjæm og ... Alt e bare.. bare fint altså.


- M-m. E det ei hyggelige bygd å bo i altså? Der dåke bor nå.


- Æ vil si at ee ... - Ja. Fordi at ... at n på en måte slipp å ha med det som mindre hyggelige tingan å gjør da så. Dærmed så ... Kanskje veit vi itj så my om det heller da kanskje, men.


[IN:] - Men det e nok sånn så du seie i forhold te ... Generasjonsskillene e nok mye mindre ute på bygdene enn det e ... Ein blir nok mye lettare ... I byar så blir ein nok meir plasserte, sånn så du seie, liksom aldersgrupperinger, enn di gjør på bygdene.


- Det e det, men tendensn e der i bygden og, så en ska ...


- Ja, klart det.


[BM:] - Vil du ha meir kaffi så e der ei heile kanna her asså.


- Takk ska du ha.


[BM:] - Ska me lesa meldingen kanskje? Det va jo grunnlaget te at dåke kom. Du vett kanskje litt ka han går på men ... Me må jo lesa han / gå gjennom han.


- Nei, æ veit ... veit itj ka det går på æ.


[IN:] - Nei då. Eg sa bare kor an kom i frå så ...


[BM] - Å ja. M-m. Då bare lese hu meldingen først. Så går me gjennom det etterpå, så ska du få kommentera det.


- Du kan si det at: Æ veit like lite om det som viss postbudet har vært hjæm te oss og levert en pakk.. Fordi det hær Mattilsynet det kom jo hjæm te oss. Attmed portn. Og så gikk vi jo i lag bort te hønshuset, og prata der en halvtimes tid, og så for dæm igjæn.


- M-hm.


- Dæm va jo itj inn te oss, dæm så jo knapt nå ... nånn andre enn mæ der. Æ trur dæm så kona, eller dæm så væl kanskje ungan holdt på og leikt sæ rundt dær, men ...


- Ja, di sa detta, at der va noken ungar så hadde lekt utforbi. M-m. Ja. Det det står her, - nå lese eg det bare gjønå, og så tar me det sånn trinnvis ettepå:


[BM:] - Då ska du få lov å sei noke om det. Alt.


* 27:20 * --- Bekymringsmeldinga, sånn som den vart læst opp av Ingeborg Nyland, på møtet i

Vikedal 13. mars 06:


"Bekymringsmelding til Barnevernet


Hei.

Undertegnede Geir Harald Caspersen fra Mattilsynet i Distriktskontoret for Haugaland var i dag på inspeksjon hos familien Rune Hansen på Tindeland i Vikebygd. Bakgrunnen for inspeksjonen var oppfølging av tips vedrørende forebyggende tiltak mot fugleinfluensa.

Familien Hansen har ni barn, fra ca. null til tjue år. De flyttet fra Trøndelag, og bor på et lite småbruk på Tindeland. De har bodd to tre år i Vikebygd. Har høner, ender, bier, hunder, og katter. Ingen av barna gikk på skole, men blir undervist hjemme. Det var en veldig spesiell opplevelse å vær på småbruket. De driver etter økologiske prinsipper, og en følte seg som satt hundre år tilbake i tid.

Ungene virket tynne og tynnkledde. Våningsuset var svært lite til å huse 11 personer. Ubekrefta rykter fra naboer gikk ut på at noen lå og sov i løa som var gammel og falleferdig. De eldste barna virket høflige, men var åpenbart kuet av faren.

Rune Hansen hadde en veldig negativ holdning til oss som offentlige personer, og vi var lite velkomne. Han var ikke interessert i å rette seg etter våre pålegg når det gjaldt dyrehold. Han oppførte seg som han var hevet over gjeldende regler og normer i samfunnet."


*


- No har vi fått et svarbrev fra det hær Mattilsynet, og dær si dæm jo at: Dæm frafalle de hær tingan og kravan sine, og at ... og at ... æ læs litt i mellom linjan da så står det at dæm ... dæm ska slip ... ska itj bry sæ nå mer om oss, viss vi itj bryr oss nå mer om dæm. Så det hær med hønan og sånn, det e itj nå problem i heletatt.


- Nei. For det va vel bakgrunn fo.. Bakgrunnen for at di kom, det va vel det.


- Ja.


- Sånn så eg forstår det her. "Bakgrunnen for inspeksjonen var oppfølging av tips vedrørende forebyggende tiltak mot fugleinfluensavirus" - Det har vel med frittgående høner og ender. Stemme det?


- Jajaja.


- Ja, for det e ikkje lovligt i Rogaland, ifølge ...


- Nei, men som æ sa te dæm når dæm kom her, så sa æ det a det hær som dæm snakke om, det gjeld itj for oss, og det e på grunn av... - og så nævnt æ opp koffor. Og det stæmme jo. Som æ sa, da dæm kom.


[BM:] - Men du e kje bekymra ... for virus? Alle e vel litt bekymra.


- Æ e bekymra når æ ser måsa og dua og sånt flyg over skolegårda og og veit at dær e masse eleva i friminuttan. Æ e bekymra når æ ser fugla på fuglebrættan og vinduskarman te folk, og æ e bekymra ka æ ser i parkan ... sætt mæ ned i en park og ser kråka dær, og trosta og ... og ... alt mulig. Æ e bekymra når e i skogholt og sånn og så ser at det e masse vadefugla og ... og trækkfugla og sånn som tænkeligvis kjæm - og så videre. Det e masse grunn te å så realistisk _vær bekymra, men ka har det med oss å gjør? Og forholdan på gårdn te oss? Dær e jo faren … _knøttlitn i sammenligning med alt rundt om kring. Av flere grunna.


[IN:] - Det så e bekymringsfullt på ein måte, viss eg har forstått det rett e at husdyr har ein på ein måte kontakt med, sånn fysisk, asså ein tar på høner og ender og. I affall når ein på ein måte har di i ... i sitt eget dyrehold. Mens frittgåandes fuglar holdt eg på å sei, så har ... har ... ein e jo ikkje borti dei på noken aen måte enn at viss ein sko finna ein død fuggel, at ein ikkje må røra di. Asså det e jo det ein lere ungane: å ikkje ikkje ikkje ta på døde fuglar, for nå e ein jo redde for atte det sko ver smitta av fuglainfluensa.


- Ja, men fuglan sætt sæ på rækkværk, - dæm sætt sæ på rækkværk, på bænka. Dæm sætt sæ på ... ja asså på skolegårdn og ungan dætt og ...


- M-m. Det gjør di øvealt. Det e jo likt for alle.


- Men i forhold te den informasjoen: fortalte dåke litt om dåke sjøl?


- Ihja-a. Men på langt nær det som stod dær, det va mytji konklusjona og mytji rykta involvert dær, tydligvis.


- M-m. Men det står det jo i ... atte der va ...


- Og for eksæmpel det å så trække en sånn konklusjon entn det va på bakgrunn av rykta eller mens dæm va dær da at di eldste oppføret seg underkua i forhold te farn og sånn, - det høres jo ganske forrykende ut. Men æ e jo ... æ kan jo godt tænk mæ te kor ... kor et eventuelt sånt rykteimpuls kjæm fra. For det e jo, det e jo mænneska som mislike det at _hold sammen, stærkt sammen, - og som vise det i ytre og sånn og ... At n både like sæ godt sammen og trives godt sammen og tingan fungere væl. Det e ænkelte som mislike det. Det e ænkelte som mislike for

eksæmpel at han går og snakke positivt om farn sin.


[BH:] - Gjør æ det?


- De folk flæst, eller ungdom flæst ... - nei, æ si itj at _du gjør det. – Ungdom flæst dæm snakke jo itj positivt om ... om foreldran sine, det e jo foreldran som e pyton nummer en.


[IN:] - M-m. Det e jo ofta det en periode - i livet.


[BM:] - M-m. Det _e det.


[RLH:] - Så men å ... men å så dræg sånn forhasta slutninga ... - For det som vi får hør av folk som _e i kontakt med oss da, og fådd hør i alle år. Siste ... i heletatt mens vi har _hatt barn, det e at tingan fungere så forbildelig, fortræffelig te oss. Vi ha.. Vi leve så godt, vi spise sunt og gir oss omsorg og tid og flid med tingan og ... Og så e vi målbevisst - viss vi bestæmme oss for nå, så _gjør vi det, gjænnomføre vi det. - Sånn som for eksæmpel når vi flytte: da har vi bestæmt oss for det, så gjør vi det. For folk flæst så e det en ting som skikkelig koste, det og ... - Og det e det jo for oss og. Og, men som dæm ... som dæm nødig gjør, fordi at det har med hele liv og vana og slækt og alt mulig sånt å gjør. Vi ... vi går metodisk te værks og gjænnomføre vældig solid og bastant og

konsekvent.


[BM:] - Men viss me går på meldingen igjen - asså dåke har ni barn i alderen null ti tjue år. Ka tenke du om når barna e voksne? Ska di bo hjemma? E det som e planen eller har di tenkt te å flytta ut eller ...


- Ta ...


- I nærmaste framtid dei så e eldst, for det blir vel ... e jo litt realistisk å tenke på det nå. Ka tenke du om det?


- Æ tænke om det at mitt håp e at: - dess bere dess nærmer vi bor hværandre. Sånn at viss vi, eller nånn av ungan kjøpe en gård eller landområda i nærhetn, så e det bæste. Og det ska vi forsøk å støtt opp om og. Men _om det skull vær så at ein av dæm eller nånn av dæm eller vi sammen finn ut at vi ska kjøp eller ... eller det bli giftemål eller nå, langt unna og sånt og - så ska vi forsøk å støtt opp om det og, og forsøk å unngå at det bli en splittelse av familjen samtidlig, - men forsøk å heller la det ... sjå det positive og prøv å ta de positive tingan utav det. Sjå på det mer som en ... at no bli vi enda stærker, for no har vi komme _dit og. No har vi flere, enda flere bein å stå på. Det e min tanke med det.


[IN:] - Ka tenke _du, Balder? Om framtidå, å flytta hjemmafrå og forsørga deg sjøl? Har du tenkt på det? Ka tenke du _om det?


[BH:] - Hja det bli væl bare som det bli, det. Asså ... asså ... æ tænke mæst ... eller æ leve mæst i noet, æ.


- Leve du i nuet?


[BH:] - Ja, mæst det. For æ tænk' itj så my - i hværtfall itj så my som andre som e like gammel som mæ - på koss ska forsørg mæ i framtida, og ka ska æ bli, og alt mulig sånt.


- M-m. Du oppleve det trygt og greitt å ha det ... asså å bu sånn så du gjør nå, og det e liksom ikkje noke sånn mål i seg sjøl å flytta hjemmafrå og bli sellstendige, det e liksom ikkje det så du ... syns e viktigt nå? Å tenka på. Forstod eg deg rett då?


[BH:] – Altså ... Det e væl viktig det og, men ...


- Men ikkje nå?


[BH:] – Asså ... det ... det kjæm væl mer eller mindre av sæ sjøl og det.


[RLH] - Æ må smætt inn det at: Han leve jo og utfolde sæ _som om han e vældig glad og trives, og har masse ting å hold på med og sånn, og det gjør dæm jo all sammen. Så sånn sett e det itj nå fra min side - eller fra mora si side heller - nå sånn hænsikt å prøv å så sei te n at no må han gjørra nå anna liksom.


- Nei då. Nei då, og han e jo unge endå ... [] E du tjue i år?


[BH:] - Ja æ bli tjue den to og tjuende mars.


- Ja.


[BH:] - I år.


- Ja. Det e kje lenge te. Hehe. M-m. Nei, som sagt der e mången så bor hjemma te di e mången og tjue år, så det e jo ... greitt det ... sikkert. M-m.


[RLH:] - Om han sku bli boendes på samme eiendommen og, eller på naboeiendommen og:

- bare fordel.


[BM:] – Men ... blir det no aktuelt då, å kjøpa no nabogård? Det e jo dyrt med ein gård. Kossen ska han ...


- Vi tænk' itj sånn. Vi tænk' itj sånn at: - Vi e fattig. - Har vi råd te det? Vi tænke … vi sætt oss gode mål, akkurat samme som vi gjør det i bakover i tid: Vi tænke: Ka e det som e gode forbilda og æksæmpla for oss, kossn vi ska lev, kossn vi ska tænk og så vidre, så tænke vi på ... represntanta som har betydd nå for mænneskehetn. Samme koss kultur og sånn dæm kjæm fra, så tænke vi at gode forbilda det må n leit ætter. Når n finn dæm så kan en vær glad for dæm. Og akkurat samme måte på det som ligg foran oss: Vi sætt oss mål. - Og så tænke vi kossn vi ska gjænnomfør det. Og så finn vi måtan å gjænnomfør det på. Og ... så bare å vær målbevisst, og så bare skritt for skritt og med flid, og så gjør n det som en ska. - Så får n det te. Og hittil i livet så vi får jo te _alt det vi

vil. Det e itj nå problem det. Det e det når n tænke bekymring at får at n får bekymring.


[BM:] - Men sånn som når du va i utlandet og sånn, syns ikkje du det va spennandes å reisa? Kunne du tenkt deg å reist meir? Tenke du kje på det for eksempel?


[BH:] - Det e alltid artig å reis så ...


- Du så tydligvis har hode for språk og ...


[BH:] – Ja ... Det har vært artig det.


- Men du har ikkje no planar om det liksom? Snakke du med søskenå dine om dei har ... dei har ... ka dei tenke seg? For det e jo vanligt når .. når ein komme i ein viss alder, asså eg har jo nesten voksne ungar sjøl, og dei ... både eg og dei va jo glad når di flytta, for då va det liksom ... kanskje på tide. Begynte å slita litt på kvarandre. Det e kje no sånn her då?


- Næh.


- Nei.


- Vi bor i et lite hus. Da vi flytta hit, så hadd vi valget mellom to plassa. Ene plassn va i Grong. Det va _kjæmpesvære hus. Det va to bolighus, det va hytta, det va fjøs, og det va sagbruk. Det va alt mulig. Te samme prisn som det som vi hadd mulighetn på hær. Men hær va det motsatt; det va nånn få småe hus, og så masse jord rundt. Og dum som vi va - sagt i gåseøya, for egntlig så ... vi tænkt motsatt av folk flæst. Vi tænkt det at vi vil heller ha det vakre landskapet, den store hagen og skjønne naturn og milde vintern. Det va itj _nå vanskelig for oss. Det va omtrent samme prisn. - Vi kjøpt hær.


[IN:] - Ja så dåke har kjøpt detta, dåke leige ikkje det?


- Neida.


[IN:] - Det e dåkas?


- Ja-a.


[IN:] - Men så når dåke bor så mangen i ett hus, koss får dåke plass te alle? Så eg forsto, huset va lite, nå har ikkje eg vært der, så eg vett ikkje noke meir enn .. enn det står, men ... Koss får dåke plass te alle samen?


- Kor det e hjærterom e det husrom.


[IN:] - Ja.


q - Så det e egntlig plass te mang fler men ... det entn så e det mange ... det har jo nånn ulæmpa og kan du si, men. Æ trur vi e så fokusert på det positive at æ trur knapt vi tænke på ulæmpan, eller i hværtfall vældig sjeldn.


[IN:] - M-m. [Henvendt te BH:] - Tenke du på det?


[BH:] - På ulæmpan?


[IN:] – Ja, nei, tenke du på om dåke _bor tett? Asså pappa han syns det e heilt greitt, men syns du det e greitt? Har dåke kvar si seng for eksempel? Eller ligge dåke oppi sengå med kvarandre eller?


[BH:] - Asså: Vi har jo hvær si sæng, untatt nybeibin da, som ligg sammen med mamma.


[IN:] - Ligge kje oppi skuffå? Hehehe.


[BH:] - Men vogga står jo klar te hu og. Så ... det går no. Men det bli itj hvært sitt rom da.


[IN:] - Nei nei. Neida, men det forstår eg jo. Men ... men det e jo noke ein kan venne seg te og, sånt levte me jo tidligare.


[RLH:] - Ja og så e det jo det at når n ska ... fyll oppi vann og sånn så bli n no gåande og skubb borti hværandre og ... Men det e jo bare nærhet det der, og det e no itjnå farlig med det i det heletatt.


[BM:] M-m. Nei. Men ka va grunnen te at dåke flytta te Vikebygd? Va det bare ... Va det no tilknytning, eller e dåke begge frå det [*] ...


[*] - Når de hær probleman vårres ætter det hær i Skaun bynt å ta slutt, og det tok nånn år, da bodd vi i Sveio, og det va siste æksilet og tilfluktsstedet vi hadd. Og ... og da mått vi av flere grunna da, tænk alvorlig på å så finn en plass å bo.


[IN:] - Som va dåkas eget tenke du då?


- Ja, for å kom tebake mæst mulig te det som vi hadd som utgangspunktet. Så da skull vi kjøp nokka, og da mått vi undersøk, og da villa vi te bake te dær hvor vi kom fra. Og føl at vi ... hær har vi slækt og vænner, tross alt har vi tingan vårres og røttern vårres hær. Og da ringt æ rundt te masse kommuna og sånt oppi der, med utgangspunkt i annonsa og sånt æ fant på internætt og i avisa og så

vidre. Og di flæste plassan så sa dæm både skriftlig og i telefon te oss at - viss dokk kjæm her: så tar vi rotta på dokker. Da e dokker færdig. Og så en av kommunan æ ringt, det va Høylandet kommune oppi Namdalen, dær sa itj dæm det. Dær sa dæm at - viss dokker kjæm hit så: væl, itjnå problem med det. E dokker gode mænneska så ska vi vær gode mænneska overfor dokker. Prøv oss viss dokker tørs, sa dæm. Og det va det nærmeste vi kom te at vi kunn _itj bli forfulgt da. Og da gjor vi det. Og tingan fungert strålnde fra første stund, og dær bodd vi i fire år. Vi kjøpt et hus dær med ni mål eiendom rundt. Fikk te en stor og vakker hage der som vi nødig villa reis fra. Men vi visst allerede når vi kjøpt der at hær kan vi bare bo midlertidig. Viss vi kjøpe nå større så bli det snakk om landbruksordninga og forskjellig sånn ting og det bli vanskeliger å både bli av med det og forskjellig sånn da. Men ætter fire år så ... da følt vi at vi også, sånn politisk og sånn, så va det itjnå fare længer for oss. Så da mått vi kjøp, og da leita vi gjænnom tusnvis av annonsa og prosjækta og sånn meglergreier. Mæst i Norge, men også i andre land. Så fant vi den plassn hær, og den fikk vi

vældig sans for. Det va riktig nok ganske dyrt for oss da, men vi solgt det som vi hadd fra før, og fikk det te på et vis, og for med flyttebila, og for hit.


* 43:48 *


[BM:] - Men kor _e detta på Bjoa? Du snakte om i nærheten av et sagbruk. E det i mot Dalsbruket, eller?


- Mellom Vikebygd og Bjoa. - Det e dær hvor du går inn te Årvik næstn, eller Tindeland.


[BH:] - Tindeland hete det på plassn. Og så Liå hete gårdn da. Det e rætt attmed Bakkavatnet.


[IN:] - M-m. Ligge det på nersidå av veien? Bakkavatnet?


- Ja.


- Vi bor på den dær oddn som ... som e ut ...


- Ja, eg har vært der ut så få gonger eg, så eg klare ikkje heilt å se det for meg, men eg huska et sånt ... på Tindeland, eg huske et sånt lit.. eller: vatn. Så låg neri ... men det e jo ikkje sikkert ... der e gjedna fleire vattn og der?


[RLH:] - Vi eier hundre og fæmti mål dær, og dæriblant heile den nordsida av det vannet. Og det e rikelig med ørret og ål og til og med sjøørret og laks og …


- Ja vel.


- Og så har vi naust på sjøøn og. Vi har ...


- Ja så dåke har sjø og?


- Et æventyrlig landskap.


- Ja for det e jo veldig flott ... eg som sagt, eg kjørte gjønå der og det va så flott ... flotte plass innøve. Det e det.


- Ja-ja-ja. Æ skjønne godt at dæm sei at dæm følt sæ væll te tross for at dæm va hundre år tebake i tid dæm.


- E det sånt ... Stemme det atte dåke sove i løå? E det om sommaren det?


[BH:] - At vi søv i ...


- Søve i utehuset?


- Hm. Det ...


[RLH:] - Idun søv i Snekkerbua.


- Å ja okei. Idun det e ...? Kor gammal e hu?


[BH:] - Hu e attn.


- Det e hu så ikkje har lyst te å vær med i dag. Hu vil ha rom for seg sjøl hu då, så hu sove i Snekkerbuå.


- Ja, og det e egntlig itj nå snekkerbu. No har vi inreda det sånn at …


[RLH:] - Finer enn all andre romman.


- Ja, sant. Ja, så hu hadde lyst på litt privatliv, så hu flyttå ute.


- Itj privatliv, men hu danse og syng så my, vettu, og så sætt a fullt volum og så går det på Elvis så det tyte, vettu …


[IN flire]


[SSH:] - På natta.


[RLH:] - Hu kan de flæste sangan hannes og greier ...


[SSH:] - Klokka tre eller nå sånt, og ett og sånt.


- Å nei då forstår eg. Så det e akkurat som te Emil; då må hu i Snekkerbuå. Det kan eg forstå. Hehehe!


- Hu kan over sæksti sanga.


- Å hærlighet, så flott då.[BM:] - Eem.. Men dåke drive etter økologiske prinsippar? [*] Asså, klare dåke å hausta asså. det ... e det te eget bruk eller sele dåke?


[* RLH:] - Det _dæmmes ord det …


[RLH:] - Det det e dæmmes ord det der åsså.


[IN:] - Ja, det e ikkje økologisk dåke dyrke?


[RLH:] - Vi har itj nå sånn økonomisk ... økologiske ordninga eller godkjenning eller _nå sånt, vi. Men det e jo _nokka riktig, og det e jo at vi _tænke økologisk.


- Når dåke handle mat og sånn, har dåke ... der e jo egne økologiske butikkar ... e det sånt atte dåke må dra te Haugesund for å få den maten dåke trenge, for det at det ska ver økologisk eller e det ... bruke dåke meir …


- Ja, vi bruke det. Vi har alltid brukt økologisk fortrinnsvis, og kvalitetsmat - og i heletatt i alle vara.


- Så dåke stikke ikkje på Obs i byen og handle inn litt stort, holdt eg på å si, for dåke e ein stor familiie, eller der e kanskje litt økologisk der og?

- Jo, det e litt balangse med det dær, fordi at når n drar te Haugesund for å handle så kan en også lætter få tak i di kvalitetsvaran som som en ønske og så … Og så tjene en faktisk inn ganske grovt for ka det ... på ka bænsinforbruket, ved å kjør dit. Det e fort tjent igjæn.


[IN:] - Ja. Det e sant.

[BM:] - Det må gå ganske mye mat, når du har ni barn å fø. Kor mye brød går det for dagen då?


[RLH:] - Vi bruke godt over halve inntækta vårres te mat, så vi spise godt og ...

[BM:] - Men dåke fiske litt og …

- Ja, og dyrke litt og. No hold vi på og bygge opp et slags arboretum, vi så, som vi beskreiv i konsesjonssøknadn vårres. Og dær e spesialområdet vårres da matnytige væksta. Fra hele værdn.


[IN:] - E det krydder og sånt då? Masse sånn krydderurter og ...?

- Det også. Men det e mæst frukt da det går på. Frukt og grønnsaker.

- Å ja frukt ja. Å ja.

[SSH:] - Når det bli fisk igjæn så kan æ og Frøydis fisk i bækken igjæn.

- Ja.

- Med en så stor håv har vi. Og så en pinne …

- Okei.

- … som æ jage inni fiskan inni håven med, mens Frøydis hold i den.

- Men har du fått store fisk da?

- Sånn på det mæste.

[IN:] - Å ja, så spennandes.


[BM:] - Ai. Det va sikker kjekt.


[SSH:] - Det e sånn djupt da. Og så tjukk va den.

[RLH:] - Så e dæm bort en halvtimes tid så kjæm dæm med en ti fæmtn såndre flotte steikpanne-ørreta.

[IN:] - Å ja, seie du det? E der så masse fisk?

[SSH:] - Ja. Det mæste vi har fått på en time e visst tre og tyve.

[IN:] - Å hærlighet. Går det an. Då e dåke flinke å fiska.

- Det e vældig lætt og. Det vanskeligste e å få dæm ut av håven når dæm sprælle sånn.


- Ja det e så. Like du fisk då.

[SSH:] - Særlig sprøstekte fiskehala.


- Ja det gjør eg og.


- Det e kjæmpegodt.


[BM:] - Ska me se: "Ungene virket tynne og tynnkledde." Ka ... koss meinte di det tror du?


- Nei asså det ... det kan æ næstn itj hæft mæ borti. Det e ingen te oss som nånn gang har vært syk. Det e ingen av dæm som har vært te en læge eller te et sykehus. For vi leve så sunt og vi har både medisin rundt oss og mat og ... Og klær har vi i flæng. Da vi flytta hit så ... så hadd vi den største trailern som e lov te å ha på norsk vei, og ene halvpartn va fylt opp med bøkern vårres,

arkivet vårres, og så andre halvpartn va fylt opp med klær.


[IN:] - Ja det må jo gå ein del kler te ein så store flokk.


- Ja. Det lille vi hadd av møbla det forsvant helt i den ... [*] Så reist vi i fra det mæste og ...


[* SSH:] - Vi bruke å få klær fra mange.


[IN:] - Der e masse ja. Klart det. Så flott.


[BM:] - Ja dåke får mange frå andre dåke kjenne og sånn tenke du? Få hør ka ...


[SSH:] - Vi bruk' itj å kast klær.


[BM:] - Nei, for dåke arve ette kvarandre og sånn. Gjenbruk. Ja, det fornuftig det.


[IN:] - Men kossen i forhold te sånn vaskemaskin og sanitær og sånt? E det ... der e innlagt vann og …


[RLH:] - Ikke i huset te oss.


[IN:] - Ikkje i hus. E der eldhus? Atte dåke vaske kler på gammelmåten?


- Ja. Dær vaske vi [*] klær og bade vi og …


[* SSH:] - Vi har en stor vannbøtte, som vi bær inn vann i.

- Men ute i eldhuset der bade dåke og vaske dåke og vaske klær og ... E det vaskema.. e det en sånn gammal Elto du har, eller strøm, eller e det for hånd klesvasken foregår?


- Nei vi har vaskemaskin, ja. Modærne ein.


* 50:00 *


- Ja.


[SSH:] - Vi vaske ullklær med hendern.


- Ja det må gjøras for seg sjøl, ellers blir det ødlagt.


[RLH:] - Vi har no egen, god rikelig vannforsyning, kvalitetsvann av første klasse

og egen brønn og sånn.


- Der e egen brønn ja, eller borehål eller?


- Ja.


[BM:] - Men e det ikkje innlagt ... e det ikkje no bad i huset?


- Ikke nå bad, og ikke nå WC og ...


[IN:] - M-m, e det utedo då?


- Ja.


[IN:] - Ja.


- Bæste sort.


- Ja.


- Meget vælfungernde.


- Ja då.


[BM:] - E kje det sånn så dåke savna overhode? Eg bare spør eg, for det e jo litt fasinerandes - folk så leve annerledes, det må eg jo sei, hehe. Men for meg e det jo ... det e jo utenkelig for folk flest å ikkje ha bad.


- Det e gode grunna te at n itj gjør det, for det e vældig ... det e vældig god komfort en kan få i et sånt eldhus og. Og det e vældig fin stæmning. Så e det jo det at viss n hadd det motsatte så mått n betal vannavgift, da mått n ... Ja det i det heletatt da - tingan har måtta vært ganske annaledes.


[IN:] - Men der e ingen så kreve det av dåke at dåke ska ha innlagt vann og kloakk?


- Nei no har det jo bodd folk der i hundre og tyve år så.


- Det e kje så uvanligt det på bygdene, at der e utedo.


- Å neida neida. Og så e det enda mer vanlig her kanskje, enn i mang andre kanta av landet.


[BM:] - Nei men det må jo ver kaldt asså når du ska gå ... det har jo vært veldig kaldt nå. Gå på do, på utedo og sånt, det sjenere ikkje dåke?


[BH:] - Det e nokka en vænne sæ te.


[IN:] - Ja det e det. Sleppe å bli dokø då vettu, hihi.


[RLH:] – Nei, og så når n e så heldig at på eiendommen da at utedoon den e så godt plassert at det fall vældig godt inn i landskapet og sånt og at det itj e nå forurænsningsfare og sånn ting. Det en føle at det e en fin ressurrs og at n ... den møkka kjæm te nytte da og komposteres og sånn, for det e jo klart at vi tar jo inni litt torvstrø og sånt.


[IN:] - M-m. Dåke har åkrar om våren og sommaren og då? Og dyrke poteter og grønnsaker og sånt? E der ... e det dyrkamark? Har dåke mulighetn te det eller e der bare utmark?


- Nja, vi hold på å ... hele den eiendommen hær, på en 150 mål, ska bli en stor hage da, - æventyrhage.


- Okei. Eg tenke sånn så dyr: - sauer eller andre dyr, dåke ... sidn du har så stor eiendom.


- Ja, men mottoet e at: Viss vi ska ha andre dyr så må vi ha forberedt så godt te det at n kan motta dyran … at dæm fra første stund kan trives.


- Ja.


- Og vi kunna hatt vældig lyst på en ku eller to, men først må all de hær vækstan vårres væks sæ te bere, først må vi få litt mer skikk på forskjellig ting. Så kan såndre ting kom - når tidn e modn for det.


- Ja, nettopp.


- Dåke tenke liksom på sikt så kan der bli litt meir dyrehold?


- Nei, men, - det e itj nå skrikende behov for det.


- Nei, nei. Eg skjønne.


- Vi har jo planta, sku æ te å si ...Det e væl bortimot tre tusn forskjellige sorta med planta, buska og trær. - Vi har jo en førti forskjellig sorta plomma. En fæmti forskjellig sorta æple.


- Men det selle dåke vel om våren? Eller spise dåke alt det sjøl?


- No har vi bare bodd hær i tre og et halvt år så ...


- Ja, så di har ikkje fått komt skikkeligt opp og gitt ... gitt avkastning, holdt eg på å sei.


- Det e først i år at det bynne å bli litt mængder.


- Ja. Hmhm.


[BM:] - E dåke nevenyttige som ... så har lagt detta here våningshuset te søstera di? E det dåke så har snekra det da? Sjøl?


- Ne-ei. Det e itj det.


- Nei.


- Det arbeidet vi stort sett har gjort her sidn vi kom hit da, e græving og jordarbeid og ... det mæst. Bortsett frå å utfold oss med naturn og musikk og ...


[BH] - Pluss saging.


- Saging, ja, vi tar jo ned mytji tømmer te ved og sånn da. Det e masse flott tømmerstokk.


[IN henvendt te BH:] – Ja, for du jobbe på et sagbruk du?


[BH:] - Ja.


- Har dåke mulighet te å ta ut ved ... asså trenge dåke matrialar, - kan dåke ta ut matrialar på gården då? Og så fått det ut på sagbruket så dåke … dåke bare e sjølforsynte med det?


- Det har kunna gått an viss vi har årna te en vei. Men den har itj vi fått årna te enda.


- For å komma ut i skogen, tenke du? Meir sånn skogsvei?


- Ja.


[RLH:] - Dra inn stokkan. Det e stokka for mange hundre tusn krona så, men ....


- Der e såpass mye skog hos dåke?


- Ja. Skikkelig furutømmer.


- Vi kjæm jo te å fjærne alt av det vi da, - for vi ærstatte det med frukt og rosa og lilja og alt mulig forskjellig.


- M-m. Nettopp.


[BM:] - Kånå di, e hu fra Trøndelag hu og, - der så du e fra?


- Ja, Trondhjæm.


- Så dåke har slått dåke te ro nå? Føle du har funne ditt nye hjem? Dåke flytte ikkje tebakers igjen då?


- Nei det e no heile tida det inderlig håp om at vi både får vær i fred, og om at vi får slipp å stri med ting og at vi kan utfold oss og føl at her e vi trygg og sånn. Det e jo ... det e jo på en måte ... i min bevissthet ensbetydnde med hjæmsted det. Når æ høre om folk som har bodd hele livet sitt på en plass, så æ bli næstn misunnelig på dæm. Dæm har røttern sine inntakt - dæm e lommekjent dær

og dæm e my stærker, dæm har mytji _kræfter dæm. Som en sjøl har blitt fratatt og. Derre med stabilitet og sånt og: en ser jo på ungan og det at det e itj nå ønskedrøm åsså riv opp fra hjæmstedet og så flytt for å ... for nånn sitt vedkommende.


[BM] - Nei då. Øø ... me ringte og fekk han te ... ja, liksom gå litt gjønå meldingen, han så hadde meldt han då. Han sa når han va der hos dåke så va der ein aen familie på besøk, - har dåke venner i bygdå eller har dåke mye omgang eller?


- Vi har no vænner i bygda og. Og rundt om kring. Og bevares og - vi får jo flere ætter hvært som vi bor hær og. Den familjen som va hær, det va jo en i fra Hardanger da så ... som e en ganske nyetablert familje.


[IN:] - Som bor her? Har etablert seg her?


- Nei i Hardanger. Som vi føle vi har litt felles te og litt omsorg for og ... Og prøve å pleie vænnskap med da.


[BM:] - Men e der andre familiar som ikkje har barna på skolen, som ønske å leve sånn så dåke? E det dei dåke har mest omgang med eller?


- Eldste gutn te dæm e vældig litn. Vi har vældig ... vi har ganske my sånn vænner litt længer unna og da, som har hjæmmeskole og sånn og ja.


- M-m. Men har di slete lika mye med det offentliga så tydligvis dåke har gjort dei andre, eller?


- Ja.. En del av dæm har det. No e jo ... det har i de siste fæm åran det der mer eller mindre forsvunne da, men.. Det e jo nånn, for eksæmpel familjen Jakobsen, Aud-Signy og Rolf Jakobsen som bodd hær i nærhetn. Dæm ... riktig nok, dæm e jo skilt og familjen splitta da, men hu bor jo oppi Finnskogen, og …


[IN:] - E det hu så har flytta te Finnskogen.


- Dæm har jo slitt vældig my, og slit my enda og.


- Men du har kontakt med begge to?


- Nå, det ... Vi har hatt kontakt i mange år … i mer enn ti år med dæm. Fæmtn år.


- Eg huska når dei flytta frå Haugesund: dei bodde jo sånn passe nærmed holdt eg på å sei, så at dei ... Frå tidligt av så huska eg dei flytta. Då flytta dei sammen med ein familie. Va det dåke?


- Ja.


- Det va dåke ja. Okei.


- Det huske eg atte dei flytta i samen: atte noken bodde i kjellaren og noken bodde på loftet, eller hadde felles bolig. Va det ikkje det?


- Nei, det kan ha vært dæm ... Huske du ka dæm het du Balder?


[BH:] – Øh ... Dæm dær i Mosvik???


- Nei, nei, nei. Nei, det va en anna familje som også hadd hjæmmeundervisning.


[IN:] - Ja, det va mangen år tebake, så eg huska det bare for det va nesten lika ... Eg huska det va nesten lika store familje så di va. Og di flytta sammen i ein … Det va sikkert ein reportasje i Haugesunds Avis.


- Ja, nei, - det va den andre familjen det.


- Men dåke har bodd sammen med di dåke og?


- Vi bodd en måne sammen med dæm, - og fordi at dæm villa gi oss både tilflukt og litt sånn feriefølelse og ... sånn, så det va ...


[BM henvendt te SSH:] - Ka drive du med om dagane då? Du ... du får hjemmaundervisning, og så seie du du fiska, spille instrument og, går tur og orienteringsløp ... det hørtes ganske mye ut allerede ...


[RLH:] - Ska bare si nokka te dæ først: det dærre dær med hjæm ... du _får hjæmmeundervisning, si du. For oss så fungere det vældig naturlig og greit. Vældig mang som har hjæmmeundervisning, dæm liksom sætt sæ klokka ti og bynne og studere - og da e det tavle og kritt og ... Te oss så e det sånn filosofiin og tanken e, at: Dess mer umærkelig og usynlig undervisninga e, dess ber e den. Asså da utnytte en de hær nysjærrighets-kræftern og egen-drivkrafta i barnan. Men det fungere også - te di grader. For sånn som te oss, dæm tilægne og tar te sæ tingan så det står ætter. Dæm protestere og riv sæ i håret viss dæm itj får det sånn.


- Så dåke har ikkje faste timar: klokkå ti ska me gå gjennom matte ... eller et visst mattepensum?


- Nei. Nei, - di flæste som e hjæm te oss ser knapt at dæm får undervisning.


[IN:] - Har dåke ... Får dåke bøker frå skolen?


- Ja. Så my vi vil ha.


- Ja. Sånn atte liksom te det og det trinnet, sei hu sko gått i treie klasse for eksempel, så har hu bøker så høre te treie klasse. E det sånt det fungere?


- Ja nei, - vi e vældig selektiv, og derre med årstrinn og sånn bryr vi oss itj nå om. Og vi plukke ut det som vi ser e værdia i, og vældig my e forkastelig, og vi har jo sjøl et enormt stort biblotek med bøker, og det e jo bøker fra forskjellig land og fra ... mytji vældig gamle bøker. Så vi har en stor stor

boksamling. For dæm e oppvokst med det all sammen, så …


- Ja like du å lese bøker eller?


[BH:] - Ja. Å læs bøker ja. Det har æ alltid vært glad i . Helt sia æ va ni år.


[SSH:] - Æ hold på og læs sæks søsken. Den e vældig bra.


[IN:] - Låne dåke bøker på Biblioteket og sånt utenom og?


- Ja. Vi låne på Bibloteket.


- Det e jo kjekt.


[RLH:] - Vi e storforbrukera av di offentlige biblotekan og.


- Ja, dåke e det. M-m.


[BM:] - Koss e det med matlaging, e det noke sånt ... gjør dåke det sammen? For det må jo ta litt tid detta. Dele dåke på det ... oppvask og sånn, eller?


- Ja. E det strukturert og faste tider eller går det av seg sjøl?- Nei det e jo æ og mora som e sjæfan da så ... Vi ... men dæm finn jo på og lage alt mulig, og dæm bli vældig glad når dæm lære sæ både å steik vafla og lag middaga og ...


[IN:] - M-m. Ja. Få vær med på det.


- Men de all sammen lære sæ jo og te gjængjeld da, så dæm både samarbeide og diske opp sjøl med både tea og suppa og ...


[SSH:] - Æ har snart læst fæm bøker.


- Oi, hærlighet så flinke du e.


[BM:] - Det va flott.


- Like du å laga mat og eller?


- Ja, det e vældig artig.


- Ka like du best å laga nå da?


- Frisæmpel - vaffelkake.


- Vaffel _kaka? Asså tenke du på vanlig vaflar ja?


[IN:] - Ja det e godt.


- Æ brukt visst å lag te det når æ va tre år eller nå.


- Oi. Hehe.


[BM henvendt te BH:] - Du da, like du å lage mat?


[BH:] - Ja. Æ syns det e artig å lag te mat.


[IN:] - M-m. Heile familien i sving med grytene.


- Æ trur alle hær i familjen e glad i å lag te mat da. Hværtfall dæm som kan det.


[SSH:] - Og så like æ å steik ørret når vi får nå ørret og.


- Blir maten tilberedt i eldhuset? E det der dåke har ovnå, eller e det i huset?


- Dær har vi tre svære gryta. Med varmvann som vi bruke å ha. Inn har vi en vedovn, og så har vi en anna ovn …


[RLH:] - Men kor vi bruke å lag matn - i ildhuset eller i huset, hu mene.


- Jaa. I huset. Ha.


[IN:] – Okei, det gjør dåke i huset.


- Men Idun, - når hu bade bruke hu å ta en pakke nudla og varm. I ildhuset.


- Ja, sant. Ja. Det e vel ... E så lett å laga det vett du. Bare å koka opp litt vann og legga an oppi, sant. Det gjør guttn min og.


[RLH:] - Med samme hu bade da vettu.


- Ja, hehe. Koke nudlene og bade samtidigt. Ja det va lurt.


[BM:] - Ja, ska me ... ka ska me gjør vidare i saken, - asså, du vett jo litt om Barnevernstjenesten, og du vett jo ei melding den ska jo vurderas innen ei uka, om an ska hennleggas, om me ska gjør no med han. Har jo gjort no med han, for me har jo innkalt dåke te eit møte, så me har jo åpna for en Undersøkelse. Og det … det vett jo du litt om då sikkert, tydligvis, sidn du kjenne litt Barnevernsarbeid … atte det ... en Undersøkelse, den må ver konkludert innen tri månar, - atte den må me foreta.


- Både og, - og æ huske på langt nær all de tingan dær, men vi har jo lovværket og sånn.


[IN:] - Ja då. Og eg tok og så trykte opp den ... Det som eg sa te deg, i forhold te når me åpne Undersøkelsen, - viss du har lyst på den, den øverste der. Om Barnevernstjenesten så har rett og plikt.


[BM:] - For me ... Den meldingen har gått over te å bli ein Undersøkelse, - asså då

må jo me gjør undersøkelser i denna saken.


[RLH:] - Ka sa du, - ka sa du no?


- Den meldingen har jo me åpna te. Og me har gått i gang med ein Undersøkelse, - så me e jo ... me må jo fortsetta å gjør undersøkelsar i denna saken. Ee.. men alt det me får vita, som komme inn, det ska me jo gå igjennom med dåke. Me spille jo med åpne kort, hundre prosent. Sånn atte me vett ingen ting om dåke, som dåke ikkje får vita at me vett.


- Mitt forslag te dokk, e at dokker rætt og slætt avslutte den her saken før at det gjør egntlig nå mer skade og ... eller lar det bli nokka som helst.


- Me har kje tenkt te å gjør no skade, det ska me lova. Og me gjør jo det … Undersøkelsen ... Vanligvis ska jo ikkje omfatta no meir enn det som e nødvendig. Asså ... Det me ønske, e å bli kjente med dåke som familie og se koss dåke leve.


- Jaja, det kunna for så vidt ha vært hyggelig det, men æ føle at det hær dreie sæ om mere ting. Og ... Og viss n ska vær ryddig te det så bør n i allfall sjå ka det hær ... Kæm som har anmeldt og ka som e anmeldt. Og ska n forhold sæ saklig og ryddig te det, så bør n avslutt de hær saken vældig fort.


- Ja, asså _Han kan jo ikkje bestemme no, men offentlige personar som e bekymra for no, han e jo alltid pålagt og forplikta at me sende melding te Barnevernstjenesten. Så det ... _det e jo bra atte folk bryr seg, men der e jo og Undersøkelsar så blir avslutta. Ein Undersøkelse treng jo ikkje munna ut i no Tiltak, viss familjen ikkje e intressert i det. Ikkje sant …


- Ja, - no e det jo heller itj sånn at den hær dreie sæ om en offentlig pærson som va bekymra da - tvært om. Det dreie sæ om en sak som har ... asså nånn har handla litt dumt og så vil dæm forsøk å dækk over dumhetn ved å så gjør enda dummer ting.


- Men, asså den te oss e jo ... e jo ein bekymring. Han va bekymra, for koss barna hadde det, og ville at me sko undersøka, og meinte at me burde undersøka.


- Ijaa ... Men du ... han må stopp litt der og tænk litt saklig på det: Ka e bakgruunn? Ka e informasjoon? Ka e forutsætningan for at det dær mænnesket e bekymra?


- Men det har me jo gått litt gjennom og sagt. Asså, det var jo det han såg som gjore at han va litt bekymra. Det kan jo vera det for atte dei leve litt annerledes, atte det kan gjør noen bekymra. Og _det e jo ikkje sikkert atte det e grunnlag for oss å så gjør no meir i saken då, men en Undersøkelse må uansett gjennomføras.


- Jamen ... jamen, du tænke da dær: Viss nånn naboa kjæm på besøk te oss, eller nånn vi kjenne kjæm på besøk te oss, - slækt eller kæm som helst, og dæm bli bekymra, så kontakte te dokk, - det gjør dæm jo itj sællfølgelig, for det e jo itj nå grunn te å over hodet te å vær bekymra, tvært om. Men hær e det et mænneske som faktisk si at n _har vært bekymra. Hvorfor? E det nå saklig grunn og belægg for det?


- Eee.. Eg syns jo det e ein saklig grunn viss hans opplevelse e at ... ee.. at for eksempel: "De eldste barna virket høflige, men de var åpenbart kuet av faren", - det e jo noe som e bekymrings, viss me høre det.


- Hær e det eldste barnet. Han e et ... rægnes for å vær et voksnt mænneske. Eller, - det fall jo over hodet itj inn under Barnevernet en gang heller ...


- Og: "Ungene virket tynne og tynnkledde", - det e jo sånne ting som e … Viss sånne ting står i ein melding, så må vi jo _me, ta det alvorlig; det e det som e jobben våras. Ikkje sant? Det e jo bare Meldingen me har å forholda oss te. Derfor ønske jo me å bli kjente med dåke, - for å se om det stemme. Asså ka _e det med denna familien? E det ...?


- Mitt påæng med det æ si ... Når æ si stopp opp, - så mene æ egntlig bare å si at: for dokkers egen skyld og, for itj dum dokker ut ved å så forfølge den her saken nå mer enn nødvendig. Æ mene: det har dokker gjort no. Nok e nok.


- Ja, men me har ikkje ... Me har ikkje no valg, for me må jo fortsetta Undersøkelsen, - det e jo det som e jobben våras. Og det står jo i lovverket og. At ein må jo fullføra ein Undersøkelse.


- Ja. Og no mene æ at du har gjort det, æ.


- Ja. Men det e ikkje nok med bare ein samtale. Eg har jo ikkje blitt kjent med dåke nå. Detta e jo bare førstainntrykket.


- E _vi nå intressert i å bli kjent med dokker?


- Nei, - men me e intressert i å bli kjent med dåke.


- Ja ja men, så si du: - Da må det bli sånn, si du kanskje. Og så si æ: _Må det bli det?


- Me e jo pålagt av loven. Me kan jo kje velga det sjøl.


- Ja, - men kossn Maktmiddel og kossn Trussel har du te å få sætt opp og få gjænnomfør det hær kra.. Det som du tænke på som en mulighet eller et krav?


- Ka meine du nå?


- Sånn som viss du ...

- Asså me har loven.


- Ja ja men da må du jo ha nokka å true med og da. En Makt å sætt inn.


- Me har jo sagt i begynnelsen, at koss me jobba ... Di fleste e jo med på det frivilligt. Og viss det ikkje e noe grunn te bekymring så e det jo greit for dåke vel? Altså me blir kjente med dåke og seie at alt e greit, og så skrive me oss ut av saken, og så avslutte me. Og då har du det jo svart på kvitt, - og her va det ingen grunnlag for bekymring. Men det kan ikkje me bare sei etter _ein samtale.


- Du kan no ... Du kan no også sjå på di tidligere sakan som har vært, - for eksæmpel i Sveio. Va jo nånn som va bekymra dær og. En dame som va bekymra for at ungan tesynelatnde gikk med så gamle, gamle og simple klær. Fordi at hu hadd en datter sjøl som gikk med siste mote, og va vældig sånn sexfiksert og sånn og va bare en tolv trættn år eller nå sånt, hu jenta, men hu va jo helt sånn fiksert på sex og siste mote og sånn, og det va jo mora og. Og så kjæm Barneværnet hjæm te oss og

så snakke om de hær tingan, og så lage en undersøkelse. Og det har jo skjedd flere ganga i livet vårres, og det har jo komme inn ækspærta på høyere plan og nivå og. Og konklusjonan har jo vært det at vi faktisk e en familje som leve forbildelig og ... og godt. Og de positive omtalan som vi har i rapportan, dæm e jo et _kjæmpegodt vtnesbyrd å ha _med sæ dæm. Kan itj bare neglisjer og se bort

fra det; - du snakke om å så undersøk vidre, men. Og så ... Og så når æ si det så meine æ at: No spør æ dæ rætt ut: Når du si det at vi bør jo eller må jo bli bere kjent for å kunn avslutt, si du. Så si æ: At viss vi itj vil det: Ka gjør du da?


- Nei då får me drøfta det med ledaren ka me ska gjør vidare då.


- Ja for da ... Da må du trå te med makt?


- M-m. Ja, - i noen tilfelle må ein det. Viss familien ikkje vil, då må du vær mot deiras vilje. Undersøkelsen må uansett gjennomføras, men _det e jo bare dumt ...


- Men æ for mitt vedkommende, så vil æ gjærne _vit om den makttrusseln. Ka e det konkret du true med? Fængsel?


[IN:] - Nei då. Me snakke ikkje om fengsel.


- Men: Ka da!? Å splitt opp familjen?


[BM:] - Ka e du bekymra for viss du ... viss me hadde komt på hjemmabesøk te deg og kånå di, hadde det vært ... ille?


- Mæst bekymra for at vi har et vælfungernde privatliv. Vi ønsk' itj nå sånn. - Vi ønske gode vænner. Og så snakk med gode medmænneska og sånn, - men når du si at det hær e jobben din, og visst æ får følelsn av at du itj e i stand te å takle den på en saklig måte, da ... Da føle æ at: da må n heller vær betænkelig med å så slipp mænneska inn på sæ.


- Jada. Det e nå så. Men eg tror ikkje du har no grunn te å sei at me ikkje takle detta på eit saklig måte, for det tror eg me gjør. Me ønsk' ikkje å gjør noe som du ikkje vil, men me ønske jo å ... å så jobba sammen med deg, og då har me tri månar te å finna ein konklusjon, og det kan vera me avslutte saken, viss der ikkje e no grunnar for bekymring.


- Men hærre gud da mænneske, om æ ringe og si at nabon min, - han Sørhus, han har et barn som e ... som går for tynnklædd, dæffor så må Barneværnet grip inn, og så får n Sørhus en melding fra dokk, og så får n tre måna med Undersøkelse foran sæ!


[IN:] – Innte det. Asså, ein ska jo ikkje bruka meir enn tri månar .. .. ..


[BM:] - Nei, det e jo ikkje alltid ein bruke tri månar. Men det e jo for at familjen ikkje ska venta i det uendelige på en konklusjon. Det e jo ... kan jo vær ein vanskelig situasjon å vær i.


- I så fall ... Og for Barnevernet sitt ... og Sosialetaten sitt rykte, så e det jo ris te egen bak. Sånn kan en itj te sæ vettu, - en må jo vis høflighet og ... og omtanke i dæm en omgårs.


- Men det tror eg me gjør. Det gjør me. Ee.. Og det tror eg ikkje at du kan sei at me ikkje gjør. Det e jo klart. Det ønske jo me og.


- Æ mene at du burde innsett allerede nu æ, at det hær e itj nå mer å snakk om. Det hær e …


- M-m. Men det står klart i loven at dåke kan ikkje unndras frå ein Undersøkelse.


- Men no svare du itj på spørsmålet mitt egntlig.


- Va det spørsmål?


- Ja.


- Ja, okei, - kan du gjenta det?


- Du ser itj nu, - at det hær itj e nå grunnlag for gå vidre, og det av mange forskjellige grunna.


- Viss det e et spørsmål så ser eg ikkje at det ikkje e grunnlag nei.


- Akkurat.


- Ja.


- M-m. Da e vi enig.


- M-m. Og blant aent i en Undersøkelse - så snakke me jo alltid med barnå; for eksempel på enerom, og det kan dåke heller ikkje unndra dåke. Det står det i loven.


- E-he. Det e mange grunna te at vi _kan gjør det og ... og forsåvidt: vi har vært gjænnom så my at vi har itj så my å frykte. Vi har ... for det første, vi har gardert oss. Og no e itj det sånn at en gardere sæ mo ting ved å så føre krig mot nånn. Men ved at n vise ansvarsfølelse. Ansvar e det bæste forsvar.


- M-m. Men Barnevernstjenesten vise ansvar. Og det e ... Vårt ansvar det _e å sørge for at barna har det bra.


- No ska æ ta det på alvor, fordi at du si det at du føl' itj at det hær e.. bør vær avslutta enda du.


- Nei. Me kan ikkje avslutta, for det e jobben våras. Då gjør me ikkje jobben våras.


- Dæffor så må æ jo overrække dæ visse dokumenta … som har med oss. Som belyse saken.


- E det en aen Barnevernssak, eller? På Internett-sidene dine, dei hjemmasidene dine, - dei har me jo lest.


- Dær har du jo masse stoff og ja. Bare viss du hold dæ te dæm, så burde du ha mer enn nok stoff te de hær undersøkelsn som du snakke om. Men hær ska du få konkret matriale som går ut på _konkret det hær da.


- Ja, ka tenke du på, va ... e det sånn så du har skreve te Mattilsynet, eller? Va det andre ting ... kontakt så du har hatt te det offentlige før, eller?


- Koffor kontakte han Barnevernet? Når n kjæm hjæm te oss. Koffor gjør han det, - og koffor gjør itj feiern og postbudet det?


- Nei, det e ikkje alle så e like observange, og det e ikkje alle så tenke i dei banar heller.


- Men det e ... i tillægg så ... Men no glæmt du å si nokka, for det e _nånn som har baktanka - vonde hænsikta, som vil nånn vondt. Og dæm veit: at det å så kontakte Barnevernet, kan vær en fin måte.


- Nei det ... _Det oppleve ikkje me, - atte det e onde hensiktar.


- Det ser du bort fra?


- Ja. Sellfølgelig gjør eg det.


- Ja væl. Da ska æ lægg fræm de hær dokumentan som _bør i allfall si dæ, at hær e det nå aant.


- Altså, når di har ... Når folk e bekymra for barnå i en familie, så har di ikkje onde hensiktar. Då e det jo at di bryr seg om ungane, kossn dei har det.


- Det hær Mattilsynet kom hjæm te oss og sa: Goddag, vi e fra Statn. Vi har fått melding om at dokker har fjærfehold. Nu ska vi: - dræp. Både hønsan og moskusendern dokkers, viss dokker ikke skaffe et hus te dæm. Ee ... Og så forsøkt dæm samtidig å så si det at dæm men' itj nå vondt med det, men sånn e bare reglan. Og det si dæm overfor en stor barnefamilje, og familje som også e glad i de hær dyran. Og ... Min reaksjon på det va litt forsiktig vænnlighet; æ prøvd å så gjør dæm obs på at det dæm sa no, burde dæm tænk sæ litt om på. Sånn at dæm heller både presangtert ærendet sitt og formulert sæ litt bere først. – Ætter at dæm vært hjæm te oss, så kom det flere brev, i løpet av ganske få daga, fra dæm, med krasse alvorlige innhold, som gikk på det ... liv eller død, for de hær

dyran vårres. Hærre e mitt svar te dæm, - som fortæle ka som skjedd.


- Men det e vel egentlig ikkje det me trenge viss me ska i ein Undersøkelsessak. Men viss du vil at ... legge det igjen, så e det greit atte me kan godt lesa det. Dei jobbe jo på ein aen måte enn det me gjør, og med heilt andre tiltak.


- Ja. Men det hær fortæle dæ vældig tydlig koffor Mattilsynet har kontakta dokk. Og at motivan dæmmes ikke har vært omsorg for barna, men - å ta rotta på oss.


- Det e ingen så forsøke å ta rotta på dåke i det heila tatt.


- Det står hær. [Dunker med fingern på dokumentene.] Viss du ... Viss du kann å læs en smule, så får du det - innholdet hær.


[IN:] - Når dåke har vært i kontakt med Barnevernstjenesten tidligare, og vært i en Undersøkelse, ka har skjedd i Undersøkelsen då, - elle|r koss har den vært gjennomført?


- Ved ett tilfelle, det va i Skaun og det va dær som probleman som va aller aller værst. Da ble to dama fra Pedagogisk Psykologisk Tjeneste, som va ækstra godt utrusta med fagkunnskapa og ærfaring som kom hjæm te oss, og skreiv en lang Rapport ætter å ha flere samtala og undersøkelsa med oss. Og den lange Rapport den e et godt vitnesbyrd, for oss å ha med oss i livet. Og den vist også det at bakgruunn for _dæm sin bekymring den gangen -


- M-m. Va det skolerelatert?


- Ja.


- Sidn det va PPT så tenkte eg kanskje det må jo ver skole kanskje som va ...


- Ja. Men ... Men skolerelatert, - ja, men …


- Gjaldt bekymringen på ... på ... Asså det va vel skole ... atte di ikkje gjekk på … Eg har forstått, - mye av saken har jo ... eigntlig dreid seg om skolegang og ... altså manglande skulegang, va det ikkje det?


- Jaaa, - men du veit at når nånn iinn byråkratiet vil dæ vondt, eller viss n har en nøkkelstilling, eller om en så e Sosialsjæf eller ... eller bare ansatt i Sosialkontoret _eller Rådmann eller ... eller på Landbrukskontoret, eller ka det mått vær. Viss n ... Viss n får nå ... Viss n _vil nånn nå vondt eller itj e enig med dæm eller føle at dæm villa sjøl gjort det på en aann måte og så vidre, - så sætt n ... så prøve n å så ... så gi motstand te den familjen ... og ... gjør ting som en angre sæ på. Og når n først gjør ting som en angre sæ på, så skjer det vældig ofte at n prøve å dækk over de dumme tingan med å gjør nye dumme ting. Og di midlan som sånn mænneska i en sånn stilling har, både når det gjeld å få kollegaer og sånn, og andre iinnfor byråkratiet og administrasjoon med sæ … Altså: Det starte kanskje med Barnevernet, men så bli det vældi vældig fort involvert: Dyreværn, Trygdekontor, Mattilsyn, og så vidre, og så vidre, - så snart, vældig snart, har n heile maskineriet mot sæ. Sånn som vi hadd det da.


[BM:] - Nei asså, me har jo taushetsplikt, så ein Undersøkelse ska jo bare involvera som partar så e aktuelle i saken, og dei instangsene du nevne har jo ingenting med oss å gjør.


- Ja men, tænk dæ om no: Hær e jo Mattilsynet: Det va _dæm som kom hjæm te oss. No e det dokk og.


- For offentlige personar dei har ... asså dei _har ein plikt te å melda viss di ser noke.


- Ja akkurat! Det e da _det dæm si! Dæm har en plikt te å så støtte opp om hværandre og ...


- Men asså, det har jo litt med omsorg og ... for andre sine barn å gjør og det … Tenk viss ingen hadde sendt meldingar te Barnetilsynet, me har tross ... Te Barnevernstjenesten meine eg då, hohaha (ikkje te Barnetilsynet). Asså ... det har jo litt med at andre folk bryr seg om andre sine ungar, for me har jo hjulpe mange ungar, og kan setta i verk tiltak i familiar, og hjelpa di - med små ting,

for eksempel betala barnehage eller oppfølging ...


- Ja men ka e proleman i vårres familje da? E det det at vi e så syk? E det det at vi mangle pænga og går og tigg? E det det at vi e så dårlig klædd? Eller _ka e problemet da?


- _Eg e bekymra, kan eg sei, på sønnen din, som ikkje har planar ... meir planar med livet sitt, - koss han ska livberga seg sjøl.


- Han e som sagt et voksnt mænneske på straks tyve år.


- Ja. Men _eg syns han verkar kua, det må eg sei, når eg ser på han sånn så han snakke ... så _e det [*] bekymringsverdigt at han ikkje har tenkt å stå på eigne bein.


[*] - Ja ja men i så fall! I så fall _angår det dæ da itj, i så fall! - På hvilken måte? Få hør.


- Ikkje når han e tjue år, for han e u..


- Men du mene at det kan ha samme tingan i [*] forhold te dæm andre og?


[*] - Ja. når di e under atten år så angår det oss.


- Ja, for du mene at kanskje har det de samme tingan for dæm som e under attn år

og?


- Ja. Kanskje di kan ha samme utvikling, atte det ... at di ikkje klare seg sjøl i det voksne liv, og då blir eit offentlig ansvar, og det e òg ein del grunn te atte me går inn, og det e atte barn ska få sunne oppvekstvilkår ...


- Jaja, men kæm i familjen vårres som har vært på Sosialkontoret, - kæm e det som har vært vo poltiet, kæm [* - Ja men ka ...] e det som ...


- Ka leve dåke av?


- Ja akkorat!


- Ka leve dåke av, spør eg.


- Vi leve av en uførepænsjon.


- Ja. Men då leve du jo på det offentlige, ikkje sant? Du _e jo avhengig av det offentlige.


- Altså vi ... æ har en viss inntæktskilde, sant ja? [* - Ja. Ja.] Det e itj nå problem med det. Det e greit nok, det.


- Ja. Ja. M-m. Men ee..


- No forstod itj æ dæ riktig. Ment du at det va nå problematisk med det?


- Nei, men du e jo avhengig av det offentlige ... asså du rakke veldig ner på det offentlige, men du ... det e jo det som e livsgrunnlaget ditt. Og det blir litt sånn ... motstridende for meg ikkje sant? Du ... du _går kje i jobb, og det gjør vel heller ... ikkje kånå ...


- Går itj æ i jobb!? Æ jobbe hvær dag æ! Søndagan òg!


- Ja det e nå greitt nok. Men ... men asså då ... då har du jo godar av det, og då ser du jo allerede at du har inntektsgrunnlag på det offentlige ...


- Det e _din slutning, [*] det der ...


[*] – Ja, men då ... då må kje du bare ver positiv te oss andre! Asså du kann ikkje bare ta godene av det. Du må òg se te atte ... at me kanskje har goder me og, som ... å tilby dåke. Atte det ikkje bare e negativt.


- Har itj æ hatt den hær uførepænsjoon så har det væl vært nå annt. Og det va itj _mitt forslag i heletatt å få de hær uførepænsjoon. Det ble spurt om det, [*] og æ akseptert det.


[*] - Ja men eg e bekymra. Det kan eg bare sei. Eg e bekymra for hans holdning, og din holdning te dine barn, for atte dei ska klara å livberga seg sjøl. Det e greitt nok atte du lere di sikkert ... ting så e aktuelle, og atte di e ... a jour når det gjelde det skolefaglige, i oppveksten. Men når di bynne å bli voksne så e det andre ting som kreves i samfunnet. Og eg e bekymra: for det virke så han ikkje e klar over det. Og viss di andre får samme utvikling, så må eg sei eg e veldig bekymra.


- No må du tænk dæ om. Det kjæm daga ætter det hær. Viss du ska bruk dagan dine _nu på å dum dæ ut - for tida vil jo vis _kæm som har rætt [*] med alle de tingan hær. Det e absolutt ingenting som tyde på at _vår familje på _nå sætt og vis vil bli nå sosialklienta eller kriminelle eller fattige eller _nånn ting.


[*] - Ja det vil det, det vil det absolutt ja. M-m.


- Nei men då e det jo greitt, for då ... då blir jo det bevist i ein Undersøkelse sagt at der _e ingen grunn te bekymring. Eg bare seie ka min bekymring e i dag. Men du har jo mulighet te å avklara den bekymringen.


- Du burde vært skarper og mere saklig, for det e jobben din. Det e mine ord.


- M-m. Det e det. Det e derfor eg må gå inn og så foreta denna undersøkelsen, for det e jobben min. Så det har du heilt rett i.


- Ja æ vil itj sei nå anna enn at æ e ganske knallsikker æ, på at du vil dum dæ ut æ. Det e det kanskje dumt å si det, for det vil kanskje ildne dæ te mer motstand.


- Ja asså, det e jo din vurdering, ee.. Men det e vår jobb. Om noen seie me dumme oss ut, så får det bare.. ss.. ver. Men me har en jobb å gjør.


- Ja. Du mene jo å si te mæ no egentlig at: privatfamiljen vårres, - der egntlig burde du kom inn. Og styre litt, fordi at vi gjør det itj bra nok.


- Asså eg tror ...


- Du har bere peiling, og bør styre og råde oss og ... For vi e.. kanskje itj bra nok i heletatt.


- Nei, det vil jo du ... det visa seg under en 'søkelse av saken, og det kan jo ver dåke e..


- Æ trur du må tænk dæ om no.


- Ja, men det har me gjort, og det komme me te og ... Men du, - e din konklusjon atte du ikkje e interessert å ha kontakt med oss?


- Hehehehe!


- Det e ditt endelige svar?


- [pause] Æ har på følelsn av at du har dårlig samvittighet overfor ting du har gjort før, overfor andre mænneska, familja.


- Nå ... Nå e i væffall du usaklig, det kan eg sei deg. For det har du ikkje no grunnlag te å sei. Så vær så snill å hold deg litt te saken. Det e denna saken det gjelde, og du vett ingenting om min jobb ...


- Ja. Det e en intuitiv følelse æ har.


- Ja.


- Men at ... Og gruunn te at æ si det, e at: Prøv og så vær litt obs på dæ sjøl. Vi må alle besinn oss og beskikk oss for å hele tida bli bedre mænneska.


- Ja, men det gjer me òg, og me har veiledning, og det e derfor me har ekstern veiledning, og me diskutere sakene, sånn at me ikkje ska sitta åleine og gjør no dumheter. Sånt me kan ta dei avgjørelsene i ...


- Skjønne du itj nå så ænkelt som at vi kjenne mange mænneska, vi har rike omgivelsa, vi har et rikt og frodig liv?


- M-m. Jo, det trur eg dåke har.


- Men: Det som alle syns e så bra, og som fungere så godt, det har du tænkt å så sjå og undersøk du altså, og sjå om det faktisk skjule sæ nå sånn Lik i Skapet?


- Ja, for erfaringen vise jo at når me går inn i familier, så _har di ofta mye større problemer enn … enn vi sko tro, - og noen som det virker som di har problemer frå utsidå _har kanskje ikkje problemer. Så det kan gå begge veiar. Men førstainntrykket e alltid ... e aldri godt nok grunnlag te kunna skriva ut konklusjon av Undersøkelsen, me _må broka tid te bli litt kjent.


- Da ska æ ut fra min ærfaring - æ snakke og som et mænneske no, på fæmti år – æ _e fæmti år - si dæ nokka: Du e _heldig, på en måte. For i alle familja du går inn i, så finn du problema. Viss n bit sæ tak i nokka av det, eller flere ting av det, så kan en iværksætt Tiltak og ene med det andre - _som en ønske. Overfor våres familje ... øheh ... Men det veit n jo itj enda - men så vil du opplev det motsatte: Du finn knapt nå som kan ligne på problem i heletatt. Og det vil kanskje skuffe dæ så my at du ... [*] bli enda sinter?


[*] - Me blir ikkje skuffa. Det ville glede oss stort. Viss noen klare og så lage en familie uten problemer, - det ville være ... vær veldig greit.


- Du burde ha så my intuisjon, og fagkunnskap, at du allerede så det nu.


- M-m. Okei, men me kom vel ikkje meir med akkurat det nå, så ... me får diskutera det meir, så komme vi tebake te deg, ikkje sant, når me lese gjennom papirene dine og diskutere med ledaren, ka me ska gjør vidare og ... i saken ... i Undersøkelsen. For den ... den kan ikkje du imotsetta deg uansett. Men me _ønske jo å ha dåke med [*] -


[*] – For ... No si du nokka igjæn. Da har du en Trussel dær på luringa. Og da vil æ konkret vit ka den går ut på?


- Det e ikkje no trussel, eg seie me ska diskutera med ledaren. Og eg seie og atte me ikkje ska ...


- Du _må du si det te mæ? Koffor _må æ?


- Ka ... ka va det eg sa nå, sa du?


- Det _må du bare godta, si du.


- Ja, du må godta atte der e ein lov, eit loverk, som seie at me må gjennomføre Undersøkelsen. Men det e ingen trussel.


- Ka e straffa da, viss æ ikke -


- Nei, der _e ikkje noen straff.


- Altså viss æ si at æ vil itj, så e det færdig med den saken da?


- Nei. Det e me ikkje.


- Nei men da _har du jo en trussel på luringa!


- Nei, eg _har ingen trussel. Eg bare seie te deg kossn me komme te å gjør det; me komme te å diskutera med ledaren ...


- Vil du itj innrøm overfor dæ sjøl at du e et farlig mænneske? At du har trusla, og at du har tvangsmidla?


- Eg e kje truss.. Eg e kje no trussel. Eg e ikkje no farlig menneske, nei, det e eg ikkje.


- Ja-m koffor si du te mæ at æ _må da, - men du si itj _koffor æ må?


- Nei, _eg seie at me må gjennomføra undersøkelsen. [* - Viss itj?] Og det må godta for der e _loven seie eg.


- Viss ikke så ...? ... kjæm du te å ...?


- Nei, det e det eg må diskutera med ledaren.


- Ja ka kjæm du te å gjør da?


- Nei, eg vett ikkje.


- Men du har diværse altså, ting: som går på å _knække oss?


- Nei, det har aldri vært no hensikt i det heila tatt. Då e det du så vrir og vrenge på det, så nå trur eg me ska avslutta sita .. ø..e.. denna samtalen nå. Me har ikkje så hensikt å knekke noen i det heilatatt. Me har tenkt å se koss dåke har det, bli litt kjent med dåke. Det e heilt uskyldig, - ingenting aent enn det. Og så kan me komma ut i en Konklusjon; ofta e det samens med foreldrene. Me kan ... Barnevernstjenesten ...


- Åpent og ærlig: Æ mislike _dæ allerede æ. Så koffor ska æ ha nå ... nånn ting med dæ å gjør? Æ mislike dæ allerede æ. For å si det sånn. [*] Rætt ut. Du har et åpenhjærtig mænneske foran dæ no!


[*] - Ja. Men ... _Det får du lov te. Det e heilt greitt, det. M-m. Viss du ... mislike meg ...


- Men ... men æ ska itj anmeld dæ te Barnevernet for det, æ. Veit du koffor? For det e _ditt private liv. Æ ska itj lægg mæ borti det. Æ _kunna gjort det med større rætt enn det hær postmaann. Eller feiern, eller Mattilsynet. Enn det hær tilfeldige mænnesket som va i en halvtime i nærhetn av huset vårres.


- Men viss du ikkje har no asså ... viss alt e så greit, så e det vel greit for deg at me ... me òg ser kor greit det e. At me skrive ein Konklusjon som vise atte her _e der ikkje noe ... grunn te bekymring, så har du fått det svart på kvitt og hatt det ... papirene dine.


- Men ... men vil du no med det samme ... for no - kan du si at: No e æ i færd med å så anmeld dæ, te Barneværnet. Sant ja? Æ føle at det e riktig å ... riktig for mæ. Vil du vær i en sånn unntakssituasjon fordi at du sjøl e ansatt i det Barnevernet? Eller vil du prøv å så tolke det som at det va et ... motangrep fra min side?


- Eg hadde aldri tolka det som et motangrep, men eg hadde jo verkligen ønska at du kom med noen grunner for det då, [* - Ja] og har du ingen grunner så e det ikkje no grunnlag for [*]


- Æ har _vældig mange bedre grunna enn det som står i det hær Mattilsynet.


- Okei, - greit nå ska me avslutta denna ...


- Og det e de samme grunnan som gjør at æ føle at æ mislike dæ.


- Ja, greit. Men nå har me sotte her i faktsk nestn to timar. Så ...


- Vil du ikke sjøl bli anmeldt te Barnevernet asså?


- Det har ingenting med ... asså du kan melda kim du vil. Vis atte du melde ...


- Ja! Æ melde dæ nu. En bekymringsmelding.


[IN:] - Men det e greit, du får melda kim du vil te Barnevernet, så tar Barnevernet, - så tar Barnevernet han opp, og ser på saklighetn, og ka di ska gjør vidare med den saken. Så det får du lov te.


- Da ska vi sjå om samme metodn bli brukt overfor dæ og.


[BM:] - Okei. Ska me sei ... nå ...


- Du e e ivrig ætter å bli avslutta no?


- Ja. Eg e det.


- Hm-m.


- Vanligvis så vare en ... en samtale ein time, - nå har me sotte oppå halvaen time. Men det har gått et kvarter over tidå så ... det ... derfor må treffen slutta nå.


- Det e itj sånn at n gir sæ den tida en træng, for å så ...


- Ja, for me har brukt mer enn long nok tid, og me komme ingen vei viss me ska ... Viss ... Viss ... Du snakte om meg sånn så det, at du mislike meg, ska melda meg te Barnevernet - så e det så usakligt at det har ingenting mer med denna saken å gjør ...


- Det kalle du usaklig. Men dærre kalle du itj usaklig: Mattilsynet.


- Okei, men det e greitt, - nå sei vi ...


- Vil du te slutt før vi går no svar mæ på et ænkelt spørsmål fra min side: Vil min Bekymringsmelding over for _dæ som mor - nu bli tatt hænsyn te?


- Ja, vi vil lesa an. Vi vil ta hensyn te ka du skrive i det innholdet. Ka grunnlaget ditt e for å senda melding om meg te Barnevernet.


- Du vil ha den skriftlig og åsså?


- Ja, det må du skriva den skriftlig.


- Det hold itj bare å så få det muntlig nei?


- Nei då. En melding må sendas skriftlig.


- Ja væl. Du ska få a skriftlig.


- Ja da, det e greitt.


- Det må da vær artig litt å få smak på sine egne våpen og. Æ håpe at det itj e unntak for dæm som jobbe på det Barnevernet.


[IN:] - Nei det e kje unntak for dei.


- Og så må du husk på: Hær [peker på den ene MP3-opptageren) har vi ordan som e sagt. Så viss du har tænkt på løgn og sånn, som en metode, så e itj det så aktuelt heller.


[BM:] - Men då får me …


- Hær har vi i tillegg [peker på MP3-opptageren under sin genser] - begge tar opp med veldig, veldig god lyd.


[BM:] - Ja men, det e helt greit det –


- Skarpt og tydelig.


- Det e heilt greit det for oss.


[IN:] - Det visste me jo på forhånd. Det var jo gitt beskjed om det …


- Da blir det … me tar kontakt …


[IN:] - Så tar jeg kontakt med telefon [*]… prates i telefon … neste gang …


[*BM:] – Åsså snakke med ledaren vårres.


[RH:] - Da får vi forsøk å håndter det her da, fra begge sidan, som bæst vi kan.


---