--- Denne side:  20060829-fra-Politiet-til-Rune-L-Hansen.html     --- BREVENE ( ekstern ) ---   Politi-henleggelser-RLH.html  ( ekstern ) ---

  <---- dbn.html  ( ekstern )   

Kopi / avskrift - RLH: Brev datert 29.08. 2006 som ankom med posten fredag 02.09. 2006, poststemplet 31.08. 2006. Pluss likelydende til ektefelle Trude Monica Hansen. 


Fra:
POLITIET,
Haugaland og Sunnhordland politidistrikt,
Etne og Vindafjord lensmannsdistrikt, besøk:
Post: 5580 ØLEN
Tel.: 52766660 Faks: 52766670
E-post:
Til:
Rune Leander Hansen
5568 VIKEBYGD


Deres referanse: Vår referanse: 9506429 7448/06-32 Dato: 29.08. 2006 Dok.nr. 6


Forholdets art: Ærekrenkelse, diverse Etterforsker: LØKKEN, Roger Andre


Saken er registrert ved: Vindafjord og Etne lensmannsdistrikt Påtaleansvarlig jurist: REITAN, Thor Arne


Gjerningsdato: 13.03. 2006 Gjerningssted: 5583 VIKEDAL


Dette er en bekreftelse på anmeldt forhold til politiet  ( ekstern


Påtalemyndigheten kan fremme erstatningskrav for Dem i forbindelse med en eventuell straffesak. Dette må i så fall dokumenteres. Dersom De ikke allerede har levert en skriftlig dokumentasjon på et eventuelt krav, må dette gjøres snarest, og senest innen tre uker. Dersom fristen ikke overholdes, kan De ikke påregne at kravet blir tatt med i forbindelse med en eventuell straffesak. Hvis De ønsker fristen forlenget, må politiet kontaktes.

Ved all henvendelse til politiet må vår referanse oppgis.


Det er ikke nødvendig å kontakte politiet med mindre De har nye opplysninger i saken. Politiet vil søke å etterforske saken slik at den er best mulig belyst når avgjørelse tas. Dersom De kontakter et forsikringsselskap i sakens anledning, må dette skriv tas med, da dette er nødvendig bekreftelse på at forholdet er anmeldt.


Dersom De har innlevert anmeldelsen på vegne av en annen person, gjelder det ovenstående også ham / henne.

Når saken er ferdig behandlet, vil De få en skriftlig underretning om påtalemyndighetens avgjørelse. ( ekstern ). Med hilsen

Haugaland og Sunnhordland politidistrikt

---