1


--- BREV-KOPI ---

---------- Herværende brev-kopiering: Rune L. Hansen pr. 19.03. 2007:

---


Fra:

Advokat MNA

Sverre Kvilhaug,

Knarvik Senter,

Boks 136,

5903 Isdalstø.

Org. nr. 971 485 752.

Telefon: 56 35 16 90.

Telefon privat: 55 24 17 28.

Telefax: 56 35 19 35.

Klientkonto: 3632.07.06429.

Driftskonto bank: 3632.10.38969.

Driftskonto postgiro: 0540.83.40022.


Til:

Trude og Rune Hansen,

Tindeland,

5568 Vikebygd


Knarvik, den 17. mars 2007


Klagebrevet er lagret på vedlagte diskett. Håper du har muligheter for å benytte den – hvis ikke, får jeg bruke en annen PC og brenne en CD.


Et spørsmål til Trude: Sa ikke barnevernlederen på møtet at barnevernet i Vindafjord ikke hadde benyttet psykiater Westlye tidligere. Jeg har grunn til å tro at hun var inne i bildet i den andre ”Vindafjordsaken”.


Med hilsen


Sverre Kvilhaug,

---