1


---

BREV-KOPI

---


Til:

Helse Fonna, Psykiatrisk Klinikk,

N-5504 Haugesund, Norge.

Tlf.: 52 73 27 00.


Fra:

Rune L. Hansen,

N-5568 Vikebygd, Norge.


Dato: Torsdag 19. april 2007.


Jeg har mottatt en Faktura (nr. 246722) pålydende 70,- kr. fra dere, og purringer på denne.

På Fakturaen står påført at beløpet gjelder at jeg ikke har møtt til ”time” – konsultasjons-dato 29.01. 2007.

Jeg har imidlertid aldri noensinne som helst hatt noen som helst avtale om konsultasjon eller time hos dere eller med dere. Min kone telefonerte dere 8. februar 2007 for å gjøre dere oppmerksom på denne feilen, som det da ifra deres side ble sagt at skulle rettes opp i deres data-system.


Hilsen ifra


Rune L. Hansen


---