2


--- BREVKOPI ---

---------- En kopi av dette brevet ankom Rune L. Hansen 03.11. 2007 ifra advokat Sverre Kvilhaug, som vedlegg til Brev 2 av 2 fra Helsetilsynet i Hordaland datert 17.10. 2007 til advokat Sverre Kvilhaug. Henviser til dette. Herværende brev-kopiering: Rune L. Hansen pr. 03.11. 2007:


Fra:

Helse Fonna HF, - Førstevalg for framtidas pasient

Jostein Jektnes, fagsjef,

P.Boks 2170,

5504 Haugesund


Til:

Helsetilsynet i Hordaland,

Postboks 7310,

5020 BergenVår ref.: 2007/666- 6033/2007 Jostein Jektnes, tlf 52 73 27 00. Haugesund, 30.04. 2007.


Ofl. § 5a, fvl. § 13.1.


Krav om retting av journalopplysninger – Hansen Rune L


Saka er på ny drøfta med involverte legar. Psykiatrisk klinikk, Helse Fonna, står ved vurderingane ført i pennen av overlege Kenneth Eikeset til advokat Sverre Kvilhaug i brev av 27.02.07.

Vedlagt sendast kopi av journal, kopi av kravet om retting og sjukehuset sitt avslag.
Helse Fonna HF,

Jostein Jektnes,

fagsjef

(underskrift)


---

---------

Helse Fonna,

P.Boks: 2170,

5504 Haugesund,

Foret. nr. 983 974 694,

Bank: 3201.15.00241.


Kontaktinfo:

Sentralbord: 52 73 20 00.

Telefaks: 52 73 20 19.

post@helse-fonna.no

www.helse-fonna.no


Fakturaadresse:

Helse Fonna HF

Regnskap, P.Boks 64,

5751 ODDA.

Tlf: 52 73 20 00.


Besøksadresser:

Haugesund: Karmsundsgt. 120, 5528 Haugesund – Tlf. 52 73 20 00.

Stord: Tysevegen 64, 5416 Stord – Tlf. 53 49 10 00.

Odda: Sjukehusvg. 1, 5750 Odda – Tlf. 53 65 10 00.

Valen: Sjukehusvg. 25, 5451 valen – Tlf. 53 46 64 00.

Sauda: Åbødalsv. 79, 4200 Sauda – Tlf. 52 78 59 99.


---