2


--- BREV-KOPI ---

----- Brev-skriv 1 av 3, datert 27.06. 2007 – som ankom i en konvolutt med posten 03.07. 2007.

Herværende brev-kopiering / avskrift: Rune L. Hansen pr. 04.07. 2007:

-----


Fra:

Steinerskolen i Haugesund,Til:

Trude og Rune Hansen,

5568 Vikebygd


Ang. opptak for skoleåret 2007/08


Som dere ser av vedlagte kopi har deres sønn, Gudmund Hansen, fått tilbud om skoleplass ved Steinerskolens videregående trinn fra høsten 2007, under forutsetning av at dere begge to bekrefter skriftlig at dere er villige til å samarbeide med både skolen og barnevernet i forhold til Gudmunds skolegang.


Vær vennlig og returner vedlagte underskriftsark / bekreftelse til skolen innen 10.8. 07.


Haugesund, 27.6. 2007


Med vennlig hilsen,


Daniele Reistad,

(underskrift),

Videregående koordinator


Vahan Babayan,

(underskrift),

KontaktlærerVedlegg:

- kopi av brev til Gudmund

- underskriftsark / bekreftelse


Kopi:

- Barneverntjenesten i Vindafjord


----- Adresse:

Steinerskolen i Haugesund,

Postboks 467, NO-5501 Haugesund,

Telefon: 52 70 85 60

Telefax: 52 70 85 68

SR_Bank: 3330 05 58300

Cultura Sparebank: 1254 05 06149

Org.nr.: NO 871 556 032


-----