-- 20070627-Brev-skriv-2av3-fra-Steinerskolen-i-Haugesund.html  


--- BREV-KOPI ---
----- Brev-skriv 2 av 3, datert 27.06. 2007 – som ankom i en konvolutt med posten 03.07. 2007.
Herværende brev-kopiering / avskrift: Rune L. Hansen pr. 04.07. 2007:
-----

Fra:
Steinerskolen i Haugesund,


Til:
Trude og Rune Hansen,
5568 Vikebygd


Bekreftelse


Vi bekrefter herved, at vi deltar i nødvendig samarbeid med skolen og barnevernet i forhold til vår sønn Gudmunds skolegang på Steinerskolen i Haugesund.


---------------------------------
sted og dato


---------------------------------
Trude Hansen (mor


---------------------------------
Rune Hansen (far)----- Adresse:
Steinerskolen i Haugesund,
Postboks 467, NO-5501 Haugesund,
Telefon: 52 70 85 60
Telefax: 52 70 85 68
SR_Bank: 3330 05 58300
Cultura Sparebank: 1254 05 06149
Org.nr.: NO 871 556 032

-----