-- 20070627-Brev-skriv-3av3-fra-Steinerskolen-i-Haugesund.html  


--- BREV-KOPI ---
----- Brev-skriv 3 av 3, datert 27.06. 2007 – som ankom i en konvolutt med posten 03.07. 2007.
Herværende brev-kopiering / avskrift: Rune L. Hansen pr. 04.07. 2007:
-----

Fra:
Steinerskolen i Haugesund,


Til:
Gudmund Hansen,
5568 Vikebygd


Ang. opptak for skoleåret 2007/08

Det bekreftes herved at du får tilbud om skoleplass ved Steinerskolens videregående trinn (Vg1, studieforberedende linje) fra høsten 2007, under forutsetning av at alle dokumentene kommer på plass.

Du må gi beskjed, om du tar imot tilbudet innen 10. august. Dette gjør du ved å signere elevkontrakten og returnere den til oss, samt å innbetale et depositum på kr. 750,- på skolens konto nr. 1254 05 06149. (Husk å merke tydelig med navn og hva det gjelder.) Depositumet blir senere trukket fra skolepengene.

I tillegg krever skolen at begge foreldrene dine bekrefter skriftlig at de ønsker å samarbeide med skolen og barnevernet i forhold til din skolegang.

Skoleåret begynner mandag, 20. august kl. 8.40.


Haugesund, 27.6. 2007

Med vennlig hilsen,

Daniele Reistad,
(underskrift),
Videregående koordinator

Vahan Babayan,
(underskrift),
Kontaktlærer


Kopi:
- Foreldrene
- Barneverntjenesten i Vindafjord

----- Adresse:
Steinerskolen i Haugesund,
Postboks 467, NO-5501 Haugesund,
Telefon: 52 70 85 60
Telefax: 52 70 85 68
SR_Bank: 3330 05 58300
Cultura Sparebank: 1254 05 06149
Org.nr.: NO 871 556 032

-----