-- Denne side / ref.:  20080603-Til-Trygde-etaten-ifra-Rune-L-Hansen.html

Til:
NAV Grue arbeid/trygd – kontorinformasjon: 
Postadresse: Postboks 144, 2261 Kirkenær
   Så vidt jeg kan se i hennes Begjæring om stevning til Haugaland Tingrett er også det der av Trudes advokat fremsatte Bevis nr. 4 et falsum. Som også er grunngitt med falsum.
   Det inneholder en kopi av en meklings-attest, som Trudes advokat påberoper seg at skal være en gyldig meklings-attest for Trude. Nesten likedan som den jeg fikk, da Trude ikke kom til meklings-møtet. Bare følgende ord som mangler er tilsynelatende forskjellen: "Trude Monika Hansen har krevd mekling pr. telefon. Anmodningen er avslått da hun ifølger meklers vurdering ikke fyller vilkårene for telefonmekling."
   I meklings-møtet ble det av mekler sagt til meg at Trude også derfor ikke kunne få noen meklings-attest.
   Spørsmålet er altså derfor: Har hun likevel kunnet få meklings-attest, efter selve meklings-møtet?
   Og er den kopien han fremsetter ekte og gyldig?
   Selv sier Trudes advokat om dette i Begjæringen om stevning følgende:
   "Mor fant å ikke kunne møte under meklingen grunnet nylig fødsel og at far hadde fremsatt klare trusler. / Lovens krav mht. mklingen er derfor oppfylt."

   Underlige greier! Og hvilkne trusler har vel jeg liksom fremsatt?
   Også altså dette hele et forsøk, ifra Trude og hennes advokat, på å føre Haugaland Tingrett bak lyset - med falsum og løgn!
   Og har de også gjort det overfor meklings-kontoret?
   Og er selve kopien av meklings-attesten også et falsum?