Denne side / ref.:  20080620-til-Fylkesnemnda-Rogaland-fra-rlh.html

Avsendes pr. post og e-post 20.06. 2008:

RLH, 25.06. 2008: Papir-utgaven i konvolutt med postvesenet av dette brevet ble pga. omstendighetene noe forsinket avsendt.Til:
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker
Rogaland,
Postboks 247,
4002 Stavanger.
Kontor-adresse: Langgt. 96, 4306 Sandnes.
Telefon: 51 68 53 50. Telefaks: 51 68 53 69.
E-post:  stavanger@fylkesnemnda.no  -


Fra:
Rune L. Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd.
Tlf. 53 76 76 87.


Dato:  fredag 20.06. 2008.

Angående: Sak 08/015

   Dette brevet for å forsikre meg om at Fylkesnemnda tok forslaget fremsatt av meg onsdag til efterretning og for vurdering - med hensyn til omsorgen for barna.
   Forslaget var som jeg sa et ifra min side et forslag om den optimalt beste løsningen for barna og familien. Jeg vet ikke om Fylkesnemnda har myndighet til å kunne ta avgjørelser i henhold til dette mitt forslag, men håper og ønsker det.
   Jeg vil derfor her skriftlig gjenta forslaget:

   Tormod - får Trude alene foreldreansvar og omsorg for.

   Solborg Sera får jeg, Rune, alene foreldreansvar og omsorg for.
   Urda Lilje får jeg, Rune, alene foreldreansvar og omsorg for.
   Mariel Rose får jeg, Rune, alene foreldreansvar og omsorg for.
   Alfredo Ao får jeg, Rune, alene foreldreansvar og omsorg for.
   Stauda Sofie får jeg, Rune, alene foreldreansvar og omsorg for.
   Frøydis får jeg, Rune, alene foreldreansvar og omsorg for.

   Gudmund Cusanus får selv velge om Trude eller Barnevern-tjenesten skal ha foreldre-ansvaret og omsorgen for ham.

   Med hensyn til eventuelle samværs-ordninger i forhold til barna som Rune alene får foreldreansvaret og omsorgen for anmodes Fylkesnemnda å fremkomme med hvordan. Og om sånn sett å utvise hensyn til faren for at mor Trude igjen kan komme til å kidnappe barn.

   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen


---