-- 20080622-avtale-trude-rune.html  

KOPI / AVSKRIFT av håndskrevet avtale: rlh.AVTALE

Trude Hansen, f. 09.08.68 og
Rune Hansen, f. 06.12.55 er
enige om at de ringer Alfredo, Stauda og Frøydis 2. hver dag på Idun sin telefon før kl. 21.00.
Idun er enig i denne avtalen, og at foreldrene kan snakke med barna i rimelig tid.

   Storberget 22/6-08
   (Underskrevet av:)
   Rune L. Hansen, Trude Hansen, Idun Evig Hansen

---


-