-- Denne side:  20080812-Prosesskrift-fra-Trude-til-Haugaland-tingrett.html  


Til:
Haugaland tingrett
p.b. 385
5501 Haugesund
Haugesund, den 12.08.08
Telefaks 52 70 14 01

Fra:
Advokat Trond Hjelde
Pb 267,
5501 Haugesund
PROSESSKRIFT


TIL


HAUGALAND TINGRETTSak nr. 08-081491TVI-HAUG:


Saksøker: Trude Monica Hansen, Tindeland, 5568 Vikebygd

Prosessfullmektig: Adv. Trond Hjelde, p.b. 267, 5501 Haugesund.

Saksøkt: Rune Leander Hansen, Tindeland, 5568 Vikebygd

Prosessfullmektig: selvprosederende


**********


Det vises til saksøktes prosesskrift av 07.08.08.


Far har i nevnte prosesskrift oppgitt i alt 15 vitner.


En vil nekte samtlige vitner ført for retten under den midlertidige avgjørelse

torsdag 14.august d.å.


Saken skulle være nok belyst og retten må derfor nå skjære igjennom og nekte disse vitnene ført ved den midlertidige avgjørelsen.
Haugesund, den 12.08.08Trond Hjelde

advokat


Nærværende pros.skr. overføres pr. telefaks og innleveres i 4 eksemplar.