-- 20081026-til-politiet-Haugesund-fra-TEG.html  

Til Haugesund Politikammer,

v/Politiadvokat Bore,

Postboks 278,

5501 Haugesund.

 

 

Sak: Arrestasjon og fengsling av Rune L. Hansen.

 

Da jeg er engasjert i denne sak som en hjelper og forsvarer av barna og familien samt en venn av Rune og Trude Hansen, så syns jeg at denne fengslingen er et umenneskelig overgrep mot en person som hele sitt liv ikke har ønsket annet enn å være i fred med sin hustru og sine barn (10 barn). 

Grunnen til at jeg er blitt engasjert er at Trude ringte meg og bad om hjelp i en vanskelig situasjon. Da jeg er leder og formann i Kristenfolkets Nasjonale Støttefond samt også formann og leder for Det Haugianske Vennesamfunn og redaktør for bladet Haugianeren, så jeg dette som en kristenplikt å tre støttende til. 

Det var for ett og et halvt år siden jeg ble kjent med denne familie og ble satt inn i saken og har lest protokollen med 246 sider tre ganger. Jeg har her lagt merke til alle selvmotsigelser og unøyaktigheter som er fremkommet. 

Kirsten Westlye som er Barnevernet i Vindafjord Kommune sin sakkyndige konsulent, skriver i sin utførlige rapport om familien mellom annet på side 32 i sin rapport (side 222 i dokumentet): ”Til tross for at jeg ikke har møtt foreldrene personlig har jeg etter hvert fått et relativt godt inntrykk av foreldrenes væremåte, deres tenking og livssyn.”  Hun skriver her at foreldrene ikke ønsket kontakt, men hun hadde samtaler med de to eldste sønnene, Balder og Gudmund. Disse var kommet i opposisjon til sin far på grunn av sin ulydighet. Men er det rett å basere en rapport på den ene parts uttale og ikke ta hensyn til hva den andre part sier. Hun skriver her i rapporten at hun valgte å se bort fra Runes dagboksnotater. Hadde hun vært sakkyndig i ordets rette forstand, så hadde hun reist inn til Tindeland og bedt om å få bo der i 14 dager for å sette seg inn i deres livssituasjon! Men det gjorde hun ikke. Hun valgte heller å lytte til sladder og anonyme bekymringsmeldinger fra dem som ville fam. Hansen ondt.  

Jeg kunne pekt på mange ting i denne rapport, men det får ligge. Det samme må jeg si om rapporten fra Barnevernet i Vindafjord. De skriver et sted at barna vil bli fryktsomme og ødelagte på grunn av for lite sosial omgang. Så har de ikke undersøkt hvor mye sosial omgang de har i det hele. I neste omgang skriver de at barna virker tillitsfulle og veloppdragne (og det kan jeg virkelig skrive under på!!). Men hvor er logikken i dette. 

Så til det saken nå handler om, skuldingene om at Rune truer med å drepe. Hvis det er noen som ikke er i stand til å drepe så er det han. Sakkyndige fra Haugesund psykiatriske sykehus sier også at han er ikke til fare for noen, se side 167. Da jeg vitnet for Fylkesnemnda i Rogaland, så var også dette oppe om disse påstander, likeså i Tingsretten en tid etter. I fortrolige samtaler med meg så har Trude aldri nemt noe slikt, hadde hun vært utsatt for det så hadde hun også sagt det til meg. Jeg snakket med Balder i en og en halv time på hans hybel i Haugesund. Ikke han heller nevnte dette. Jeg spurte ham også om hans far hadde slått ham. Det bekreftet han og jeg spurte da om hvordan det gikk til og hva som var årsaken til dette. Da ville han ikke snakke mer om det og var unnvikende. Jeg kan derfor ikke godta en slik forklaring fra en sønn som har vært ulydig mot sin far og rotet seg bort i alkohol og narkotika. Rune fortalte meg forresten i en annen sammenheng at Balder er fryktelig sterk, og det er han. Så det er lite trolig at Rune ville forsøke på det han er skuldet for, da hadde han fått juling av sin egen sønn!  

Det som undrer meg midt oppe i det hele er at advokat Trond Hjelde nå tar opp denne sak. Han har jo visst om dette hele tiden, det står om det i saksdokumentene. Nå har jeg fått opplyst fra Runes advokat, John Raknes, at den siste hendelse fant sted 27. sep. d.å. og som nå visstnok er hovedtema. Men det er som det står: Intet nytt under solen! Er det for å få Rune vekk fra barna, siden barna nå stadig vekk har rømt hjem til far? Er det for å dekke over at adv. Trond Hjelde tok saken i egne hender og sendte tilsvar til tingsretten i Trude sitt navn uten hennes vitende og vilje, altså dokumentforfalsking!? Jeg bare undres. Han er dessuten helt og fullt Barnevernets mann og sakkyndige Westlye sin mann. Han irettesatte meg i retten fordi jeg dro deres rapporter i tvil og pekte på flere åpenbare feil. Jeg er tross alt en mann på 64 år med 40 års fartstid til sjøs og har drevet eget rederi sammen med mine brødre. En samler seg en god del menneskekunnskap gjennom et langt arbeidsliv. Jeg har dessuten forsøkt å hjelpe flere andre familier mot Barnevernet. Jeg har godt kjennskap til Schizofreni, som er Runes diagnose. Jeg sa tidlig til ham at denne diagnose måtte han kvitte seg med, for han er ikke Schizofren! Alle de som jeg har forsøkt å hjelpe som har denne sykdom, har helt andre symptom, så det sa jeg med sikkerhet ikke kunne stemme på han. Det viser seg nå at Psykolog Hans Olav Tungesvik, som er en svært erfaren mann på dette felt, sier det samme og vi avventer nå en rapport om det. Det samme sier kommunelegen i Vindafjord. Jeg synes det er rart at Barneverntenesten og andre sakkyndige ikke har oppdaget at denne over 30 år gamle diagnose er feil. Rune sier at han aldri har tenkt over det, det har ikke vært noe problem for meg sier han. ”Ja, men Rune! Det er et problem, for alle innstanser henger seg opp i dette og du må huske på at dette KAN være en farlig sykdom”, sa jeg til ham. Da lovet han å gå til psykiater og få seg skikkelig undersøkt. De undersøkte ham nemlig ikke på Haugesund sykehus, de leste gjennom gamle papirer og pratet litt med ham og sa at han hadde ikke noe der å gjøre, så de sendte han hjem etter tre dager. 

Men i denne sak er det andre personer som har blandet seg inn har jeg forstått, en ”halvsvoger” av Rune, Geir Nilsen, og noen andre som forsøkte å bryte seg inn i huset og ta barna fra Rune. Rune ringte meg da og var livredd. Jeg fikk også snakket med denne voldsmann, Geir, som nok var hovedmann for de som gjorde hærverk og ødela inngangsdøren, men klarte ikke å ta seg inn da Rune hadde satt et jernspett foran døren. Men denne Geir sa til meg at nå skulle Rune tas. Jeg advarte dem mot å ta loven i egne hender. Men det jeg ikke visste da, var at de nok var ruset av alkohol for en nabo som hadde hytte rett over veien fortalte at de hadde brutt seg inn og tatt brennevin fra hans barskap, samt skadet garasjeveggen med en bil. (Rune så at det stod to biler ved denne hytta da han kom hjem.) Men han ville ikke anmelde det siden Runes to eldste sønner var med i dette. Rune hadde snakket med dem og de ville gjøre opp for seg. Politiet fikk så kontakt med Geir etter at Rune hadde bedt dem flere ganger om å komme. Geir ble da overtalt av politiet om avslutte sin aksjon. 

Jeg var inne og reparerte døren og fylte luft i fordekkene på leiebilen som Rune hadde. Han hadde nære på kjørt inn på hovedveien uten luft i forhjulene for han merket ikke at han var på felgen før han stoppet oppe ved postkassen og så etter post. Da så han at lufta var tappet ut. Dette kunne ha gått fryktelig galt med bilen full av unger og svingete vei som var stupbratt på høyre side. 

Det viste seg da jeg kom at de også hadde sparket inn støtfanger skjerm bak på bilen. Disse folkene visste at dette var en leiebil og at Rune ville få store problem når han skulle levere bilen tilbake. Nå fikk jeg heldigvis ordnet støtfanger og skjerm og luft i dekkene. Jeg sendte regning på det hele til de to som var ansvarlige for det hele men fikk bare ukvemsord fra dem tilbake. Men jeg overlater denne sak til Gud som dømmer rettferdig. Dere kan ellers se vedlegg der nettsiden viser at ”Nordlending” som altså er Geir Nilsen fra Troms, ikke har det minste skyldkjensle for det han gjorde og han skriver i brev til meg at min regning til ham er ”ukristelig”!!? Han sier også at eiendommen står på Trude Hansen sitt navn og hun er ansvarlig. Men eiendommen står på Rune L. Hansen og Trude Monica Hansen. I kart og skjøtevesen står Trude Monica Hansen og  Rune Leander Hansen som eiere på Gr. Nr. 319, Br.nr. 7. De eier hver sin halvpart. 

Det er minste føre når en kan ta loven i egne hender, øve vold og hærverk og etterpå si: Jeg er ikke erstatningspliktig! I ettertid så går disse personer i ”kompaniskap” med adv. Trond Hjelde og får Rune arrestert og fengslet for trussel om drap. Men den kvelden var det Geir og co som kom med disse trusler ikke bare verbalt men også fysisk. Og nå fyrer de opp under dette nye som er kommet til. 

Jeg må si at jeg er ganske oppgitt over hele saken. At Rune kan holde ut med dette er meg en gåte. Han er sannelig mer enn en tålmodig mann. Men nå håper vi på Guds hjelp, for det er ikke andre som kan hjelpe.  

Vi sier: I Jesu Kristi navn skal nå sannheten og rettferdigheten seiere til slutt og forfølgelse, tyranni og ondskap må ha en ende.  

 

Mosterhamn, 26/10 – 08.  

Med vennlig hilsen  

 

_________________

Trygve Einar Gjerde,  

Daglig leder i Kristenfolkets Nasjonale Støttefond.  

5440 Mosterhamn. 

---