20081119-fra-TEG-til-politiet -- 20081119-fra-TEG-til-politiet.html  
Fra: Ingrid L. Gjerde [in-lovig@frisurf.no]
Sendt: 19. november 2008 10:46
Til: Vindafjord Lensmannskontor ( post.haugalandogsunnhordland@politiet.no )
Emne: Skriftlig pålegg

Vindafjord Lensmannskontor

v/Lensmann Gjerde,

Ølen.

 

Vedrørende Rune L. Hansen’s sak.

 

Undertegnede ble 17/11 kl. 12.48 oppringt fra tlf. 53766313. En mannlig politibekjent fra Vindafjord Lensmannskontor presenterte seg ved navn, som jeg ikke oppfattet. Jeg ba ham å gjenta navnet og jeg syntes han sa Meling eller Mæland? Vel jeg er en gammel maskinist og hører dårlig spesielt i telefonen. Han spurte meg om jeg ikke var engasjert i Rune L. Hansen sin sak. Jo, sa jeg, jeg er det og forsøker å hjelpe ham med praktiske ting og støtte ham i hans kamp for hjem, kone og barn. Nå når Rune er i fengsel så forsøker jeg å hjelpe Idun Hansen som er igjen på gården. Jeg har også sendt videre helsing fra hennes far til henne og Frøydis som jeg har mobiltelefon nr. til.

Polititjenestemannen slo da om i sin samtale med meg og ble truende i stemmen og befalte meg at all hjelp og kontakt med Rune L. Hansen og hans familie måtte opphøre øyeblikkelig, ellers ville det få konsekvenser for meg! Jeg kunne ikke skjønne det da Jesus befaler enhver av oss å elske Herren vår Gud og vår neste som seg selv. Jeg ønsker ikke noe annet av hele mitt hjerte å være god mot alle mennesker som er Guds ypperste skaperverk, men også mot alle dyr og hele Guds natur.

Dette var et så strengt påbud fra Politiets side at jeg må be om å få det oversendt SKRIFTLIG! Det må også henvises til lovparagrafen slik at jeg kan sette meg inn i dette, for jeg ønsker av hjerte å være Loven underdanig og lydig!

Dette må jeg kreve for å være sikker på at jeg har oppfattet dette påbud rett, siden det strider mot Guds kjærlighetsbud. Jeg ber at det sendes på en trygg og sikker måte til:

Trygve Einar Gjerde,

5440 Mosterhamn.

 

PS. Det ble også sagt til meg at jeg ville bli innkalt til nytt avhør, og det har jeg ingen ting imot, men jeg må ha dette forbud tilsendt slik at jeg kan ta hensyn til dette i neste avhør, da det er meg forbudt å støtte Rune L. Hansen. I Guds Ord står: ”som bedrøvede, men alltid glade”, 2. Kor. 6, 10. Jeg er bedrøvet over denne sak, men likevel glad for at jeg får legge den frem for deg. Trenger De referanse om meg kan du ringe tidligere Lensmann Bjørn Lavik.

Vennlig hilsen

Trygve Einar Gjerde,

Leder i Kristenfolkets Nasjonale Støttefond,

Leder og Eldste i Det Haugianske Vennesamfunn,

Redaktør for Haugianeren,

5440 Mosterhamn. 

---