-- 20081124-brev-til-vandal-Geir-Nilsen-fra-TEG.html  


                                                                                                     Mosterhamn, 24. nov. 2008.

 

 

Hr.

Geir Nilsen,

Breivangvegen 12,

9010 Tromsø.

 

Sak: Forsøk på innbrudd i Rune og Trude Hansens hjem 8/7-08, samt hærverk på Runes leiebil. 

Viser til ovennevnte sak og kan opplyse at Rune selv nå har betalt regningen til Trygve Gjerde & Sønner på Kr. 2.783,00. Dette betyr ikke at du og de andre som måtte være ansvarlige for dette slipper å betale. Men siden Ørjan Austad nekter kategorisk å ha vært med på dette, men kun ha vært tilskuer og at du er hovedmannen og ansvarlig for det hele så blir det nå opp til deg å betale dette beløp inn til Rune sin konto og så får dere gjøre opp innbyrdes. 

Jeg har hatt en god dialog med politifullmektig Grindheim om saken og han er enig med meg om at det med å sleppe luften ut av framhjulene av en bil er en svært alvorlig affære. 

Nå er Rune både rettsløs og fredløs ifølge norsk rettsvesen, så han får neppe gjort mer med denne sak på en stund. Men han har gitt meg fullmakt til å ordne opp i sine økonomiske affærer og det betyr i praksis at jeg kan kreve inn på hans vegne det som måtte være utestående krav. Når han så har betalt dette så skal det selvfølgelig betales inn igjen til ham. Som kristen kan jeg ikke anmelde noen for min egen del, for jeg må tåle uretten mot meg, men for min nestes del skal jeg ikke tåle uretten. Politiet i Vindafjord venter nå bare på en anmeldelse fra meg, så vil denne saken gå sin gang. Men jeg ønsker å gi dere en mulighet til oppgjør. Husk det! At Rune kunne ved sitt forsikringsselskap fått ny dør til Kr. 25.000,- fått Viking eller Falken til å få luft i bilen igjen og et bilverksted til å ordne støtfangeren bak. Men hva hadde det kostet? Vårt firma som jeg og mine brødre eier og som tar slike jobber rundtom for folk gjør slike ting billig og det visste Rune derfor ringte han til meg. Men du kaller dette ”ukristelig”, det vitner om din uforstand. Det var dere som øvet volden som handlet ”ukristelig”!!! 

Du sier at du ikke er noen voldsmann, men hvorfor øvet du denne vold sammen med de andre da? Voldsmann kommer av Gresk og er et bibelsk uttrykk som vi finner flere steder i Skriften. Det er brukt om en som trenger seg inn med makt. Se Mat. 11, 12. Du må ikke utale deg om ting du ikke vet, slik som du også gjorde ved å påstå at en ikke kan kjøre bil med flate dekk. Det vistes nett en video på internett der en Mercedes kjørte flere kilometer på bare felgene og det har vært flere tilfeldigheter der de har kjørt langt uten luft i ett hjul. Jeg har vært medlem i MA i over 30 år og interessert meg for biler og trygg trafikk i enda flere år, så jeg vet hvor dødsens farlig dette er. Dere kan prise dere lykkelige for at dere ikke står anklaget for mord i dag, det er saken og det er politibekjent Grindheim enig i, han kjenner veien forbi Tindeland! Nå har jeg mange sakkyndige å rådføre meg i om denne sak (det du skrev i ditt brev om innkreving er fullstendig galt og er ikke i henhold til lovverket). Jeg kjenner godt 2 pensjonerte men godt oppegående Lensmenn, jeg har en i min slekt og nær nabo som er dommer og advokat på Sorenskriverkontoret, jeg har et søskenbarn som er politimann i Haugesund og i Kristenfolkets Nasjonale Støttefond, som jeg er daglig leder for, der har vi egen advokat, Johan Haga, han er også utdannet teolog, konservativ sådan. Så jeg rår dere til å gjøre opp dette med Rune og få det ut av verden.

                                                                                  Trygve Gjerde & Sønner,

                                                                                  5440 Mosterhamn.  ---