-- 20081203-til-Haugaland-tingrett-fra-RLH.html  

RLH: Dette brevet skrevet med håndskrift i fengselet.  


Side 1 av 3:

Til:
Haugaland tingrett, Sørhauggt. 80,
No-5528 Haugesund - faks 52 70 14 01.

          Deres referanse:  08-081491TVJ-HAUG

Fra:
Rune L. Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd.
   For tiden adresse:  Åna fengsel, 4365 Nærbø. Faks 51 79 91 00.

          Dato:  onsdag 03.12. 2008.


   Noen kommentarer til dommersamtale 01.12. 2008.

   Jeg mottok i går et brev datert 01.12. 2008 ifra Haugaland tingrett - med "Kortfattet sammendrag av det som fremkom i samtalene" dommer Helga Hågenvik har hatt 01.12. 2008 med barna Frøydis, Gudmund, Stauda og Alfredo.
   Dersom partene har kommentarer til dette må disse være innkommet retten innen 08.12. 2008, skriver dommeren. Og at det derefter vil bli fattet ny midlertidig avgjørelse i saken.
   Det synes som at dommerens spørsmål har vært begrensede og med et bestemt fokus - og at ungene ikke har fått snakke eller fortelle om noe annet eller videre. Bortsett da fra Gudmund.
   Jeg vil innledningsvis til denne korte kommentar ifra min side understreke at hva jeg tidligere har sagt og skrevet i hele sakskomplekset er 100% sant og riktig - og at det i stort monn er fremlagt for Haugaland tingrett beviser for dette. Og at ungene også i stort monn vil kunne bekrefte riktigheten av min versjon - og også mange andre vitner. Med hensyn til hele sakskomplekset og de faktiske forhold.
   Forhastede slutninger ifra retten vil gjøre stor skade.

Side 2 av 3:

   Barna Mariel Rose, Urda Lilje og Solborg Sera sier, føler og tenker omtrent det samme som Frøydis, Stauda Sofie og Alfredo Ao - om de får uttrykke seg. Og måtte disse barna velge mellom å bo hos far eller mor så ville de alle velge å bo hos sin far. De ble 03.04. 2008 alle kidnappet av Trude og hennes medhjelpere, deriblandt Balder og Gudmund, og fangeholdt. Dette for liksom å redde ungene ifra Iren K. Hebnes, leder for den kommunale barneverntjenesten. Ungene har hele tiden bare villet hjem igjen, til pappa, sitt hjemsted og sitt liv. Til tross for at de ifra Trude og hennes medspillere har blitt konstant utsatt for hjernevask og press, som særlig har dreid seg om å sverte deres far - og om å skremme de med at barneverntjenesten kommer og tar de hvis de reiser hjem til pappa. Ungene har uansett hele veien villet hjem til pappa - alle sammen.
   Både Idun og Gudmund ble av Trude og hennes medspillere iherdig og sterkt oppfordret til å ta avstand ifra sin far og til å sverte ham - for liksom å redde ungene ifra barneverntjenesten. Idun har i eftertid beklaget at hun tildels lot seg lure med på slikt noe. Mens Gudmund ble verre og verre. Hva Gudmund har sagt i dommer-samtalen 01.12. 2008 er et uttrykk for dette. Påstander ifra hans side, og ifra Balder, om en "voldsom" oppdragelsesmetode og om at far ikke tar hensyn til barnas egne meninger er fullstendig løgnaktige. Likeså hans påstand om at far setter de yngre søsknene opp mot mor og at han manipulerer dem. Det faktiske forhold er tvert om motsatt. Hva han sier om sin far passer bare på hans mor.
   Hva som i det refererte ifra dommer-samtalen står at Gudmund har sagt om da Balder flyttet hjemmenfra er heller ikke riktig. Far ønsket at Balder skulle flytte hjemmenfra og klarte å bli enig med Balder om dette. Da Balder flyttet hjemmenfra var det fordi han laget ufred og bråk i familien - til stor skade for hele familien. At far nektet resten av familien å ha kontakt med ham er hverken riktig eller god beskrivelse, men Balders versjon.

Side 3 av 3:

   Balder ble av Iren K. Hebnes og hennes medspillere i den kommunale barneverntjenesten satt opp imot sin familie og sin far. Hvilket medførte endel videre komplikasjoner for hele familien.

   Hva jeg her har sagt skriftlig nu - og hva jeg iøvrig har sagt og gjort i hele sakskomplekset, og likeså også de øvrige involverte - foreligger det god dokumentasjon og beviser for.

   Det er på høy tid at både jeg og barna blir hørt og tatt på alvor i hele sakskomplekset, hvilket enda i det heletatt ikke har skjedd - mildt sagt! Og at Haugaland tingrett ikke ytterligere viderefører den uretten som hittil har skjedd.
   Mishandlingen av ungene må stoppe!


   Med hilsen ifra Rune L. Hansen

      ( + underskrift )
   03.12. 2008.

---