-- 20090107-Tilsvar-anke-fra-BVT-til-G-lagmannsrett.html  

UFERDIG
---