-- 20090119-anke-tilsvar-fra-Gudmund-adv-OAHelland.html

Kopi / avskrift, RLH: Brevet ankom meg 05.02. 2009 via Trygve Einar Gjerde.  
UFERDIG

---