20090124-fra-TEG-til-Trudes-advokat-Hjelde.html 20090124-fra-TEG-til-Trudes-advokat-Hjelde.html
Fra: Trygve Einar Gjerde [trygjerd@c2i.net]
Sendt: 24. januar 2009 12:48
Til: Trond Hjelde (advokattrondhjelde@broadpark.no)
Emne: Rune Hansen saken

Til

Advokat Trond Hjelde.

 

Jeg skriver til deg i dag for å oppmuntre deg til å få Trude til å forstå at barna trenger all støtte og hjelp også fra meg i denne onde tid for dem.

Min intensjon for å hjelpe familien har hele tiden bygget på at de er EN familie, far, mor og barn, etter den befaling Gud har gitt oss i Bibelen. Separasjon og skilsmisse skal ikke tåles! Det er ikke noe større trakassering og mishandling mot barn enn skilsmisse!

Jeg har i samtale med Idun og Frøydis formant dem til å hjelpe Trude i hjemmet så godt de kan, og prøvet å få dem til å forstå hva som er årsaken til at slikt noe kan skje i et hjem som det har skjedd i deres. De må ha tålmodighet med sin mor og far og be til Gud for dem og sine søsken!

Når nå Rune er i fengsel og det er usikkert om han i det hele tatt kommer ut derfra, siden det stadig produseres nye anklager og løgner mot ham, så har han også gitt meg skriftlig i oppdrag å ta meg av barna så langt det lar seg gjøre. Men også hjemmet og ikke minst fjærfeet.

Med dette som bakgrunn har jeg hjulpet familien så godt det lar seg gjøre for en som bor 80 km fra Tindeland.

Tilstanden for fjærfeet har vært bagatellisert av Trude og de tre eldste barna. Idun sier til meg at det var ikke flere fjærfe enn de som er nå, (trodde nå hun!) unntatt den gåsen som kattene spiste opp etter at måren hadde drept den.

Nå har jeg videofilm av alt fjærfeet og den viser 9 gjess pluss 5 gåsunger, 2 eller 3 høner, 1 hane, tre påfugler, en hann og to hunner (mulig det var bare 1 hun da dette er litt vanskelig å se). Nå er der 1 høne, 1 hane, 1 han-påfugl og 1 hun-påfugl og 3 gjess igjen. Det var 2 hunder og 4 eller 5 katter. Hundene ble tatt med til Skogland men nå er der en igjen og en katt igjen på Tindeland.

Jeg sendte en SMS til Frøydis 19/1 om hun, Idun, Stauda og Alfredo ville være med meg til Tindeland en dag, så kunne vi planlegge videre fremover. Fikk svar at det ville de gjerne, men Alfredo kunne ikke være med. (Jeg hadde ønsket at han skulle få være med da han nå lir skrekkelig på grunn av savnet etter far sin og er helt avmagret og innesluttet, han som var så glad og sprudlende tidligere!) Sendte så en ny SMS om det kunne passe lørdag, altså i dag. Fikk til svar at det var OK.

Det er nemlig viktig for meg å ha barna med til hjemmet deres så ikke røttene slites av! Dessuten at det blir planlagt videre hva vi skal gjøre med fjærfeet for at de kan overleve. Jeg ville da vise dem filmen jeg hadde om hvor mange det var av fjærfeet og hva som nå var igjen og forklare dem den fryktelige lidelse fjærfeet blir utsatt for om det kommer snø og de ikke har mat. Slik det er nå så vil Rune ha fjærfeet avlivet av dyrevernet. Han ønsker ikke all sladder og baktale om igjen som det ble på Skaun da en gris døde for dem. Jeg tror ennå at fjærfeet kan reddes, men da må det ha tilsyn. Nå ringte Trude meg i går og truet med å anmelde meg til politiet om jeg tok barna med til Tindeland. Hun gjentok det samme som politibekjent Mæland sa til meg i tlf. at jeg ikke mer skulle ha noe med dem å gjøre. Men saken er den at det kan ikke hun bestemme. Det er Rune som her har det avgjørende ord, menneskelig sett, men Guds Ord står over alt og alle og det sier at: Om du ser din bror lide nød og du ikke hjelper ham, da har du drept ham! Og jeg vil på dommens dag bli krevd til regnskap både for barna, Trude og Rune om jeg ikke hjelper dem i nøden. Dette skjønner ikke Trude, eller hun vil gjerne ikke skjønne det.

En sak til sist: Du anklaget meg indirekte i retten for å lyve om tidligere drapstrusler mot Trude fra Rune og sa at det ikke står noe om det i sakspapirene. Men det står minst en plass, side 26 står en uttalelse fra Schnabel der han utaler at han ”kjenner til at far har slått mor ”gul og blå” rundt juletider i 2006. Dette skal mor senere ha bagatellisert.”

Detter er faktisk mer enn ”mordtrusler” Hjelde! For Frelseren sier i sitt Ord at: Den som løfter sin hånd mot sin bror, eller er vred på sin bror er en manndraper! (1 Mos. 4, 4 – 10.) Som jeg tidligere har sagt så skal det ikke tolereres at en mann slår en kvinne og heller ikke en kvinne en mann for den sak skyld. Det er å blir manndraper om de så gjør. Husk hatet ligger i hjerte og den som hater er en manndraper sier Frelseren gjennom Johannes sin munn, 1 Joh. 3, 15; Mat. 5, 21 – 22; Gal. 5, 21!  Trude har tydelig lagt både meg og Rune for hat!  Hvorfor? Er hun redd for at hennes løgn om Rune skal bli avslørt??

Du sier i ditt prosesskrift 3/12 – 08: ”Når far nå er fengslet har det endelig blitt ro i familien”. Hvordan kan du si noe slikt? Har du vært på Skogland og sjekket det? Har du snakket med barna? Dette er litt for dumt!

Du sier at det er særlig grunn til å legge vekt på Gudmund Hansens forklaring for det stemmer best med Fylkesnemnda. Hvordan kan et barn som er kommet fullstendig i disharmoni til sin far tale upartisk om dette? Vent til han har fått 10 år på nakken så ser han kanskje saken helt annerledes, det samme om Balder. Det er heller ikke rett det du sier at Rune setter barna opp mot Trude. Det er tvert imot Trude som setter barna opp mot Rune og han har mer enn nok med å forsvare seg og forsøke å igjen skape ro og harmoni i familien. Men Trude er livredd barnevernet og vil ikke. Hun bare skyver skylda over på Rune. Men har nå Rune skylda for at barna er magre og uttærte, kommer løpende mot meg når jeg kommer på besøk der kl. 11.45 barbeint og i bare nattøyet! Dette skjedde aldri da jeg var på Tindeland. Da var de kledde, var friske og sunne, glade og fornøyde og så godt ut. Det er ikke så rart at en person ringte meg for noen dager siden og lurte på om det burde sendes bekymringsmelding til barnevernet. Jeg rådde fra det (jeg hater slike bekymringsmeldinger, det er bare baktale og sladder!) Jeg sa at jeg hadde formant Idun og Frøydis til å hjelpe sin mor i hjemmet og sørge for at det ser rent og ordentlig ut og at de små barna hadde klær på seg og ikke sprang ute barbent når temperaturen låg ned mot 0 gr. Og at de må huske på at barnevernet nå er ute og sjekker flere ganger i uken! Jeg ber derfor vedkommende ta det med ro inntil videre.   

Det var mange andre ting jeg kunne nevnt. Men nå er det ditt ansvar å få Trude til å ta til vettet og passe på barna ellers så kommer dette til å gå fryktelig galt.

 

Vennlig hilsen

Kristenfolkets Nasjonale Støttefond,

v/Trygve Einar Gjerde,

5440 Mosterhamn.

 

PS. Du bør også studere siden 48 til 68 i saksmappen litt nøyere før du så bastant omtaler Rune og Trude.  Ellers kan jeg si deg at jeg har slekt på Skogland og kan lett ”kontrollere”  hvordan barna har det, om jeg vil!