-- 20090213-brev-til-Rune-fra-NAV-Vindafjord-trygd.html  

KOPI / AVSKRIFT: RLH, 20.07. 2009. / 
Fra:
NAV Vindafjord trygd,
Postboks 3,
5589 Sandeid.

Til:
Hansen Rune Leander
5568 Vikebygd

Dato:  13.02.09

Saksnummer: 0806982    Saksbehandler:    


Orientering til den bidragspliktige
Saksnummer: 0806982 (Oppgi saksnummeret ved henvendelse til oss.)

Bidragsmottaker:   Hansen, Trude Monica     Fødselsdato:  09.08. 1968
Bidragspliktig:       Hansen, Rune Leander     Fødselsdato:  06.12. 1955
Barn:                   Hansen, Gudmund Cusanus                  10.05. 1991
                           Hansen, Frøydis                                   25.12. 1993
                           Hansen, Sofie                                      24.05. 1997
                           Hansen, Alfredo Ao                             17.08. 1999
                           Hansen, Mariel Rose                            21.12. 2001
                           Hansen, Urda Lilje                               14.06. 2003
                           Hansen, Solborg Sera                           28.02. 2006

Etter barneloven paragraf 68 har barn rett til underholdsbidrag til og med den måneden barnet fyller 18 år. Dersom barnet etter fylte 18 år fortsetter med vanlig skolegang (videregående skole), kan du bli pålagt å betale fortsatt bidrag under skolegangen. Unntaksvis kan du også bli pålagt å betale bidrag under annen utdanning.

Vi gjør deg derfor oppmerksom på at du kan bli pålagt å betale bidrag for barnet ditt også etter at barnet har fylt 18 år. Samtidig vil vi opplyse at bidrag til barn over 18 år skal utbetales til barnet. Det samme gjelder nedbetaling av eventuell bidragsgjeld som er oppstått før barnet fylte 18 år. Etter fullmakt fra barnet kan bidraget og nedbetaling av bidragsgjeld betales til den som tidligere har mottatt bidraget.

Hver av partene skal betale et gebyr til staten når NAV lokalt gjør vedtak om fastsetting eller endring av barnebidrag. Parter som har en personinntekt under 110 ganger bidragsforskuddet, kan søke om fritak for gebyr. Inntektene må dokumenteres. Gebyret tilsvarer et rettsgebyr, for tiden 860 kroner. Arbeids- og velferdsstatens innkrevingssentral krever inn gebyret.

Du og barnet har anledning til å inngå avtale om bidrag i stedet for å la NAV lokalt avgjøre spørsmålet.
Når partene inngår avtale om bidraget, skal de ikke betale gebyr.


Med hilsen

NAV Vindafjord trygd


---