-- 20090706-okonomi-rlh-pr.html  

RLH pr. 06.07. 2009.    Økonomi, 2008 - 2009 - Rune L. Hansen, født 06.12. 1955:

   Familiens økonomi er pr. nu - 16.07. 2009 - på grunn av saks-komplekset, i en ødeleggende heksegryte av spetakkel og endringer!
   Trudes lovstridige bortføringer og fangehold av barna, samt lovstridigheter i tilknytning til dette, siden 03. april 2008, for å tilrane seg en falsk familiestand og å gjøre barna til sin økonomiske inntektskilde, ved å frata barna deres far, hjemsted, skole, identitet, integritet og trivsel, og far hans barn, har også økonomisk dramatisk rasert og endret familiens liv.
   Jeg har overfor NAV påklaget og påklager Trudes begjæring om Underholdsbidrag for barna hun har bortført og fangeholdt.
   Jeg skal også (før fristen 10. august) påklage at Skatteetaten av en eller annen grunn (advokat Hjelde?) har plassert meg i feil skatteklasse.
   Og at NAV efter 01.06. 2009 forsøker å påtvinge meg trygden. Samt har utbetalt Trude forskudd på Underholdsbidrag etc., - endog ifra før 03. april 2008!
   Osv.

   Med beste hilsen fra

   Rune L. Hansen,
   Vinberget, Tindeland torsdag 16. juli 2009.

---