-- 20090717-klage-ps-til-skatteetaten-fra-rlh.html  


RLH:  Avsendt pr. post tirsdag 17.07. 2009. Pluss pr. telefaks samme dag. 

Fra:
Rune L. Hansen,
Tindeland,
N-5568 Vikebygd. Tlf. 53 76 76 87.
E-post: hunwww@online.no  

Til:
Skatteetaten,
Postadresse: Postboks 8103,
4068 Stavanger - skattvest@skatteetaten.no  
Tlf. sentralbord: 800 80 000
Telefaks: 51917301
Saksbehandler: Britt Byrkjeland
Telefon 52 73 31 29

Deres dato:  
03.07. 2009.
Vår dato:  17.07. 2009, Tindeland.
Deres referanse:  2009/317940

Kopi tilsendt:
- Rune sin advokat Brynjar N. Meling, St. Olavsgt. 13, Postboks 860 Sentrum, 4004 Stavanger. E-post: bm@smco.no  
- Frøydis sin advokat Lill Hege Furulund Høimyr, Karenslyst Allè 8 B, 0278 Oslo. E-post: post@advokat-hoimyr.no  PS 17.07. 2009 til Klage over vedtak i bostedssak

   Jeg henviser til mitt brev til dere datert 14.07. 2009, og til deres brev datert 03.07. 2009.

   Jeg kan her nu til mitt brev 14.07. 2009 tilføye en skriftlig dokumentasjon. Enda et vedlegg til dette. Et sånn sett vedlegg nr. 004. En skriftlig 
Bekreftelse ifra Trygve og Ingrid Gjerde, datert 15.07. 2009.

   Trygve Einar og Ingrid Gjerde har adresse: N-5440 Mosterhamn, Norge. Tlf. 53 42 62 06 og 53 42 04 29. Trygve Einar mobil-tlf.: 93 03 08 03. Ingrid mobil-tlf.: 93 40 56 93. 

   Både Frøydis og Stauda Sofie har hjemmeskole og går ikke i noen annen eller offentlig skole som kan bekrefte eller bevitne hvor de bor. Dokumentasjon ifra vår side er imidlertid hva jeg vil betegne som sikker og pålitelig dokumentasjon.

   Det er, om det er ønskelig ifra deres side, også mulig å telefonere meg, Frøydis og Stauda Sofie for å snakke med oss for eventuelt ytterligere å få bekreftet vår dokumentasjon. Vi har telefon nr. 53 76 76 87, samt mobil-tlf.
91 72 99 20 (Rune), 47 65 37 13 (Frøydis) og 47 70 31 98 (Stauda Sofie).


   Med hilsen ifra

   Rune L. Hansen


Vedlegg:
   - Vedlegg 004:
En skriftlig Bekreftelse ifra Trygve og Ingrid Gjerde, datert 15.07. 2009.

---