-- 20090902-til-RLH-fra-NAV-ang-part-F-og-S.html  

Kopi / avskrift, RLH: Dette brevet ankom i dag, lørdag 05.09. 2009.  Fra:
NAV Forvaltning Karmøy,
Postboks 2011,
5504 Haugesund,
Telefon: 81 58 10 00.
Telefaks: 52048021.
E-post: nav.kundesenter.rogaland@nav.no

Til:
Hansen Rune Leander,
Tindeland,
5568 Vikebygd.

           Saksnummer:  0806982   Saksbehandler:  Thea Birkeland   Dato: 02.09.09

Søknad om at barn skal ha partsrettigheter


Saksnummer: 0806982 (Oppgi saksnummeret ved henvendelse til oss.)

Bidragsmottaker:   Hansen Trude Monica   Fødselsdato:  09.08.1968
Bidragspliktig:       Hansen Rune Leander   Fødselsdato:  06.12.1955

Barn:                    Hansen Frøydis            Fødselsdato:  25.12.1993
                            Hansen Sofie                                   24.05.1997


Du ønsker at Frøydis og Stauda Sofie skal ha egne partsrettigheter i bidragssaken. Barn under 18 år er ikke part i en bidragssak. Vi har ingen hjemmel til å gi dem partsrettigheter. Det er barnas foreldre som er part i saken. Når et barn fyller 18 år flyttes partsrettighetene til "barnet" på 18 års dagen.


Med vennlig hilsen
NAV Forvaltning Karmøy
Bidragsteamet

Thea Birkeland  ( + underskrift )
saksbehandler


--