-- 20091015-Prosesskriv-til-HR-fra-RLH-sivil-sak.html  
 Til Høyesterett
og Gulating lagmannsrett,
via Gulating lagmannsrett pr. e-post 15.10. 2009 ca. kl. 12.25

Fra:
Rune L. Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd

          Dato:  onsdag 15.10. 2009, Tindeland.

Prosesskriv til Høyesterett
fra Rune L. Hansen
 

vedrørende
anke av Beslutning avsagt 02.09. 2009 i Gulating lagmannsrett

saksnr. 09-104084ASD-GULA/AVD1Ankende part:       Rune Leander Hansen     

Ankemotpart:       Trude Monica Hansen     Advokat Trond Hjelde


***

   Det henvises til mitt 2-delte ankeskriv til Høyesterett datert 30.09. og 06.10. 2009.
   Jeg henviser også til Tilsvar datert 07.10. 2009 ifra ankemotpart, mottatt av meg tirsdag 13.10. 2009.
   Jeg henviser også til brev datert 09.10. 2009 fra Gulating lagmannsrett til advokat Brynjar Meling, kopi pr. e-post fra ham mottatt av meg også tirsdag 13.10. 2009.

   Jeg fikk 28.09. 2009 beskjed fra advokat Brynjar Meling sitt kontor om at han var blitt sykemeldt for 14 dager.
   På grunn av problemer med forutgående dialog med advokat Brynjar Meling og for å kunne overholde tidsfrister ifra retten måtte jeg dermed selvstendig selv innlevere et todelt ankeskriv til Høyesterett.
   Straks jeg igjen kunne få kontakt med advokat Brynjar Meling, det vil si 14.10. 2009, ble det i fordragelighet og enighet forståelse for at han ikke mere er min prosessfullmektig.
   Jeg regner derfor med at han gir retten beskjed om dette, og at han oversender retten eller partene sitt de 4 eks. av CD-er som var et av vedleggene til del 2 av mitt ankeskriv. 

   Med hensyn til advokat Hjelde sitt Tilsvar datert 07.10. 2009 vil jeg iallfall kort ha sagt følgende:
   Ankemotparten ved advokat Trond Hjelde sier en ting. Jeg sier noe annet og motsatt. En av oss lyger. Det er advokat Trond Hjelde som lyger, som vanlig. Jeg henviser i så måte for eksempel til hva som med stor tydelighet fremgår av mitt todelte ankeskriv.
   Når advokat Trond Hjelde sier at sakens forhold har vært til behandling i både Fylkesnemnda, Haugaland tingrett og Gulating lagmannsrett, så har han dog selv vært medvirkende til at så med urette ikke har skjedd. Dette blandt annet fremgår også med stor tydelighet av mitt todelte ankeskriv.
   Saken har i realiteten hverken vært behandlet i Fylkesnemnda, Haugaland tingrett eller Gulating lagmannsrett.
   Annet enn på noe vis pro forma. Alle disse la fullstendig ukritisk til grunn at Iren K. Hebnes og Kirsten Westlye sine ord var sanne og riktige. Som også Kirsten Westlye og advokat Trond Hjelde la til grunn at Iren K. Hebnes sine ord var sanne og riktige.
   Det til tross for at hverken Iren K. Hebnes eller Kirsten Westlye eller advokat Trond Hjelde noensinne kan sies å ha hatt kontakt med eller reell viten om far eller noen av de angjeldende!
   Bortsett kanskje fra advokat Trond Hjelde? Som iallfall ved noen anledninger har snakket med Trude Monica Hansen. Og som iøvrig også har hatt et viss innsyn i saken og dens dokumentasjon.
   Ikke på grunn av dette, men til tross for dette og imot bedre vitende har advokat Trond Hjelde likevel lagt til grunn at Iren K. Hebnes og Kirsten Westlye sine ord er sanne og riktige.
   Advokat Trond Hjelde snakker ikke engang på vegne av sin klient Trude Monica Hansen, men forsøker å instruere henne - og å true henne - til å snakke på vegne av Iren K. Hebnes og Kirsten Westlye.
   Blandt annet mine lyd-opptak av hva som skjedde i Fylkesnemnda viser og beviser til fulle dette, samt at ingenting av hva som der skjedde hadde noe som helst med bevisføring å gjøre. Også for eksempel mitt komplette lyd-opptak av alt som skjedde i rettssaken i april i Haugaland tingrett viser til fulle dette.
   En trenger imidlertid ikke disse lyd-opptakene for overdådig å vise og å bevise at hva saken på noe som helst vis dreier seg om ikke har vært gjenstand for hverken bevisføring eller rettferdig saksbehandling!

   Iøvrig dreier saken seg om Iren K. Hebnes sine grovt kriminelle forsøk på å frarøve alle i den angjeldende familien bortimot alt. Hvilket advokat Trond Hjelde med sine hensynsløse og grovt frekke løgner og trusler gjorde seg delaktig i.

   De grovt kriminelle forsøkene på å frata far og barna og tildels mor deres ektefelle og ene foreldre, deres rettigheter, hjemsted, integritet, identitet, trygghet og trivsel, miljø og skole, har vært og er hva saken i sin kjerne dreier seg om.
   De straffbare ugjerningene i så måte har også advokat Trond Hjelde gjort seg delaktig i. Også dette forsøker han å dekke over med sine gjentagne iherdige bestrebelser på å forhindre at retten opplyses om de faktiske forhold, stadig med nye frekke løgner og ved å henvise til Iren K. Hebnes og Kirsten Westlye sine.
   Annet har han ikke hatt å fare med! Det er dette det ifra hans side dreier seg om.
   Men med dette har han gjort seg delaktig i den grove urett som mere og mere har rammet og rammer de angjeldende barna og familien.

   Bevisføring og en rettferdig saksbehandling og opplysning om de faktiske forhold og hva saken egentlig dreier seg om, det er hva som trengs - og enda ikke har skjedd.
   Og en meget hurtig gjenopprettelse i henhold til loven for barna og far sitt vedkommende.

   De fleste av barna har nu ikke hatt kontakt med sin far og sitt hjemsted på omtrent et år, og gråter og er i nød for å få komme hjem igjen.
   Frøydis og Stauda Sofie er hjemme og er ikke mere bortførte eller i fangenskap. Men Stauda Sofie har for eksmpel ikke sett sin mor på nær et halvt år.
   Slikt noe er også ganske enkelt groveste form for barne- og menneske-mishandling!

   Når de enda fangeholdte fem barna Aldredo Ao, Mariel Rose, Urda Lilje, Solborg Sera og Tormod nu har fått innkalling til vår faste kommunale tannlege, hvor jeg hvert år personlig har bragt de (og alle våre barn i alle år omtrentlig har fått beskjed om null hull), så kan jeg nu ikke jeg engang ta kontakt med de eller deres mor uten å regne med å bli fengslet for å ha forsøkt å ta kontakt med de!
   Mor har også holdt barna borte fra både deres hjemmeskole og deres kommunale musikkskole, deres slekt og venner, osv., osv.
   Mengdevis med slike omstendigheter også.
   Dette mitt prosesskriv er ikke ment å være skjønnlitteratur, men jeg finner det avsluttningsvis på sin plass å gjengi et utdrag fra mine Dagboksnotater for 13.10. 2009. En skulle kunne tro at de involverte, også om de har sitt arbeide i retten, er mennesker og menneskelige.
   Følgende:
---
   Vi så i kveld Roman Polanskis film "Pianisten / The Pianist" fra 2002. En tankevekkende opplevelse også for Frøydis og Stauda. Handling ifra Polen under Hitlers okkupasjon, ifra Warzawa.
   Ifra virkeligheten, skrevet straks efter krigen, av en av de få som overlevde. Altså bygd på en selvbiografisk dokumentar, som Roman Polanski har filmatisert. Roman Polanski opplevde selv mye av det samme i sin barndom, i Krakow i Polen.
   Tordis Veastad fortalte meg en gang vi snakket om film, at dette var den beste filmen hun noensinne hadde sett.

   Jeg ser mange likheter med det saks-komplekset vi selv nu er ofre for. Forskjeller selvfølgelig også. Arbeiderparti-ideologien gjemmer unna gråt, blod, skudd-salver, terror, fortvilelse, nød og urett, bak fasadene.
   Uretten, nøden og terroren rammer mange nu også. Jøder ingen adgang, sa de dengang.
   Rune - for eksempel - ingen adgang, sier de nu.

   Besøksforbud - for eksempel - snakker de om og administrerer de også nu. Pappa Rune skal om han forsøker å få kontakt med sine egne barn settes i fengsel!
   Det er blandt annet slikt noe de driver med her i Norge i disse tider.
---
   Vi så først også filmen "A Story of Survival - Behind the Scenes of The Pianist" eller altså "En historie om overlevelse - Bak kulissene til Pianisten". I begynnelsen av denne forteller Roman Polanski blandt annet følgende:
   "Hele min familie ble henrettet. Faren min overlevde i en veldig tøff konsentrasjonsleir i Mauthausen, i Østerrike. Jeg snakket sjelden med min far om denne perioden, men noen ganger kom vi inn på emnet. Mitt inntrykk er at styrken som hjalp ham til å overleve var vissheten om at han ville se meg igjen, at han hadde et barn utenfor. Han ville også for en hver pris se Tysklands undergang. Jeg var et barn og jeg ønsket å leve. Jeg ønsket å se mine foreldre. Blandt alle mulige typer lidelser, var adskillelsen fra foreldrene det verste. For et barn er dette det tristeste og det mest tragiske som kan skje. Mangelen på komfort og det å være sulten er absolutt underordnet. Men å lengte efter synet av min far komme gående imot meg i sneen, det var hjerteskjærende."
---
   Fortvilelse, panikk og desperasjon godter de seg over å stimulere!
   Underveis mens de ødelegger familier, mennesker, hjemsteder, samfunn, lov og rett.
   Frykt eller fortvilelse på den ene siden. Fristelser og forfengelighet på den andre siden. Og fikseringer og feighet i en midt-posisjon. Fan-skapets F-er.
   Dermed håper de at det skal se ut som at de angjeldende ødelegger seg selv.
   Mens de suger og slikker margen ut av de uskyldige stakkarenes bein og knokler!
---

   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen


Kopi til:
-- Advokat Brynjar N. Meling, St. Olavsgt. 13, Postboks 860 Sentrum, 4004 Stavanger. E-post: bm@smco.no  
-- Forhåpentligvis Frøydis sin advokat Lill Hege Furulund Høimyr, Karenslyst Allè 8 B, 0278 Oslo. E-post: post@advokat-hoimyr.no  ---
Rune L. Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd.
Tlf. 53 76 76 87 mob. 91 72 99 20,
E-post: hunwww@online.no