-- 20091015-dbn-utsnitt.html  


Rune L. Hansen: Nedenstående er i sin helhet direkte hentet
ifra mine Dagboksnotater for torsdag 15.10. 2009
:

---
   Jeg avsendte i dag omtrent klokken 12.25 et Prosesskriv i den såkalt sivile sak datert i dag til Høyesterett via Gulating lagmannsrett.
---

   Følgende pr. e-post fant i går og i natt sted: 

Den 14. okt. 2009 kl. 16.11 skrev "Rune L. Hansen" <hunwww@online.no>:

Hei! adv. Meling!
   Du er vel obs på at fristen utgår i dag?!
   Du må dermed få ordnet så mitt ankeskriv til Høyesterett inngår i sin helhet,
både del 1 (30.09.2009) og del 2 (06.10.2009)!
   Ikke bare det halve! Men også del 2.
   Og hva skal dine presiseringer i ditt Prosesskriv i dag være?
   Jeg misliker sterkt dette med å vente til siste liten med å få ordnet slikt noe. Det er urett av deg å gjøre det slik.
   En advokat skal snakke på vegne av sin klient. Ikke omvendt - som med advokat Hjelde. Trude vet omtrent ingenting av hva han foretar seg - ikke siden begynnelsen. Og han bryr seg ikke om å spørre henne om noe som helst, og heller ikke om hva hun står for.
   Hele mitt ankeskriv - de begge to deler - skal inn til Høyesterett! Jeg har lagt flid i det som en helhet!
   Med hilsen fra far til barna,
 
Rune L. Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd.
Tlf. 53 76 76 87 mob. 91 72 99 20,
E-post: hunwww@online.no
Internett: http://hunwww.net

*
----- Original Message -----
From: Brynjar Meling
To: Rune L. Hansen
Sent: Wednesday, October 14, 2009 8:32 PM
Subject: Re: 20091014-FRISTEN-UTGÅR I DAG!

Ja og jeg har kontroll på den.

Poenget er at retten må vite om jeg representerer deg. Da er det det som jeg legger frem som er det de forholder seg til. Ikke det du legger frem selv.

Jeg må beklage at det du har lagt frem stort sett kun har vært egnet til å ødelegge for deg og barna. Dette beklager jeg, da du i utgangspunktet har en sak med en rekke hode poeng, og enda verre, at jeg mener at du er en god far på tross av dine skriverier.

Det er altså du som må velge om du vil la deg representere av meg. Gjør du det sender jeg inn prosesskrivet.  Da blir alt du har sendt inn tatt ut av saken.

Dette til din orientering. Jeg ber om en tilbakemelding på hva du ønsker.

Sendt fra min iPhone

*
Den 14. okt. 2009 kl. 22.31 skrev "Rune L. Hansen" <hunwww@online.no>:

Jeg ønsker at Høyesterett skal få orientere seg i forhold til mitt todelte ankeskriv.
Fordi jeg jo ønsker at saken skal være opplyst og presentert for retten.
Enkelt og greit i så måte ifra min side.
Betyr hva du nu sier at du da i så fall ikke vil representere meg?
Og at jeg nu har ca. 90 minutter til å innlevere et prosesskriv hvor jeg ber om at begge de to parter av mitt ankeskriv innleveres Høyesterett?
Er det slik å forstå?
Hilsen, i høyt tempo ifra

Rune L. Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd.
Tlf. 53 76 76 87 mob. 91 72 99 20,
E-post: hunwww@online.no
Internett: http://hunwww.net

*
----- Original Message -----
From: Brynjar Meling
To: Rune L. Hansen
Cc: Mette Vistnes
Sent: Wednesday, October 14, 2009 11:07 PM
Subject: Re: 20091014-FRISTEN-UTGÅR I DAG!

Nei. Det er ingen preklusiv frist. Du kan hvis du ikke ønsket min representasjon sende så mange skriv du vil frem til HR skal behandle saken. Jeg har frist til i dag  med å avklare om det kommer noe fra meg. Det har jeg kontroll på.

Det er ikke snakk om at jeg ikke ønsker å representere deg. Jeg kan representere deg, men jeg kan ikke på faglig grunnlag stå inne for dine skriv som jeg mener er ødeleggende for deg og din sak.

Skal jeg representere deg blir det innrm fristen sendt er skriv på ca halvannen side som klart tilkjennegir de rettslige anførsler som er relevante for høyesterett for at de skal oppheve lagmannsrettens kjennelse.

ØNSKER du min representasjon i barnesaken, må du godta de premissene.

Det er altså ditt valg. Velger du egen representasjon då har du tid til å skrive det du ønsker.  Du blir således ikke kastet ut i en hastesituasjon.
 
Med hilsen

Brynjar Meling

Sendt fra min iPhone

*
Den 14. okt. 2009 kl. 23.25 skrev "Rune L. Hansen" <hunwww@online.no>:

Men hvorfor så ikke la mitt todelte ankeskriv være et tillegg til Høyesterett, så jeg dermed er sikret at Høyesterett blir orientert om de faktiske forhold og kan ta disse til efterretning?
Jeg vil ikke i efterhånd bli beskyldt for ikke å ha orientert retten om de faktiske forhold.
Jeg anser det for helt nødvendig ifra min side at Høyesterett kan ha mulighet for å orientere seg i særlig mitt todelte ankeskriv.
Jeg bør jo iøvrig få ha anledning til å gjennomlese hva du tenker på å sende til Høyesterett! Hvordan skal jeg ellers vel kunne ha reell mulighet for å rette opp eventuelle feil og mangler, og at misforståelser unngåes?
Det er tross alt jeg som er best orientert med hensyn til hva som har skjedd og skjer.
Sender du over til meg? Og kan du inkludere mitt todelte ankeskriv?
Dette er nødvendige betingelser ifra min side.
 
Rune L. Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd.
Tlf. 53 76 76 87 mob. 91 72 99 20,
E-post: hunwww@online.no
Internett: http://hunwww.net

*
----- Original Message -----
From: Brynjar Meling
To: Rune L. Hansen
Sent: Wednesday, October 14, 2009 11:41 PM
Subject: Re: 20091014-FRISTEN-UTGÅR I DAG!

Jeg kan ikke stå inne for ditt todelte ankeskriv. Retten godtar ikke, dersom du representere ved undertegnede at disse skrivene gjøres paralelt. Jeg anbefaler deg derfor å sende inn dine skriv på egenhånd og entledige meg.

Sendt fra min iPhone

*
Den 14. okt. 2009 kl. 23.52 skrev "Rune L. Hansen" <hunwww@online.no>:

Hva vil det si å entledige deg?
 
Rune L. Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd.
Tlf. 53 76 76 87 mob. 91 72 99 20,
E-post: hunwww@online.no
Internett: http://hunwww.net

*
----- Original Message -----
From: Brynjar Meling
To: Rune L. Hansen
Sent: Thursday, October 15, 2009 12:18 AM
Subject: Re: 20091014-FRISTEN-UTGÅR I DAG!

Vel, på norsk heter det vel å gi meg sparken.

Sendt fra min iPhone

*
Den 15. okt. 2009 kl. 00.43 skrev "Rune L. Hansen" <hunwww@online.no>:

   Du vet likså godt som meg at både advokat Hjelde og noen i Gulating lagmannsrett forsøker å hindre at de faktiske forhold kommer frem, og da kanskje særlig til Høyesterett.
   Hvordan forhindre at de hindrer mitt todelte ankeskriv å bli lagt på bordet og gransket av Høyesteretts ankeutvalg og Høyesterett?!
   Det er det som er noe av det viktigste.
   Hvordan få det frem for Høyesterett?
 
 Rune L. Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd.
Tlf. 53 76 76 87 mob. 91 72 99 20,
E-post: hunwww@online.no
Internett: http://hunwww.net

*
----- Original Message -----
From: Brynjar Meling
To: Rune L. Hansen
Sent: Thursday, October 15, 2009 1:19 AM
Subject: Re: 20091014-FRISTEN-UTGÅR I DAG!

Ved å sende det selv. De kan ikke nekte deg det.

Sendt fra min iPhone

*
Den 15. okt. 2009 kl. 01.37 skrev "Rune L. Hansen" <hunwww@online.no>:

   Takk! Da må jeg enda en gang sende det, de begge halvdeler av ankeskrivet? Eller?
   Og noe jeg da ellers må gjøre oppmerksom på eller være oppmerksom på?
   Og eventuelt innen når?
   Hjertlig takk ifra
 
Rune L. Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd.
Tlf. 53 76 76 87 mob. 91 72 99 20,
E-post: hunwww@online.no
Internett: http://hunwww.net

*
----- Original Message -----
From: Brynjar Meling
To: Rune L. Hansen
Sent: Thursday, October 15, 2009 1:53 AM
Subject: Re: 20091014-FRISTEN-UTGÅR I DAG!

Jeg kan varsle omxat jeg er entlediget og at du ber om at retten legger dine skriv til grunn.

Sendt fra min iPhone

*
Den 15. okt. 2009 kl. 02.06 skrev "Rune L. Hansen" <hunwww@online.no>:

ok. jeg må sove litt nu.
god natt og beste ønsker ifra
 
Rune L. Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd.
Tlf. 53 76 76 87 mob. 91 72 99 20,
E-post: hunwww@online.no
Internett: http://hunwww.net

*
----- Original Message -----
From: Brynjar Meling
To: Rune L. Hansen
Sent: Thursday, October 15, 2009 2:08 AM
Subject: Re: 20091014-FRISTEN-UTGÅR I DAG!

I like måte.

Sendt fra min iPhone

*

---
*****