-- 20091016-minnepinne-funnet-rlh.html  

RLH: Dette brevet avsendes 16.10. 2009 pr. e-post.


Til:
Haugaland og Sunnhordland politidistrikt,
Postboks 278,
5501 Haugesund.
Telefax: 52 86 81 50.

Fra:
Rune L. Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd

          Dato: 16.10. 2009, Tindeland.


   Dette gjelder anmeldelsesnr. 10622624.

   Jeg fant her hjemme 01.05. 2009 en minne-pinne (1 GB, Imatron). Jeg vet ikke hvor den hertil kommer fra, men noen har mistet den her hjemme mens jeg satt i fengselet - og da antagligvis eller nokså sikkert under raseringene og tyveriene her hjemme omkring månedsskiftet februar mars 2009. Altså senest 12. mars 2009.

   Det er noe innhold på den (48,3 MB), som alt synes som å være ifra administrasjonen i Veiledningssenteret for pårørende (et tilbud til rusmisbrukeres og fangers pårørende i Rogaland) i Haugesund. Selv har jeg det jeg vet aldri hatt kontakt med noe slikt.
   Det synes som å være noen i administrasjonen til Veiledningssenteret som har mistet den.
 
   Hvem som har mistet den og hva vedkommende har gjort her hjemme vet jeg ikke. Men jeg regner med det har sammenheng med raseringene og tyveriene her hjemme omkring månedsskiftet februar mars 2009 mens jeg satt i fengselet, og at dette er noe som politiet bør overlates og forhåpentligvis kan finne ut av.

   Av innholdet på minnepinnen fremgår bl.a. følgende opplysninger om Veiledningssenteret for pårørende:

<!--[endif]--> Veiledningssenteret for pårørende
(et tilbud til rusmisbrukeres og fangers pårørende i Rogaland),
Øvregaten 177
Postboks 351
5501 Haugesund        
Tlf. 52 71 78 80 - mob. 45 00 21 71.
E-post: haugesund@veiledningssenteret.net 
www.veiledningssenteret.net 
Kontonr.: 3260.07.31075 

   Jeg har minnepinnen liggende i en pose her hjemme i Vikebygd, og skal forsøke å få den oversendt til politiet så snart jeg får anledning til det.
   Først nu oversender jeg til informasjon dette brevet om dette, pr. e-post.
   Beklageligvis har det drøyd noe med dette ifra min side på grunn av mange hektiske forhold og tumulter for meg og min familie sitt vedkommende siden jeg 12. mars 2009 utkom fra fengselet.

   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen

---
Rune L. Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd.
Tlf. 53 76 76 87 mob. 91 72 99 20,
E-post: hunwww@online.no