-- 20091022-oppmerksomhet-og-bvt-rlh.html  

RLH: Avsendt pr. e-post 22.10. 2009.  


   Kjære dere!
   Her er et kortfattet leser-innlegg jeg håper dere har plass til å offentliggjøre.

   Beste hilsen fra

   Rune L. Hansen,
   Tindeland, 5568 Vikebygd. Tlf. 53 76 76 87. E-post: hunwww@online.no  


--- Leser-innlegg:

Oppmerksomhet og offentlig barnevern

   Det barneverntjenesten i Norge holder på med trenger oppmerksomhet.
   Og ikke hemmelighold eller fortielse.
   Mye mere oppmerksomhet særlig når det gjelder de mange påstander, opplevelser og erfaringer som kommer ifra barn, ungdom og familier om alvorlige overgrep og straffbare ugjerninger utført av barneverntjenesten.
   Om at de ikke hjelper ungene, familier og folk, men det motsatte. Og om at de ungene de egentlig skal hjelpe blir de som mest av alt blir lidende!
   Både dagsavisene, radio og tv, har bragt mye stoff om det i flere ti-år, uten at det synes som å ha blitt bedre av den grunn. Det virker som det har blitt verre og verre. Folk flest som har levd en stund vet det egentlig, men har vanskelig for å sette ord på det. Det er nesten for utrolig til å kunne være sant, at det bare fortsetter og fortsetter!

   Samtidig som mye av den offentlige barneverntjenesten sitt enorme økonomiske budsjett indirekte og direkte brukes til egen-reklame og til sponsing av delaktighet. Folk flest som har levd en stund vet det egentlig, som sagt, men har vanskelig for å sette ord på det, ikke minst for at de ved å forsøke å sette ord på det kommer i motmæle og opposisjon til den nevnte egen-reklame og sponsing, som efter hvert stadig mere og mere har blitt god butikk for flere og flere.

   Det synes som å være storstilt kriminell frekkhet, barne- og menneske-mishandling, som mere og mere har blitt forsøkt alminneliggjort, bortforklart og hemmeligholdt.
   Slik kan det ikke og må det ikke fortsette.
   Ofrene må bedre og mere få komme frem i massemediaen med hva de har å fortelle.
   Uten at deres rettigheter videre krenkes eller forties. Det trengs en våken og krevende offentlighet. Og da kan en ikke avvise ofrene og deres familier og hva det gjelder med umuliggjørende ord om personvern og hemmelighold.
   Vi må iallfall hypotetisk forsøke å ta på alvor hva de har å fortelle, og å følge det opp.
   Også når eller hvis ofrene for eksempel blir forsøkt marginalisert, isolert, fortiet, fangeholdt, tvangsflyttet, nedbrutt, hjernevasket, stemplet som psykiske eller psykiatriske kasus, fjernet og ødelagt.
   Det trengs så absolutt en våken og krevende offentlighet.
   Det trengs både oppmerksomhet, oppfølging og krav ifra offentligheten.

   Det kan ikke fortsette slik som nu!
   Det er en utrolig enorm tidsinnstilt bombe.
   Jo snarere den eksploderer dess bedre!

   Rune L. Hansen,
   Tindeland i Vindafjord

---
Rune L. Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd.
Tlf. 53 76 76 87 mob. 91 72 99 20,
E-post: hunwww@online.no
Internett: http://hunwww.net