-- 20100118-fra-Fylkesnemnda-til-RLH.html          --- BREVENE ( ekstern ) -

KOPI / AVSKRIFT - RLH: Dette brevet ankom meg pr. post 19.01. 2010.   


FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER
ROGALAND      ( + våpenskjold / kongelige norske løve )                                     
Til:
Rune Leander Hansen
Tindeland
5568 Vikebygd

DATO: 18.01.2010      


Sak 10/021: Haugesund kommune, barneverntjenesten - Trude Monica Hansen m.fl.
Avvisning av sak

Viser til din oversendelse til fylkesnemnda datert 16.01.10

Kommunens midlertidige vedtak etter lov om barneverntjenester § 4-6, 2. ledd var rettet mot mor.
Du er følgelig ikke i rettslig posisjon til å påklage dette midlertidige vedtaket, da du verken har foreldrerett eller den daglige omsorgen for Frøydis og Stauda Hansen.

Klagen avvises.


Alexander Schønemann
  ( + underskrift )
Fylkesnemndsleder

Kopi til:   Advokat Kari Nesse
              Advokat Trond Hjelde


Adresse:

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker,
Rogaland,
Postboks 247,
4002 Stavanger.
Kontoradresse: Langgt. 96, 4306 Sandnes. Telefon: 51685350. Telefax: 51685369.
E-post: stavanger@fylkesnemnda.no  

---