-- 20100728-Rettsbok-Kjennelse-H-tingrett-Tormod.html    

Kopi / avskrift - RLH: Forkynnelse 02.08. 2010.  


UFERDIGHAUGALAND TINGRETT


RETTSBOK

Den 28.juli 2010 kl. 0930 ble rettsmøre holdt i Haugaland tingrett.

Saksnr.   10-114117-ENE-HAUG

Dommer:      Tingrettsdommer Per Annstein Aarvik  

Protokollfører:   Tone Eike Helgeland


(( Side 7 av 8: ))


SLUTNING


Rune Leander Hansen, født 06.12.1955, forbys å oppsøke, å forfølge og på noe vis å ta kontakt med Tormod Hansen. Besøksforbudet gjelder frem til 06.10.2011.

*****
---