41


--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:


Juli 2006 /


--- Uke 26.

Dato: Lørdag 01. juli 2006:

Temperaturen her ute i natt en liten stund nede i 13 plussgrader Celsius. Klokken 12 er det ca. 25 plussgrader. Bare finvær.

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 26.

Dato: Søndag 02. juli 2006:

Temperaturen her ute i natt nede i 12, 2 plussgrader Celsius. Klokken 12.30 er det 27, 5 pluss Celsius.

---

Jeg telefonerte Bernhard Aran og snakket litt med ham. Han var på tur i fjellet ved Haugesund og svarte i sin mobiltelefon, men samtalen ble brutt efter en liten stund.

---

Radio-programmet ”Det skjedde i de dager”, hver søndag morgen ifra NRK, er interessant, tankevekkende og skremmende! Jeg bruker rett som det er å høre på det – og det gjenspeiler ofte på en interessant måte mye av tankegodset og tenkemåten som er ute og går blandt folk i Norge. Særlig to ting er påfallende. Stikkord: overfladiskhet – og hovmod.

Dette radio-programmet har hver gang som en rød tråd noen ord og hendelser fra Jesu liv, som blir kommentert og omtalt av den inviterte gjesten som blir spurt av program-lederen i nesten en times tid. Den inviterte gjesten er hver søndag en ny og forskjellig personlighet ifra vårt samfunnsliv. Prester, lærere, tv-kjendiser, forfattere, bondekoner, osv. Det er også skremmende å høre hvor lite og dårlig også prester og professorer og andre og mange som burde være nokså sakkyndige – hvor utrolig lite og dårlig de egentlig har lest Bibelen! Men ofte samtidig hvor meget de tror så sikkert de vet hva som står i boken!

Og hvorfor vel lese boken når de tror seg så sikker på hva som står i den?

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 27.

Dato: Mandag 03. juli 2006:

Temperaturen her ute i natt nede i 13, 8 plussgrader Celsius. Klokken 9 er det 26 plussgrader og nydelig, flott vær.

En av bikubene svermet med en stor sverm også i går.

---

Bernhard Aran (med både spansk og fransk bakgrunn) telefonerte og vi pratet ved 18-tiden i går. Han kom hit en times tid efterpå, som vi ble enige om i telefonsamtalen og ble her til et stykke efter midnatt. Bare hyggelig og trivlig og vi ble enige om at han kommer igjen neste søndag.

Han spurte også om Balder. Det var ikke lett å forklare i få ord hva som skjedde i så måte. Jeg henviste til hva som skjedde i møtet i Vikedal 13.03. 2006 – og han fikk med seg, fordi han virket interessert, en CD-versjon av lydbildet med møtet.

---

Vi bør vel bare innlevere en politianmeldelse!? Å ikke gjøre det vil være grovt urett?

Både bør vel politianmeldes Geir Harald Caspersen i det norske Mattilsynets Distriktskontor for Haugalandet og Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune, eller hva?

Altså også Geir Harald Caspersen i Mattilsynets avdeling for Haugalandet. (Haugalandet er et velkjent navn for Haugesund med stort omland.) For trakassering?

En innvending i så måte er at den offentlige Barneverntjenesten, også den i Vindaford kommune av noen (særlig innenfor offentlighetens eget byråkrati) oppfattes og tolkes som noe positivt og selvforklarende og trygt, - og både uangripelig og mere til! Men hva har derfor disse to sakene med hverandre å gjøre? Mattilsynet på den ene siden – og Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune.

Visste eller antok Geir Harald Caspersen hva Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune kom til å gjøre? Og om han faktisk visste eller antok hva de kom til å gjøre, hvilken forskjell gjør det? I forhold til om han ikke visste det?

Og om han ikke visste eller antok hva de kom til å gjøre, hva egentlig trodde han i så fall at de kom til å gjøre? Hvordan (i sine tanker) og hvorfor - tilsendte han Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune en Bekymringsmelding?

Hva var hans egentlige motiv for og tanker vedrørende sin Bekymringsmelding – og vedrørende familien Hansen? Var det ondsinnede hensikter og tanker? Kan han eller bør han politi-anmeldes for hva han gjorde?

Er det ikke lett-forståelig hvorfor (og hvordan) han gjorde det han gjorde? Da han tilsendte Barnevern-tjenesten sin løgnaktige Bekymringsmelding? Er det noen som helst tvil?

---

Jeg undrer naturligvis på hva som konkret er forbindelsen (ifra tidligere) mellom Mattilsynets Geir Harald Caspersen og den offentlige og kommunale Barnevern-tjenesten.

At en slik forbindelse har vært reell er noe jeg tror ganske så sterkt. Noe annet vil kanskje overraske enhver som har lest Saksdokumentasjonens begynnelse?!

Kanskje frykter de også at en slik forbindelse avdekkes?

Kanskje vil en slik frykt – eller annen frykt – motivere de til med enda mere iver å ødelegge i og for meg og min familie? Slike forhold vil vel eventuelt fremkomme i Saks-dokumentasjonens bind eller epoke 2!?

---

Det virker som mere enn tydelig nok, at motparten nu i den siste tid ber (med ord de omhyggelig viktig ønsker skjult for offentligheten), om at vi hverken må offentliggjøre sakens dokumenter eller politi-anmelde de!

Dermed blir spørsmålet: Hva kommer motparten eventuelt til å gjøre med oss hvis og når vi politi-anmelder de eller offentliggjør Saksdokumentasjonen?! (Og hvem vil komme til å være ivrigst blandt motparten?)

Hvis vi ikke politi-anmelder de eller offentliggjør Saksdokumentasjonen så vil vi tydeligvis nok, i flere plan og aspekter, få være helt og holdent i fred for de og slippe å høre noe som helst mere fra de eller noen motpart. Forlokkende og fristende? Det beste valg? Det selvfølgelige valg? Det rette valg?

Men hvis og når vi altså politi-anmelder de, eller offentliggjør Saksdokumentasjonen videre i virkelighetens verden? Hva da?!

Jeg oppfordrer enhver og alle til å følge med videre! Saken er allerede såpass offentlig (i og med denne Saksdokumentasjonen) at den også er særskilt interessant av den grunn. Og den handler om ting og forhold som angår oss som mennesker og borgere intimt og vesentlig i forskjellige faser og epoker av vårt liv!

---

Hvorfor skal det være – også enda - så vanskelig for Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune å forholde seg til saken på en saklig og ryddig måte? Hvorfor?!

Og hvorfor og hvordan kan de forholde seg til vår familie (og medmennesker) med en slik suveren forakt for regler, folkeskikk og lov og rett?

---

All Saksdokumentasjonen jeg vet om, inklusive mine Dagboksnotater for tidsrommet efter at Mattilsynet var her, vil bli offentliggjort blandt annet også i form av en bok. Hvis det for eksempel efter slike offentliggjøringer tilkommer noe mere Saksdokumentasjon så vil også det bli offentliggjort efterpå. Hvorvidt det alt sammen samlet blir en tykk eller en tynn bok til slutt (og hvor mange bind eller episoder) er ikke jeg den rette til å svare videre på enda.

Saken er i utgangspunktet ganske så enkel og oversiktlig, - og dens første fase eller epoke avsluttes - forhåpentligvis – i det nærmeste, med konklusjonen på våre overveielser vedrørende en eventuell politi-anmeldelse. Derefter innledes bind 2 eller epoke 2, som altså innledes med den konkrete politi-anmeldelsen. Hvor Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune politi-anmeldes for trakassering og diverse alvorlige lovbrudd.

---

Balder har rett i at de er de sterkeste. De fanget mest i Babylons besettelse. Egoismen, korrupsjonen og løgnen – babbelet. Eller rettere sagt, hvis han sier eller skriver at de Tilsynelatende er de sterkeste!

Hva er det så det kommer an på?

I vårt tilfelle så vil svar garantert komme til å bli gitt, for alle og enhver - i mange viktige henseender. Uunngåelig nok.

Jeg er ikke særlig interessert i noen seier for mitt vedkommende. Jeg er interessert i seier for menneskeverdet og samfunnet sitt vedkommende, i kjærlighet og sannhet - og det vil uansett komme til å skje – når og der det skjer!

Babylons fall er det tross alt flere og flere som arbeider for og vet kommer til å skje. Og bortforklaringene ifra Babylon selv blir meget tynnere og tynnere!

Hun som for så lenge siden også ble veid og funnet for lett!

---

Jeg har for mitt vedkommende ingen som helst glede av å høre for eksempel Kjell Bekkelund eller Arne Tellefsen eller Elton John spille eller synge.

Mozart er jeg jo som alle og enhver glad i å høre mye ifra, - men fremført av en Arne Tellefsen høres det for meg meget ille og dårlig ut!

Hva som er populært kan være så forskjellig – og megetsigende.

Hvis for eksempel 37 % av det norske folk over 18 år stemmer på Arbeiderpartiet ved de politiske valgene, - så sier jo dette også sitt om hvem og hva det norske folk er!

Deres vitnemål. I klare tall – på papiret. En selvbekjennelse ifra overmodige. Ifra det overmodige folkedypet.

Eller hvis noen går inn for LO eller NHO, egoisme nedenifra og egoisme ovenifra, eller for Kystpartiet eller Ingeniørpartiet, så sier jo også dette sitt om hvem de er – og også en smule om hva de vil og hva de tror.

Noen misliker faktisk Lov og rett også. Sier de idet de lever. Fordi de forveksler komponisten med den som fremfører – eller av andre grunner. Interessant?!

---

I Bibelens NT blir det sagt i Hebreer-brevet 10, 38 – 39:

10, 38:

Min rettferdige skal leve ved tro; men trekker han seg tilbake, har jeg ikke behag i ham.

10, 39:

Men vi er ikke av dem som trekker seg tilbake og går fortapt; vi er av dem som tror og berger vår sjel.


I det neste verset står de tankevekkende fjelltoppene sine berømte ord - om tro og viten:

11, 1:

Troen er sikkerhet for det som håpes, visshet om ting en ikke ser.


---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 27.

Dato: Tirsdag 04. juli 2006:

Temperaturen her ute i natt omkring 14 - 17 plussgrader Celsius!

Svarthyll har riktig påbegynt sin blomstring nu. Samtidig med mange slags roser og noen liljer. De aller første modne blåbær, jordbær og moreller kan finnes. Roseblomstringens tid er igang!

---

Jeg telefonerte Hjeltnes Planteskole og bilverkstedet Anker og Eirik & Hege på formiddagen.

Hjeltnes fortalte at epletrærne er blitt vellykkede og er ferdige og kan hentes nu! De står i 3, 5 liters potter.

Bilverkstedet, Anker, må jeg telefonere igjen mandagen – for å høre nærmere om når det er mulig med avtale om bilen. Det var Jan der jeg snakket med. Jeg fortalte ham at jeg egentlig skulle ha vært med bilen og fått den sjekket og ordnet forlengst men har hatt det for travelt, men at nu må det bare gjøres. Jeg har vel på sett og vis hatt det for travelt med ikke å få det for travelt.

Eirik nevnte at han og familien skal på en ukes sykkeltur med det første.

---

Kjørte til Haugesund og handlet, jeg og Stauda. Stoppet Skjeljavika og tok med Gudmund og Frøydis som var der og badet ilag med Hilde og hennes mamma. Hilde overnattet her ute i telt i lag med Frøydis. Og Hildes mamma kom og kjørte de til Skjeljavika badestrand efterpå.

Ungene her har badet mye i sjø, bekk og vann særlig den siste ukes tid.

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 27.

Dato: Onsdag 05. juli 2006:

Temperaturen her ute i natt også omkring 14 - 17 plussgrader Celsius!

Og her ute i dag oppmot 35 plussgrader Celsius!

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 27.

Dato: Torsdag 06. juli 2006:

Temperaturen her ute i natt omkring 17 plussgrader Celsius! Og i dag oppmot 35 plussgrader.

---

Plukking og tørking av blandt annet svarthyll-blomster.

---

Presten ifra Kristensamfunnet, John, kom i dag på besøk, invitert av Trude. Han bor i Hogganvik (ikke langt ifra Vikedal), hvor også Balder nu bor og har fått seg en jobb. Presten John, ifra Kristensamfunnet, telefonerte i går eller forgårs og snakket med Trude. Han spurte om det passet at han igjen kom på besøk torsdag, i dag ved 12-tiden. Trude spurte så igjen meg om det var ok. Jeg sa ja.

Han kom og var her en times tid eller to. Han er, slik jeg forstod det, opprinnelig ifra England – og er gift med en dame ifra Skottland. Og de bor i Hogganvik. Og han er prest i Kristensamfunnet.

Påfuglene våre kom derfra. John fikk også se hvordan de her nu stortrives og pryder landskapene. Også jeg snakket noe med ham – og overvar noe av samtalen iøvrig. Jeg forsøkte blandt annet å antyde nokså direkte for ham apostlenes ord om tilsyn vedrørende menigheten eller kirken og landskapet. For så å irettesette og veilede denne erkjennelsens umodne analfabet, høflig og vennlig. Hvorvidt han fordøyer mine ord gjenstår å se, men han satt tydeligvis hardt fast i babbelet og Arbeiderparti-ideologien. Jeg forsøkte også å fortelle ham at vi ikke løser våre problemer eller vår handlefrihet på den alminnelige og vanlige måten i og for våre omgivelser, - som er den feilaktige og mislykkede måten – som enhver av oss bør kunne vite de forferdelige virkningene og konsekvensene av. Og som ikke minst Bibelen forteller oss så mye om også. Blir Bibelens enorme skattkamre og rikdommer ubenyttede – så blir kostnadene i form av villfarelser og ondskap også slik som Bibelen mange steder forteller om.

Å for eksempel avsette det 5. av De 10 budene, vil være katastrofalt galt og feil!

Det 5. av De 10 budene i Moseloven (ifra Moses) er meget viktig, dyptloddende, veiledende – og riktig! Og oppheves på ingen som helst måte av Jesus Kristus Ordet og Bibelens Nye Testament og Pakt, - men utdypes og forklares. Både av Jesus og de enstemte og samstemte apostlene.

Folk flest i våre nære områder av verden forholder seg ennu helt som analfabeter til det 5. av De 10 budene! Mens andre ganger og steder i verden forekommer også mere eller mindre utbredt korrupsjon i forhold til det 5. av De 10 budene.

Mens i store områder, og mange hjerter, av verden, også enda, og til heder, samfunn, tradisjon og kultur, overholdes det 5. av De 10 budene som noe helt selvfølgelig ifra gammelt av.

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 27.

Dato: Fredag 07. juli 2006:

Temperaturen her ute i natt omkring 15 plussgrader Celsius!

---

Vi var bortom familien Per og Mona i Vikebygd på trivlig besøk. Jeg, Trude, Alfredo og nybeibien. Paul var hjemme også. Idun og Gudmund var gått til musikk-konsert og fotball og forskjellig – og hadde også vært hjemom der. Vi inviterte de hjem til oss i løpet av en ukes tid. De kommer vel.

---

Med posten i dag ankom et lengre brev – enda en gang hemmelighetsstemplet - ifra Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune, datert mandag 03.07. 2006, poststemplet torsdag 06.07. 2006. Med overskriften: Oppklaringsbrev av undersøkelse.

Et slags svarbrev – nu efter nesten to måneder - på vårt svarbrev datert fredag 12.05. 2006 til de! (En skulle kunne tro at de har hatt tid til å tenke seg om før de skrev det og mens de skrev det!? Men, – dessverre er brevet både frekt, løgnaktig og fordreiende. Men dog også nokså lett å avsløre på så forskjellig vis, for den som ser nøyere efter og har fulgt med i de enkle og konkrete sammenhengene.)

Det overrasker meg ikke det minste at også deres ord om det der med ”i inntil 3 måneder” var verdiløst tull og tøv.

Jeg digitaliserte straks brevet for hånd og tastatur, arkivert og klargjort for offentliggjøring i Saksdokumentasjonen.

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 27.

Dato: Lørdag 08. juli 2006:

Temperaturen her ute i natt omkring 15 plussgrader Celsius!

Yrende lett regn utpå kvelden i går. Skikkelig meget og tungt regn i dag.

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 27.

Dato: Søndag 09. juli 2006:

Temperaturen her ute i natt nede i 11, 7 plussgrader Celsius.

Regnværsdag, men oppholdsvær formiddagen.

---

Jeg skrev kladden til et lengre svarbrev til Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune i natt. Holdt nokså jevnt på med dette i mere enn 10 timer, til ved 9-tiden i dag.

Det brevet som ankom ifra de nu fredagen bør vel (eller må vel) bare besvares?

---

Bernhard Aran kom ved 16-tiden og ble her i lag med oss til utpå kvelden. Vi snakket også en hel del mere om hva Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune holder på med – og Bernhard Aran virket dypt og oppriktig rystet.

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 28.

Dato: Mandag 10. juli 2006:

Temperaturen her ute i natt nede i 13 plussgrader Celsius.

Tåkete formiddag med noe regn.

---

Bernhard Aran telefonerte litt efter 9-tiden. Han hadde skrevet et brev til Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune som han leste opp til nettopp våknede meg og spurte om det var greit for oss om han postla dette til de. Jeg takket for hans interesse og iniativ og sa ja.

---

Vi var i Haugesund i dag, jeg, Trude, nybeibien og Alfredo. Kjørte til bilverkstedet, hvor de var meget hjelpsomme. Det ble dog kostende 3.000,- kroner. Hadde jeg kjørt til bilverkstedet for en måneds tid eller to siden og rettet opp feilen så ville det ha kostet meget mye mindre. Bilen ble stillegående og som ny igjen. Vel, - nesten helt. Muligvis måtte enda en jerngreie skiftes ut. Da vi hjemkom fant jeg ut av at også den nok bør skiftes ut, - og at det vil koste anslagsvis omkring 2.000,- kroner mere! (Det koster svært meget å ha bil i Norge, - samtidig som en ville blitt sulten, syk og politianmeldt og mere til om en ikke hadde minst en bil! Hvilket er noe som gjelder iallfall for bortimot folk flest her til lands. Fordi forholdene politisk, mentalt, praktisk og miljømessig meget firkantet og strengt er inkorporert slik.)

Det var en underlig og fin, spesiell stemning i Haugesund i dag. Både efter min og Trude sin subjektive oppfattelse og opplevelse. Jeg kan mest og best snakke eller skrive om min egen, annerledes enn Trudes – men også i mye samsvarende. Vi opplevde også forskjellig og forhold hver for oss – men ikke så veldig langt ifra hverandre. Og kjente og opplevde det som om nærsagt alle visste hvem vi var og gledet seg over dette og viste oss sin store glede og respekt. Samtidig det enda så fine og friske været. Den åndelige verden og englene velsignet oss tydelig og i stor glede.

Underlig og fint. Og underlig, - men ikke fint da vi hjemkom! Gudmund kunne fortelle at Idun var reist sin vei ved 16 – 17-tiden. Rett før kom hun og fortalte ham at hun ifra igår hadde pakket i en sekk for å dra, til Hogganvik og Balder. (Balder bor og arbeider nu i Hogganvik.) Og at han også ble overrasket, likesom også mormor. Frøydis fortalte at Idun hadde telefonert Balder iallfall i forgårs (lørdagen) og snakket med ham. Idun hadde tatt bussen dithen, - uten å si et ord om det til sin øvrige familie. En slags rømning altså. Gudmund forteller at hun sa til ham at hun ikke syns at pappa takla det som skjedde i forbindelse med at Balder dro på noen særlig god måte. Men at hun også sa at hun nesten hadde dårlig samvittighet for å reise ifra alt sammen.

---

Omtrent samtidig med at Gudmund først fortalte meg hva som var skjedd tenkte jeg at nu, nu plutselig med ett forstår jeg noe som jeg har undret og fordøyd sterkt på i noe av mulden i mitt indre: Hvorfor sier Bibelen at det Balder gjorde er en utilgivelig dødssynd? Hva mener Bibelens GT med dette? (Se for eksempel 5. Mosebok 21, 18 osv.)

Og hva sier i sin helhet Kristus Jesus og den nye pakt i Bibelens NT om dette? Om dette å motsette seg det 5. av De 10 budene?

De sier blandt annet dette, som Paulus sier i Efeser-brevet 6, 1 – 3:

6, 1: Dere barn skal være lydige mot foreldrene deres for Herrens skyld, for det er rett.

6, 2: Du skal hedre din far og din mor, det er det første av budene som har et løfte:

6, 3: så det kan gå deg godt og du kan leve lenge i landet.


Hvilket Jesus blandt annet sikter til når han i Johannes-evangeliet 8, 35 sier at: ”En trell blir ikke i huset for alltid, men en sønn blir der for alltid.”

Og videre, Johannes-evangeliet 8, 39: "Vår far er Abraham," sa de. Jesus svarte: "Var dere Abrahams barn, gjorde dere som Abraham.

Sammenhengen som Paulus sine ord blir sagt i – er som følger, i Efeser-brevet hans:

Ef 5,4-33 Rått snakk, dumt prat og grove vittigheter er også upassende. Si heller takk til Gud! 5 For dere skal vite at ingen som driver hor, lever i umoral eller er pengegrisk og altså dyrker en avgud, skal få del i Guds og Kristi rike. 6 La ingen narre dere med tomme ord! For det er slikt som gjør at Guds vrede rammer de ulydige. 7 Gjør ikke felles sak med dem!

8 {LYSETS BARN}

En gang var dere selv mørke, men nå - i Herren - er dere lys. Lev da som lysets barn! 9 Lysets frukt er godhet, rettferd og sannhet. 10 Prøv hva som er til glede for Herren! 11 Ta ikke del i mørkets gjerninger, for de er uten frukt, irettesett heller. 12 Det som slike folk driver med i det skjulte, er det en skam bare å nevne. 13 Men alt kommer for dagen når det blir avslørt av lyset, 14 og alt som kommer for dagen, er lys. Derfor heter det:

Våkn opp, du som sover,

stå opp fra de døde,

og Kristus skal lyse for deg. 15 Pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som tåpelige mennesker, men som kloke, 16 så dere kjøper den rette tid, for dagene er onde. 17 Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje. 18 Drikk dere ikke fulle på vin; det fører til utskeielser. Men bli fylt av Ånden, 19 og si fram for hverandre salmer og hymner og åndelige sanger; syng og spill av hjertet for Herren! 20 Takk alltid Gud, Faderen, for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn.

21 {HJEM OG FAMILIE}

Underordne dere under hverandre i ærefrykt for Kristus! 22 De gifte kvinner skal underordne seg under mennene sine som under Herren selv. 23 For mannen er kvinnens hode, slik Kristus er kirkens hode; han er frelser for sitt legeme. 24 Likesom kirken underordner seg under Kristus, skal en kvinne underordne seg under sin mann i alt. 25 Dere menn skal elske hustruene deres, slik Kristus elsket kirken og gav seg selv for den 26 for å hellige den og rense den med badet i vann i kraft av et ord. 27 Slik ville han stille den fram for seg i herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt; hellig og uten feil skulle den være. 28 På samme måte skal altså mennene elske sine hustruer som sitt eget legeme. Den som elsker sin hustru, elsker seg selv. 29 Ingen har noen gang hatet sin egen kropp, tvert om gir en den næring og pleier den på samme måte som Kristus gjør med kirken. 30 For vi er lemmer på hans legeme. 31 Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett. 32 Dette er et stort mysterium; jeg tenker på forholdet mellom Kristus og kirken. 33 Men det gjelder også dere: Hver og en skal elske sin hustru som seg selv, og hun skal ha respekt for sin mann.

Ef 6,1-5 Dere barn skal være lydige mot foreldrene deres for Herrens skyld, for det er rett. 2 Du skal hedre din far og din mor, det er det første av budene som har et løfte: 3 så det kan gå deg godt og du kan leve lenge i landet. 4 Dere fedre, vekk ikke sinne og trass hos barna, men gi dem den oppdragelse og rettledning som er etter Herrens vilje. 5 Dere slaver skal være lydige mot deres jordiske herrer, med frykt og respekt og av et oppriktig hjerte, likesom mot Kristus selv.


---

Tydeligst kanskje snakker vel Jesus om det 5. av De 10 budene i Lukas-evangeliet 15, 11 – 32, når han forteller lignelsen om Den bortkomne (eller villfarne) sønnen.

---

Jeg sa også straks da Gudmund fortalte hva Idun hadde gjort, at – jeg er uansett glad og fornøyd hvis søppel og skrot kommet til familien er blitt borte vekke!

---

Svik er korrupsjonens fotfeste.

---

Paulus sier i Efeser-brevet 4, 11 – 16:

4,11: Det er han som gav sine gaver: Han satte noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere.

4, 12: Han gjorde det for å utruste de hellige så de kan utføre sin tjeneste, og Kristi legeme kan bygges opp,

4, 13: inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds Sønn og i kjennskap til ham, og vi blir den modne mann, som har nådd sin fulle vekst og har fått hele Kristi fylde.

4, 14: Så skal vi ikke lenger være umodne, ikke la oss kaste hit og dit og drive med vinden fra enhver lære, så vi blir bytte for menneskenes falske spill og villfarelsens listige kunster.

4, 15: Vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus.

4, 16: Fra ham kommer hele legemets vekst; det sammenføyes og holdes sammen av hvert støttende bånd, alt etter den oppgave som er tilmålt hver enkelt del, og slik vokser legemet og blir bygd opp i kjærlighet.


---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 28.

Dato: Tirsdag 11. juli 2006:

Temperaturen her ute i natt nede i 10, 2 plussgrader Celsius.

Første halvdel av dagen med sol og godvær, efterpå regnvær og overskyet. Trær og busker vokser nu med enorm fart og kraft. Nabojenta Hilde som ofte er her på besøk var her i dag også, og hadde i dag med seg to lekehester – som gave til Mariel og Urda. Hilde er selv så svært begeistret for og interessert i hester. (Hun og flere av ungene her rir innimellom i landskapene her glade med kjepphester! Vekslende med at de i ren harmoni og glede leker på trampolinene og lager film og eventyr, hjelper andekyllinger, fisker, bader, trener kung fu, og så mangt forskjellig!)

Jeg og Trude satt i stuen til klokken 4 i natt og snakket om det triste som har skjedd. Trude luftet særlig to tanker og følelser flere ganger:

Nr. 1: Hun ville at vi skulle kjøre til Hogganvik og hente Idun og snakke henne ifra det dumme hun holdt på å gjøre. Jeg sa blandt annet til henne, at det har hun og jeg hatt 20 års tid på å gjøre – og at Idun vel vet at det er noe særdeles alvorlig hun nu gjør. Og at vi som familie ikke engang har ressurser eller vilje til slikt tull og tøys, hvilket både Balder og Idun vet og skjønner. Og får de medhold av noen i sitt svik så gjør dette sviket større og sterkere.

Nr. 2: Trude var meget meget sint på damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune! Hvilket jeg vel ikke trenger å si så mye mere om her! Til dette sa jeg blandt annet, at det bare virker mot sin hensikt. (Som Paulus sier, i Efeser-brevet 4, 26 – 27: Blir dere sinte, så synd ikke, og la ikke solen gå ned over deres vrede. 4, 27: La ikke djevelen slippe til.)

---

Jeg forstod det på Trude som at hun i det siste har vært noe foruroliget med anelser om at Idun kanskje kunne komme til å gjøre noe slikt forferdelig dumt.

Idun hadde for eksempel sagt til Trude noe for oss ganske så hårreisende tåpelig, som Trude først i natt fortalte meg. At Idun hadde snakket om at mamma Trude vel tror at Idun og Balder ønsker å besøke sine foreldre når de blir gamle. For å hjelpe til med det de kan og for å gi det de kan.

Så drar hun altså – for å gjøre sin egen familie og sitt hjemsted til et Gamlehjem efter Arbeiderparti-ideologien. Og for å gjøre seg selv til Den bortkomne og villfarne sønn!

Hvilken fremtid eller nutid kan en utfolde eller bygge på en slik mangel på tillit og kjærlighet mellom generasjonene?

Spørsmålet går like inn i den kultur-kollisjon som enda pågår mellom Arbeiderparti-ideologien i Vesten (som fanebærer det globale Babylon), - og Østen! Det forrige århundrets store og mektige strid. Globaliseringen av babbelet på den ene siden, eller Ordet på den andre siden. Ordet som frøet. Dharmas vakre kilde! Men babbelet som troll og demoner.

---

Jeg sa ved en anledning til Stauda i dag, da hun måtte irettesettes i forhold til sin mamma, at vi stadig må være flinkere til å høre efter. At hvis hun er usikker eller forvirret i noe så heller enn å gjøre feil først spørre mamma og pappa. For på den måten dobbeltsjekkes tingene og forholdene først. At det er den rette måten for Herrens rette vei. En gratis-forsikring vi har.

Vi skal lytte efter Gud. Vi bør være i dialog med Gud. Vi skal høre efter Gud. Våre store og største foreldre. Som også har gitt oss det 5. av De 10 budene.

---

Ankom med posten i dag nytt nr. av det flotte, fine, tankevekkende tidsskriftet Sax. Nr. 1 – 2, 2006. Årgang 9.

---

Jeg har luket så mye krypsoleie (Ranunculus repens) i de siste ukene at fingrene mine er blitt nokså såre! Et forferdelig og giftig ille ugress. Fingrene blir såre av det, hvis kvantumet av luking er stort nok. Jeg kjenner til det og har opplevd det mange ganger ifra mange år tilbake. Det virker og som at giftigheten i krypsoleien øker betydelig og gradvis med dens vekst og modenhet. Alt dette stemmer vel også bra med hva Ove Arbo Høeg skriver om og gjenforteller - (i sitt norske betydningsfulle pionerverk og livsverk og redningsinnsats ”Planter og tradisjon”).

---

Brevet til Svein Villy Sandnes kom i retur via posten for en stund siden (et par ukers tid siden, montro?) Jeg hadde skrevet hans gamle adresse på konvolutten.

Marta Straume hadde telefonert hithen og snakket med Trude for en stund siden. Hun hadde beklaget at hun enda ikke er frisk og ikke kan komme enda på tilsynsbesøk i forhold til hjemmeundervisningen. Omtrent efter hva jeg bare hørte i forbifarten.

---

Feilretting 11.07. 2006:

Idun har, for flere uker siden, indignert og irritert gjort gjeldende at jeg bør rette opp en feil i Dagboksnotatene som dreier seg om hva jeg skrev om hennes tanker og drømmer eller ideer om yrker i fremtiden. Hun sier at slike tanker fikk hun for sitt vedkommende ikke efter det som skjedde i og med møtet i Vikedal 13.03. 2006, - men hadde hun fra før av på forskjellig slags vis allerede for lenge lenge siden.

Hermed er dette nu forsøkt rettet opp, samtidig som jeg også vil tilføye en kommentar ifra min side: Jeg vet fra før av dette som hun sikter til. Jeg visste det faktisk også da jeg skrev det jeg skrev som hun sikter til. Men jeg visste også noe viktig og vesentlig mere. Nemlig at det hva som Berit Molbosæter (av Idun kalt Berit Mollsæter, tror jeg) – at det som Molbosæter mener og mente med sine ord er noe ganske så annet enn hva Idun har lagt i slike ord og tanker. Og dessuten, som er vesentlig: Både Iduns og Balders tanker om slikt inngikk i en interessant nokså meget plutselig og meget ugunstig metamorfose og hodevending under presset ifra Berit Molbosæter.

Trude har også noe indignert og irritert gjort gjeldende (og avslørende) at jeg bør rette opp en feil i Dagboksnotatene, som dreier seg om mine Dagboksnotater for Torsdag 30. mars 2006, - som ble tilbakeholdt ifra offentliggjøring helt til Torsdag 15. juni 2006. (Men offentliggjort i Dagboksnotatene for sistnevnte dato.) Det dreier seg om min formulering der i forbindelse med at jeg spekulerer og skriver om gjeiter og Balder, - at:

”Vi her i familien har mange ganger i de senere år forskrekket måttet spørre oss: Er Balder bare tilsynelatende snill, - og ikke egentlig? Eller er det omvendt?”

Trude sier at jeg ikke bør skrive vi der, - fordi hun for sitt vedkommende nu sier (og flere ganger har sagt) at det ikke var dette hun tenkte. Jeg sa til henne at jeg, hvis hun vil, vel bør rette det opp slik at formuleringen heller blir slik:

”Flere her i familien har mange ganger innimellom i de senere år forskrekket måttet spørre seg: Er Balder bare tilsynelatende snill, - og ikke egentlig? Eller er det omvendt?”

Trude virket som å være fornøyd med denne feilrettingen.

---

Jeg telefonerte og snakket med Bernhard Aran i kveld. Han tar sommerferie snart, men vil forsøke å komme hit på besøk igjen før da.

---

Også Bernhard Aran tenkte fort i forbindelse med Balder og Idun på lignelsen om Den bortkomne (eller villfarne) sønnen i NTs Lukas-evangelium 15, 11 – 32.

Om den villfarne sønnen som angret og dro hjem igjen for å be om tilgivelse og forsøke å få bli sin fars og sin families tjener og slave!

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 28.

Dato: Onsdag 12. juli 2006:

Temperaturen her ute i natt nede i 10, 2 plussgrader Celsius.

---

Jeg hørte på radioen i dag tidlig, før klokken 6 – og reprise ved 8.30-tiden – og hørte en preken og andakt av generalsekretær Gundersen i Blå Kors. Slik oppfattet jeg hans preken og kristendoms-erkjennelse:

Vi skal ikke bry oss om lov og rett, samvittighet, anger eller nestekjærlighet. Vi skal tilgi og tolerere hva som helst – og vite at Gud elsker oss!

---

Gudmund sa i går kveld at Idun hadde bedt ham om å gi meg en brevkonvolutt fra henne når det var gått noen dager. Og gav meg konvolutten med brevet. Jeg åpnet og leste det først ved 8.30-tiden i dag – og mormor straks efterpå. Idun tror selv at hun slik nu tenker, handler og skriver veloverveid, voksent og modent. Brevet er todelt (forsiden og baksiden, med forskjellig dato) og går i sin helhet slik, efter at jeg har endret trøndersken litt til mere forståelig skriftsprog:


Kjære Pappa & Mamma & Co. --- 8. juli 2006.

No har æ gjort en alvorlig beslutning og tatt bussen te Hogganvik for å vær te Balder.

Æ har pakka mæ klær å nødvendige saker,

å no vill dåkker væll itj vit nå mer av mæ heller?!

Det e nettopp derfor æ gjør det her, for æ kann itj godta det som hendt med Balder, måten dere eller Pappa gjør det på.

Så no e planen at æ ska begynn på Steinerskolen sammen Balder.

Hvis itj ting foranddre sæ da.

Balder vil, og har itj villet noe annet enn å ha kontakt med familien (samme gjelder for mæ selvfølgelig).

Æ e fullt klar over at det e veldig mye æ reise ifra, å har dårlig samvittighet for at æ itj kan vær te hjelp her hjem, men alikevel føles det riktig av mæ å gjør det sånn, for æ kan itj aksepter at vi itj skal ha kontakt med broren min.

No håpe æ itj det bli masse oppstyr og bla-bla-snakk, men æ håpe at dere tar det fint og avslappende og prøver å kose dere og passer på så mormor har det bra.

Akona Matata --- Hilsen Idun


&


Til Pappa & Mamma --- 10.07. 2006.

Det var fint at dere spurte mæ om ka æ har lyst til å lær mæ, det e itj ofte det e noen som spør om.

Æ har jo masse prosjekter på gang i Vikebygd og jeg hadde gledet meg spesielt til å bli med i den drama-gruppen som starter til høsten. Dem e veldig grei dem som har den drama-gruppen og hun Lena Liodden, e forresten plantegal ... nok om det.

Æ like mæ og på orienterings-løp og æ hadde gledet meg til å spille gitar sammen Gudmund i Ølen.

Æ hadde og gledet mæ til trening begynt igjen, og litt til korps og da, men det beste med det e nesten gå-turen syns æ.

Og nuta-turer og mer. Men broren min betyr veldig mye mer enn alt det der.

Og hvis itj vi kan ha kontakt med han så flytte æ heller til han.

Det e noe æ har tenkt endel på og æ kom frem til at det var løsningen.

Da får æ nye prosjekter å holde på med og æ kommer ikke til å ha det kjedelig.

Hilsen Idun

---

Trude forteller nu i formiddag at hun i går spurte Gudmund om Idun hadde lagt igjen noe brev. Gudmund fortalte henne da, forteller hun, at hun hadde lagt igjen et brev til mamma og pappa som han skulle gi oss når det passet slik. Så gav han da brevet til Trude som leste det og gav det til Gudmund igjen ”så han kunne gjøre med det som han skulle”.

---

Kanskje det hadde vært bedre om skogbrannen hadde ødelagt vårt hjemsted her?!

Hadde skogbrannen ødelagt vårt hjemsted og så mye her så hadde vi antagligvis vært enda bedre sammensveiset efterpå.

Men dette er bare tåpelig og dum spekulasjon ifra min side, - om en skulle ha tatt det på alvor!

---

Gud er vel den enormt flotteste og fineste, vesentligste og viktigste oppfinnelsen som menneskeheten har gjort! Om så kunne sies. Hadde ikke Gud allerede vært oppfunnet så ville en slik oppfinnelse nu ha vært en suveren landevinning og seier for menneskeheten og verden! Om så kunne sies. Tingene skal nu heller i steden nærsagt bare gjenoppdages!

Nærmest likeså med hvert enkelt av De 10 budene!

Også det 5. av De 10 budene!

Og med Ordet!

---

Et lengre brevsvar til Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune (og alle og enhver) blir ferdig i løpet av dagen.

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 28.

Dato: Torsdag 13. juli 2006:

Temperaturen her ute i natt nede i 11 plussgrader Celsius.

En hel del regn også i dag.

---

Jeg og Gudmund kjørte herifra ved 13-tiden for blandt annet å levere det ferdigskrevne brevet til Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune. Til Ølen. Vi leverte brevet i kommune-ekspedisjonen i Rådhuset. (Hun som mottok brevet sa at det ville være fremme til Barnevern-tjenesten, som holder til i Vikedal, i morgen.) Efterpå kjørte vi innom Ebne Plantesalg og Hagesenter i Ølen. Derfra kjørte jeg til Bjarne Heggebø mens Gudmund gikk til Folkebiblioteket. Bjarne Heggebø var hjemme og jeg ble der i et par timers tid eller deromkring. Jeg gav ham og en kopi av brevet til Barnevern-tjenesten, og av det ifra de. Gudmund kom dithen og var der også en halvtimes tid før vi kjørte videre. Gudmund fortalte at Folkebiblioteket (eller bare PC-avdelingen der?) var stengt, men at det stod lapp på døren der om at PC kunne benyttes i Rådhuset. I Rådhuset ble Gudmund stengt inn efter å ha vært der en stund, og for å komme seg ut igjen måtte han åpne en dør til en terasse. Det var ingen mennesker å se for ham der. Da vi kjørte dithen for å se om det nu var noen mennesker der var hoveddøren stengt og det var ingen å se. Men vi gikk bort til døren til Legekontoret rett ved siden av – og så en dame der inne, som vi varslet om det som var skjedd og om at døren på terassen nu stod ulåst. Hun skulle telefonere og varsle noen og takket for at vi gav beskjed og varslet. Efterpå kjørte vi hjemover, men stoppet ved dagligvarebutikken i Ølen for å handle. Der traff vi igjen den damen vi hadde varslet og hun hilste og tok iniativet til en prat med oss. Hun sa hun er søster til noen som har en hytte ikke så langt ifra hvor vi bor. Hun gav uttrykk for at hun visste hvor vi bor – der hvor Gudmund i Lia riktig nok bodde før. (En annen Gudmund.) Og for at hun kjente noe til hva vi er blitt utsatt for av trakassering ifra damene i Barnevern-tjenesten i kommunen.

Da vi kom hjem ved 20-tiden eller deromkring ble jeg fortalt at det også hadde regnet her hjemme mens vi var borte. Mye knott mange steds i atmosfæren denne kvelden, men også en mere og mere bugnende hage å nyte.

---

--- Et dikt ifra min side, om slikt som jeg jo best liker å skrive om:


Mange og lange stier


Mange og lange stier med frukter, frø og eventyr.

Med krinker og kroker, sødme og yr atmosfære.

I vår store hage er det så sannelig godt å være!

Der vi jo vet, hva drømmer og virkelighet betyr!


Der har vi lek og bøker av god og beste kvalitet.

Der har vi rammer og dører som vårt hjerte hører.

Næringsrike kilder ifra Gud kjærlig oss der berører.

Med glede, lykke, gjøremål, ro, medisin og mat!


Våre stier og krinker og kroker er oss meget kjære.

I så godt lag med moder jord og fader vår i Ordet.

Arbeide og erkjennelser bringes derifra til bordet.

Hva som er skurker og bråk kan vi og derifra lære!


Krist i Ordet trygt, godt og så kjærlig oss fører.

Alkjemisk vinner vi styrke, venner, røtter og ære.

Kjærlige engler synger og danser i vår atmosfære.

Egoisme, pengejag og svik her oss ikke forfører!


Mange og lange stier, unna bråk og floker, vi har.

Her hvor vi er, uvirkeliggjøres ikke virkeligheten.

Det er jo Jesus Kristus Ordet som er autoriteten.

Utfoldelse i trivsel, tillit og trygghet er det vi har!


*


Rune L. Hansen, 13.07. 2006, Vikebygd ved Haugesund.


***

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 28.

Dato: Fredag 14. juli 2006 – roseblomstringens dager:

Temperaturen her ute i natt nede i 8, 7 plussgrader Celsius.

Årets to første søtmispelbær modne i går, og jeg og Trude (som fant de) spiste et hver. Søte, saftige og meget gode. Omtrent samtidig med årets første modne blåbær – forleden dag.

Vi høstet årets første avling av svarthyll-blomster forleden dag. Tørkes i ildhuset ved vedovnen der og oppunder taket, i kurver. Og årets 2. avling av rabarbra. Som gav god og fin råsaft og grøt. Og i Kolonihagen bugner det av bladgrønt i drivbenkene.

Nydelig vær her hjemme i dag. Dessverre måtte vi likevel en tur til Haugesund, jeg, Trude, nybeibien, Stauda, Mariel og Urda. Men vi ble der ikke lenge. Stoppet på turen dithen og fikk en meget kort prat med Arne Ødegård. Han fikk en kopi av brevene fra de siste dagene samt av diktet om mange og lange stier. Han virker som meget tenksom og noe undrende i forhold til alt hva som har skjedd (som han vet om) i den siste tid. Lenge siden jeg eller vi har snakket med Ødegård sist nu – også på grunn av alt som har skjedd. Jeg fortalte hva som har skjedd med Idun, - men vi rakk ikke å snakke meget fordi vi hastet videre til Haugesund. Kjøpte 48 kurver med jordbær der også!

Bilen trengte ikke mere reperasjon likevel i dag eller med det første, hvis ikke det skjer noe med den, efter hva bilverkstedet sa, - så det var jo fint å høre. Jeg tenkte å kjøre til Hjeltnes Planteskole i Ulvik i Hardanger for å hente de ferdige epletrærne (og et plommetre) med det første.

---

Biene svermer enda. En sverm i dag også. Trude fanget den inn i dag på eftermiddagen og skal innkvartere den sent i kveld.

To forskjellige nabounger på besøk her i dag i lag med noen av ungene.

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 28.

Dato: Lørdag 15. juli 2006 – Roseblomstringens dager:

Temperaturen her ute i natt nede i 8 plussgrader Celsius.

Været idag også bare nydelig sommervær.

Bernhard Aran telefonerte i dag og snakket med i alle fall Gudmund. Jeg forstod det på Gudmund som at de ble enige om at han kommer hithen på besøk i morgen. Gudmund gav beskjed om dette efterpå. De fleste av oss har vært ute det meste av dagen i dag, - til og med for spising – i og med at vi alle spiste ifra grill i Kolonihagen i dag utpå formiddagen. Og det er veldig mye fint og frodig å oppleve i den store hagen særlig i sommerstunder som dette!

Våronn og slikt kjennes definitivt ferdig og unnagjort, så godt det lot seg gjøre. Sommeren nu nytes så godt det lar seg gjøre! Hvile, nytelse, iakttagelse, sansing, fred og ro og moro. Og skjønnhet i utfoldelse! Og forberedelser i indre lunder og stunder.

Og jeg lytter efter kilden, som jeg ikke går for langt ifra. Herrens rette vei, i Dharma!

Ekte varer. Gratis. Og fruktene, som ifra hærlighet nærer stammen, røtterne og utfoldelsen!

Mye av det beste i livet er så gratis! Og Arbeiderparti-ideologien så desperat og forunderlig ivrig efter å ta det ifra oss, alle – og efter å fortelle oss at alt det hele er bare søppel og skrot med minimale verdier.

Så grundig og grunnleggende de tar feil og gjør enormt stor skade! Og så grovt kriminelle som de gjør seg til, stadig – om og om igjen! I hele det ganske land.

Så hærlig det blir å komme seg ifra denne egoistiske, svikefulle, grådige og storkriminelle epoken her til lands, - og inn i en bedre! Som en selv kan være med på å kreere og berede!

Så meget av det kriminelle som må bort!

Arbeiderparti-ideologien og de andre kildene til babbelet og Babylon!

Mor til all verdens styggedom – i henhold til Bibelen - må og skal naturligvis falle. Lukes bort med røtterne og behandles som det ugresset det er. Ugress som i kjærlighet går til komposteringer og forvandles og renses til den gode muld. Skritt for skritt, alkjemisk! I en kjærlighetens metamorfose. I Kristus Ordet.

Jeg lytter efter englene i Ordet.

---

Adam og Eva som fristes og lokkes av Lucifer-slangen – og faller for den og utdrives ifra Paradiset. Ifra Edens hage.

Reprise.

---

--- Et dikt, som snakker med Arbeiderparti-ideologiens (og Lucifers) stemme:


Foreldre


Barn har ikke bruk for foreldre.

De er altfor mye eldre og til å gneldre.

Systemet og andre hjelper oss, og er nok.

Vi tilhører en større flokk.

Systemet kan fornye oss.

Foreldre maser for mye.

Foreldre er falske og svikefulle

og skulle ha fått likesinnede.

Vi trenger ikke foreldre

for å bli som de.

Vi trenger ikke foreldre

som har så lite å gi.

Det hva de har,

det er ikke mye.

Alt det vi tar,

gidder vi bryet.

Foreldre er dumme

og smittsomme.

Våre foreldre er besatte.

Vi overlever de.

Vi - er det Store vi.

Vi – må gjøre det motsatte.

Fra forfedrene bli fri.

Systemet har standard-ene.

Det alene.

Pluss litt fantasi.

Det er det - som gjør oss fri!


Når de kiler - eller fortviler,

- de er som fossiler!

Når de gråter - og hvisker,

hør som de smisker!

Når de smiler, truer og lover,

- bedre du sover!

Hør hva de sier.

Vær din egen befrier!

Da blir de sure.

Men la deg ikke lure!

Vær din egen abort.

Gjør det fort!

Gjør det fort!

Kom til livets port!

Foreldre er altfor dumme

og smittsomme!


*


Rune L. Hansen, 08, 2001.


***

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 28.

Dato: Søndag 16. juli 2006:

Temperaturen her ute i natt nede i 7, 9 plussgrader Celsius.

Bare nydelig vær.

---

To høne-mammaer som har utruget kyllinger i dag, den ene i Hønsehuset og den andre i landskapet. Solbær og rips som så vidt begynner å bli modne. Jeg, Trude og Alfredo var i jordbærterassen vår og plukket og spiste flere sorter jordbær i dag.

Vi fikk, mens Trude holdt på å grille ørret herifra, besøk i dag av foreldrene til Paul (som Gudmund er mye i lag med), Per og Mona, i lag med Monas søster Kari (som sa hun har bodd i Oslo i 40 år). Per sa at de antaglig kommer på besøk igjen en av dagene.

Jeg hørte Monas søster si at vi har så flotte, fine unger her at de skulle ha vært på utstilling. Jeg hørte og at hun sa at hun bor ikke langt ifra mor til Mormor og de 8 ungene.

Bernhard Aran skulle egentlig komme også, men telefonerte og snakket med Gudmund og sa at han heller forsøker å komme tirsdagen, fordi han arbeidet som vakt i dag.

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 29.

Dato: Mandag 17. juli 2006 – Roseblomstringens dager:

Temperaturen her ute i natt nede i ca. 15 plussgrader Celsius.

Jeg, Trude, Frøydis, nybeibien og mormor kjørte en snartur til Haugesund og handlet og ordnet med diverse.

Regnværsdag. Meget overskyet og tåket.

I mørket, verdsettes lyset og næringen der også?

---

Det er vel alltid noen som vet mere?

---

Jesus sier noe bemerkelsesverdig viktig og interessant i Lukas-evangeliet:

Luk 21,34-36 {VÅK OG BE!}

Vær på vakt, og la dere ikke sløve av svir og drikk eller av livets bekymringer, så den dagen plutselig kommer over dere 35 som en snare. For den skal komme over alle dem som bor over hele jorden. 36 Våk hver tid og stund, og be om å få kraft til å komme velberget fra alt dette som skal hende, og bli stående for Menneskesønnen.


Våk, hver tid og stund, sier Jesus. La dere ikke sløve av babbelet. Bli stående for Menneskesønnen. La dere ikke lure av babbelet.

Babler Jesus selv? Her skal jeg gjengi mere av sammenhengen som Jesus snakker i:


Luk 21,25-36 {MENNESKESØNNEN KOMMER}

Det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse når hav og brenning bruser. 26 Mennesker skal forgå av redsel og gru for det som kommer over jorden. For himmelrommets krefter skal rokkes. 27 Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet. 28 Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet, for da er deres forløsning nær.

29 {LÆR AV FIKENTREET!}

Han fortalte dem en lignelse:

Se på fikentreet og alle de andre trærne! 30 Når dere ser at de springer ut, forstår dere at sommeren er nær. 31 Slik skal dere også, når dere ser at dette skjer, vite at Guds rike er nær. 32 Sannelig, jeg sier dere: Denne slekt skal ikke forgå før alt dette skjer. 33 Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå.

34 {VÅK OG BE!}

Vær på vakt, og la dere ikke sløve av svir og drikk eller av livets bekymringer, så den dagen plutselig kommer over dere 35 som en snare. For den skal komme over alle dem som bor over hele jorden. 36 Våk hver tid og stund, og be om å få kraft til å komme velberget fra alt dette som skal hende, og bli stående for Menneskesønnen.


Babler han med hensyn til dette, eller snakker han som en lærd og i pakt med Ordet?

---

Og hva snakker han noe efterpå – om sin fars vilje og velsignelse?

Luk 22,42 "Far, om du vil, så ta dette beger fra meg! Men la din vilje skje, ikke min."

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 29.

Dato: Tirsdag 18. juli 2006 – Roseblomstringens dager:

Temperaturen her ute i natt også nede i ca. 15 plussgrader Celsius.

Ny godværsdag. Med grilling, bading, jordbærspising og litt av hvert! Flotte, fine, deilige dager og døgn!

---

Helsesøster i kommunen telefonerte i dag og snakket med Trude. Det var visst bare for å høre om alt står bra til. Særlig med nybeibien og Trude. Og det gjør det jo vel, det jeg vet. Jeg syns det er mye trivsel og velment hjertelag i slike kommunale Helsestasjoner, slik vi som oftest har erfart det i årenes løp.

Bernhard Aran kom her på besøk i dag, ved solnedgang i Vinbergets endefløy. Dvs. ved 19.30-tiden. Han reiser til Frankrike og Spania på fredagen og har 5 ukers ferie.

Selv kjører jeg til imot Hjeltnes Planteskole i Ulvik i Hardanger i morgen, for å hente epletrærne.

---

Jeg tenker på dette som hendte med Balder og Idun, - at det ville ha vært bedre om de var blitt fysisk voldtatt og mishandlet heller enn det som egentlig skjedde!

Og at det som hendte uansett var forferdelig både for Idun og Balder og for resten av vår familie!

Forårsaket av hvem og hva i Vindafjord kommune-administrasjon?

Hvem er de kriminelle og hva dreier det seg egentlig om?!

---

Og politiet, - burde og skulle de ha grepet inn for lenge siden?

---

Påfugl-hønen var hverken i dag eller i går å se. Antagligvis eller muligvis har hun lagt seg til å ruge noensteds? Eller hun er i sorg? Vi vet ikke riktig enda.

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 29.

Dato: Onsdag 19. juli 2006 – Roseblomstringens dager:

Temperaturen her ute i natt nede i ca. 10, 5 plussgrader Celsius.

Jeg kjører til Hardanger i dag. Bier som svermer nu før jeg kjører, - og blir borte vekke!

---

--- Her er et dikt jeg skrev i natt:


I min hage


I min hage er mange skjønne rom og stier

som oss alle her meget gleder og behager.

Se, så fin som den er blitt – og deilig fager.

Kom inn og ta en titt, – og hør så hva jeg sier.


Her er den, - fin, ny og frisk for hver stund.

Kjenn nu de forfriskende dufter og smaker.

Her er det solstreif og gull - som er baker.

Og vi selv, som er i Ordet - i Guds munn!


Der borte har jeg en grave-plass. Kom og se!

Bare jeg ser den kjære spaden blir jeg glad

og tenker på smaken av jordbær og rabarbra.

For det er jo hva jeg skal plante på dette sted!


Her ved siden av skal vi bygge en cisterne!

For når jeg hører bekken lindres min tørst.

Men i en bøtte, et beger eller en hånd først.

Denne cisterne bygger jeg så gledelig gjerne!


Men der, skal bekken bli til en vakker dam.

En rikdom for vårt fjærfe og for frosk og fisk.

Også bare tanken, gjør meg bra sterk og frisk.

En rikdom endog denne dammen sitt slam!


Kjenn sitronmelisse, caprifolium, rose og lilje.

I kroken der borte vil vi ha en slags vaskeplass.

På benken der, kan vi sitte og hvile veltilpass.

At vi foredler i kjærlighet – det er Guds vilje!


Våre mange og lange stier og krinker og kroker

for trygghet, tillit og trivsel gleder jevnt og trutt.

Her vil vi ha sang og eventyr – som aldri tar slutt.

Småfugler som kvitrer mens vi løser verdens floker!


Vi forenkler og vi bygger – og betenker og trygger.

Det er slik vi forskjønner, – når vi bare skjønner!

Hva vi sår og høster, - her hele verden belønner!

Verdens gråt og smerte, - er en bør på våre rygger!


Se og hør derfor - vår kjærlighet, trivsel og glede!

Verden kan vi her foredle, - og vi kan forbedre.

Våre store, kjære foreldre, – må vi uansett hedre!

Her er næring og medisin og vår glede – til stede!


*


Rune L. Hansen, 19.07. 2006, Vikebygd utenfor Haugesund.


***

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 29.

Dato: Lørdag 22. juli 2006 – Roseblomstringens dager:

Temperaturen her ute i natt nede i ca. 15 plussgrader Celsius.

Bare flott og fint vær – også i dag.

---

Jeg hjemkom i går kveld fra Hardanger. Turen gikk bra og rolig og jeg fikk hentet epletrærne. (De var høyt podet dessverre, og noen var falt ifra – og jeg fikk levert de som skulle leveres.) Var og innom Plantetunet til Kari Opedal i Kinsarvik, og Eirik & Hege (hvor det var mange besøkende) og Jon Treskjærer (85 år). En som haiket fikk sitte på et stykke med meg (fra Odda til der hvor veien tar av til Røldal), han var danske som brukte å feriere mye til fots med ryggsekk i Norge – og han sa han het Sveen Pedersen og bor i Årvik i Danmark.

Kari Opedal virket som flink og dyktig i det hun holder på med.

---

Trude forteller bl.a. at bl.a. Synnøve M. ifra Karmøy var her på besøk i går. Og at det har vært naboer og nabobarn her på besøk og til pass.

---

Jeg så filmen Day Of Wrath (Vredens dag), fra 2005, i natt. Om inkvisisjonen i Spania ca. år 1542 e. Kr.

En meget tankevekkende, dypsindig og flott film, - om historisk fortid, men meget aktuell! Og en forskrekkelig brutal film, - og realistisk. Det er slik det er, - og det var slik det var der og da. Om grådighet, frykt, svik, tillit, karriære, korrupsjon, splitt og herk, angiveri, forfølgelser, tortur, - Babylon i fete dager. Slik disse også enda har overlevd! Meget kvalitativt fortalt. Dialogen en William Shakespeare verdig. Handlingen meget tankevekkende, - og makaber. Et skarpt og våkent innblikk i heksenes og trollenes demoniske verden. I den korrupsjonens og galskapens verden som enda ødelegger på den store virkelighetens verden.

Det offentlige norske Barnevernet (i sin alminnelighet?!) er svært så meget sammenlignbart med Stor-inkvisisjonen. Naturlig nok.

I en sammenheng i den meget gode filmen ble det sagt ifra Inkvisisjonen, at: ”Min sønn, vi gjør Guds gjerninger. Vi undersøker de store familiers renhet.” Sammenhengen hvor det ble sagt dreide seg om at det er der, i de store eller kjente familier, at det kan være best prioritert å arbeide for trygghet og karriære innad i Inkvisisjonen.

I en annen sammenheng ble det spurt om noe kunne være verre enn døden. Og i så fall hva?

Og svaret i sin hverdagslige enkelhet: ”Død og smerte forvoldt mot en familie er verre enn døden.”

Slike spørsmål og uttrykksmåter dreier seg i vår fortids relieff også særlig om frykt – og om tortur og forfølgelse. Hvor for eksempel følgende ord får megetsigende dybder og fokus: ”Fattige som rike, - de elsker sine barn. Det er den sterkeste urkraft.” Eller følgende ord: ”Hvorfor forlanger enkene ikke rettferdighet?”

Og: ”Alle later som ingenting. Selv enkene.”

Og: ”Barna. Inkvisisjonen hentet dem.”

Og: ”De vendte broder mot broder, barn mot foreldre.”

I et samfunn hvor knapt noen våger å hviske, av frykt for selv å komme i det offentlige Barnevernets fokus og interesse! Hvor endog lavmælt hvisking ifra en irritert skolelærer eller nabo eller ifra en råtten skurk – hen imot øret til Stor-inkvisisjonen – fort får fatale, drepende og smertende konsekvenser! Og hvor Stor-inkvisisjonen har tusener ører i form av eventuelle Bekymringsmeldinger. Og oppi det hele, oppi den hele store Heksegryte, - hvor er Lov og rett?! Ingen våger eller estimerer det minste nærsagt å spørre efter Lov og rett under slike forskrekkelige mørke forhold!

Alle vet: ”Kjetterne. De er overalt. Hva skal vi gjøre med de? Utrydde de, utslette de.”

Og at en ikke det minste trenger å være det minste kjetter for å være kjetter! Det er ikke det det kommer an på. Alle, unntatt inkvisisjonen, var uskyldige.

Helten i filmen er en usedvanlig sherif (politimester), som troskyldig nekter å lukke øynene for myrderier, forsvinninger, etc. ”Min plikt er å finne sannheten,” sier han for å forklare sitt engasjement. Kommentaren eller svaret han får ifra omgivelsene og deres tause frykt er at: ”Din plikt er å beskytte familien.”

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 29.

Dato: Søndag 23. juli 2006 – Roseblomstringens dager:

Temperaturen her ute i natt nede i ca. 15 plussgrader Celsius. Meget tåke.

Solbærene ute begynner å bli nokså svarte og modne, og ripsbærene nokså røde og modne. Kirsebær og moreller også. Og de aller første søtmispler og hageblåbær har så vidt begynt å modne.

Fint og tørt vær (i gresset efter natteduggen) i dag efter hvert. Flere nabounger her på besøk. Vi skal passe på noen høns for en nabo som flytter. En svart høne med 5 kyllinger, og en hane. Lett regn imot midnatt.

Jeg har laget roseblomst-vin som ble ferdig i dag. God. Ingredienser: roseblomster, råsukker og vann.

Laget også rose-olje, som ble silt i dag.

En ungdom ifra Kenya i Afrika var innom her i dag for å selge bøker.

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 30.

Dato: Mandag 24. juli 2006 – Roseblomstringens dager:

Temperaturen her ute i natt nede i ca. 17 plussgrader Celsius. Klokken 10 er det 21 plussgrader. Bare flott og fint beste sort vær hele dagen. Priklet og plantet forskjellig, men enda ikke de nygamle epletrærne. Det blir særlig spennende og utfordrende å forsøke å finne optimale voksesteder for de!

Påfugl-hanen ser ut til å passe på den nye hønefamilien med 5 små kyllinger. For at alt med de skal gå seg til best mulig. Han er kanskje - og forsøker kanskje å være? - som en sterk og stor fader og beskytter i landskapet! I det frodige og rike landskapet er han de tusener vakre, skjønne øyer (eller øyne)! Blomstrende farver, rom og stier, i bevegelse og trivsel. Ifra himmelen! Og ifra jorden. Bort ifra galskapen!

Stauda forteller at påfugl-hønen nu har funnet seg en plass hvor hun nu ruger på to egg. Trolig og forhåpentligvis i trygge og stabile omgivelser. Alle de andre kyllingene her ute går det bare meget bra og meget interessant med.

De tusener påpasselige, vakre, skjønne øyne!

---

Folk flest i Norge i dagens år 2006 vil tenke og synes at det ”er vel bare naturlig og godt at fugleungene når de blir store forlater redet” - og får lært seg å fly og å leve borte vekke ifra foreldrene og hjemstedet. Familien er ifra Arbeiderparti-ideologiens side ikke ment å være noen styrke eller kraft. Tvert om!

Og hva den i så måte betegner som naturlig eller godt, er – som så ofte når det gjelder Arbeiderparti-ideologiens forhold til virkelighetens verden, - ganske enkelt det motsatte av naturlig eller godt.

Derfor vil de helst ikke snakke om slikt, annet en bablende og overfladisk og fraseaktig - for ikke så fort å bli avslørt!

Hva vet vel Arbeiderparti-ideologien om fugler eller om naturen?! Eller om det å være menneske?! Eller om moral, eller om barn, eller om noe som helst?!

Tilnærmet ingenting. Men tilsynelatende alt! Og det den vet er kortsiktig søppel og skrot som uvirkeliggjør virkeligheten og som fremmedgjør og fikserer naturen ifra virkelighetens verden! Og dette sitt perspektiv og sin orientering er det den i sitt faretruende og ødeleggende hovmod skryter av, - og tilkjennegir!

Globalt rystende, uforstandige forstyrrelser av naturens kjernekrefter og harmoni!

Den skryter av å representere den fete skjøgen Babylon og hennes hanrei Fanden i sin presentasjon av seg selv. Samtidig som den skryter av at hverken disse eller noe som helst Fader vår og Moder jord egentlig finns eller betyr noe! Far og mor er i høyden egentlig grønne marsboere eller satyrer! Og Tull-høns! Eller ingenting! Eller meget dumme dukker?!

---

Konsekvensene av den norske og vestlige måten å forholde seg til det 5. av De 10 budene er enkelt og greit nok å overskue. Jeg er for mitt vedkommende som nordmann så ”heldig” å bo så sentralt i så måte at konsekvensene på kryss og tvers omfattende og entydig befinner seg ferdig servert på et stort sølvfat, for enhver med seriøs interesse for saken. Den norske og vestlige måten – er hva mange mennesker herunder betegner og forstår som ”den moderne måten”. Denne måten er ung og ny i verden i historisk og geografisk forstand. Og altså meget ille og dårlig. Et villspor. En avvei. Med meget dårlige og ille konsekvenser.

Konsekvensene av den gamle måten i verden å forholde seg til dette, det 5. av De 10 budene, er derimot nokså meget velprøvde og tilstrebede i de fleste områder i verden – og i århundreder! Konsekvensene, slik de er tilstrebet og slik de i sin tendens er erfart og forstått, er meget meget interessante, berikende og tankevekkende! Bibelen, både GT og NT, er i fremste rekke – og genialt forenklende – når det gjelder å utdype og å presisere (omfattende) dette litterære saksområdet for erkjennelse og samfunn. Som når det gjelder så meget annet, når det gjelder den mildt sagt meget tankevekkende, informative, begavede, helstøpte og storslagne boken og bragden (for individ og samfunn) Bibelen! Ikke minst takket være Jesus Kristus Ordet! Frelseren. Messias. (Kjært barn kan ha særdeles mange navn!)

Det er ifra Bibelens og mins side nu snakk om to meget forskjellige (omtrent motsatte) slags konsekvenser! Den ene slags meget dårlig. Den andre slags meget meget god, - også i sine konsekvenser! Disse to slags forhold og konsekvenser kan både sammenlignes, studeres og begripes, - og er fort megetsigende i så måte.

Den nye og moderne vestlige og norske arbeiderparti-ideologiens måte, - er den uhyre dumsnille og kortsiktig egoistiske måten. Annen vinning eller seier gir den ikke, - og den tilrettelegger og viderefører verden for svik og korrupsjon.

Det er denne sistnevnte måten som i mange tiår nu har impregnert og hjernevasket de norske landskaper og omgivelser i enormt stor fart og i enormt stort omfang. Stormende fremadskridende, - uten at noen enda har husket eller maktet å sammenligne, eller forsøkt å forstå!

Likså forunderlig og trist som at Bibelen enda her til lands og i den vestlige verden er så ubenyttet og ulest i historisk og samfunnsmessig forstand! Endog de som gjør seg til prester i den norske kristendommen og offentlige kirken – er svært så meget utålmodige, ordblinde og analfabeter overfor Bibelboken. De har lest den på en særdeles forunderlig og overfladisk måte, hittil. Akkurat slik som arbeiderparti-ideologien tilstreber at det skal være, og tilstreber at det skal fortsette med å være.

Jeg vil ikke at det skal være slik. Jeg har ingen som helst interesse av at det skal være slik. Tvert om. Dog er det likevel og beklageligvis slik. Hvilket både kan og bør endres!

Skjøgen Babylon er enda en gang veid, - og funnet for lett.

---

Den triste måten Balder og Idun brøt med det 5. av De 10 budene på svekker og forstyrrer tilliten, tryggheten og trivselen her i familien iøvrig også, beklageligvis. Vår styrke som familie er stor og våre styrker som familie er store. Forholdsvis meget sterke, - men ikke perfekte.

Og menneskebarn er super-utrolige gaver og begavelser, - men samtidig også små og svake. Hvem hjelper barna hvis og når de har forlatt sine foreldre uten foreldrenes velsignelse? Når de først kommer til skjøgen Babylon så blir de på en måte likevel ikke foreldreløse eller hjemløse – og de nyter tilværelsens uutholdelige letthet og spenning, som ødelegger og tærer på verden. Samt at de nyter tilværelsens utholdelige forvirring, problemer og bekymringer. (Som en selvinnlysende utfordring!) Men så, når de gjennomskuer og avslører henne - og angrer, - hvem og hva skal de så oppsøke? Sine gamle foreldre, sin gamle familie og sitt gamle hjemsted? Eller vil de selv finne eller ha et nytt hjemsted – og bli foreldre? Og hva kan de uansett gjøre bedre, - enn sitt inderlig meget beste?!

Og hvor er så tilliten? Og hvor er så samarbeidet? Og styrken? Og den gjensidige kjærligheten? Og Herrens rette vei? Og hvor er så lærdommen og visdommen? Og trivselen – og tryggheten?

Det lille og svake treet som vi planter, luker ugress rundt og beskytter imot beitedyr og andre skader, det steller vi for så det kan utfolde seg i trivsel og glede. Og når det gjør det så vil det underveis vokse og bli større og større, - bli stort, og efter hvert i kjærlighet og takknemlighet strekke ut sine grener med frukter som nærer i sødme, til medisin eller mat, samt nærende og forfriskende luft, duft, blomster, former, rammer, muligheter og farger!

Det lille treet blir stort og steller og pleier takknemlig i glede og trivsel så for de og det som hjalp det underveis ifra frøet!

Vi steller for skogen – og skogen steller for oss!

Vi steller for det nye, lille og svake som har livets rett, - hvorefter det lille og svake blir stort og sterkt - og steller for sin familie.

Genialt, naturlig - og omfattende berikende!

Gud forteller oss i virkelighetens verden så forskjellig og meget om alt dette ifra sine kostelige skattkamre! Er vi i så måte i dialog med Gud? Eller er vi i så måte i realiteten ikke erkjennende analfabeter?

Du skal ære og hedre din far og mor, så det går deg godt og du får leve lenge i landet som Herren din gud gav deg.

Er det egentlig så mange slags sett og vis å fortolke disse enkle ordene på?

---

--- Hva sier den (også av og blandt apostlene) høyt respekterte apostelen Paulus i Bibelens NT:

Efeser-brevet 5, 31 – 33: Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett. 32 Dette er et stort mysterium; jeg tenker på forholdet mellom Kristus og kirken. 33 Men det gjelder også dere: Hver og en skal elske sin hustru som seg selv, og hun skal ha respekt for sin mann.

Ef 6,1-4 Dere barn skal være lydige mot foreldrene deres for Herrens skyld, for det er rett. 2 Du skal hedre din far og din mor, det er det første av budene som har et løfte: 3 så det kan gå deg godt og du kan leve lenge i landet. 4 Dere fedre, vekk ikke sinne og trass hos barna, men gi dem den oppdragelse og rettledning som er etter Herrens vilje.

---

--- Hva sier for eksempel Jesus i en sammenheng i Matteus-evangeliet:

Matt 15, 3 – 9: Han svarte: "Og dere, hvorfor bryter dere Guds bud av hensyn til de forskrifter dere har overtatt? 4 For Gud sa: Du skal hedre far og mor, og: Den som bruker onde ord mot far eller mor, skal dø. 5 Men dere lærer: Den som sier til sin far eller mor: Det du skulle hatt av meg til hjelp, skal være en gave til templet -

[gave til templet: Det en lovte å gi til templet, ble "hellig" og kunne ikke gis bort til andre. Se 3 Mos 27. De skriftlærde lærte at et slikt løfte gikk foran plikten til å hjelpe foreldrene.] 6 han trenger ikke å hedre sin far eller mor. Altså har dere satt Guds ord ut av kraft av hensyn til de reglene dere har overtatt. 7 Dere hyklere! Jesaja profeterte rett om dere da han sa: 8 Dette folk ærer meg med leppene,

men hjertet er langt borte fra meg. 9 De dyrker meg forgjeves,

for det de lærer, er menneskebud."

--- Det samme skildres mere hos Markus-evangeliet:

Mark 7, 6 – 13: Da sa Jesus: "Jesaja profeterte rett om dere hyklere - slik det står skrevet:

Dette folk ærer meg med leppene,

men hjertet er langt borte fra meg. 7 De dyrker meg forgjeves,

for det de lærer, er menneskebud. 8 Dere bryr dere ikke om Guds bud og holder fast på forskrifter overtatt fra mennesker." 9 Og han sa til dem: "Ja, dere får det fint til! Dere opphever Guds bud, så dere kan følge egne forskrifter. 10 For Moses sa: Du skal hedre din far og din mor, og: Den som bruker onde ord mot far eller mor, skal dø. 11 Men dere lærer: Om en mann sier til sin far eller mor: Det du skulle hatt av meg til hjelp, skal være en korban - det betyr en gave til templet - 12 da forbyr dere ham å hjelpe far eller mor. 13 Slik setter dere Guds ord ut av kraft av hensyn til de reglene dere har overtatt og gir videre. Og mye annet av samme slag gjør dere."

---

Lukas-evangeliet 18, 29 – 30: Han svarte: "Sannelig, jeg sier dere: Enhver som har forlatt hus eller hustru eller søsken eller foreldre eller barn for Guds rikes skyld, 30 skal få mangedobbelt igjen her i tiden, og i den kommende verden evig liv."

---

1 Tim 1,8-11 Men vi vet at loven er god så sant den brukes etter lovens hensikt. 9 Vi må huske at loven ikke er gitt for den rettferdige, men for lovbrytere og oppsetsige, for ugudelige og syndere, folk uten respekt for det hellige, verdslige, slike som slår sin far eller mor, mordere, 10 menn som driver hor eller har utuktig omgang med menn, for slavehandlere, løgnere og dem som sverger falskt, og hva det ellers kan være som strider mot den sunne lære. 11 Dette sier jeg i samsvar med evangeliet om den salige Guds herlighet, det som er betrodd meg.

---

Luk 12,51-53 Mener dere jeg er kommet for å gi fred på jorden? Nei, sier jeg dere, ikke fred, men strid. 52 Om det er fem i et hjem, skal de fra nå av ligge i strid med hverandre: Tre mot to og to mot tre; 53 far skal stå mot sønn og sønn mot far, mor mot datter og datter mot mor, svigermor mot svigerdatter og svigerdatter mot svigermor.

---

Matt 10,32-39 {BEKJENNELSE OG ETTERFØLGELSE}

Den som bekjenner meg for menneskene, ham skal også jeg kjennes ved for min Far i himmelen. 33 Men den som fornekter meg for menneskene, ham skal også jeg fornekte for min Far i himmelen. 34 Tro ikke at jeg er kommet for å bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd. 35 Jeg er kommet for å sette skille:

Sønn står mot far,

datter mot mor,

svigerdatter mot svigermor, 36 og en manns husfolk er hans fiender. 37 Den som elsker far eller mor mer enn meg, er meg ikke verd. Den som elsker sønn eller datter mer enn meg, er meg ikke verd. 38 Og den som ikke tar sitt kors opp og følger etter meg, er meg ikke verd. 39 Den som finner sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det!

--- Allerede i gammel tid var man oppmerksom på problematikken:

Esek 16,45 Du er datter av din mor, som ikke brydde seg om mann og barn. Og du er søster av dine søstre, som ikke brydde seg om sine menn og barn. Deres mor var en hetittisk kvinne, og deres far var en amoritt.

---

Ordsp 30,17 Når en ser med spottende blikk på sin far

og ikke vil adlyde sin mor,

da skal ravnene ved bekken

hakke ut øynene på ham

og ørneungene ete dem opp.

[ved bekken: hvor han ble liggende ubegravet. Dette var en stor vanære. Sml. 1 Sam 17, 44; 1 Kong 14, 11; Jer 16, 4.]

---

Ordsp 23,22 Hør på din far, som gav deg livet,

og ringeakt ikke din gamle mor!

---

Ordsp 23,24 Den rettferdiges far kan sannelig juble,

den som får en klok sønn, blir glad.

---

Ordsp 15,20 En klok sønn er til glede for sin far,

en tåpelig mann forakter sin mor.

---

Ordsp 28,24 Den som røver fra sin far og mor

og sier: "Det er ikke synd,"

han er jevngod med drapsmenn.

---

Jer 50,14 Fylk dere, alle bueskyttere,

gå mot Babylon og kringsett byen!

Skyt mot den, spar ikke på pilene,

for den har syndet mot Herren.

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 30.

Dato: Tirsdag 25. juli 2006 – Roseblomstringens dager:

Temperaturen her ute i natt nede i ca. 15, 3 plussgrader Celsius.

Bading, grilling, jordbærspising – og andre slags frukter, planteplukking, osv. Det er nokså mye flotte, fine jordbær særlig i Jordbær-terassen vår, - ca. 8 forskjellige sorter, som tildels har noe forskjellig modningstid og smak. Deilig å tilbringe tid med plukking og snavling der! Men søtmisplene, som vi også har mange sorter av, som utsmykker, beklær og stimulerer landskapet, modner mere og mere nu og er også særlig saftige, søte og nydelige! Og moreller og kirsebær. Og ungene plukker allerede en del helt og nokså modne solbær, rips og blåbær, i munner, skåler og kurver. Bringebær har også begynt å modne, både røde og gule sorter!

Penger spart kan også være penger tjent. Det er også en betydningsfull, forfriskende fordel og glede ved slikt noe. Og det at landskapene, verden og virkeligheten foredles og forbedres med pryd, atmosfære, næring, glede, fryd, trivsel, utgangspunkter, emner, lærdom, kjærlige muligheter, krinker og kroker, mat og medisin!

Megetsigende store og vesentlige verdier, som forenkler og forbedrer – i og for glede og nytte!

Arbeidets inderlige velsignelse og glede!

Mange mennesker, i dårlige eller babylonske forhold, har dessverre omtrent helt ”glemt” at de har hender og føtter! Og hode og hjerte! Og at himmelen er nokså blå og at gresset er nokså grønt – og at det finnes noe så betydningsfullt (i meget vid og dyp betydning) som trær og vekster, småkryp og perspektiver i virkelighetens verden! Og at det er (og skal være) røtter i og under våre føtter, og i himmelen!

---

Også kveldsluften og natten fylles av sødme og velduft, ifra velduftende roser, liljer, kaprifol, augustprimula og annet! Og ifra bikubene fyldig, fristende og sødmefull honningduft!

Vi har for vår del naturligvis aldri brukt hvitt sukker, farlig klisj-klæsj, til biene – eller til noe som helst. Unntatt i nøds-tilfeller hvor alternative har vært eller er fraværende. Vi bruker – de siste 20 – 30 år - sånn sett stort sett bare råsukker. Dermed blir honningkvaliteten meget merkbart, mildt sagt, også høyt hevet i forhold til normalen.

Det er nær ved 20 bikuber tilsammen her nu, litt forskjellige steder i landskapet. Tiden begynner å bli moden for å tenke gjennom og planlegge hvor mange bi-kuber vi egentlig skal ha eller trenger fremefter. Så vi ikke får for mange og for mye å stelle med. Det er vel kanskje antagligvis omtrentlig nok og passende nu?

Konseptet for hvordan vi fremefter skal gjøre det med selve bikubene bearbeides og fordøyes enda i underbevisstheten og i bevisstheten. Særlig med hensyn til selve konstruksjonen og kube-materialet! Den norske Honningsentralens konsept er iallfall angjeldende dette også uansett ikke bra nok. Det er både for ressurskrevende og altfor meget og unødig dyrt! (Angående dette burde mange slags fabrikanter eller bearbeidere av materialer og konstruktører, og birøktere, i Europa og andre steder oppfordres til å få til noe mye bedre, enklere og billigere!)

Trefjøler, piletre-kvister, halm, gummi, sten, leire (tegl, porselen, etc.) og ull? Naturlige materialer vil jo være og bli det beste og optimale, - men underveis til bedre og optimale løsninger vil jo også andre materialer midlertidig kunne bidra til rette veien og bedre løsninger! (Selv har jeg meget begrensede ressurser i så måte, med hensyn til tilgang på materialer og tid, - men skal iallfall også videre fundere og eksperimentere og spekulere i bedre og fremtidsrettede løsninger. I dette må jo noe og mye grunnleggende gjøres!)

Svermingen for i år ble vel antagligvis ferdig for en ukes tid siden.

Neste år vil vi trolig kunne selge eller gi bort både bi-samfunn og honning.

---

Det er, for å ha sagt det klart, enkelt og tydelig, absolutt ingen som helst tvil om at det som skjedde i vårt møte med Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune allerede har skadet og svekket vår familie dypt og alvorlig!

Og de er, sier de selv, enda ikke ferdige med oss.

Og hva eller hvem kan vel stoppe de?

De synes som å forsøke å være fullstendig ustoppelige!

---

Jeg, Trude og nybeibien en tur til Haugesund. Innom og pratet litt en stund med Ødegårdene på hjemveien. Så vidt også med Liv Gretes søster som dro derifra litt efterpå. Arne og Liv Grete, Trude og jeg snakket også litt om det som har skjedd, - om Balder, Idun og Tullhøneklubben i Vindafjord kommune, osv.

Arne og Liv-Grete synes vel det er noe uforståelig eller uforstandig å forholde seg slik konsekvent til Balder og Idun nu. Å slå hånden av de, var et uttrykk Liv Grete brukte.

Balder og Idun visste selv konsekvensen av sin handling og sitt valg. Om enn de nok likevel, lurt av omgivelsene, trodde at det ville bli annerledes, som alminnelig her til lands nu for tiden, - med ”tomme trusler” ifra foreldrende til barna, i tåpelige forsøk på å holde barna i tømmene med falske skremsler og trusler. Sviktende endog i sine ord.

Å slå hånden av de?

Jeg hverken er eller har vært noen løgner eller ubesindig bablende.

Å slå hånden av de? Det som har skjedd er nok noe ganske så annerledes og alvorligere! Ifra deres og Tullhøneklubben sin side.

---

Arne gav uttrykk for at han syns det var dumt av meg å karakterisere de tre damene som jeg gjorde (i brevet).

Men min hensikt var hverken å spotte, håne eller latterliggjøre de.

Men min hensikt var slik å forsøke å gi en presis og treffende, megetsigende og tankevekkende karakteristikk av de, også for at de selv skal forstå – og for at de selv lettere skal kunne besinne og beskikke seg!

Det var eller er ingenting vondt, sint, hatsk eller hevngjerrig ment ifra min side.

En tullhøne er rett og slett det motsatte av en gullhøne. Og en gullhøne representerer og betyr en god familie og gode, trivlige forhold. Mens en tullhøne derimot står for mislykkede og dårlige forhold.

Det er mangt og meget som kan være og er typisk for en tullhøne. En tullhøne kan for eksempel legge seg til å ruge på sine (eller andre sine) egg, - men legge seg så klossete og tungt at resultatet blir knuste egg og sørpe! Eller hun skal snu og vende eggene – og resultatet blir det samme! Eller for eksempel – hvis hun på noe vis lykkes i å ruge ut en eller flere kyllinger – når hun skal lære kyllingene å sparke i sanden efter insekter, frø og mat isteden sparker ihjel kyllingene! Eller at hun når hønsehauk eller rev kommer springer for fort bort ifra kyllingene og gjemmer seg – og de blir et altfor lett bytte for rovdyrene! Eller at hun for eksempel ”glemmer” kyllingene fordi hun heller vil springe i lag med viltre og dumme haner! Eller heller straks vil legge seg for å ruge ut flere og andre kyllinger! Det er tusener av eksempler på hvordan tingene ”selvforskyldt” kan gå galt!

---

Men folk flest er jo bare glad til for å få de noe store ”småtrollene” ut av huset og bort vekk ifra sin egoisme! (Ut til suspekte krinker og kroker og som føde for ulver og andre rovdyr. Hvilket det yrer med eksempler på!) Folk flest her til lands er helt selvfølgelig moderne, trendy og oppdaterte i så måte! De kaller det (og unnskylder eller forklarer det) med så mangt: fri barneoppdragelse, oppdragelse i frihet, selvstendiggjøring, sosialisering, herding, de sterkeste overlever, alle andre gjør det samme, livets skole, anti-egoisme, post-modernisme, kollektivisme, nihilisme, statsforvaltning, offentlig ansvar, prøving og feiling, liberalisme, osv., osv.!

Endog også de fleste av de som ”tenker alternativt” og strever og streber både med å finne og å utforske alternativer!

Endog også de fleste av de kristne! Som hverken kjenner eller forstår Bibelen og Ordet særlig godt (mye på grunn av dens tykkelse, - og de offentlige skoler) – eller våger antydningsvis å tenke i såvidt annerledes perspektiver og tankebaner! Og i frykt for å bli tatt for gammeldagse og særdeles konservative!

Inngangen til Herrens rette vei er for de fleste – også for de fleste kristne – ikke et trangt nåløye, ikke et vågestykke, - men modernitetens brede allfarvei med velferdsstatens politikere og massemedia ned til i avgrunnens flate og sterile himmelrike! Håpet og ideologien er at de andre og alle og enhver skal ha rett, - rettere enn noen som helst Gud, Bibel eller Kristus Ordet!

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 30.

Dato: Onsdag 26. juli 2006 – Roseblomstringens dager:

Temperaturen her ute i natt nede i ca. 13, 4 plussgrader Celsius. Og i dag oppmot 30 plussgrader – og fortsatt bare nydelig sommervær.

---

Gudmund på fjelltur med Synnøve og mannen i Englehytta. (Hun telefonerte i går.) Frøydis med på grilling ved sjøen i nabolaget utover i kvelden.

Stauda, Mariel og Urda hjemkom fra skogen her like ved med fine kantareller.

Kjøpte et nytt digitalt kamera (fotoapperat, Samsung Digimax L85) i dag, ca. 3.000,- kr. Prisene på slikt noe er halvert i løpet av et års tid. Vidunderlige nye verden!?

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 30.

Dato: Torsdag 27. juli 2006 – Roseblomstringens dager:

Temperaturen her ute i natt nede i ca. 15 og 14 plussgrader Celsius.

---

Endel irriterende klegger her ute i dag. Varmt og godt vær. Men ikke noe særlig med jordarbeide eller svettende arbeide, - på grunn av kleggene. Og enda flere klegger nedved vannet!

Og jeg oppdaget at det har vært rådyr – trolig rådyr - her inne på eiendommen, - som har rundgnagd flere frukttrær i ca. 40 – 80 cm høyde over bakken. Rundgnagd 30 – 40 cm omtrent nokså fullstendig, anslagsvis 7 – 8 frukttrær. Morell-trær og plommetrær særlig. Mulig noen av de dør helt. Vi – og hundene her - har ikke passet på slikt godt nok i den senere tid. Men nu får vi forsøke å passe på mye bedre, med hundene!

Og det har kommet pinnsvin her til eiendommen i den senere tid, iallfall ett. I området Ildhuset – og den store Bålplassen. Som trolig også har vært og stjålet seg egg fra fjærfeet vårt!

Og det har kommet mye bladlus til endel roser, salix og plommetrær! Men enda ikke marihøner! Og det har kommet mye åmer til endel kål, blomkarse og ribes!

Interessant.

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 30.

Dato: Fredag 28. juli 2006 – Roseblomstringens dager:

Temperaturen her ute i natt nede i ca. 16, 4 plussgrader Celsius. Og i dag 33 plussgrader.

---

Vår samling med frukttrær er nu allerede blitt meget fin og ganske så stor! Allerede kanskje en av landets største og beste? Og alt bare vokser og gror! De klimatiske forholdene her på sørvest-landet i Norge er vel de beste i landet og ganske så gode. Endog vinterstid er det mye som vokser. For landsdelens vedkommende en enda altfor meget ubenyttet og ikke nyttiggjort ressurs!

Det blir endel fruktspising og plukking med oss innimellom og underveis her ute nu om dagene.

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 30.

Dato: Lørdag 29. juli 2006 – Roseblomstringens dager:

Temperaturen her ute i natt nede i ca. 15 - 16 plussgrader Celsius. Det lysner ved 4.30-tiden.

---

Vi måtte kjøre til butikken i Vikebygd for å handle melk, før de kanskje stengte. (Vi drikker eller bruker en hel del melk.) Efterpå kjørte vi bortom familien Per og Mona og ble der et par timers tid og ble, som vanlig der, servert lettere mat og drikke (og kaffe) og hadde det bare hyggelig og trivlig. Pål enda bortreist, speiderleir.

Jeg sier vi, - men Frøydis, Stauda og Mariel ble hjemme og plukket inn solbær og rips, og gikk landtur og annet imens her hjemme. De stelte også med fjærfeet og kyllinger. I disse dager er det mange kyllingflokker, ender og høns, her i landskapet hos oss. Og det kommer stadig enda flere stolte og glade fjærfe-foreldre frem ifra hemmelighetsfulle reirplasser i bergsprekker og kvist og kvast, med flotte, fine, yndige kyllinger i sitt følge!

Efterpå det igjen, da vi kjørte hjemover, stoppet vi ved Englehytta og traff de som holder til der, mann og kone – og ble også der et par timers tid, og hadde det bare fint og trivlig.

Det ble derfor noe sent og kveld før vi hjemkom. Vi fikk likevel gjort unna mye av det vi hadde tenkt. Jeg og Gudmund fikk utplantet noen til av epletrærne, i meterdype hull. Så nu er det bare tre av epletrærne igjen som trenger til planting!

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 30.

Dato: Søndag 30. juli 2006 – Roseblomstringens dager:

Temperaturen her ute i natt nede i 16, 2 plussgrader Celsius.

---

Alle epletrærne ferdig og godt utplantet i dag. Bare deilig og fint sommervær, men kleggene kan være nokså irriterende når en begynner å grave særlig i jorden og en svetter litt eller mye i varmen. Ingen ideell tid for slik graving her nu nei. Ikke for såpass til graving. Men vi fikk det da unnagjort. Meget kvalitativt også. Samtidig som Stauda sørget for at det samtidig ble litt piknik i landskapet, med forfriskende drikkevann.

Og vi fikk to kaniner med et fint og praktisk kaninbur i dag, ifra familien til Hilde som reiser på ferie nu. Det koster oss meget lite eller ingenting å ha noen få kaniner i praktiske noe store bur ute på egnet sted i landskapet, så får vi litt kaninmøkk som vel kan nyttes i komposter og til gjødsling. Greit nok.

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 31.

Dato: Mandag 31. juli 2006 – Roseblomstringens dager:

Temperaturen her ute i natt nede i 18, 4 plussgrader Celsius.

Bare fint, varmt og godt vær fortsatt. Lysets engler er bare glade og jublende.

Det kom en lett regnskur, 5 – 10 minutter, i går kveld. Men ved midnattstid kom det mye mere regn, med mye lyn og torden, som fortsatte utover natten. I en stor sirkel omkring her hvor vi bor. Endel jordbær her ute går nok fløyten. Vi rakk ikke å plukke inn i går. Men regnet gjør godt nu igjen og fyller forfriskende opp, akkurat passelig, magasinene i undergrunnen for det som lever!

---

Iallfall noen synes som å ha gitt Balder falske forhåpninger om at jeg eller vi kommer til å akseptere det som skjedde efter hvert som det går noe tid. Forsøkt å gi slike falske og dumme forhåpninger også efter at det skjedde. Akseptere det som skjedde på en slik måte at hans utstrakte hånd imot oss blir tatt vel imot.

Mange rundt omkring tenker og sier og tror jo før slikt noe skjer – at det selvfølgelig er det som kommer til å skje. Fordi det er det alminnelige de fleste steder i Arbeiderparti-ideologiens samfunn og mentalitet! Balder ble jo lurt og fristet til å tro at det var det som kom til å skje, av slike mentaliteter.

Også mange vi kjenner (jeg trenger ikke nevne noen navn), tok det i all sin intelligens og forstand (og uttrykksmåte og rådgivning) for gitt at det var det som kom til å skje. De vil vel nødig i noe efterhånd påberope seg ære for sin rådgivning ... Og noen av de vil uttrykke den resignerte løsningen. For eksempel ved å si at de selv mistet sin far eller mor eller familie i ung alder, - men på sett og vis fint overlevde det til tross, og at det ble da mennesker utav de også!

Trist og tragisk!

Andre igjen (og det er også mange) vil med en meget alminnelig vri si og hevde (i det dunkle, for ikke å avsløre sin egoisme og sin mere eller mindre miserable barndom) at det hele ikke er så mye å bry seg om, - fordi verdien av foreldre og familie og slikt noe (som de ikke har opplevd eller erfart) i samarbeide, gjensidig respekt og kjærlighet, er lav! (Å løgnaktig forsøke å hykle slike verdier er jo det alminnelige der hvor Babylon okkuperer og besetter samfunnet.)

Det alminnelige er på den ene side at foreldre og søsken er mere eller mindre forferdelig pyton, - og på den annen side at barn og ungdom er mere eller mindre småtroll og pyton!

De fleste i et slikt dårlig samfunn vet at det er slik, - men vil gjerne ikke, eller nødig, si eller uttrykke det så altfor direkte eller alvorlig! Og et noe modent eller saklig menneske vil nødig at det skal være slik. Når det oppdager eller på noe vis i noe alvor erkjenner at det utartet seg forferdelig slik forsøker besinnelsen å lappe sammen problemet igjen! Derfor blir det ofte og gjerne sagt og jo innrømmet at det er slik, men at det er mest i og for en periode i livet som hører ungdomstiden til. At det da skjer en eller annen slags rar ”hormon-forstyrrelse” (eller opprørstrang, osv.) som de fleste efter hvert kommer seg forbi! (Cirkus Ungdom!)

Barna i vår familie er og var ikke bare søsken, - de er og var også meget gode og kjære venner og kamerater. Også overfor andre venner og kamerater, - uten å bli det minste som helst flau av den grunn! Dette har vi som foreldre i vår familie alltid sett og meget tydelig forstått at er blitt meget høyt verdsatt og respektert som det selvfølgelige positive det er av andre barn, ungdommer og familier – og eldre mennesker! Og også det at de er så unikt minimalt kranglevorne.

Nokså meget sjeldent og usedvanlig i dagens samfunn i vårt land! Og rosverdig.

Også jeg som far og menneske er alltid blitt æret og respektert i livet for å være så unikt minimalt kranglevoren eller ubesindig. Og for at jeg omtrent alltid kommer så godt ut av det med nærsagt alle andre mennesker, - forskjeller og alt det der til tross.

Vi har som foreldre og familie også iøvrig hatt svært så meget å være stolt av, - som vi underveis i alle år har fått svært så mye meget stor beundring og respekt for – ifra nærsagt bortimot alle og enhver.

Så inntreffer det uhyre sjeldent underveis, ifra visse bestemte hold (fast, iltert og bestemt representerende Arbeiderparti-ideologien), - at alt det som vi er aller mest stolt av og som er oss aller mest kjært, blir forsøkt voldtatt og trakassert på grovt forskrekkelig vis!

Det også skjedde rett og slett i vårt møte med Berit Molbosæter og Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune. Og det har tidligere i vårt liv omtrent bare skjedd en eller to ganger før! Og da spesielt for omkring 15 års tid siden, - i vårt møte med sosialsjef Olav Høstad i Barnevern-tjenesten i Skaun kommune i Trøndelag fylke – og damene på hans kontor.

En kan i sitt liv risikere å treffe på onde mennesker med makt, - med stor makt, - som går til alvorlig fysisk frontalangrep på alt en holder for kjært og godt! Skal en så kaste det overbord – eller er det umistelige, kostelige verdier for en?!

Den som er fattig på integritet og umistelige, kostelige livsverdier har kanskje lite å tape. For den som er tro ovefor disse inderlige, kjære og dype verdier og ikke kan svikte de - blir det kanskje verre og vanskelig!

---

Det der som det snakkes om som en alminnelig periode i og for ungdommen, med hormoner som sprenger på og opprørstrang osv., er egentlig noe ganske så annet. Det er egentlig ikke noe særlig uforståelig eller mystisk, - men for mange er det absolutt et behov for å snakke om det som noe uforståelig og mystisk. Et behov og en unnskyldning. En lettvint unnskyldning for noe de nødig vil snakke om eller forsøke å forstå. Som jeg her nu skal avsløre og belyse.

Den egentlige årsaken, som de nødig vil snakke om eller innrømme, er dårlig oppdragelse og oppvekst. Foreldre flest føler seg ansvarlige for barnas oppdragelse og oppvekst, - eller at de burde og bør være ansvarlige for barnas oppdragelse og oppvekst. Hvis resultatet så blir mislykket og dårlig, føler de ofte mere eller mindre bevisst for eksempel skam, underlegenhet, forlegenhet og fortvilelse! Hva de kanskje heller ikke er så ivrige efter å snakke om, eller forstår, - er at de ikke er så alene om eller ansvarlige for barnas oppdragelse og oppvekst som de tror eller ønsker eller mange visse andre forteller de eller anklager de for å være – eller ikke være!

Dårlige eller gode omgivelser kan være både mere eller mindre ansvarlige for barnas oppdragelse og oppvekst enn foreldre, familie og hjemsted! Som for eksempel naboskap, skoler, politikk, massemedia, reklame, fristelser, tvang, frykt, landskap og kultur.

Men på begge sider kan det befinne seg, og forekomme, både svik, falskhet, egoisme, fattigdom og lureri – og trygghet, rikdom, ekte omsorg og ekte trivsel. Med mere.

Hvem som er ansvarlige for hva, er beroende på kvaliteter både hos foreldrene, barna og omgivelsene. Midtgard, Åsgard og Utgard.

De norske russefeiringer og deres mentalitet er for eksempel et interessant eksempel på hva folk flest hittil i mange år har betegnet og tolket som ”hormonforstyrrelser” og ungdomsfenomener. Likeså de norske lørdagsfester med alkohol, og de norske fritidsklubber for ungdom. Og diskotekene! Eller pornografien og sex-fikseringen! Galskap og sykelighet som man mere eller mindre bevisst finner på tåpelige og idiotiske unnskyldninger og påskudd for. Hva er det vel annet enn dårlig oppdragelse og dårlig oppvekst?! Forårsaket av hva og hvem?

Hvem vil vel i ekte anstendighet påberope seg ansvarlighet for slikt noe? Ikke engang ungdommen selv – efter en stund å ha erfart, og tenkt over, hva det dreier seg om!

---

Splitt-og-hersk-teknikken til Berit Molbosæter var og er, som jeg tidligere har sagt det, og straks ble oppmerksom på det, svært så effektivt! Hun spiller intuitivt og effektivt på alle de verste sidene i og ved vårt storsamfunn. Såpass meget slagkraftig at hun i de fleste tilfeller efterpå kan sette seg tilbakelent i godstolen og beundre og nyte kraften og domino-effekten i sin teknikk! Den vil overfor de fleste familier være katastrofalt farlig og ødeleggende. Ikke det at hennes register er særlig imponerende stort, - men det er et sentralt (for Arbeiderparti-ideologiens samfunn) knippe med treffsikre giftige piler som er effektivt ødeleggende og dødbringende – i kraft av Arbeiderparti-ideologiens storhet og bortimot allmakt (via skolene, kirken, reklamen og massemediaen, etc.)!

Den resulterte for vår familie sitt vedkommende i at Balder (20 år og nokså troskyldig) meget fort mistet tilliten til sin egen familie og til sin egen trivsel og glede. Derefter forlot også Idun (18 år) sin egen familie, trivsel og glede, - for å vise og gi Balder sin støtte og hjelp. De to eldste av våre barn. Hva så med den tredje eldste av barna, Gudmund (15 år)? Han vil, som han selv sier, trolig komme til å gjøre det samme selv efter hvert når han blir gammel nok.

Et ekteskap og en familie som opplever slikt noe skal være særdeles meget av soliditet og glede, og håp – alternativt resignasjon og likegyldighet - for å overleve med restene!

---

Jeg husker at vi for ikke mange ukene siden var innom hos Ødegård, Gudmund og Idun også, og de av Ødegårdene for moro skyld og i alvor ble spurt om hva de syns og tenker om sin kjære far. Idun svarte ivrig, glad og straks at Pappa er meget snill, men fast og bestemt. Gudmund og de andre smilte umiddelbart glade og samtykkende.

---

Jeg tenker iblandt på en stor bragd og dåd som skjedde for lenge siden, på kong Salomo (sønn av David) i Bibelen sin tid, for snart tre tusen år siden.

Jeg forestiller meg det slik, at da Salomo var konge og fikk bygd tempelet i Jerusalem (som ble ødelagt da babylonerne i år 587 f. Kr. inntok Jerusalem), var han i sin fars arv en mektig og prektig konge på flere sett og vis. Og han hadde et stort hoff, med mange hjelpere, og med vismenn og rådgivere – og med stor respekt i store deler av verden. Og at det var da Salomos Ordsprog i Bibel-bokens GT ble til. Salomos Ordsprog, Visdomsboken, er en helstøpt bragd og helt intimt og fullbragt selvfølgelig i tråd med Bibelen iøvrig.

Kong Salomo inviterte mennesker ifra hele verden til å komme til seg i Jerusalem med det beste av visdom og kjærlighet ifra hele verden i muntlige perler, i Ordet. Han kanskje endog utlyste konkurranser i så måte. Og vismenn, filosofer og stormenn kom (mere eller mindre indirekte eller direkte) dithen ifra mange kanter og områder av verden, for å tilkjennegi og overekke sine gaver i Ordet. Som så ble beundret og beskuet og hørt og gjennomtenkt grundig av kong Salomo og hans vismenn og rådgivere. Bare det aller beste og mest kvalitative ble så sirlig og nøye under mange år opptegnet under mottoet og overskriften Sammenfattede Ordets Perler for Mennesket og Menneskeheten!

Dette ble så i sakens natur efter hvert til en meget altomfattende, helstøpt og godt og dypt grundig gjennomtenkt bok, - Salomos Ordsprog! Som et utrolig stort skattkammer og forråd i Ordets Perler og Gull. Som – i sakens natur – omhandler hvordan mennesker og samfunn for verdens og virkelighetens beste og foredling bør forholde seg til vesentlighetene, - i og til ekteskapet, familien, det sosiale, det mentale, til Gud, barn, gamle, fremmede, kriminelle, osv., osv.!

En utrolig imponerende stordåd og bragd! Men jo foraktet og ringeaktet av Babylon og hennes verden.

---

--- Et dikt jeg skrev sommeren 1998, som jeg er godt fornøyd med og liker meget – og som handler om samhold og styrke, i naturen og samfunnet, og slikt forskjellig som jeg i de siste måneder også har vært særlig opptatt av:


Treet


Plantet, ømt vernet, også dette tre,

beskyttet, for å kunne vokse i fred.

Som vi lyttet, for å kunne gi dette!

Jord, ly og le, alt dette det trengte!


Beskyttet imot hjort, sauer og hare,

dyrene som ikke ville på det spare,

som med en jafs ville bli litt mette.

Imot alt jo som kunne det utslette!


For å gi treet sin trivsel og næring

vi mottok så mange slags belæring!

Så inderlig kjærlighet vi kunne gi,

og i dialogs hærlighet hadde poesi!


Her så vi landskapet vokse så stille,

i sødmen og evighetens hevd spille,

bort vekk i fra sult og besværlighet,

under Ordets utfoldelse og ærlighet!


I skritt for skritt, gradvis, vi mottok,

en poesi som ble skrevet i Guds bok.

Det lille treet sine hender så bredde

- der det i grødens mangold skjedde!


Treet ble stort, og foldet sine grener

ut over dyrene, over stien og stener,

og sine blomster og frukter oss rakte

som av gjensidig kjærlighet smakte!


Treet sa: Kom og få gaver, klatretre,

disse-plass, mat og medisin, ly og le,

lys å få luft og duft, skrott å få ånde,

muld, redeplass og bo vil jeg beånde!


Mang en jafs skal jeg i glede gi dere;

farver og skygge, - og så meget mere!

Moder jords og Fader vårs rike gaver

for å utånde her de skjønneste haver!


Mirakel på mirakel, å fylle i rammen,

har jeg for ætten i frøet og i stammen!

Budskapene er flere; å være til-stede,

å tjenende holde sammen i stor glede!


Selv det minste tre har stor betydning.

Livet selv er for livets elv for demring

og for ærbødig kjært å tjene hverandre.

Frøet og det svake kan meget forandre!


*


Rune L. Hansen, 01.06. 1998.


***

---

*****

---