57


--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

November 2006 /


--- Uke 44.

Dato: Onsdag 01. november 2006:

Temperaturen her ute i natt på det laveste en kort stund 1, 1 plussgrader Celsius.

Soloppgang ved 9.30-tiden.

Fint og mye sol i dag.

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 44.

Dato: Torsdag 02. november 2006:

Temperaturen her ute i natt på det laveste en kort stund 0, 4 plussgrader Celsius.

Helt bra vær, men dagene er jo tydelig blitt kortere inn i den kaldere årstid her nordvest i Europa. Mormor forteller at det var 9 minusgrader Celsius i Trondhjem i natt eller i dag. Her hos oss, lengre sør sørvest i Norge, på vår eiendom her - har det enda ikke helt vært frost, og blir det kanskje ikke heller knapt på en stund, men var nesten i natt med et meget lett anstrøk av rimfrost noen steder nedved bakken.

---

Vi kjørte herfra til Ølen ved 9.30-tiden og satte av Eirik ved buss-stasjonen i Ølen hvorfra han kjører med buss videre hjemover. Han fikk med seg noen vekster også, - blandt annet noen toårige mariaklokker fra i vår og noen sorter svarthyll.

Jeg var også innom komposthaugen til Etne Hagesenter hvor jeg denne gangen fant et parti kasserte bartrær, som ungene utplantet i området nedved Nye Trampolineplassen da vi kom hjem.

---

Synnøve telefonerte både i går kveld og i forgårs kveld, og pratet med Trude. Jeg var opptatt med annet, safting og sylting, etc.

Hun ville visst særlig snakke med Trude om hvorvidt Trude enda har lest hennes brev – og hennes bibel-referanser der. Det er tydelig dette med sabatten hun enda er særlig meget opptatt av og vil ha Trude til å lese nøye hva hun har skrevet vedrørende! Hun spurte endog Trude om Rune, om jeg, har gjemt unna brevet hennes. Til det lo Trude og sa nei, og Synnøve lo da også med.

Hun forsøker tilsynelatende å overbevise Trude om at Rune tar feil med hensyn til det 4. av De 10 budene. Og anser det og hva hun har skrevet i så måte for særlig viktig.

Hun spurte også Trude hva Trude har lest i Johannes sin Åpenbaring. Trude sa hun ikke leser så mye der, særlig ikke nu, men at Rune leser mye der og har snakket en del om det som står der.

Jeg husker at Synnøve i begynnelsen av vårt bekjentskap spurte om hvordan jeg forholder meg til det 4. av De 10 budene, og jeg også da svarte henne, - som senere også. Og jeg fortalte blandt annet at for meg er det sabattsdag hver dag. Dette forsto hun absolutt ikke, ikke på noe sett og vis, - og syntes hun hørtes galt og ille ut. Å forklare henne det hjalp ikke det spor, for hun hørte ikke hva som ble sagt.

Hun ville snakke med meg også, for å høre hvordan det går med rose-stiklingene som jeg skulle sette for henne her, ifra vår Ritsauma-rose. Jeg sa til Trude, som spurte meg for Synnøve, at de ble satt som avtalt og forhåpentligvis er underveis.

Da Synnøve telefonerte i går kveld sa hun at det var avtalt at jeg skulle snakke med henne, hvilket ikke var eller er riktig – og jeg hadde heller ikke da anledning til å snakke med henne, fordi jeg var opptatt med forskjellig annet. Det ble Trude som da også snakket med henne.

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 44.

Dato: Fredag 03. november 2006:

Temperaturen her ute i natt på det laveste en kort stund 1, 4 plussgrader Celsius.

Overskyet dag.

---

Skjold og hjem igjen. Trude snarest bortom Ødegård. Arne forkjølet.

---

Jeg nevnte her i Dagboksnotatene 07.10. 2006 en bok jeg lånte:

”Rapport fra Granskingsutvalget for barneverninstitusjoner i Bergen. Rapport fra utvalget oppnevnt av Fylkesmannen i Hordaland 31. oktober 2001. Avgitt 26. juni 2003.”

Konklusjonene i denne boken er tydelig vage, firkantede, tilbakeholdne, overfladiske og tåkete – og spesifikt fixerte. Boken selv nærmest løfter seg selv efter håret, med det ”halmstrået” som boken nærsagt ufrivillig munner ut i – under overskriften ”Rettssikkerhet – for foreldre – og barn”. Der står følgende ord:

”Når det gjelder kvaliteten på det tilbudet barnet har fått fra barnevernet, er dette i mindre grad blitt formulert som et rettssikkerhets-spørsmål. Selv om mange forfattere har pekt på at barnevernet i mange tilfeller ikke har vært i stand til å yte barnet den types hjelp det har hatt behov for, og at vilkårlig og tilfeldig behandling i barnevernets regi ikke er noe ukjent fenomen, er dette sjelden blitt beskrevet som en krenking av barnets rettigheter.”

Også helt på slutten skriver rapporten:

”Diskusjonen om rettssikkerhet har imidlertid i liten grad dreid seg om kvaliteten på det offentlige Barnevernets egne tilbud. Selv om mange forfattere har trukket frem store mangler ved den omsorg og hjelp det offentlige Barnevernet har ytt og yter.”

Selv om mange forfattere har trukket frem store mangler ved den omsorg og hjelp det offentlige Barnevernet har ytt og yter. Og: ”Selv om mange forfattere også har pekt på at Barnevernet i mange tilfeller ikke har vært i stand til å yte barnet den typen hjelp det har hatt behov for. Og at vilkårlig og tilfeldig behandling i barnevernets regi ikke er noe ukjent fenomen.”

---

Joh 4, 34 – 37:

4, 34: Men Jesus sa til dem: "Min mat er å gjøre det han vil som har sendt meg, og fullføre hans verk. 4, 35: Sier dere ikke selv: Ennå er det fire måneder til de høster inn. Men jeg sier dere: Løft blikket og se på markene, de står alt hvite mot høst. 4, 36: Den som høster, får sin lønn og samler inn grøde for det evige liv, slik at den som sår og den som høster, kan glede seg sammen. 4, 37: Her er det et sant ord at én sår, og en annen høster.

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 44.

Dato: Lørdag 04. november 2006:

Temperaturen her ute i natt på det laveste en kort stund 7, 2 plussgrader Celsius.

I dag overskyet vær og noe regn.

---

Jesus hos Joh. 3, 19:

”Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket høyere enn lyset, fordi deres gjerninger var onde.”

---

Hva apostelen Johannes i snart 2000 år har hatt å fortelle, - også om Babylons fall, er stadig bedre og bedre nyheter i Ordet! Og i enhver sammenheng!

Babylons fall - i henhold til apostelen Johannes i hans Åpenbaring i NT i Bibelen – er ved overgangen til Tusenårsriket, Den nye tidsalder, - som stadig nærmere er ankommende.

Dette Babylons nokså plutselige fall er av sentral betydning i apostelen Johannes sin Åpenbaring. Likesom det også er det vel i vår oppmerksomhet, - og i sitt innhold?

Både for de menneskene som er imot Babylons fall og for de menneskene som er for Babylons fall.

Babylons fall! Tiden hvor det blir båndtvang på Fenrisulver! Tiden hvor det blir meget bedre, - i tusen år! ”Og de levde og regjerte med Kristus i tusen år,” som det blandt annet står i Johannes sin Åpenbaring. (20, 4).

Den tiden som Babylon ikke ønsker skal komme! Som dog uunngåelig nok likevel kommer, og gjør seg gjeldende, denne gangen også, sakte og plutselig - men trofast og sikkert!

Hvor hun blir liggende bundet i dødsriket for tusen år, med sin elsker!

Hvor hun er gjennomskuet – avslørt! Og knapt mere har noen makt!

Hvor Tusenårsriket påbegynnes! I og med Babylons fall!

Hvor babbelet stilner i tusen års ærefrykt, - for Kristus Ordet!

Hvor erkjennelsen nødvendigvis befinner seg på bordet!

Hvor erkjennelsen er bordet og hvor bordet er erkjennelsen.

Det sies blandt annet også i Johannes sin Åpenbaring (18, 4 - 5):


Og jeg hørte en annen røst fra himmelen, som sa: ”Kom ut fra henne, mitt folk, for at dere ikke skal bli delaktige i hennes synder, og for at dere ikke skal få noen av hennes plager. For syndene hennes har nådd helt til himmelen, og Gud har husket hennes gjerninger.”


Og, for her å ta med litt mere, ifra samme Åpenbaringen til Johannes i Bibelens NT:


Åp 17, 18: Og kvinnen som du så, er den store by som har kongedømme over kongene på jorden.

[14: 8. 18: 10.]

Åp 18 ,1 – 24:

Åp 18, 1: Deretter så jeg en annen engel stige ned fra himmelen. Han hadde stor makt, og jorden ble opplyst av hans herlighet. 18, 2: Han ropte med sterk røst og sa: Falt, falt er Babylon den store! Den er blitt et tilholdssted for onde ånder - et fengsel for hver uren ånd, og et fengsel for hver uren og hatet fugl.

[10: 3. 14: 8. Jes 13: 21. Jer 50: 39. 51: 37.]

18, 3: For av hennes horelivs vredesvin har alle folk drukket. Kongene på jorden har drevet hor med henne, og kjøpmennene på jorden er blitt rike av hennes overdådige vellevnet.

[14: 8. 17: 2.]

18, 4: Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Kom ut fra henne, mitt folk! for at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager.

[Jes 48: 20. Jer 50: 8. 51: 6. 2KOR 6: 17.]

18, 5: For hennes synder når like til himmelen, og Gud har kommet i hu hennes urettferdige gjerninger.

[16: 19. 1M 18: 20. Jer 51: 9.]

18, 6: Gi henne igjen som hun har gitt! Gjengjeld henne dobbelt etter hennes gjerninger! Skjenk henne dobbelt i det beger hun selv har fylt!

[Sal 137: 8. Jer 50: 15, 29.]

18, 7: Så mye som hun har opphøyet seg selv og levd i overflod, så mye skal dere gi henne av pine og sorg. Fordi hun sier i sitt hjerte: Jeg sitter som dronning og er ikke enke, sorg skal jeg aldri se! -

[Jes 47: 5, 7, 8.]

18, 8: derfor skal hennes plager komme på én dag: død og sorg og hungersnød. Hun skal bli oppbrent med ild. For sterk er Gud Herren, som dømte henne.

[17: 16. Jes 47: 9. Jer 50: 34. 2TESS 2: 8.]

18, 9: Kongene på jorden, de som har drevet hor med henne og levd i overdådighet med henne, skal gråte og jamre seg over henne, når de ser røken fra hennes brann.

[17: 2. Esek 26: 16, 17. 27: 30-32.]

18, 10: Av frykt for hennes pine står de langt borte, og de skal si: Ve, ve du store by Babylon, du mektige by! På én time er din dom kommet.

[14: 8. Jes 21: 9. Jer 51: 8.]

18, 11: Og kjøpmennene på jorden skal gråte og sørge over henne, fordi ingen mer kjøper deres skipslaster,

[v. 15. Esek 27: 36.]

18, 12: skipslaster av gull og sølv og edelstener og perler, av fint lin og purpur og silke og skarlagen, all slags velluktende tre og all slags kar av elfenben og all slags kar av kostelig tre og av kobber og jern og marmor.

[Esek 27: 12-22.]

18, 13: og kanel og salveolje og røkelse og myrra og virak, og vin og olje, fint mel og hvete, storfe og sauer, hester og vogner, treller og menneskesjeler.

18, 14: Og den frukt som din sjel hadde lyst til, er blitt borte for deg. Alt det fete, all din prakt og glans, er blitt borte for deg. Og aldri mer skal det finnes.

18, 15: De som handler med slikt, de som er blitt rike ved henne, skal stå langt borte i redsel for hennes pine, gråtende og sørgende, og si:

[Esek 27: 36.]

18, 16: Ve, ve den store by! Du som var kledd i fint lin og purpur og skarlagen, og som lyste av gull og edelstener og perler - at så stor en rikdom er ødelagt i én time!

[17: 4.]

18, 17: Hver styrmann og hver skipsfører og alle sjøfolk, og hver den som ferdes på havet, stod langt borte,

[v. 10. Esek 27: 29.]

18, 18: og de ropte da de så røken av hennes brann, og sa: Hvem er lik den store by?

[v. 9. Jes 34: 10. Esek 27: 32.]

18, 19: De strødde støv på sine hoder og ropte med gråt og sorg, og sa: Ve, ve den store by, hvor alle som har skip i sjøen, er blitt rike av hennes kostbarheter. For på én time er den lagt øde!

[Jos 7: 6. Job 2: 12. Esek 27: 30-34.]

18, 20: Fryd deg over den, du himmel, og dere hellige, og dere apostler og profeter, fordi Gud har holdt dom over den for dere!

[19: 2. Jes 44: 23. 49: 13. Jer 51: 48.]

18, 21: Og en mektig engel løftet en stein, som en stor kvernstein, og kastet den i havet og sa: Slik skal Babylon, den store by, med ett styrtes ned og aldri finnes mer.

[5: 2. 10: 1. Jer 51: 63, 64. Esek 26: 12.]

18, 22: Lyd av harpespillere og sangere og fløytespillere og basunblåsere - aldri mer skal det høres i deg. Håndverkere av alle slag skal aldri bli funnet i deg mer, og lyd av kvern skal aldri mer bli hørt i deg.

[Jes 24: 8. Jer 25: 10. Esek 26: 13.]

18, 23: Lys av lampe skal ikke mer skinne i deg. Røst av brudgom og brud skal aldri mer høres i deg. For dine kjøpmenn var jordens stormenn, og alle folk ble ført vill ved din trolldom.

[Jes 23: 8. Jer 7: 34. 16: 9. 25: 10.]

18, 24: I denne by ble funnet blod av profeter og hellige og av alle dem som er blitt myrdet på jorden.

[16: 6. 17: 6. Jer 51: 49.]

Åp 19,1 – 2:

19, 1: Deretter hørte jeg likesom en mektig lyd av en stor skare i himmelen, som sa: Halleluja! Frelsen og æren og makten tilhører vår Gud!

[7: 10. 11: 15. 12: 10.]

19, 2: For sanne og rettferdige er hans dommer. For han har dømt den store skjøge, hun som ødela jorden med sitt horeliv, og han har krevd sine tjeneres blod av hennes hånd.

[15: 3. 16: 7. 17: 18. 5M 32: 43. Sal 19: 10. 119: 137.]

---

Jeg traff skogbrukssjefen, den forhenværende, Ole Vasstrand, tirsdagen i Ølen, i butikk-senteret der og vi hadde en liten prat. Han håpet at jeg kom på møtet lørdagen (i dag), i skogen på Velteplassen til nabo Jan Georg Tindeland. Jeg regnet med å kunne komme, men fikk likevel ikke anledning nu i dag.

---

Annonse ifra Skogeigarlaget Vest, s. 28 i lokalavisen Grannar torsdag 02.11. 2006:


Skogdag i Vikebygd – Lør. 4. november kl. 11.00

på velteplassen til Jan Georg Tindeland (skilta frå RV543)

Tema: Skogbrann

Forsikring av skog v/ Jan Ivar Rødland

Omsetning av brannskadd virke v/ Eivind Lien

Skogfond / tilskott v/ Gitte P. Halvorsen

Diverse


Enkel servering

Arr. Vestskog BA, Vindafjord skogeigarlag, Vindafjord kommune

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 44.

Dato: Søndag 05. november 2006:

Temperaturen her ute i natt på det laveste en kort stund 10 plussgrader Celsius.

I dag også overskyet vær og noe regn.

---

Den romerske forfatteren Sveton - Gaius Svetonius Tranquillus, ca. år 69 til år 140 e. Kr. – skriver i sitt hovedverk ”Keiser-biografiene / De vita Caesarum / Romerske keisere” (ca. 120 e. Kr.) en slags biografi over de 12 første keiserne i Romerriket, fra og med Cæsar til og med Domitian. Disse 12 Romerrikets keisere:


01: Divius Julius / Gaius Julius Cæsar, 100 (102) – 44 f. Kr.

02: Divius Augustus / Gaius Julius Cæsar Octavianus, 63 f. Kr. – 14 e. Kr.

03: Tiberius, 42 f. Kr., keiser 14 e. Kr. – 37 e. Kr.

04: Gaius Caligula, 12 e. Kr., keiser 37 – 41 e. Kr.

05: Divus Claudius, 10 f. Kr., keiser 41 – 54 e. Kr.

06: Nero, 37 e. Kr., keiser 54 – 68 e. Kr.

07: Galba, 5 f. Kr., keiser juni 68 – januar 69 e. Kr.

08: Otho, 32 e. Kr., keiser januar – april 69 e. Kr.

09: Vitellius, 15 e. Kr., keiser april – desember 69 e. Kr.

10: Divus Vespasianus, 9 e. Kr., keiser 69 – 79 e. Kr.

11: Divus Titus, 39 e. Kr., keiser 79 – 81 e. Kr.

12: Domitianus, 51 e. Kr., keiser 81 – 96 e. Kr.


I avsnitt 72 av denne biografi sin bok 1 av 12, om Divius Julius / Gaius Julius Cæsar (år 100 (102) – 44 f. Kr.), skriver Sveton følgende om Gaius Julius Cæsar sitt tillitsforhold til sine soldater, - samt om kvaliteten av deres proviant:


”På dene måten skaffet han seg soldater som i høyeste grad var tro og tapre. Da han gikk til borgerkrig, tilbød kenturionene fra alle legioner ham å stille en rytter hver på egen bekostning, og samtlige soldater å gjøre gratis krigstjeneste – uten at han altså gav dem hverken korn eller sold – idet de mere bemidlede av dem påtok seg underholdet av dem som var fattigere. Og i hele dette lange tidsrom hendte det overhodet ikke at noen rømte fra ham, mens mange som kom i fiendens hender, frabad seg å bli spart dersom det var på den betingelse at de skulle kjempe mot ham. Ikke bare når de ble beleiret, men også når de selv beleiret andre, utholdt de sult og nød så villig at Pompeius da han engang under en beleiring ved Dyrrachium kom over en slags urtebrød som Cæsars folk livnærte seg med, sa at her hadde han åpenbart å gjøre med ville dyr, og befalte at brødet hurtigst måtte skaffes unna så ingen fikk se det, forat ikke hans egne folk skulle bli grepet av motløshet overfor en så utholdende og standhaftig fiende.”

---

I Sveton sin samme boksamling om de 12 første romerske keiserne, i boken om Tiberius (42 f. Kr., keiser 14 e. Kr. – 37 e. Kr.) – i avsnitt 61 der skriver Sveton blandt annet følgende ord om den grusomme og perverse keiser Tiberius:

”Det vil føre for langt detaljert å gjennomgå alle hans grusomme gjerninger; det får være nok å nevne forskjellige former av dem som eksempler på hans brutalitet. Ikke noen dag, selv ikke en festdag, gikk hen uten at en dødsdom ble fullbyrdet; tilogmed på nyttårsdagen ble noen avlivet. Mange lot han anklage og dømme sammen med deres barn, sågar også av deres egne barn. Det ble forbudt de pårørende å sørge over sine dødsdømte slektninger. For anklagerne ble det fastsatt store belønninger, stundom også for vidnene. Enhver angiver sto til troende. Enhver forseelse ble regnet for verdig til dødsstraff, selvom det bare dreide seg om et par, sågar helt uskyldige ord.”


De hysteriske og perverse dødsdommene gikk skjult som den normale frykt og det normale gjennom samfunnet. Ingen kunne kjenne seg trygge. Ingen kunne kjenne seg for trygge.

Eller var og ble nettopp denne slags utrygg trygghet deres normal og norm for det optimale samfunn? Ville de ikke ha det bedre? Hørte de gråten og lidelsen ifra medmennesket, men brydde seg ikke om det? Eller visste ikke hvordan de skulle bry seg om det?

Normalens tidsrom.

Babbelet kontra Ordet.

---

Cornelius Tacitus (ca. 56 / 57 e. Kr. – 119 / 120 e. Kr.), en annen romersk forfatter, skriver i sin bok ”Germania” (De origine, situ moribus ac populis Germanorum) fra år 98 e. Kr. blandt annet følgende om de germanske folk – og vår fortid her nordvest i Europa:


”Det er alment kjent at de germanske folk ikke bor i byer, og at de ikke engang liker seg i hus som ligger inntil hverandre. De bygger og bor for seg selv, skilt fra de andre, alt eftersom de har funnet et oppkomme, en eng eller en skog som de finner trivelig. Landsbyene anlegger de ikke på vår måte ved å føye hus til hverandre i sammenhengende rekker; de omgir sine gårder med åpne tun, enten for å beskytte dem mot brann, eller fordi de har dårlig greie på byggekunst. De kjenner ikke engang bruken av bygningssten eller mursten; til alt anvender det grovt teljet, stygt og smakløst trevirke. Enkelte deler blir dog behandlet med større omhu: de dekker dem med en jordart som er så klar og blank at tegningene i veden ser ut som om de er malt og endog konturtegnet i farver. / Videre pleier de å grave ut huler i jorden, og over hulene dynger de en masse gjødsel for at de kan tjene som tilholdssteder i vinterkulden og som oppbevaringsrom for jordbruksprodukter, for kuldens strenghet mildnes på denne måten. Og skulle en fiende komme, vil han plyndre det som ligger synlig i dagen, og ikke oppdage det som er gjemt unna og gravet ned, enten fordi han ikke aner noe om det, eller fordi han må bruke tid til å lete efter det, og det derfor unngår hans oppmerksomhet.”


Hans ord og karakteristikker, for snart to tusen år siden, er interessante av mange grunner. Også med hensyn til de forandringer og endringer som siden har skjedd. Han skriver for eksempel også, at:


”På den annen side er deres syn på ekteskapet strengt, og det er ingen av deres seder man vil finne mer rosverdig enn denne. Blandt de barbariske folk er de nemlig så å si det eneste hvor mannen nøyer seg med èn hustru. Jeg ser da bort fra noen ganske få som tar seg flere hustruer, ikke på grunn av erotisk attrå, men fordi de får en mengde ekteskapstilbud takket være sin fornemme byrd. (...) Kvinnene lever således i innhegnet kyskhet, uten å ha blitt fordervet av teaterforestillinger eller av gjestebudenes pirrende fristelser. Både menn og kvinner er helt uvitende om hemmelig erotisk brevveksling, og på tross av folkets tallrikhet er antallet av ekteskapsbrudd meget lite. Utro kvinner blir omgående straffet, og avstraffelsen tilligger da ektemennene. Mannen skjærer håret av den utro hustru, driver henne naken i slektningenes nærvær ut av huset og jager henne med piskeslag gjennom hele landsbyen. For en kvinne som har prisgitt sin kyskhet, finnes det nemlig ingen tilgivelse. Hun kan være vakker eller ung eller rik, men noen ektemann får hun aldri mer. I Germania er det ingen som ler av lastene, og man synes ikke det er mondent og moderne å forføre eller la seg forføre. / Enda bedre er forholdet i så måte i de stammesamfunn hvor bare jomfruer blir gitt til ekte og man en gang for alle setter punktum for en hustrus lengsler og forhåpninger. Her får kvinnen sin eneste mann slik som hun har fått ett legeme og ett liv: ingen må attrå noen utenom denne ene, hun må elske ham, ikke som ektemann, men som ekteskapet selv. Det regnes for en skam å begrense barnetallet og å drepe noen av de barn som blir født efter at faren alt har fått en arving. Blandt germanerne betyr gode seder mer enn gode lover i andre land. / I alle hjem vokser barna opp nakne og uflidde, og med årene får de så disse grovlemmede kroppene som vi beundrer. Alle oppales ved morens bryst, og ingen blir overlatt til tjenestepiker eller ammer. Ingen finere oppfostring gjør det mulig å skjelne mellom herre og trell; de ferdes blandt de samme dyrene og på den samme jorden helt til alderen skiller ut de fribårne og de blir opptatt blandt de tapre krigere. / De unge menn begynner sent sitt kjærlighetsliv, og deres mannskraft er derfor uuttømt. Pikene har heller ikke noe hastverk i så måte, og også de har den samme ungdomskraft og lignende høyreisthet som de unge menn. Begge kjønn er like friske og velutviklet når de inntrer i ekteskap, og barna blir et bilde av sine sunne foreldre. (...) Germanerfolket er fremdeles fritt for alt som heter list og renker, og derfor røber de ennu sitt hjertes hemmeligheter i glade gjestebud; da kommer alle frem med det de innerst inne tenker. Men dagen efter tar de spørsmålene opp til ny overveielse, og på den måte får begge situasjoner sin fulle betydning: de overlegger når de ikke kan forstille seg, og de tar sine beslutninger når de ikke kan begå noen feil. (...) De frigivne aktes ikke stort høyere enn trellene. De har sjelden noe større å si i huset, og de betyr aldri noe i samfunnet, unntatt i de stammer som blir styrt av konger; for der klatrer de forbi både fribårne og adelige. Hos andre folk er de frigivnes underordnede stilling et bevis på de virkelige borgeres frihet. / Å drive åger og til og med ta skammelige blodrenter er ukjent blandt germanerne, med den følge at de er bedre beskyttet mot slike ting enn om de var forbudt ved lov. Akerteigene blir vekselvis dyrket av alle i forhold til tallet på jordbrukere, og siden fordeler de dem mellom seg efter vedkommendes rang. På grunn av markenes store utstrekning er det lett å foreta denne deling. / Årligårs bytter de altså den dyrkede jord seg imellom, men likevel blir det dyrkbar jord til overs. De anstrenger seg nemlig ikke for å øke avkastningen og utvide det dyrkede areal; de planter ingen frukttrær, anlegger ikke særskilte enger eller haver med kunstvanning; det eneste de krever av jorden, er at den skal bære korn. En følge av dette er at de heller ikke inndeler selve året i så mange årstider som vi gjør; de har bare begrep om og uttrykk for vinter, vår og sommer, men de er like uvitende om høstens navn som om de gaver den bringer. (...) De gjør seg snart ferdige med tårer og veklager, men sorgen og vemodet svinner ikke så fort. Det regnes som en heder for kvinnene å sørge og for mennene å minnes.”

---

--- Gaven /

Paulus i Apg 20, 35:

Alltid har jeg vist at vi må arbeide på denne måten og ta oss av de svake. For vi husker de ord Herren Jesus selv sa: Det er en større lykke å gi enn å få.

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 45.

Dato: Mandag 06. november 2006:

Temperaturen her ute i natt på det laveste en kort stund 9, 1 plussgrader Celsius.

Overskyet, og også regn.

---

Bernhard telefonerte tekst-melding ifra Bremen til vår mobil-telefon, for et par ukers tid siden. Trude fortalte at han skrev at han hadde mistet eksos-potten på bilen og ventet på reperasjon. Han skulle være til sin mor før alle-helgens-dag.

---

De dumsnille sitt Jesus-evangelium kan være så mangt, - nærsagt hva som helst!

De forhastede slutninger sitt Jesus-evangelium kan også være så mangt, - nærsagt hva som helst!

Babylon er ideologien.

---

Bernhard fortalte ved en anledning at han nødig ville ha et for nært forhold til menigheten Jehovas Vitner, - av frykt for å komme til å befinne seg på anti-krist sin side!

En klok og forsiktig frykt og uro.

Sagt av noen som verdsetter stort mye av menigheten Jehova Vitner sitt arbeide!

Det lar seg på mange måter lett forstå hva han med dette sier.

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 45.

Dato: Tirsdag 07. november 2006:

Temperaturen her ute i natt på det laveste en kort stund 10, 6 plussgrader Celsius.

Ny overskyet dag, og noe regn.

---

Det kom et brev ifra Gyldendal Norsk Forlag / Gyldendal Litteratur forleden dag (poststemplet 30.10. 2006), hvor det står: ”Kjære Rune L. Hansen. / Takk for at du har sendt oss ditt manuskript. / Dessverre har vi ikke anledning til å skrive ut manuset fra cd-en, og vi må derfor be om at du selv printer det ut før det sendes tilbake til oss. / Cd-en følger vedlagt. / Med hilsen / Gyldendal, / Liv Steinhagen / Redaksjonssekretær.”

Jeg vet ikke om de forventer noe svar på dette sitt brev, men jeg kommer vel knapt til å printe ut manuskriptet for å sende de. De mener vel kanskje å si at de har så mye annet å holde på med at de overhodet ikke har tid å avse til meg eller mitt manuskript, - på en Data-CD. De gidder ikke å finne ut av det heller, hvis ikke avsenderen, forfatteren, investerer eller er god og ivrig, for mere enn som så!?

Jeg håper ikke Hormon Forlag er likså avvisende, - men de antydet i en prat jeg hadde med de pr. telefon omtrent samtidig med at brevkonvolutten med manuskriptet ble tilsendt ogå de, at det dessverre kunne gå et par års tid før de i det heletatt fikk anledning til å besvare en slik henvendelse – og at de allerede hadde løpet lagt for de nærmeste to årene, med viktige bokutgivelser.

Jeg sa at mitt manuskript er et viktig og aktuelt dokument også, og at jeg tenkte å høre om de kanskje har interesse og mulighet for å utgi det i bokform. Hun jeg snakket med sa at det høres ut til å være et viktig manuskript, - det gjør faktisk det. Hun spurte og hvilken type manuskript eller bok det er snakk om. Jeg sa kanskje noe om at det er et slags særegent og oppdatert tidsdokument, som blandt annet særlig handler om vår kristendom i nutid, fortid og fremtid – og også handler om menneskeverdets situasjon og forhold. Og altså om de fellesmenneskelige verdier, - og har et spesifikt utgangspunkt i en mitakse i De 10 budene i Bibelen, det 5. av De 10 budene – som går slik: ”Du skal hedre og ære din far og din mor, så du får leve lenge i det landet som Herren din Gud har gitt deg.”

Kanskje sa jeg noen ord om at det er en slags kriminal-roman også, i en noe særegen form, så rett ifra virkeligheten som vel mulig? Og en slags nærgående og omfattende beskrivelse og Saksdokumentasjon? I og for Jesus Kristus Ordet? I og for Herrens rette vei?

Og om at boken også er en slags nærgående og omfattende virkelighets beskrivelse – og avskrivelse?

Jeg hadde vel en langt kortere versjon i telefonsamtalen.

Og om at den angår alle og enhver megetsigende vesentlig i hva angår menneskevern, barnevern, familievern, korrupsjonsvern, rettsvern, virkelighetsvern, etc.?

Jeg husker ikke helt hva jeg sa i den noe korte telefon-samtalen. Men det var kanskje noe omtrentlig som så? I en altså vel kortere versjon?

---

Jeg og Stauda har vært i Haugesund i dag, handlet dagligvarer. Kom hjem efter at det var blitt mørkt. Men litt fullmåne-belysning gjennom et lite vindu i skydekket.

---

Dagene er kortere og mørkere og været er fuktig og høstlig vinterlig. Vi ser en del film på kveldene nu fremover i mørketiden. Endel kinesisk og asiatisk, som vanlig. Nokså først nu på programmet står indiske filmatiseringen av ”Mahabarat”. Som vi allerede har påbegynt.

De Dune-filmatiseringene vi har og som vi blandt annet så i fjor vinter, tenkte vi et gjensyn med i det nærmeste. Og den store Ringenes herre-filmatiseringen forsøker vi å vente litt i det lengste med å gjense. Vi har særdeles mye annet å velge i – også på dette området i vårt familie-bibliotek. Som vi på så forskjellig vis bærer med oss videre i glede! Som den medisin og næring og gave og rettledning det underveis er med slik proviant.

I virkelighetens store Folkebibliotek er slikt noe likevel bare en særegen og sentral avdeling av Virkelighetens store Folkebibliotek.

Lever vi i og med Ordet i Gud?

Ser og hører vi Ordet, Guds røst?

Amen.

---

--- Et nytt slags dikt ifra min side:

---

Lever vi –


Et spørsmål i bønn, 07.11. 2006 efter Kristus

- ifra Rune L. Hansen:


Lever vi - i og med Ordet i Gud?

Holder vi - hellige Guds 10 bud?

Ser og hører vi Ordet, Guds røst?

Eller - er Babylon, noen til trøst?


Hvor er Ordet?


Hvordan vi vel ser og hører Ordet?

Innbringer og bevinger vi på sporet?

Synger vi selv med - i engle-koret?

Bringer erkjennelsen hen til bordet?


Hvor er bordet?


Lever vi - i og med Ordet i Gud?

Holder vi - hellige Guds 10 bud?

Eller - er Babylon, noen til trøst?

Ser og hører vi Ordet, Guds røst?


Hvor er engle-koret?


Amen.


Lever vi - i og med Ordet i Gud?

Holder vi - hellige Guds 10 bud?

Ser og hører vi Ordet, Guds røst?

Eller - er Babylon, noen til trøst?


Hvor er Ordet?


Hvordan vi vel ser og hører Ordet?

Innbringer og bevinger vi på sporet?

Synger vi selv med - i engle-koret?

Bringer erkjennelsen hen til bordet?


Hvor er bordet?


Lever vi - i og med Ordet i Gud?

Holder vi - hellige Guds 10 bud?

Eller - er Babylon, noen til trøst?

Ser og hører vi Ordet, Guds røst?


Hvor er engle-koret?


Amen.


*


Rune L. Hansen, 07.11. 2006.


***


---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 45.

Dato: Onsdag 08. november 2006:

Temperaturen her ute i natt på det laveste en kort stund 5, 9 plussgrader Celsius.

Ny dag, med sol og fint vær.

Noen hønsehauker har vært her og tatt noen fugler ifra fjærfeet vårt i den siste ukes tid. Vi har ikke fått skremt de grundig nok enda.

Har enda ikke fått slaktet noe av fjærfeet enda heller. Fryseboksene og spiskammersene her hjemme er også for fullstappede, som vanlig.

---

Noen telefonerte ifra Skånevik og Ølen Kraftlag (SØK) ved 18.40-tiden, om jeg ville være med på en spørre-undersøkelse med siktemål fornøyde kunder og Skånevik og Ølen Kraftlag (SØK). Jeg sa ja og besvarte 30 spørsmål eller mere i telefonen.

Alle som besvarte, sa han, blir med på en trekning om en reise for to med overnatting, på hotell i Haugesund.

---

Margret telefonerte og inviterte oss til sin datter Tordis sin 6. fødselsdag-dag – kommende lørdag. Vi sa at vi antaglig kommer, - og gir beskjed i god tid før om ikke.

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 45.

Dato: Torsdag 09. november 2006:

Temperaturen her ute i natt på det laveste en kort stund 3, 6 plussgrader Celsius.

---

Ifra NT, Jakob-brevet 5, 16 - 20:

Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye. 17 Elia var et menneske under samme kår som vi; da han bad om at det ikke måtte regne over landet, falt det ikke regn på tre år og seks måneder. 18 Så bad han på ny, og da gav himmelen regn, og jorden bar igjen sin grøde. 19 Mine brødre! Dersom en av dere farer vill og kommer bort fra sannheten, og en annen fører ham tilbake, 20 så skal dere vite: Den som får en synder til å vende om fra sin gale vei, han redder en sjel fra døden og dekker over en mengde synder.

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 45.

Dato: fredag 10. november 2006:

Temperaturen her ute i natt på det laveste en kort stund 2, 1 plussgrader Celsius.

Ny dag, med måtelig bra vær særlig det meste av dagen.

---

Var på besøk innom landbrukssjef Bjordal i Vikebygd i eftermiddag, efter at jeg og Alfredo var på musikkskole i Skjold. Fikk avlevert ham et eks. av Sambucus nigra Black Buaty og av Data-CD: Menneskevern Vindafjord kommune, rlh pr. forleden dag. Vi var der en times tid og hadde en prat med ham. Mest om svarthyll.

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 45.

Dato: Lørdag 11. november 2006:

Temperaturen her ute i natt på det laveste en kort stund 5, 4 plussgrader Celsius, tror jeg.

Ny dag, med overskyet vær og tildels regn.

---

Vi kjørte herfra ved 13-tiden, alle sammen, bortsett fra Gudmund. Gudmund i fjellet og i Vikebygd, ifra formiddagen sammen med Paul og noen. Vi kjørte til Margret og familie, datteren Tordis 6 år og bursdagsselskap og sammenkomst. Mange ifra Island, også Margret sin mor og stefar som knapt snakket norsk. Han enda mindre enn hun. Vi hadde det alle sammen, tror jeg, bare trivlig og fint. Kaffe og kaker og nokså stort selskap.

Alt det islandske gjorde et godt, tankevekkende og interessant inntrykk. Det gamle sam-norske vi hadde felles for tusen års tid siden er der tydeligvis mange steds. Ikke minst i dette at islendingene fortsatt kjenner seg så norske. Kanskje endatil på sett og vis og jo med rette kjenner seg enda mere norske enn nordmenn?

Ordet har endatil vært vært mindre fraværende i Island enn i Norge i disse siste tusen års tid. På så mange sett og vis. Eller hva?

Hvordan vil det gå videre i de neste tusen års tid?

Bernt var der ikke i dag. Men Vebjørg.

Vi var der til ved 22-tiden og kjørte derefter hjem. Vi trodde Gudmund forlengst var kommet hjem, men han var enda hos Paul og familie. Trude snakket med ham i telefonen. Selv snakket jeg med Bernhard i telefonen i kveld. Vi kjører til Stord med ham i morgen, hvis alt klaffer.

Kanskje blir det for stressende å kjøre på ny fantastisk tur allerede i morgen? Nærsagt rett hjem ifra Island, - og derefter for snart til Stord? Særlig de minste her i familien hadde det særdeles artig og fint i høylydt tempo kontinuerlig - i Island i dag! Og de sover nok godt og velbehaglig nu på disse rike, frodige og artige opplevelsene – og vil våkne opp til det vante og selvfølgelige igjen.

Vi vil ikke stresse denne barnas gode og friske fordøyelse, - derfor blir det vel antagligvis ikke likevel noen kjøretur med oss herifra til Stord i morgen?

---

Forskjellen mellom bruk og misbruk er likegyldighet.

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 45.

Dato: Søndag 12. november 2006:

Temperaturen her ute i natt på det laveste en kort stund 4, 5 plussgrader Celsius, tror jeg.

Ny dag, med for det meste overskyet vær – og noe regn også.

---

Vi har vært hjemme i hele dag. Jeg og Trude har for det meste værte her ute og plantet, mens ungene har gjort forskjellig annet. Gudmund kom hjem i eftermiddag. Frøydis har vært en tur til Hilde.

Struntan – den siste av de små kattungene, Bernhards kjæledegge – var borte i hele går, men ble funnet her i dag, død i en stor bøtte med lokk på – med kattemat-pellets oppi.

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 46.

Dato: Mandag 13. november 2006:

Temperaturen her ute i natt på det laveste en kort stund 4 plussgrader Celsius.

Ny dag, overskyet med regn og regn. Det er vel kanskje november som er den våteste måneden her på sørvest-landet?

De siste par uker har redusert vårt fjærfe, særlig hønsene, betraktelig. Vi vet enda ikke om det er bare hønsehauk eller noe annet rovdyr også.

Pågående høst- og vinter-vær lengre nord og øst i landet og vest for landet, i strømningen nordfra, tvinger vel mange beist, rovfugler og rovdyr, ned ifra fjellene og over slettene og ned i far. Speidende og sporende efter matbit. Kanskje ikke bare beist, rovfugler og rovdyr heller! De er vel i nød. Deres nød må ikke få være smittsom – og deres nød må ikke få avle mere nød.

Inn imot land og hjemsted!

Fikk gjort litt plantearbeide her ute i dag også.

Jeg hadde noe hodepine i går, særlig på kvelden. Vet ikke riktig hvorfor, men syns som å være nesten helt borte nu. Antagligvis noe galt jeg spiste.

---

Ebne på Karmøy telefonerte ved 19.30-tiden, og vi pratet en stund.

Også om Mattilsynet.

Ebne var en av de få på disse kanter av landet som på sett og vis tror jeg nokså direkte slapp unna det norske Mattilsynets herjinger tidligere i år.

---

På den ”prektige” side (altså i gåseøyne), er de dumsnille sitt evangelium det gjeldende og rådende. De våger sjelden eller aldri å si nei, til hva de hørt under foregivne av å være en smule seriøst eller saklig. De kvitterer nokså automatisk og nokså uansett med et ja, for å være sikker på å gjøre motparten glad og sympatisk innstilt. Da er de venner, for den korte stund vennskapet i falskheten og løgnen vedvarer. Ekte venner er de dog ikke!

På tv NRK Frokost-tv en formiddag her forleden dag var kommet en ”kjent” dansk mann, en familie-rådgiver (Juul het han), som var med i programmet en stund på tv-n. Det ble vist at program-lederne intervjuet ham og spurte ham om forskjellig vedrørende familie og barn. Samtalen dreide seg særlig om et tema av sentral betydning: Mange foreldre nu i Norge sin manglende evne til å si nei til sine barn. Den danske familierådgiveren måtte for å trøste og for å oppmuntre si flere ganger på flere måter at det er både riktig og viktig også å si nei til sine barn. At det er både dumsnilt og uansvarlig å ikke si det. Dumsnilt er egentlig bare dumt, men egentlig ikke snilt. Dumsnilt er egoisme. Veldig omtrentlig jeg her gjengir ham. Programmet munnet ut i at den ene av program-lederne sa, og for sin del glad konkluderte med at: - Vi må huske at det altså er lov til å si nei!

Så dypt er vi altså også sunket som samfunn, - som Norge! At vi også helt og holdent har glemt De 10 budene efter Moses i paktsarken i Bibelen? Også som moralsk rettesnor og lov? Og også som guddomelig åpenbaring? Har den himmelske gullskatten efter Abraham og Moses blitt til søppel? Den gullskatten som vi vernet slik om i de mange år? Den gullskatten som også hadde et svangerskap i veldig mange år, før den kom – og ble vernet slik godt om i verden, – som nærsagt det kjæreste og mest selvfølgelige?!

Er De 10 budene faktisk og praktisk talt helt glemt og helt borte vekke?

Er det samtidig som om vi har glemt vår egen far og mor og vårt hjemsted, - og har forlatt vår egen far og mor, og vårt hjemsted? Og likesom vi svikter barnet i oss selv – svikter vi endatil samtidig barna i og ved vårt hjemsted!? Er det slik det kanskje nu i stort monn er blitt i Norge i disse dager, - i årene frem til nu?

Slik at barna og menneskene knapt får lært seg forskjell på ja og nei? Og om at det også faktisk finnes både et viktig nei - og mange mange flere viktige, riktige og vesentlige nei!

---

Mange – ikke minst foreldre - som liksom vil være på ”talefot” med barna og ungdommen sier helst ikke nei til de, for å unngå at barna eller ungdommene blir misfornøyde og klager!

Og for iallfall å unngå at de straks blir misfornøyde og klager!

Dermed så overtar barna og ungdommene på sett og vis omtrent helt og holdent foreldre-ansvaret, - mens foreldrene blir deres barn! De blir på en uhyre falsk måte likestilte! Og jo på ”talefot” i forvirringens store uvirkeliggjørende verden! I uenighetens verden i Babylon. I løgnens og den kortsiktige egoismens verden. I alles krig imot alle.

Både apostlene, Jesus, kong Salomo og profetene visste iøvrig jo om disse tingene. Disse sammenhengene er absolutt ikke nye!

Absolutt ikke alt er så nytt og bra som Babylon tror!

Den dumsnille evnen til ikke å evne forskjellen mellom ja og nei, og til ikke så lett å kunne si de nødvendige nei, er overfor barna eller motparten så absolutt en bjørnetjeneste! Og som det heter i et folkelig uttrykk: - å kaste barnet ut med vaskevannet! Iøvrig jo (som bekjent) et av Tullhøne-foreningens mange mottoer.

Når slikt noe skjer, er det til stor skade i og for samfunn og virkelighets hjemsteder. Likesom her i Norge og mange andre land i verden nu i disse dager! Om ikke en meget solid endring nødvendig endrer og bedrer sakens anliggende, - inn i Ordet!

At vi endog sank så dypt ned i avgrunnen her i Babylon avdeling Norge! Under hennes okkupasjon. Under den enda, siden overgangen ifra 2. verdenskrig til 3. verdenskrig i år 1945 efter Kristus, pågående 3. verdenskrig. Den globale og siste verdenskrig, før Tusenårsriket.

Komme Tusenårsriket når Gud vil!

Falle Babylon når Gud vil!

Gud Fader vår: La Din vilje skje!

La babbelet overvinnes og menneskene gjenoppstå i Ordet, i Deg, Jesus Kristus!

Folk flest her i Norge vet knapt engang om boken ”Salomos Ordsprog” i Bibelens GT! En meget intelligent og fin bok, - som også innbefatter å være en meget viktig slags ABC-anvisning om Herrens rette vei i sosiale og familiære forhold, - så som ekteskapet, oppførsel, høflighet, rettferdighet, villfarelser, osv. Norge, et land med en tilkjempet offentlig kristen grunnlov, - hvor veldig mange av de offentlige representantene, bergtatte av Arbeiderparti-idealismen, står for, og utbrer, kompakt - det direkte motsatte innhold!

I Norge er menneskene i og med bevissthetslivet nærsagt enda analfabeter i forhold til Ordet!

Både når det gjelder Virkelighetens store bok – og Bibelen.

Ordet forsøker å nå frem til oss, og både hvisker og roper vårt navn, - men vi gidder kanskje ikke å lytte for å se og høre godt og grundig nok alt det som ble sagt?

Vi tror kanskje vi vet fra før av hva Ordet har å si? Det Ordet som helt selvfølgelig vil at vi skal lytte og se! Før vi snakker! Vi har ikke lært å snakke før vi lytter! Og Hva og Hvem vi lytter til, er av stor betydning, - likesom også Hva vi ser! Ikke sant?

Og tar vi Ordet til efterretning? Eller putter vi det i den store Likegyldighetens og Glemselens bok?

Et tankekors:

Er det noen som egentlig tar Jesus Kristus Ordet, Herrens rette vei, til motmæle?

---

Som det også sies i NT, i Jakobsbrevet 5, 12:

La et ja være ja og et nei være nei, så ikke dommen skal ramme dere!

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 46.

Dato: Tirsdag 14. november 2006:

Temperaturen her ute i natt på det laveste en kort stund 6, 2 plussgrader Celsius.

Ny dag, overskyet og regn. Endog med noe stribart hagl pøsende ned.

---

Om Herrens Motstandshær i Uganda i Afrika på tv-nyhetene i dag, i forbindelse med forholdene der i Uganda nu. Og med representant ifra det offentlige Norge som megler i krigs- og freds-forhandlinger der nu. Det ble sagt av nyhetsoppleseren på tv at Herrens Motstandshær i Uganda har en ledelse med en ideologi basert på en ekstrem fortolkning av De 10 budene i Bibelen.

Hvis dette er sant, så undrer jeg på hvor ekstrem denne deres fortolkning av De 10 budene er? Og altså hva den går ut på? Og hvordan den har oppstått, og under hvilke forhold denne deres fortolkning har hatt sin grobunn?

Og hva har så den norske representanten av verdi å bidra med? Er han bare en av Arbeiderparti-ideologiens dumme og hovmodige representanter og talsmenn? I så fall er vel den norske inn-blandingen temmelig så fånyttes eller ille!?

---

En nesten timeslang film om den russiske Andrej Sakharov (1921 – 1989) på tv NRK1 i går ca. fra klokken 22.00 til 23.00. En fin og tankevekkende film, produsert i Latvia 2006. Et av spørsmålene filmen gir et innblikk i, er: Hvordan kunne en av Sovjet-unionens skarpeste hjerner, hydrogen-bombens far, bli en kompromissløs forkjemper for menneske-rettigheter og samvittighets-fanger?

Og om hvordan han ble forsøkt gjort til en folkefiende, som hos Henrik Ibsen. Og om hvordan Mikael Gorbatsjov kom med forløsende perestroika og glasnost, i et Merlin-magisk knips. Hvordan så dermed ”folkefienden” naturlig nok dermed ble til folkehelten!

Og om hvordan folkehelten Andrej Sakharov så ble mottatt og fikk sagt sitt! Eller rettere sagt: Fikk sagt for lite av sitt – og ble et vesentlig hakk for uforstandig og dårlig mottatt!

Mikael Gorbatsjov og kompani sin oppriktige og geniale velvilje til tross så skjedde forhastede og ubetenksomme forhold i et bestemt knutepunkt! Ubetenksomme, men ikke ondt villede, forhastede forhold som hindret Andrej Sakharov i å få sagt det hele alt hva han hadde på hjertet i sakens anliggende.

Mikael Gorbatsjov forsøkte oppriktig og ivrig å hjelpe Andrej Sakharov til å kjenne seg velkommen til det knutepunktet som storting i Det øverste Sovjet-unionen sånn sett ble – da Andrej Sakharov ble valgt inn som representant i Det øverste Sovjet. Og der i et viss monn fikk sitt nødvendige talerør for menneskeverdets nød og de fellesmenneskelige verdier og farer.

Men Andrej Sakharov kjente for dårlig til forholdene i Det øverste Sovjet, og ble ikke av noen der veiledet godt nok i så måte! Ikke engang av Mikael Gorbatsjov. Alle tok det tilsynelatende for gitt at den geniale folkehelten visste hva han kom til og hva han der hadde til rådighet – og hadde av regler og muligheter. Dermed fikk ikke Andrej Sakharov den hjelp han trengte for å fortelle resten av hva han hadde å si.

Hadde Andrej Sakharov på passende vis fått anledningen og muligheten til å si ferdig hva han hadde å si via Det øverste Sovjet, så hadde mangt og meget blitt annerledes og gunstigere! Da hadde efter hvert forhåpentligvis heller ikke Boris Jeltsin blitt satt i Mikael Gorbatsjov sin posisjon. Og da hadde sånn sett ikke et nokså stort relativt tilbakeskritt blitt satt i et stort fremskritt sin plass. Men dette visste og forstod vel heller ikke Gorbatsjov, - iallfall vel ikke da han burde ha visst det? Eller hva i ham var det som visste, - og hvorfor?

Det ble i begravelsen til Andrej Sakharov blandt annet sagt, at:

”Som enhver profet ble han ikke forstått. Og han ble fordrevet fra hjembyen. Nå sier vi til Andrej: Tilgi oss! Farvel!”

Jelena Bonner, Sakharovs siste kone, sa blandt annet på denne filmen, at: Veien til et utviklet demokrati går via opposisjon.

Noen ord av Andrej Sakharov ble helt på slutten av filmen referert:

”Jeg tror menneskeheten vil finne en fornuftig løsning på denne komplekse oppgaven. – Nemlig å oppnå enorme fremskritt som både er nødvendige og uunngåelige, og slik bevare det menneskelige i menneskene – og det naturlige i naturen.”

---

Bjarne Heggebø fulgte antaglig også nokså godt med i forholdene og uttalelsene ifra Mikael Gorbatsjov og Andrej Sakharov i flere år?!

---

Jeg la merke til at navnet til Sakarov med russiske bokstaver blir slik: CAXAPOB.

---

Jesus sammenfatter innholdet i De 10 budene på fyndig vis i Matteus-evangeliet 22, 36 – 40, når han sier:

"Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette, er det største og første bud. Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv. På disse to bud hviler hele loven og profetene."

Jesus ble spurt på følgende måte: ”Mester, hvilket bud er det største i loven?"

Jesus besvarer spørsmålet på en interessant og tankevekkende måte, - ved å vise hen til den samme to-delingen som i de to stentavlene med De 10 budene. Og, påpekt underforstått: Selve budet blir jo også (vel, på sett og vis) ukomplett om det blir stående alene eller misforstått!

Jesus snakker helt og fullstendig i tråd med det kjærlighetens og nestekjærlighetens evangelium som er Jesus Kristus Ordet! Som er Messias! Disse ord ifra Hans munn nu, omkring to tusen år efter Hans fødsel.

Hva Jesus snakker om videre i Matteus-evangeliet er også vel av en viss særskilt interesse i forbindelse med disse mine Dagboksnotater?

---

--- Jeg sikter til Matt. 22, 41 – 26, 2. Herunder i forbifarten gjengitt efter en tilfeldig valgt oversettelse med noens kommentarer:


Matt 22,41-46 {HVEM MESSIAS ER}

Mens fariseerne var samlet, spurte Jesus dem: 42 "Hva mener dere om Messias? Hvem er han sønn av?" "David," svarte de. 43 "Hvordan kan da David, drevet av Ånden, kalle ham herre?" spurte Jesus. "Han sier jo: 44 Herren sa til min herre:

Sett deg ved min høyre hånd

til jeg får lagt dine fiender

under dine føtter. 45 Om nå David kaller Messias for herre, hvordan kan han da være Davids sønn?" 46 Men ingen kunne svare ham et ord. Og fra den dagen våget ikke noen å spørre ham mer.


Matt 23,1-39 {JESUS ADVARER MOT DE SKRIFTLÆRDE OG FARISEERNE}

Så talte Jesus til folket og til disiplene og sa: 2 På Mose stol sitter de skriftlærde og fariseerne. 3 Alt det de sier, skal dere derfor gjøre og holde. Men det de gjør, skal dere ikke rette dere etter. For de sier ett og gjør noe annet. 4 De binder tunge bører og lesser på folks skuldrer, men selv vil de ikke løfte en finger for å flytte dem. 5 Alle sine gjerninger gjør de for at folk skal se det. De gjør sine bønneremmer brede og sine minnedusker store;

[bønneremmer: to skinnremmer med små kapsler som inneholdt pergamentstrimler med skriftsteder fra GT. Se 5 Mos 6, 8.]

[minnedusker:-> 4 Mos 15, 38.] 6 de elsker å ha hedersplassene i selskaper og sitte fremst i synagogene 7 og vil gjerne at folk skal hilse dem på torget og kalle dem rabbi.

[rabbi: tittel på de jødiske lovlærere. Ordet betyr "lærer". Se Joh 1, 38.] 8 Men dere skal ikke la dere kalle rabbi, for det er én som er lærer for dere, og dere er alle søsken. 9 Og kall ikke noen her på jorden far; for dere har bare én Far, han som er i himmelen.

[far: ærestittel som ble brukt om de skriftlærde.] 10 La heller ikke noen kalle dere veiledere; for dere har bare én veileder: Kristus. 11 Den som er størst blant dere, skal være de andres tjener. 12 Den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt.

13 {VE-ROP OVER DE SKRIFTLÆRDE OG FARISEERNE}

Ve dere, skriftlærde og fariseere! Dere hyklere! Dere stenger himmelriket for menneskene. Selv går dere ikke inn, og dere tillater ikke dem å gå inn som gjerne vil. 14 Ve dere, skriftlærde og fariseere! Dere hyklere! Dere slår til dere enkers hus og holder lange bønner for syns skyld. Derfor skal dere få så meget hardere dom.

[Verset mangler i de eldste håndskrifter. Se Mark 12, 40; Luk 20, 47.] 15 Ve dere, skriftlærde og fariseere! Dere hyklere! Dere drar land og strand rundt for å vinne en eneste tilhenger, og når dere har klart det, gjør dere ham til en som fortjener helvete dobbelt så mye som dere selv.

[tilhenger: på gresk proselytt, en ikke-jøde som er gått over til jødedommen.] 16 Ve dere, blinde veiledere, som sier: Å sverge ved templet betyr ingen ting, men å sverge ved gullet i templet, det forplikter. 17 Dere blinde dårer! Hva er størst: gullet, eller templet som gjør gullet hellig? 18 Og videre sier dere: Å sverge ved alteret betyr ingen ting, men å sverge ved offergaven som ligger på alteret, det forplikter. 19 Hvor blinde dere er! Hva er størst: offergaven, eller alteret som gjør gaven hellig? 20 Den som sverger ved alteret, sverger både ved det og alt som ligger på det. 21 Og den som sverger ved templet, sverger både ved det og ved ham som bor i det. 22 Og den som sverger ved himmelen, sverger dermed ved Guds trone og ved ham som sitter på den. 23 Ve dere, skriftlærde og fariseere! Dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men bryr dere ikke om det som veier mer i loven: rettferdighet, barmhjertighet og troskap. Dette skulle gjøres, og det andre ikke forsømmes. 24 Blinde veiledere, som avsiler myggen, men sluker kamelen! 25 Ve dere, skriftlærde og fariseere! Dere hyklere! Dere gjør beger og fat rene utvendig, men innvendig er de fulle av griskhet og begjær. 26 Du blinde fariseer! Rens først begeret innvendig, så blir også utsiden ren! 27 Ve dere, skriftlærde og fariseere! Dere hyklere! Dere ligner hvitkalkede graver, de som utvendig er vakre å se til, men innvendig er fulle av dødningeben og all slags urenhet. 28 Slik er det også med dere: I det ytre, det som folk ser, er dere rettskafne, men i det indre er dere fulle av hykleri og urett. 29 Ve dere, skriftlærde og fariseere! Dere hyklere! Dere bygger gravsteder for profetene og utsmykker gravmælene for hellige menn, og sier: 30 Hadde vi levd i våre fedres dager, ville vi ikke ha vært med på å drepe profetene. 31 Altså er dere selv vitner om at dere er barn av dem som myrdet profetene. 32 Fortsett da det fedrene begynte, inntil målet er fullt. 33 Slanger og ormeyngel! Hvordan kan dere unngå å bli dømt til helvete? 34 Derfor sender jeg til dere profeter og vismenn og skriftlærde. Noen av dem skal dere drepe og korsfeste, andre skal dere piske i synagogene og forfølge fra by til by. 35 Og slik skal straffen komme over dere for alt det uskyldige blod som er utøst på jorden, helt fra drapet på den rettferdige Abel og like til drapet på Sakarja, sønn av Barakia, som dere slo i hjel mellom templet og alteret. 36 Sannelig, jeg sier dere: Alt dette skal ramme denne slekt!

37 {KLAGE OVER JERUSALEM}

Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i hjel og steiner dem som blir sendt til deg! Hvor ofte ville jeg ikke samle dine barn, som en høne samler kyllingene under sine vinger. Men dere ville ikke. 38 Så hør: Huset deres blir forlatt!

[Huset deres: templet.] 39 For jeg sier dere: Heretter skal dere ikke se meg før dere sier: Velsignet være han som kommer, i Herrens navn!


Matt 24,1-51 {TEMPLET SKAL ØDELEGGES}

Jesus forlot nå templet. Da han var på vei ut, kom disiplene til ham og pekte på tempelbygningene. 2 Men han sa: "Ser dere alt dette? Sannelig, jeg sier dere: Her skal ikke bli stein tilbake på stein; alt skal rives ned."

3 {TRENGSLENE BEGYNNER}

Da han satt på Oljeberget, og disiplene var alene med ham, spurte de: "Si oss: Når skal dette skje, og hva er tegnet på ditt komme og verdens ende?" 4 Jesus tok til orde og sa:

Pass på at ikke noen fører dere vill! 5 For mange skal komme i mitt navn og si: "Jeg er Messias." Og de skal villede mange. 6 Dere skal høre om kriger, og det skal gå rykter om krig. Se da til at dere ikke lar dere skremme! For dette må skje, men ennå er ikke enden kommet. 7 Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike, og det skal være hungersnød og jordskjelv mange steder. 8 Men alt dette er bare begynnelsen på fødselsveene. 9 Da skal dere bli utlevert, lide trengsel og bli drept; ja, dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. 10 På den tiden skal mange falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre. 11 Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill. 12 Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. 13 Men den som holder ut helt til slutt, han skal bli frelst. 14 Og evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.

15 {DEN STORE TRENGSEL}

"Den ødeleggende styggedom", som profeten Daniel har talt om, skal da stå på det hellige sted - forstå det, den som leser! Når dere ser det,

["den ødeleggende styggedom": Uttrykket er hentet fra Dan 11, 31; 12, 11. Syrerkongen lot i 167 f. Kr. reise et hedensk alter foran templet i Jerusalem. Slik ble dette gjort urent, og all gudstjeneste måtte stanse. En tilsvarende krenkelse av templet skal skje, og templet skal bli ødelagt.] 16 må de som er i Judea, flykte opp i fjellene. 17 Den som er på taket, må ikke gå ned for å ta med seg noe i huset,

[taket: Taket var flatt og tjente som oppholdssted. Se Apg 10, 9. På utsiden førte en trapp opp til taket.] 18 og den som er ute på marken, må ikke vende hjem for å hente kappen sin. 19 Stakkars dem som venter barn og dem som gir bryst i de dager! 20 Men be om at dere slipper å flykte om vinteren eller på sabbaten. 21 For da skal det bli trengsler så store som det aldri har vært fra verdens begynnelse til i dag, og som det heller aldri mer vil bli. 22 Om den tiden ikke ble forkortet, ville ikke noe menneske bli frelst. Men for de utvalgtes skyld skal den tiden forkortes.

23 {NÅR MENNESKESØNNEN KOMMER}

Om noen da sier til dere: "Se her er Messias", eller: "Der er han", så tro det ikke! 24 For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre vill selv de utvalgte. 25 Hør, jeg har sagt dere det på forhånd! 26 Om de altså sier til dere: "Han er ute i ødemarken", så gå ikke dit ut, eller: "Han er inne i huset", så tro det ikke. 27 For som lynet begynner i øst og lyser like til vest, slik skal det være når Menneskesønnen kommer. 28 Der hvor åtselet er, vil gribbene samles. 29 Så snart denne trengselstiden er over, skal solen bli formørket og månen miste sitt lys. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelrommets krefter skal rokkes. 30 Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og alle folk på jorden skal bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med stor makt og herlighet. 31 Når basunen lyder, skal han sende ut sine engler, og de skal samle hans utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra himmelens ene ende til den andre.

32 {LÆR AV FIKENTREET!}

Lær en lignelse av fikentreet: Når det får sevje i grenene og skyter blad, da vet dere at sommeren er nær. 33 Slik skal dere også, når dere ser alt dette skje, vite at han er nær og står for døren. 34 Sannelig, jeg sier dere: Denne slekt skal ikke forgå før alt dette skjer. 35 Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. 36 Men den dag og time kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, men bare Faderen.

37 {VÆR BEREDT NÅR HERREN KOMMER!}

Som det var i Noahs dager, slik skal det være når Menneskesønnen kommer. 38 For i tiden før storflommen spiste og drakk de, giftet seg og giftet bort, like til den dag da Noah gikk inn i arken, 39 og de skjønte ingenting før flommen kom og tok dem alle. Slik skal det også være når Menneskesønnen kommer. 40 Da skal to menn være ute på marken; den ene blir tatt med, den andre blir tilbake. 41 To kvinner skal male sammen på kvernen; den ene blir tatt med, den andre blir tilbake. 42 Så våk da! For dere vet ikke hva dag deres Herre kommer. 43 Men det skal dere vite: Dersom husbonden visste når på natten tyven kommer, ville han våke og ikke la ham bryte inn i huset sitt. 44 Vær derfor også dere beredt! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det. 45 Hvem er en tro og klok tjener, en som herren har betrodd oppsynet med de andre tjenerne, så han skal gi dem mat i rette tid? 46 Det er den tjeneren som herren finner i ferd med dette når han kommer tilbake. Lykkelig er han! 47 Sannelig, jeg sier dere: Herren skal sette ham over alt han eier. 48 Men dårlig er denne tjeneren om han sier til seg selv: "Det varer lenge før min herre kommer", 49 og så gir seg til å slå de andre tjenerne og ete og drikke sammen med drukkenbolter. 50 Da skal tjenerens herre komme en dag han ikke venter og en time han ikke kjenner, 51 og hogge ham ned. Han skal dele skjebne med hyklerne, der de gråter og skjærer tenner.


Matt 25,1-46 {LIGNELSEN OM BRUDEPIKENE}

Da skal himmelriket være likt ti brudepiker som tok lampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. 2 Fem av dem var uforstandige, og fem var kloke. 3 For de uforstandige tok med seg lampene sine, men ikke olje. 4 De kloke tok med olje på kannene sine sammen med lampene. 5 Da det trakk ut før brudgommen kom, ble de søvnige og sovnet alle sammen. 6 Men ved midnatt lød et rop: "Brudgommen kommer! Gå og møt ham!" 7 Da våknet alle brudepikene og gjorde lampene sine i stand. 8 Men de uforstandige sa til de kloke: "La oss få litt av oljen deres, for lampene våre slokner." 9 "Nei," svarte de kloke, "det blir ikke nok både til oss og dere; gå heller til kjøpmannen og kjøp selv!" 10 Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var ferdige, gikk sammen med ham inn til bryllupet; og døren ble stengt. 11 Senere kom de andre brudepikene og sa: "Herre, herre, lukk opp for oss!" 12 Men han svarte: "Sannelig, jeg sier dere: Jeg kjenner dere ikke." 13 Våk derfor, for dere vet ikke dagen eller timen.

14 {LIGNELSEN OM TALENTENE}

Det er som med en mann som skulle dra utenlands. Han kalte til seg sine tjenere og overlot dem alt han eide: 15 En gav han fem talenter, en annen to og en tredje én talent - etter det hver enkelt hadde evne til. Så reiste han. 16 Han som hadde fått fem talenter, gikk bort og drev handel med dem og tjente fem til. 17 Han som hadde fått to talenter, gjorde det samme og tjente to til. 18 Men han som hadde fått én talent, gikk og gravde et hull i jorden og gjemte sin herres penger. 19 Da lang tid var gått, kom tjenernes herre tilbake og ville holde regnskap med dem. 20 Han som hadde fått fem talenter, kom med fem til og sa: "Herre, du gav meg fem talenter; se, jeg har tjent fem talenter til." 21 Hans herre svarte: "Det er bra, du gode og tro tjener. Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre!" 22 Så kom han fram som hadde fått to talenter, og sa: "Herre, du gav meg to talenter; se, jeg har tjent to til." 23 Og hans herre svarte: "Det er bra, du gode og tro tjener. Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre!" 24 Til slutt kom han fram som hadde fått én talent, og sa: "Herre, jeg visste at du er en hard mann, som høster hvor du ikke har sådd, og sanker hvor du ikke har strødd. 25 Derfor ble jeg redd og gikk og gjemte talenten din i jorden. Se, her har du ditt." 26 Men herren svarte ham: "Du dårlige og late tjener! Du visste at jeg høster hvor jeg ikke har sådd, og sanker hvor jeg ikke har strødd. 27 Da burde du ha overlatt pengene mine til dem som driver med utlån, så jeg kunne få dem igjen med renter når jeg kom tilbake. 28 Ta derfor talenten fra ham og gi den til ham som har de ti! 29 For den som har, han skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. 30 Og kast så denne unyttige tjener ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner."

31 {DOMMEN}

Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, 32 og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene, 33 og stille sauene til høyre for seg, og geitene til venstre. 34 Så skal kongen si til dem på sin høyre side: "Kom hit, dere som er velsignet av min Far, og ta det rike i eie som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. 35 For jeg var sulten, og dere gav meg mat; jeg var tørst, og dere gav meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg; 36 jeg var uten klær, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg." 37 Da skal de rettferdige svare: "Herre, når så vi deg sulten og gav deg mat, eller tørst og gav deg drikke? 38 Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller uten klær og kledde deg? 39 Og når så vi deg syk eller i fengsel, og kom til deg?" 40 Men kongen skal svare dem: "Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, gjorde dere mot meg." 41 Deretter skal han si til dem på venstre side: "Gå fra meg, dere som er forbannet, bort til den evige ild, som er gjort i stand for djevelen og hans engler. 42 For jeg var sulten, men dere gav meg ikke mat; jeg var tørst, men dere gav meg ikke drikke; 43 jeg var fremmed, men dere tok ikke imot meg; jeg var uten klær, men dere kledde meg ikke; jeg var syk og i fengsel, men dere så ikke til meg." 44 Da skal de svare: "Herre, når så vi deg sulten eller tørst eller fremmed eller uten klær eller syk eller i fengsel uten å hjelpe deg?" 45 Men han skal svare dem: "Sannelig, jeg sier dere: Det dere ikke gjorde mot en av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg." 46 Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv.


Matt 26,1-2 {SAMMENSVERGELSE MOT JESUS}

Da Jesus hadde talt alle disse ord, sa han til disiplene: 2 "Dere vet det er påske om to dager, og da skal Menneskesønnen utleveres for å bli korsfestet."

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 46.

Dato: Onsdag 15. november 2006:

Temperaturen her ute i natt på det laveste en kort stund 5, 4 plussgrader Celsius.

Ny høstlig dag.

Fargerikt høstløv dekker og nærer tilværelsens vegger og moder jords hud og indre. Så absolutt beskrevne, åndelige og bevingede blader!

Et hærlig skue!

Inge Krokann sier iøvrig etsteds (i samlingen ”Dikt”, 1947) – at:


”Historien” er runa

om åndsens liv i Noregs jord,

skrivi inn i rein og røys

og kvart eit strå som gror.


---

Enda ingen oppklarende eller avsluttende melding ankommet oss hverken ifra Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune eller ifra Statsadvokat-embedet!

Er de blitt redd for at alt hva de skriver uansett er og blir selvavslørende?! Likesom alt har vært det, – vel megetsigende enkelt og tydelig nok?

Fordi de har en viss forståelse av at det i dette saksanliggende lyttes lenge, oppmerksomt og tålmodig efter hva de faktisk sier, skriver og gjør?

Jeg kommer i tanker om noen av Jakobs ord, i sitt brev i Bibelens NT, - om det å tøyle tungen:


Ifra NT, Jakob-brevet 3, 1 – 12: {TUNGEN MÅ TØYLES}

Mine brødre! Ikke mange av dere bør bli lærere, for dere vet at vi skal bli så mye strengere dømt. 2 Alle feiler vi ofte. Den som ikke forgår seg med sine ord, er en fullkommen mann, i stand til å holde hele kroppen i tømme. 3 Vi legger jo bissel i munnen på en hest for at den skal lystre oss, og da kan vi styre hele hesten. 4 Ja, selv store skip, som drives av sterke vinder, kan styres med et lite ror dit styrmannen vil. 5 Slik er det også med tungen: Den er et lite lem, men kan skryte av store ting. Tenk på at en liten ild kan sette den største skog i brann! 6 Også tungen er en ild; som en verden av ondskap står den blant våre lemmer. Den smitter hele legemet og setter livshjulet i brann, men selv settes den i brann av helvete.

[livshjulet: gresk uttrykk for det omskiftende menneskeliv.] 7 Mennesket er slik skapt at det kan temme alle andre skapninger, både villdyr og fugler, krypdyr og fisk. 8 Men tungen makter ikke noe menneske å temme, skiftende og ond som den er, full av dødbringende gift. 9 Med den lovpriser vi Herren og Faderen, og med den forbanner vi menneskene som er skapt i Guds bilde; 10 fra samme munn kommer det både lovprisning og forbannelse. Slik må det ikke være, mine brødre! 11 Strømmer det vel friskt og bittert vann fra samme kilde? 12 Mine brødre, kan et fikentre bære oliven, eller et vintre bære fiken? Like lite kan en salt kilde gi ferskt vann.

---

Stor makt – stort ansvar.

Når eller om den nødvendige ansvars-bevissthet ikke er tilstedeværende, - så skal sannheten, bekjennelse og kjærlighet dog vel ikke mangle?

Når makt korrumperer så mange mennesker, - så er det vel også fordi det har sine årsaker?!

Og årsakene er vel ikke noe stort mysterium?

---

Inge Krokann var en som hadde ett og annet på hjertet også. Jeg har selv tenksomt bitt meg best fast i disse hans mere enn femti år gamle ord, i fra et av hans dikt:


Så ser eg deim

som bygde hus på berg,

som år-ring la

kring sjølvs-sin merg.


Året i år har ikke vært det beste for vår familie her, - det ble til en heller skrinn og mager år-ring! På grunn av det offentlige Mattilsynet og Barnevern-tjenesten sin trakassering.

Både selve familien og vårt hjemsted og vår livssituasjon led alvorlige tap og svekkelser. Mangt og meget måtte både ned-prioriteres og bort-prioriteres og settes på vent. Det vil iøvrig også denne gangen ta tid og flid og møye å reise seg opp igjen. Selv om dette vi i år ble utsatt for er lite, meget lite, i forhold til hva vi ble utsatt for i Skaun kommune, for flere år siden!

Den gangen i Skaun kommune var det noen motsatte år-ringer, hvor motparten kriminelt og på gruelig umenneskelig vis gjorde grove innhugg i benmargen vår, - uthulet den!

Altså motsatte år-ringer. Negative, tærende, år-ringer. Bortsett fra at nærsagt alle nu jo vet og anerkjenner hvem som hadde rett og seiret! Og hele veien var uskyldige, lovlydige, tålmodige og saklige! Vi for vår del, jeg og min nærmeste familie, ville endog ikke ha noen som helst kamp eller seier. Seieren visste vi entydig og selvfølgelig var der fra før av, - i det norske lov-verket!

Det makt-misbruk vi i Skaun gjennom lang tid ble utsatt for var bestialsk og meget grovt kriminelt. Og tæret hardt på våre indre år-ringer! På vår bein-marg. Likesom Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune nu har tæret i mildere form på en av våre ytre år-ringer! Den for året 2006. Denne ble for vårt vedkommende som familie en skral og tynn ytre år-ring! Med for oss alvorlige skader og svekkelser.

De skyldige i ugjerningene imot oss har dog enda ikke stått til ansvar for hva de har gjort. De peker enda hånlig på oss – og sier, at: der er årsaken til rabalderet: Familien Rune og Trude Hansen! Det var de som begynte! Det var de som gjorde det gale! Husk: Ingen røyk uten ild! Det må være noe som helst galt med de! Og det var det det var!

Husk: Ingen røyk uten ild!

Men ilden og glørne må så klart være hemmelighets-stemplet! Av hensyn til person-vernet.

Eller var det av hensyn til Rikets sikkerhet? Skurkenes rike er jo også et rike, - vårt rike og mektige rike! Og Skurkenes rike, - er jo et deilig og hærlig og verneverdig kongerike!

Vi er i kommunale og offentlige etater, instanser og embeder. Faller en av oss, – så kan det bli som når en oppreist domino-brikke faller og drar den neste i køen med seg - og denne igjen den neste i rekken eller kolonnen! Med andre ord: Risikabelt for flere og mere! Om så det var bare å tape ansikt!

Det skal og må ikke være domino-brikker i den offentlige Tjenesteveien! Vi må stå sammen, og ha overbærenhet med hverandres svakheter. Og vi må ha tillit til at det er lov og rett gjeldende og rådende i kongeriket Norge! Og i realiteten så er det splittelser og uenighet som virkelig gir oss makt - og gjør oss frodige og store! Omfanget av splittelser og uenighet innad må dog være begrenset og holdt i tømmene utad av nødvendig Samhold. Det nødvendige Samhold, som skal opprettholde og videreføre obligatorisk eller tvungen tillit! Fasaden og spillereglene!

Obligatorisk tillit har råd og vilje til mange små og store ugjerninger og justismord, bak fasadene, - fordi disse ubetenksomheter og ugjerninger så lett lar seg ubetydeliggjøre eller sterilt, hygienisk og renslig fjerne! I så måte har vi nærsagt ubegrensede og uendelige ressurser – og også penger – å øse av!

Kortsiktig, automatisk og umiddelbar tillit – obligatorisk tillit – er vel bedre enn å måtte opparbeide tillit? Å skulle måtte opparbeide tillit krever tid og flid og kvaliteter og egenskaper det for oss ikke er lønnsomt eller kortsiktig å gå inn for!

Altså: Hold fasaden inntakt! Skyld eventuelt heller i absolutte nødstilfeller på tidligere ansatte – eller på tidligere gjeldende regler og praksis! Husk: Det er forventningene ovenifra som bestemmer! Skal noe – om enn aldri så stort – bagatelliseres, så si ordet: Saksbehandlings-feil. Det hjelper også oftest. Forsøk dessuten alltid å sørge for back-up i form av videst mulig ansvars-fordeling. Noen sine underskrifter, noen sine fingre, - hvem sin hjerne og hvem sin vilje? Løgn, splittelse, press, forvirring, hovmod, taushetsplikt og hemmeligholdelse, - alt slikt og lignende pleier i tillegg å hjelpe godt! Fasaden er viktig – og den obligatoriske tillit. Den obligatoriske tillit til meg og deg og Oss! Vi er kolleger, og har kanskje drukket kaffe sammen i kantinen? Vi er mennesker alle sammen, hver enkelt av oss – og oss alle sammen! Det må vi ikke glemme.

Om noen av oss stjeler penger eller verdi-gjenstander, ifra fellesskapet – ifra oss andre, - da kan det i verste fall være snakk om en forbrytelse - og om korrupsjon. Men ellers naturligvis ikke.

Vit alt dette som det selvfølgelige og pålitelige det jo er! Da blir du sterk som medarbeider og kollega! Virkelig sterk, - og respektert – og lønnet!

De peker hånlig på meg og min familie, som til deres skuffelse overlevde – og endatil seiret! – og sier: Husk: Ingen røyk uten ild! Samtidig sier de til deg og alle andre: Det var vel ikke deg og din familie vi trakasserte og forsøkte ødelegge? Var det vel? Nei, - det var noen annen! Noen helt andre! Helt andre – spesielle raringer! Husk: Menneskene er ikke til for loven, - loven er til for menneskene! Og det er vi som er menneskene, - det store og mektige og prektige Vi! Alt snakk om menneskeverdet og fellesmenneskelige verdier og slikt noe, er bra nok, - men slikt noe er det også så forskjellig hva folk flest syns og mener noe om. Forskjellige politiske meninger, tolkninger, oppfattelser, filosofier, spekulasjoner og teorier! Enighet og praksis er enn så lenge svært så meget variabelt! På dette området kommer en fort inn i gråsoner og menings-brytninger! Og dette å forvirre og å tåkelegge kan desto mere være effektivt i disse områdene og grenseovergangene!

Snipp, snapp, snute, - mere er ikke å si om den saken.

Eventyret er ute. Ute av fokus. Borte vekke.

Ingenting å bry seg om.

---

Jeg husker at det i en dagsavis mens vi bodde der i Skaun kommune i Sør-Trøndelag fylke, stod skrevet noen ord om en avbildet død elg som ble funnet tilsynelatende ihjelfrosset og utsultet i skogen. Det stod skrevet ved bildet at elgen ble nærmere undersøkt, - og at det ble funnet ut at den helt manglet bein-marg. Den hadde lidd slik nød i vintermørket at dens bein-marg var tæret bort!

---

Norske dikteren Inge Krokann har i sin samling med ”Dikt” ifra 1947, et megetsigende flott dikt som på særskilt, tankevekkende og interessant vis handler om vårt fedreland og samfunn, - et dikt som altså, her mere i sin helhet, går slik - (tittelen er det imidlertid jeg som har satt):


Han står i storm


Så ser eg deim

som bygde hus på berg,

som år-ring la

kring sjølvs-sin merg.


Dei bar med bygda

kvar dei gjekk og for,

vart gjenomølja av det grjot

der tiriltunga gror.


Og bygda lyfte seg igjenom deim,

og dei med ho.

Om gata låg kring deira heim,

i ryggen fjellet stod.

Men enno finst ein Sylfest,

enno finst ein Jo. –


Og dei som høyrde byen til,

men grov i djupna ned,

dei fann det same grunngrjot-fjell,

den same bundne opphavs-eld,

som samanstøypt

av åna døypt

gjev Noregs form,

og Noregs sjeler fred.


Og den som kjenner Noregs sjel

i skirings-form,

kan aldri bli for andre træl.

Han står i storm.


***

---

Verdifulle tidsrom, ord og tanker, som forenkles og foredles, - så umistelig en stor og kjær verdi!

---

Ikke mange land og samfunn har et så utrolig ille og dårlig forhold til poesien som nuværende Norge! Den svarte gull-penge-oljen som med feilstilte Tors-krefter suges opp ifra moder jords kropp burde vel også tilsi bedre og større vilkår for noe så sentralt og viktig og vektig som poesien og Ordet i landet Norge? Men nei, - det ble heller verre! Uten at oljen vel har særlig meget med det å gjøre. Men heller verre ble det!

I mange andre land, samfunn og tidsrom er poesien naturlig nok - og mere eller mindre selvfølgelig nok - høyt æret, verdsatt og respektert!

Ikke mange land og samfunn har et så utrolig ille og dårlig forhold til poesien som nuværende Norge! Men flere og flere land har jo efter hvert dessverre fått et dårligere og dårligere forhold til poesien, - i takt med babbelets sterkere og sterkere globale inntog!

Var hele det 20. århundrede på så mange slags vis særdeles en slags tilspisset nærsagt global strid mellom på den ene siden babbelet, - og på den annen side Ordet?

Hvor Ordet og kommunikasjonen stod i spissen? Og hvor det hele alt, inn til kjernekreftenes alvor - ble globalt?

Og som munner ut i hva?

Forakten for Ordet?

Forakten for Babylon og babbelet?

Johannes Åpenbaring 17, 5 i Bibelens NT sier om Babylon, at:

På hennes panne stod skrevet et navn, en hemmelighet: "Babylon den store, mor til skjøgene og all styggedom på jorden."

Han og Bibelen iøvrig betegner henne også som den store by – og som den store skjøge, og (14, 8) som: ”Babylon den store, som har gitt alle folkeslag å drikke av sitt horelivs vredes-vin.”

I Johannes Åpenbaring sies blandt annet også, i kapitel 18 - at: ”Alle folkeslagene har drukket av hennes horelivs vredes-vin, kongene på jorden har drevet hor med henne, og kjøpmennene på jorden er blitt rike ved kraften fra hennes luksus. (...) Kom ut fra henne, mitt folk, for at dere ikke skal bli delaktig i hennes synder, og for at dere ikke skal få noen av hennes plager. For syndene hennes har dynget seg opp til himmelen, og Gud har husket hennes gjerninger. (...) Derfor skal hennes plager komme på en dag, død og sorg og hungersnød. Og hun skal bli fullstendig oppbrent med ild, for sterk er Herren Gud som har dømt henne. (...) Ikke noe lampelys skal skinne i deg mer, og røsten av brudgom og brud skal aldri høres i deg mer. For dine kjøpmenn var de store menn på jorden, og ved din trolldom ble alle folkeslag forført. / Og det ble funnet blod av profeter og hellige i henne, og av alle dem som er blitt myrdet på jorden.”

Johannes visste hva han snakket om, og nedskrev!

Bibelen er stappfull til randen av meget meget store og meget meget aktuelle forfattere! Babylons bablende og rablende smårusk er gift og søppel i sammenligning!

Ikke alle dikterord av geni er skrevne!

---

Stort og lite


Gud verden kjærlig tukter

ifra frihet gal og vrang.

Selv rot, frø og frukter

vet sin kilde og sin rang.


Ideen i den store verdensbanken

- kan vi alle lære.

Tjener for den store tanken

- kan vi småe være.


Ikke alle kunstens ord

har den samme evne.

Ikke alle dikterord

av geni er skrevne.


Poesien er en kostelig skatt,

som mangt bevinger.

Hærlig er den dag og natt

som Ordets gaver bringer!


Stort og lite lager sangen

om den vise mening.

Lett og tungt i store klangen

- gir harmonisk en-ing.


*


Rune L. Hansen, 15.11. 2006, Vikebygd.

Fritt og bearbeidet efter Inge Krokann.


***

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 46.

Dato: Torsdag 16. november 2006:

Temperaturen her ute i natt på det laveste en kort stund 7 plussgrader Celsius.

Ny dag, høstlig ruskete.

---

Fikk ikke start på bilen i dag, så vi kom oss ikke til Ølen og musikkskole – og måtte melde avbrudd.

Bilens dynamo i ustand? Motorviften for slakk? Batteriet tomt og lader ikke under kjøring.

Den startet i går, men vi kom for sent til bilverksted da vi kjørte til Haugesund. Bilen startet ikke utenfor Lidl-butikken – fikk tilkalt hjelp ifra Falken – vei-tjeneste, hvor vi har medlemskap. Fikk ved deres hjelp start på bilen igjen og kom oss hjem.

Har nu koblet til en batteri-lader. Bilen vår, en Chevrolet Beauville van, er diesel-drevet og har to batterier. Krever nokså mye strøm, særlig for oppstart.

Batteriene er vel omtrent modne for utskiftning også? Begge to – samtidig.

Det blir nok kanskje kostende en del penger – igjen nu.

Det ene hjulet må dessuten også ha en nærmere sjekk.

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 46.

Dato: Fredag 17. november 2006:

Temperaturen her ute i natt på det laveste en kort stund 6, 4 plussgrader Celsius.

Ny dag, badende i sol! Men jo korte dager på denne årstiden!

---

Hvor blir det av lov og rett og regler, saklighet og høflighet?! Nu er det i dag mere enn 4 måneder siden det siste brevet ifra Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune. Deres brev datert 03.07. 2006. I dette brevet deres gjør de oss blandt annet oppmerksom på at de opprettholder og viderefører sin Undersøkelse. Og det er i dag mere enn to måneder siden vårt klagebrev til Statsadvokaten – datert 15.09. 2006!

Hadde noen stjålet våre høns hadde oppmerksomhet kanskje kommet fortere og lettere – og mere selvfølgelig? Nu hvor det er skikkelig ille og alvorlige saker pågående, - nu, hvor er politi? – lov og rett? – interesse? – perspektiv? – retts-vern? – menneske-vern?

Hvor er Lov og rett? Og hvor er politiet?

Hva alt galt gjør politiet? Involverer de seg for å kolaborere med noe – eller noen?

Har de påbegynt arbeidet overfor Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune?

Har de smurt seg inn med unnskyldninger og bortforklaringer, for å gjøre minst mulig?

Er saken for vanskelig for de? Vet de ikke hva som er rett å gjøre?

Er de underlagt og underholdt av laug og losjer sitt diplomati?

Er de redd for å bli gitt beskjed om å handle på feil side i sakens anliggende? Er de sånn sett redd for en katastrofe? (Kanskje har noen forsøkt å gi de forhåpninger om noen slags skjult katastrofe i emning også? – og samtidig advart de imot (eller frarådet de) å sette seg inn i saken?)

Tidsrommet for begivenhetene er vel selvfølgelig nok av stor betydning, - både for involverte og for mulige fremtidige involverte og ofre.

Hva skjer så? Og hva er det som har skjedd? Og hva er det som vil komme til å skje?

Vi bør vel bare være tålmodige og saktmodige – og ha tillit til at de allerede er i ferd med å gjøre et godt og grundig arbeide! Eller hva?

---

Mis-tenksomhet, mis-tillit og mis-mot – og senere hen berettiget eller u-berettiget ”mis-unnelse”, er også underlige slags skyggevesener som trer inn i vår verden.

---

Nytt nr. av Weleda-bladet i posten i dag, men nokså innholdsløst denne gangen. Flere og flere av de gamle og gode spesial-tidsskriftene ser ut til å være inne i en fase hvor det hele taper seg - og utvannes. Forskjellen kommer gjerne mest markant i forbindelse med redaktør-skifte. Den gamle garde sine bestrebelser for integritet og kvalitetssans er i ferd med å dø ut og å svinne hen – og så altfor tydelig å bli overtatt av skolerte under Arbeiderparti-ideologiens babylonske okkupasjons-velde. Med dusinvare-tenkning og dusinvare-bevissthet innpreget i alt sitt vesen! Tidsskriftene blir innholdsløse, kjedelige, kunnskaps-fattige, historie-løse, skravlende, bablende, uanstendige eller hovmodige, tåpelige eller molbo-artede, - og flåsete eller våsete, ensartede og ensidige.

Det er trist å oppleve denne nedturen – heller enn oppturen! Tidsskriftene som var kvalitative, som så plutselig (ved et redaktør-skifte) blir kjedelige!

Og hvordan så tydelig Arbeiderparti-ideologien gjør sin inntreden, fordi stadig flere og flere har diet Arbeiderparti-ideologien i Babylon – og ikke har unnsluppet! Har med andre ord diet det hovmod som står for fall! Ufrivillig, - eller mere eller mindre frivillig!

Også på dette området: Babylon som vokser, vokser og vokser!

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 46.

Dato: Lørdag 18. november 2006:

Temperaturen her ute i natt på det laveste en kort stund 5, 4 plussgrader Celsius. Jeg tror det regnet mye i natt – og vi hørte tordenbrak også.

Ny dag, med mye regn, hagl, lyn og torden!

---

Eller leter de efter våre svake punkter – eller svakeste punkter? Og planlegger videre med utgangspunkt i dette, - i håpet om at et eller annet skal kunne komme til å dukke opp?

Et eller annet nytt, overraskende eller stadfestende! Så de kan kunne se sitt snitt til å komme inn på banen igjen, - absolutt uten å ha mistet ansikt eller annet som helst alvorlig!

Jeg vet ikke hva de holder på med. Dette blir flere spekulasjoner og hypoteser ifra min side!

---

Om Pinnochio sin nese:

Lokkematen er jo – ufrivillig ifra min side – denne:

Om Statsadvokaten sier det samme i og om saken som ”juristene” hos politiet i Haugesund.

For da vil det jo bli som med nesen til den levende dukken Pinnochio, - at løgn gjør den lengre – og mere synlig og tydelig, og altså enda lettere å avsløre for alt, alle og enhver.

Det er jo grenser for hvor langt man kan strekke en løgn, - og altså også nesen til Pinnochio!

Særlig om denne nesen tydelig blir til en svøpe og et skrekkens våpen!

Ikke sånn å forstå at det er jeg som har lagt ut lokkemat i disse anliggender, - men jeg evner jo også jeg å se lokkematen i situasjoner og forhold i verden.

Hvem er det som blir stående igjen med lang nese, eller med skjegget i postkassen?

Shakespeare hadde vel en velutviklet sans for å se slikt? Og for å si slikt!

Pinnochios nese er et særdeles interessant og viktig fenomen! Det er egentlig for oss alle sikkert og visst, - hva enten vi vet om det eller ikke.

---

Halgeir og Irene kom her på besøk ved middagstid i dag og ble her en stund. Halgeir reiser til Tyskland en av dagene. De hadde med seg den nye brosjyren ifra den store og internasjonale menigheten Jehovas Vitner, som de stolte kunne overrekke og vise oss. Utdelingen av den – under overskriften: Et budskap til hele verden - ble i alle land påbegynt 16. oktober i år, 2006, - for en måneds tid siden.

De omtalte denne begivenhet sist da de var her på besøk, - og jeg har vært meget nysgjerrig på hvordan den kom til å bli – og hvordan brosjyren kom til å bli!

På forsiden et noe mørkt og truende alminnelig landskap – og midt i dette landskapet tett overskyet og brasende lyn og torden!

Overskriften: ENDEN FOR ALL FALSK RELIGION ER NÆR!

- Hva er falsk religion?

- Hvordan vil den få sin ende?

- Hvordan berører dette deg?

Hele forsiden med dens overskrifter og budskap interessant og tankevekkende, er noe av det første jeg tenker.

Det hele kunne kanskje ha vært forsterket på følgende måte:

Overskriften: ENDEN FOR ALL FALSK RELIGION ER NÆR! / BABYLONS FALL GJENSTÅR! / – Hva er falsk religion? / – Når og hvordan vil den få sin ende? / – Når og hvordan berører dette deg?

Slik brosjyren nu uansett ved en titt på fremsiden fremstår (og distribueres globalt) er den tankevekkende og interessant. Og mest av alt en interessant global begivenhet. Som jeg vil kontemplere over og forsøke å fordøye. Innsiden og baksiden – og det hele – også.

---

Jeg har så vidt kikket på det og lest litt nærmere, og har allerede flere innvendinger og betraktninger – som jeg kanskje skal fordøye bedre og mere på, før jeg igjen sier mere om dette. Den høye og dypt kvalitative verdenslitteratur og kultur som Bibelens forfattere i GT og NT står for i Ordet, er tilsynelatende bare i bruddstykker tilstedeværende i brosjyren! Dermed kan det, dumt nok, iallfall sånn sett synes som at noe alvorlig vesentlig mangler? Som ikke var tiltenkt å mangle!

I brosjyren henvises særlig til Johannes Åpenbaring, som er særdeles tydelig og entydig når det gjelder Babylons fall – og med hensyn til hva Babylon er. Men brosjyren selv kanskje heller utydeliggjør hva det dreier seg om?! Som om hensikten – i verste fall? – kanskje nettopp er å utydeliggjøre og å bortforklare!

Men hensikten derimot har kanskje egentlig vært å tydeliggjøre? Eller sikter den seg inn på å utydeliggjøre for å berede veien for misbruk, forvirring og misforståelser?

Jeg forventet vel bedre og mere? Og tydeligere – og mere direkte, - og mere beåndet i eller ved tonen til Jesus, Matteus, Peter, Johannes, Paulus, Jesaja og hele den gamle tradisjonen? I Ordet!

---

Det dreier seg uansett – for det meste av verden, - om Babylons fall!

---

Jeg gav Halgeir og Irene samtidig et eksemplar av Data-CD: Menneskevern Vindafjord kommune, rlh pr. 17.11. 2006. Og sa blandt annet at jeg også kaller denne min bok for 7 x torden!

---

Flere av ungene her har vært i Vikebygd i dag, i forskjellige ærender. Blandt annet Frøydis og Stauda på besøk til Tordis Veastad, hvorfra det hilses så meget.

Strømmen i ledningene her og i Vikebygd har vært borte flere ganger i dag – og har vært under press av værforholdene.

Jeg telefonerte og snakket med Jan på bilverkstedet i går, og fikk kortfattet og god instruksjon på hvordan jeg kan forsøke gjøre det med bilen. Muligvis får jeg ladet opp bilens batterier igjen, – og start på bilen igjen kanskje i morgen eftermiddag.

---

Det er ingenting som dør, - men alt og alle dør på hver sin egen måte. I en metamorfose.

Den endring eller erindring som skjer er forskjellig. Innvendig og utvendig – og på så forskjellig vis! Hva som bibeholdes og blir tatt vare på og utvikler seg videre – og hvordan – er jo så forskjelligartet!

La ikke begrepsforvirring eller forhastede slutninger konkludere et saksanliggende.

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 46.

Dato: Søndag 19. november 2006:

Temperaturen her ute i natt på det laveste en kort stund x plussgrader Celsius.

Ny dag, - !

---

Ungene her har allerede så vidt startet forberedelsene til å gå julebokk, som vi kaller det. Øver på julesangene, som de i løpet av sommeren har glemt endel av. Og de minste som vil være med får gli mere inn i sangene og stemningen. I romjulen går de rundt omkring i nabolaget (langt unna også) og banker på hos folk, og når noen er hjemme og åpner opp så synger ungene i god julestemning. Mange gir de noe efterpå, applaus, frukt, nøtter og annet julegodt – og ungene blir enda mere begeistret og ivrige! De har holdt på med dette i mange år, og fant selv på det dengang.

Julegaver har de så vidt også påbegynt. Vi elsker julen. Særlig barna. Da er det Jesus-barnet, gaver og julestemning som står i fokus her hjemme. Naturligvis særlig Jesus-barnet.

De fikk en særdeles fin julegave ifra noen i nabolaget her i fjor, - eller var det ifra julenissen? En meget fin eske i edeltre fullstappet med beste kvalitet farve-blyanter! (Den har antaglig kostet kanskje mere enn tusen kroner!) Den har siden vært benyttet i glede hver eneste dag! Ungene her i familien tegner, skriver og maler ganske så omtrentlig hver enestedag.

Det er mye artig og fint med julen! Julen og 17. mai begeistrer og gleder oss! Og mange andre også!

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 47.

Dato: Mandag 20. november 2006:

Temperaturen her ute i natt på det laveste en kort stund 3 plussgrader Celsius.

Ny dag, overskyet – men også sol.

---

Trude var i postkassen i sted, hvor det blandt annet lå en brevkonvolutt ifra Politiet, Haugaland og Sunnhordland politidistrikt, til meg. ( Som kanskje har ligget i postkassen siden lørdagen.) Den er poststemplet 17.11. 2006, og brevet inni datert 16.11. 2006.

Innholdet i brevet er følgende:


Vår referanse: 9506429 7448/06-32 Dato: 16.11. 2006. Dok.nr. 09.


Klage over politiets henleggelse av anmeldt forhold


Viser til Deres klage over politiets henleggelse av sak 9506429.


Klagen har vært behandlet av Rogaland Statsadvokatembeter som i beslutning av 14. november ikke fant grunnlag for å omgjøre politiets beslutning.


Dette vedtak kan ikke påklages videre, jfr. straffeprosessloven § 59a, siste ledd.Med hilsen


Thor Arne Reitan,

(sign. & stempel)

politiadvokat

TAR013


Haugaland og Sunnhordland politidistrikt”

---

---

Dermed kom jo, som jeg ikke så bort ifra, brevsvar og beslutning ifra Statsadvokatembedet / Riksadvokaten i form av en meget lang Pinnochios nese! Som et interessant selvavslørende eftermæle, for kommende tider.

De er selvfølgelig klar over at de tilsidesetter lov og rett i denne saken! Minst likså klar over det som enhver som leser et stykke i denne Saksdokumentasjonen! Bortimot ingen – som ikke vil agere dum - er vel det minste tvil om dette? Dette er grovkornet bevisst og villet korrupsjon.

Dette er altså forvalterne av lov og rett i Norge pr. i dag!

Slik er de, - og slik er det.

Se selv! Denne saken er ikke noe unntak i så måte.

Jeg ville kanskje ha blitt mere overrasket om svaret ble noe annet.

Jeg har absolutt ikke på noe som helst sett og vis prøvd å lure de til å forholde seg slik!

Men i og med denne beslutningen ifra Statsadvokatembedet i Rogaland blir jo saken desto mere interessant, tankevekkende og grovt alvorlig! For eftertiden, og for enhver som leser om alt dette som har skjedd, – som jeg for min del sidig, saklig, saktmodig og tålmodig med flid har dokumentert fullstendig på kryss og tvers og i overflod!

Mangt tankevekkende i alt dette.

Bemerk for eksempel hvor fullstendig uredde de er for å bli avslørt!

Skal de vel være redde for meg og min familie? Slikt ubetydelig smårusk er de nok ikke det minste redd for. Ikke den store og mektige Goliat nei!

Og de tror og tenker vel antagligvis på sett og vis at det er meg (og min familie) det dreier seg om – og som irriterer og forstyrrer noen?

Men det er det jo egentlig absolutt ikke. (Om enn dog.) Når jeg og min familie er ”ferdigbehandlet” og ute av aktualitetens fokus, - så er det en tid derefter også. For den kortsiktige egoismen som håper på å viderføre sin ideologi er perspektivet og tenkningen imidlertid særdeles innskrenket. De satser det hele helt selvfølgelig på at ondskapen skal og må bli videreført! At det ikke kommer annerledes dager og tider efter dette! Og at min og min familie sin stemme er så ubetydelig og liten at den drukner og forsvinner fullstendig i sammenhengene. Og at den derfor ikke er noe som helst å bry seg om.

Endog som urett betraktet forsvinner vi og vår sak fullstendig i mylderet av all annet urett, og i bråket og forvirringen! Det er bare slik det skal være, tenker de, - mens de offentlig sier noe fullstendig helt annerledes!

---

Så er det bare for Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune og allierte inntil videre å fortsette med hva de holder på med!

Hvis de ikke har fått kontakt med den menneskelige rest av samvittighet i seg og skjemmes grovt av hva de har gjort!

Slikt skamvett fordunster vel fort når de skjønner og ser at Politiet i Haugesund og Statsadvokatembedet faktisk holder med de!

Skjønt dette ifra Politiet og Statsadvokaten kan nok overraske endog også de! Men altså ikke meg.

Jeg så absolutt ikke bort ifra denne muligheten. Tvert om.

Dette brevet nu sier vel tydelig nok meget om korrupsjons-nivået og forholdene i Norge!

Det er mange som vil ha det slik! Det er mange som er vant med å ha det slik!

Og nærsagt ingen som vil eller makter å gjøre noe med det?

Og vil de skyldige – for eksempel i denne saken, – efter hvert komme bli stilt til ansvar og bli straffet?

Er det noen som vel egentlig ønsker eller forventer lov og rett, nu – eller siden?

Trives vi med korrupsjons-systemet, - og aksepterer vi det?

Hva mere kan vel jeg gjøre? Eller du? Eller noen?

La oss heller grundig få gjort noe med det!

Lyn og torden!

---

--- Enda et dikt i forbifarten ifra min side:


Bibelen –


Bibelen – bibliotekets ABC i Ordet!

Bibelen – få Fenris-ulven Tjoret!

Bibelen – frem for Tusenårs-riket!

Bibelen – motarbeider lett Sviket!

Bibelen – det halve Biblioteket!

Bibelen – en nødvendighet i Apoteket!

Bibelen – veileder i Kjærligheten,

i Sannheten og i Livet! Og i Friheten!

Bibelen, – forteller om Babylons fall!

Bibelen, – sier hva vi også ikke Skal!


Bibelen, – kan den vel misbrukes stort?

Ugresset, – kan det vel lukes helt bort?

Bibelen, - kan den vel brukes stort?

Bibelen, - får det vel gjort!?


*


Rune L. Hansen, 20.11. 2006.


***

---

Mariel Rose og Urda Lilje med sommerfugler


Mariel Rose og Urda Lilje syns det er så fint med roser og liljer, og sommerfugler!

De dufter på blomstene når det er sommeren - og mange av de dufter så deilig og hærlig! Noen ganger kommer det blomster-gullstøv på nesene også.

Jeg sier til Mariel at det vel kommer sommerfugler og setter seg på nesen hennes også når det blir sommeren! For det er jo så mye blomster-gullstøv, der også! Ja, det blir artig!

Ja, det blir artig! sier Mariel Rose hun også, fort og ivrig, - for da kan jeg, sier hun glad videre, - da kan jeg få ha de rundt meg sånn og sånn. Og hun viser med hendene, hvordan de svermer og funkler omkring henne. Og hun går nesten i sommeren allerede.

Mariel Rose og Urda Lilje og jeg tenker på sommerfugler, roser og liljer.

Vi gjemmer erindringer og minner i oss i verden, - også som slumrende kimer og frø, som gjør seg delaktige i fruktene og i jordens muld og atmosfære.

Sommer kommer! tenker jeg profetisk videre.

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 47.

Dato: Tirsdag 21. november 2006:

Temperaturen her ute i natt på det laveste en kort stund 5, 1 plussgrader Celsius.

Ny dag, en hel del overskyet.

---

Kjøretur til Haugesund igjen i dag, utpå dagen. Jeg og Frøydis. Men kom for sent på dagen til bilverkstedet. Vi kjørte først Trude og de minste til Tordis, hvor de skulle på besøk. Hentet de på hjemveien, og da var det blitt noe sent. Gudmund var i lag med Alfredo det meste av dagen, og gikk til Tordis med Alfredo efterpå, da Gudmund gikk til helse-trening i Vikebygd. Frøydis rakk ikke treningen i kveld.

Fikk avlevert 2 stk. av Data-CD: Menneskevern Vindafjord kommune, rlh pr. 20.11. 2006, til Tore. Dvs. vedkommende skulle gi dem videre til Tore for meg.

---

Det er jo forunderlige og triste greier det der med både Politiets og Statsadvokat-embedets korrupsjonsvern.

En advokat på vei opp i karriærens korridor sa en gang fortrolig og vel vitende til meg, at det i Norge er makten som rår - og absolutt på ingen som helst måte lov og rett eller rettferdighet og sannhet!

Jeg trodde den gangen at han kanskje satte det på spissen, selv om det ikke så eller hørtes slik ut på ham. Jeg har vel egentlig kanskje heller ikke villet tro ham på dette for lett eller fort! Men har underveis grundig fått erfare og sanne at han hadde og har helt presis rett i dette. Dette har jeg også fått erfare og sanne gjennom mange andre oppriktige mennesker som har vært utsatt for alvorlige saker i forhold til byråkrati og forvaltere av lov og rett.

Tro meg! Og ta meg saklig og alvorlig.

Det er altfor skammelig vemmelig at det skal være slik, - og at vi skal være nødt til å finne oss i at det er slik!?

Være nødt til ... Sa jeg det? Uretten og de kriminelle – skjult bak karriærens uniform og fasade – skal de få hærje fritt?! Skal de i det heletatt få hærje? Gjelder faktisk ikke lov og rett for de? Og gjelder ikke De 10 budene og apostlene og kong Salomo og Bibelens ord for de? Og landets grunnlov?

Når disse som skal være gode eksempler og veiledere for folket og befolkningen svikter grovt og grundig, hvordan skal det så gå med befolkningen og enkelt-menneskene? Kan noen så forvente at det går bedre eller annerledes enn det gjør?!

Den absolutt suverene forakt for lov og rett som mange av Babylons besteborgere tydelig lever og arbeider efter og tidvis tilkjennegir, - er slikt noe rett og slett bare akseptabelt?

Og hvor omtrentlig går grensene for deres løgnaktighet og ondskap? Hvor langt inn i ondskapen? Et spørsmål meget verdt å betenke grundig!

Noen sår – og noen vanner, som Jesus sier i Johannes-evangeliet 4, 37. Slik er det også når det gjelder ondskapens gjerninger. Vi er involvert og medskyldige på så forskjellig vis. Noen ødelegger og dreper med sin underskrift, en annen med sin munn eller med sin hånd eller med sin likegyldighet.

Har vi det akkurat nu så innmari forferdelig godt, alle sammen, unntatt de vi ikke ser og hører, og er alt så fryktelig vel og bra, at bortimot ingenting på alvor kan eller bør bedres og forbedres? Er det det vi på alvor mener å si?!

Eller er det noen som forsøker å lure oss til å si, at makt-misbruk og korrupsjon nødvendigvis er prisen for å opprettholde en porsjon eller en smule lov og rett? Grov løgn er det i alle fall jo!

Hvor er vårt skamvett? – og vår stolthet? I det at vi aksepterer slikt? I det at vi gjør oss medskyldige i slikt? I det at vi ikke er så nøye med slikt?

---

Men hvorfor velger Statsadvokatembedet å forholde seg på en kriminell måte i denne sakens anliggende? Hvorfor det, mon tro?

For støtte opp om Politiet i Haugesund sin selv-bestemmelsesrett? Og for å støtte opp om Vindafjord kommune-administrasjon sin selv-bestemmelsesrett?

Makten til å forbigå lov og rett – og til å hærje med andre mennesker, medmennesket!

Eller fordi noen er med i den samme frimurer-losje som noen andre? Eller den frimurer-losje som heter administrasjon og byråkrati?

Eller altså hvorfor?

Jeg trodde kanskje at prestisje-nivået i denne på sett og vis lille saken er så lavt at det kom til å være lettest for øvre instanser å holde seg til lov og rett!?

Kanskje er det slik at angjeldende misbruk av Barnevernloven og misbruk av kommunal administrativ makt ønskes opprettholdt og videreført?

At landets myndigheter, administrasjon og byråkrati bevisst motarbeider trivsel, fred og velferd på vår jordiske planet, og for menneskeheten, – er mildt sagt tankevekkende!

Og hvorfor?!

---

Ifra Bibelen, Forkynneren 4, 1: {URETT I SAMFUNNET}

Jeg så igjen på all den urett

som blir gjort under solen.

Jeg så de undertryktes tårer,

og ingen trøstet dem.

De som undertrykte dem,

hadde makten i sin hånd,

og det var ingen som trøstet.

---

Salmene 94, 20: Er du i pakt med fordervelsens domstol,

som volder ulykke i strid med loven?

[fordervelsens domstol: domstol som feller urettferdige dommer og således skaper lidelse og nød. Sml. v. 6 og 21.]

94, 21: De rotter seg sammen mot rettskafne menn

og dømmer uskyldige til døden.

---

Salmene 10, 2: De gudløse jager i sitt hovmod en stakkar,

men fanges selv ved de knep de fant på.

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 47.

Dato: Onsdag 22. november 2006:

Temperaturen her ute i natt på det laveste en kort stund 4, 1 plussgrader Celsius. Stjerneklar natt.

Nu ny dag, tildels overskyet. Men godt med sol også. Klokken 16.30 begynte det å mørkne her ute.

---

Per Snabel var innom her på besøk forleden dag.

---

Vi høstet og smakte på både germanermispel (Mespilus germanica) og sjokoladebær (Leycesteria formosa) i dag. Sjokoladebusken strutter enda av blomster og gjør seg godt. Bærene nu så sent på året med tydelig sjokolade-smak, uten den beske smaken og eftersmaken ifra tidligere i sommer. Nu heller med kanskje noe sitron-aktig eftersmak, men altså selve smaken tydelig sjokolade. Interessant.

Germanermispel-fruktene fra omtrent 4 til 6 cm i diameter, med noe epleaktig smak. Disse har vi enda ikke forsøkt å eftermodne kjølig slik som PFAF skriver om, for å få frem den delikate godsmaken som de da kan få på det rette tidspunktet. Det henger enda 10 til 20 frukter igjen på busken, som vi høster vel efter hvert nu. Lar de henge på i det lengste.

Blandet og raspet det meste av germanermispel-frukter vi plukket i dag med mest raspet eple, men og noe nype og pære. Og litt råsukker.

Sharon (ifra butikkene) i småbiter og raspet eple med litt råsukker og nype blir også en god og fin blanding, til grøt-mat, pålegg, saft, etc.

Epler, skånsomt behandlet (f. eks. bare raspet) og i blanding med annet egnet, er bedre og viktigere basis-mat enn de fleste er klar over.

Nyper har også kvaliteter og egenskaper som verdsettes høyt i vår familie, ifra mange år tilbake. Balsam for munnhygiene, hals og slimhinner er de også, skånsomt og rett behandlet – med litt råsukker tilsatt.

Sukkerbuskene våre - Stevia rebaudiana, som har vokst i Kolonihagen i sommer, plantet vi om til potter forleden – og står nu i vinduskarmene her. Håper omstillingen deres går bra. Hører stadig mere om at den globalt mektige babylonske sukker-industrien stadig mere forsøker å stoppe tilgangen både på frø, planter og preparater av og med sukkerbusk!

---

Jesaja 26, 3: Den som er fast i sjel og sinn,

lar du alltid ha fred,

for han setter sin lit til deg.

---

Ordspr. 29, 25: Den som frykter mennesker,

setter feller for seg selv,

men den som stoler på Herren, er trygg.

---

Ordspr. 29, 27: De rettskafne avskyr den som gjør urett. Og de

gudløse avskyr den som lever rett.

---

Salmene 119, 46: Jeg vil tale for konger om dine lovbud,

og jeg skal ikke bli til skamme.

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 47.

Dato: Torsdag 23. november 2006:

Temperaturen her ute i natt på det laveste en kort stund 5, 3 plussgrader Celsius. Det regnet i natt.

Nu ny dag. Vi fyrer litt ved i ovnen på stuen nu i disse dagene, for å holde huset og alt her varmere og tørrere.

---

Mormor fortalte i telefonen forleden dag at det i Trøndelag og Midt-Norge eller Trondhjem nu er nokså mildt og grønt til å være november. Selv om det var bortimot halvmeteren med sne der forleden, og is og kaldt med mange minusgrader.

---

Vi måtte telefonere og melde at vi ikke kom sist torsdag og fredag, til den kommunale musikkskolen. Problemer med bilen, bilens batterier.

---

Vi kjørte til Ølen og musikkskole der i dag, herifra ved 11-tiden. Har fått noe skikk på bilens start-problemer, takket være Jan på bilverkstedet sin korte og presise veiledning (via telefon). Jan var endog så god at han orienterte Halgeir og Irene om dette vårt problem, som de visste om og så gikk nokså greit da de kom. I Ølen i dag var vi først også innom Fretex-butikken der, hvor vi blandt annet kjøpte en bunke med bøker. (Fretex er navnet på butikk-kjeden som drives av norske Frelsesarmeen. En slags brukt-butikker, hvor mennesker kan innlevere brukte og nye gjenstander og ting som de tror andre kan ha nytte og glede av.)

Vi kom hjem igjen ved 16-tiden. Vi kjørte også en tur til Etne kommune og sentrum, noen av oss, hvor vi var innom komposthaugen til Etne Hagesenter. Fant der blandt annet 10 – 12 nokså fine meterstore eksemplarer thuja. Jeg fikk snakket litt med Kjell der også i dag, butikk-sjefen, en ung mann, som som vanlig var vennlig og grei. Spurte ham også om han bruker å lese noe særlig. Han sa at det ikke er så mye det, - men kanskje mest Donald Duck og slikt innimellom. Jeg tok frem et eksemplar at Data-CD: Menneskevern Vindafjord kommune, rlh pr. 22.11. 2006, og sa at han kunne få denne å lese på hvis han ønsket det. Jeg sa at han kunne jo kikke på den ved anledning hvis det passet slik og han hadde lyst. Han sa efterpå at han nok kom til å kikke på den.

Ellers har det vel her bare vært en rolig dag. Og dagene er ikke så lange på denne årstiden, - iallfall ikke her ute i landskapene. I sommer var de vel heller omkring det doble, kjennes det ut som.

---

--- Et dikt jeg i forbifarten skrev forleden dag:


Kulturen i naturen


På tur i naturen.

Kulturen i naturen.

Ingenting larmer.

Solstreif varmer.

Er jeg så glad?

Og har det bra?

Småfugl kvitrer.

Gud ikke forvitrer!

I moder jords favn.

Hjemsted og havn.

Ild og stavn.

Næring og savn.

Geitmelk i sekken?

Borte vekken?

På Herrens rette vei.

Ordet igjennom deg.

Stø kurs, fremad.

Saktmodig og glad.

Et eple, - ikke for sur en!

Jeg betenker kulturen.

Geitmelk i sekken?

Borte vekken?

Turen i naturen,

beriker hele kulturen!

Kulturen i naturen.

Henger du med?

Da kan du le!

Ha, ha, ha ...

Ho, ho, ho ...

Hi, hi, hi ...


*


Rune L. Hansen, 20.11. 2006.


***

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 47.

Dato: Fredag 24. november 2006:

Temperaturen her ute i natt omkring 10 plussgrader Celsius. Det var vind og regn i natt.

Det er enda vind nu på dagtid, og overskyet – og omkring 10 plussgrader.

---

Det er mange som tror at barna hører efter samme hvordan den som snakker til de og med de formulerer seg.

Måten de snakker på og formulerer seg på er imidlertid av meget stor betydning for hvordan barna oppfatter det som blir sagt – og hva de oppfatter av det som blir sagt, eller ikke sagt!

---

Jeg trivdes veldig godt i Nord-Grekenland, i det greske Makedonia, og det gjorde Paulus også. Paulus sier i sine brever i Bibelens NT mye fint om det nordgreske Makedonia, - mye fint, som jeg tror at også mange av menneskene der i dypet av sine hjerterøtter har tatt til seg i glede - og som videre oppmuntring og veiledning!

Slikt kan på sett og vis vesentlig og tydelig kjennes og sees! Ikke minst også i landskapene og i naturen og kulturen! Jeg undres en hel del hvordan de nu vil komme til å klare å takle Stor-Babylons påbegynte angrep og splittelse?!

---

I Gud beveger vi oss.

---

2. Kor. 8, 21: Det er viktig for oss å gjøre det som er rett, ikke bare for Herren, men også for mennesker.

---

Det er ikke den volden som er blodig som er farligst.

---

Paulus hadde meget god greie på lov og rett. Har vel noen noensinne skrevet og uttrykt seg så megetsigende godt og grundig om dette temaet som ham?!

Og hvem har vel dypere enn ham forstått at problemet med loven, er korrupsjon og svik? Og - at det i tillegg, må noe ganske så bestemt videre og mere til enn loven!

Den fullstendig geniale forfatteren og tenkeren Paulus fra Tarsus. Den kanskje av apostlene høyest respekterte av apostlene.

Paulus er den 13. av de 12 apostlene som ble utvalgt og utsendt av Jesus. Den sentrale og omfattende - og i første omgangen skjulte.

---

Jeg undrer på om Paulus kjente til den kinesiske Laotse (født år 604 før Kristus) sin store lille bok ”Tao-Teh-ching / Tao-te-king / Ordets frukter og utfoldelse”? Laotse og Paulus er meget på bølgelengde og utfyllende hverandre, - i Tao – i Ordet! Naturligvis. Selvfølgelig.

---

”Det er Himmelens vei å minske overflod og utfylle mangler. Men slik er ikke menneskets vei (rlh: i Babylon). Det tar fra dem som har for lite og øker sin egen overflod.”

En smakebit ifra ”Tao-Teh-ching”. Ifra norske Karl Ludvig Reichelts bok ”Laotse” (i serien Religionens stormenn), ifra 1948. En bok som omhandler Laotse, og også inneholder en slags oversettelse av ”Tao-Teh-ching” i sin helhet. (Den aller første norske oversettelsen.)

Her kan jeg ikke gjengi hele denne hellige boken, - men nu noen få flere smakebiter:


”Evnen til å oppfatte de minste ting er hemmeligheten med det store klarsyn. Å verge det myke og svake er hemmeligheten med den store styrke. (...) Det som gjør at flodene og havet kan ta imot hyldest og æresbevisninger fra alle dalens elver, er deres evne til å holde seg lavere enn dem; det er derfor de er kongen for dem alle. Derfor er det også at den vise hersker som ønsker å stå over menneskene, stiller seg slik at han frivillig innordner seg under dem, og den som ønsker å stå i spissen for folket, stiller seg selv sist. / Slik går det til, at enda han har sin plass over menneskene, føler de seg ikke trykket av ham, og enda han har sin plass foran dem, føler de det ikke som noen urett. / Derfor vil alle i verden fryde seg over å lovprise ham og ingen blir lei av ham. Fordi han ikke innlater seg i kappestrid, er det ingen som ser noen mulighet for å kappes med ham.”


”Hele verden sier at mitt Tao er stort, men likevel ringere enn det som andre lærer. Men det er nettopp dets storhet som gjør at det kan se ut som det er ringere. Hvis det hadde lignet på andres lære, villedets ringhet forlengst ha vært alment kjent. / Men jeg har tre skatter som jeg setter høyt og verner om: den ene heter kjærlighet, den annen heter nøysomhet, den tredje er skrekken for å være forgrunnsfigur. / Gjennom kjærligheten blir jeg modig, gjennom nøysomheten blir jeg gavmild, gjennom skrekken for å være forgrunnsfigur kan jeg bli en leder blandt de modne mennesker. Nå til dags gir de opp kjærligheten og vil bare være tapre, de gir opp nøysomheten og vil bare være gavmilde, de forkaster beskjedenheten og vil bare innta den fremste plass – og alt sammen betyr døden. / Den som har kjærlighet, er sikker på å seire, endog i slaget. Den som har kjærlighet, er uovervinnelig i forsvar. Den som Himmelen vil frelse, beskytter den gjennom kjærligheten.”


”Når folk ikke lenger frykter det som de burde frykte, da vil det som er deres store skrekk komme over dem. / La dem ikke tankeløst følge sin lyst til å gå opp i det daglige liv. La dem ikke handle som om de var trette av det som livet virkelig avhenger av. / Det er ved å unngå slike lyster at denne trettheten ikke oppstår. / Derfor kjenner den vise sin kunnskap, men stiller den ikke til skue, han verdsetter seg selv høyt, men lar seg ikke merke med det. Han velger det første og vraker det andre.”


---

Mariel og Urda leker kaniner, utkledd med hver sin duk over skuldrene og ryggen - og med sparkebukse på hodet! De ser ut som kaniner nu ja.

Mariel Rose, som er så forsiktig, drømmende, myk og tilbakeholden, har brått blitt meget flink til å tegne i disse dager. Hun er saktmodig, rugende og edel av seg (likesom Frøydis, men annerledes). Urda Lilje er tenksom, målbevisst, kjapp og våken av seg (likesom Stauda, men annerledes). Urda ble født våken (og drømmende) av seg. Mariel ble født drømmende (og våken) av seg.

En lignende og annerledes forskjell er det mellom Gudmund og Alfredo!

Og mellom Balder og Idun.

---

Jeg og Alfredo kjørte herfra ved 15-tiden i dag, til Skjold – musikkskole. Gudmund og Frøydis satt på til Vikebygd. De skulle egentlig spille, konsert, Gudmund, men det viste seg å være neste fredag, så de gikk på besøk til Tordis heller. Og da jeg og Alfredo kjørte hjem ifra Haugesund, efter å ha vært i Skjold, fant vi Gudmund og Frøydis langsmed veien på vei hjem ved 21-tiden.

Straks efter og utenfor musikkskolen til Alfredo traff vi Anne Kristine Andersen, rektor for musikkskolen, med datter, og pratet med henne en stund. Hun fortalte blandt annet at det er tilstelning på Steinerskolen i Haugesund i morgen ifra klokken 11. Hun fortalte også litt om en lærer der ifra Armenia, meget dyktig lærer i matematikk. Hun fortalte også at hun hadde snakket med Balder i telefonen forleden. Balder fortalte at det hadde vært en slags tentamen eller prøve der i Steinerskolen, i matematikk hos læreren ifra Armenia, tror jeg det var hun sa, og at Balder hadde gjort det godt, - og at læreren skrøt av at vår hjemmeundervisning må være god.

Hun sa også at den offentlige skolen og Steinerskolen er som dag og natt. Altså at Steinerskolen er så mye bedre. Og det har hun jo rett i. Jeg sa, som jeg også har sagt og skrevet for mange år siden i en sammenheng, at vår hjemmeundervisning er dog enda mye bedre enn også Steinerskolen.

Vi snakket også om livet i Norge i gamle dager kontra nu. Hun viste meg og noe interessant skrivearbeide hun i så måte arbeider med.

Hun fikk et eksemplar av Data-CD: Menneskevern Vindafjord kommune, rlh pr. 24.11. 2006.

Jeg tror ikke vi drar til Steinerskolen i morgen. For mange år siden nu brukte vi, også før Balder ble født, både jeg og Trude uavhengig av hverandre, og senere sammen, å være med på disse førjuls-tilstelningene til Steinerskolen i Trondhjem. Jeg ønsker imidlertid ikke at vi skal treffe hverken Balder eller Idun i morgen. Men at vi ikke skal treffe de.

Anne Kristine snakket til Balder om at han kunne forsøke å invitere meg til å holde foredrag eller slikt noe i Steinerskolen, om planter og slikt som jeg vel er ekspert på, og om at Steinerskolen jo også bruker å gjøre slikt. Balder hadde sagt at det vel var en god ide, men at han ikke våget å spørre meg eller kontakte meg. Jeg sa ikke noe til dette, bare nikket at jeg forstod. Hun sa hun forstod det på Balder at forholdet oss imellom nu ikke er bra. Hvilket jeg bekreftet.

Iøvrig har jeg, når jeg tenker meg om, faktisk nesten avholdt et foredrag i Steinerskolen, i Trondhjem for omlag 25 års tid siden. Det var min venn Guttorm som ordnet med en slik invitasjon for meg den gangen – og som ivret for det. Det foredraget ble ikke vellykket, fordi det ble avbrutt av læreren som misforstod oppløpet. Guttorm skulle vise lysbilder før mitt foredrag, og det gjorde han, - en seanse med kunstige kaotiske bilder og kommentarer som hverken falt meg eller læreren i smak. Læreren trodde nok og fryktet nok at også jeg fulgte det samme sporet. Jeg forsikret ham høflig, kortfattet og saklig om at så absolutt ikke var tilfelle, - men han våget ikke, vel av hensyn til elevene. Og jeg forstod ham og vi dro derifra. Guttorm kunne være nokså uforutsigbar og forskrudd på sitt verste. Vel, oppfattet av andre jeg også – men på helt andre måter!

Noen av Trudes nære venninner dengang var iøvrig elever i den klassen i Steinerskolen, og var der. Og jeg kjente de litt fra før av også.

---

Jeg har iøvrig for ikke lenge siden lest en gammel bok ifra Armenia, Elishe Vardapets ”Vardan og armenernes krig” (i en norsk oversettelse). Skrevet omkring år 660 e. Kr., - eller kanskje heller oppmot to hundre år før? En inderlig kristen bok – om armenernes store martyrium den gangen. Den norske oversetteren, Fredrik Otto Lindeman – 1992, skriver i sin innledning til boken, at: ”Kristendommen ble Armenias offisielle religion allerede omkring 280, da Gregor lysbringeren, ”Armenias apostel”, døpte armenernes konge Tiridates III (238 – 314). Bibelen ble oversatt til armensk omkring 410.”

---

Eirik og Hege har begynt å lese i manuskriptet, Menneskevern Vindafjord kommune. Vi snakket med de i telefonen sent i kveld inn i natten. De var glad og begeistret for det. De fortalte iøvrig at de kommer på besøk hit igjen antagligvis før jul.

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 47.

Dato: Lørdag 25. november 2006:

Temperaturen her ute også i natt omkring 10 plussgrader Celsius. Det var vind og regn også i natt.

Det er også vind på dagtid og utover, og overskyet – og omkring 10 – 12 plussgrader.

---

Trude forteller at hun telefonerte og snakket med både Anja og Sigmund og Eirik & Hege i går.

Sigmund fortalte at han kjører her forbi nu med det første, på vei til Fredrikstad, og antaglig kommer innom en tur.

---

Gudmund, Frøydis og Stauda begynte i går kveld å rydde i kjelleren her – og har holdt på med det i dag også. Så det nu begynner å se ut som en noe fin kjellerstue der, med de fra før av hvitmalte steinveggene.

---

Tenkte jeg skulle telefonere Bernhard i dag, men det får vente enda noe.

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 47.

Dato: Søndag 26. november 2006:

Temperaturen her ute også i natt omkring 10 plussgrader Celsius, og på det laveste 8, 3. Det var vind og regn, og et brått og stort lyn med torden også, her ute i natt.

Telefonen her har vært utkoblet i hele dag. Utkobler den som oftest når det er lyn og torden, og glemmer ofte å koble den til en tid efterpå.

Jeg har vært her ute og plantet og ryddet i dag, og Trude også. Inntil det ble for mørkt.

---

Det anti-kristelige, korrupte, løgnaktige og menneskefiendtlige samfunn vi lever i under Babylons okkupasjon og besettelse har mange interessante aspekter.

---

Statsadvokaten som nu – også i denne saken - åt seg fast i åtet, i lokkematen, skjønte ikke at han dermed offentliggjør klart og tydelig og entydig sitt eget og embedet og den norske statsforvaltningen sitt vitnesmål!

Han og dette ble nu dermed i sin forkledning og kriminelle falskhet knepet og avbildet uomtvistelig på fersk gjerning!

Eller hva?

---

Mange nu tror enda at korrupsjon bare har å gjøre med penge-bedrageri, økonomisk urettferdighet, økonomisk svindel, bedrageri og bestikkelser! Mange ønsker at samfunnet til nøds (uunngåelig nok) skal tro at hva som ligger i begrepet korrupsjon begrenser seg til slike saker!

Samtidig som de iøvrig også iherdig forsøker å hjernevaske andre med at økonomisk og sosial urettferdighet er et gode og en positiv og nødvendig drivkraft for samfunnet!

Fanden tviholder i det lengste på sitt, og ser seg som den og det han er tjent med å være skjult i mørket og i forvirring!

Og fanden og fanskapet er avhengig av forskjellige slags egnede skjulte eller på noe slags vis uoppdagede eller på noe slags vis aksepterte krokveier.

---

Her hjemme er vi så heldige også å ha en meget god, spesiell bragd av en bok, av tyske Günther S. Wegener, ifra 1958. Den heter: ”6000 jahre und ein buch”. Året efter, i 1959, utkom den i en norsk oversettelse og skånsom bearbeidelse – til norsk ved professor dr. theol. Johan B. Hygen, under tittelen: ”En bok erobrer verden. Bibelens historie.”

I begynnelsen av denne boken, under beskrivelsen av forholdene og utviklingen i Egypt ifra kong eller farao Menes, omkring 3000 år før Kristus, beskriver forfatteren på interessant vis hvordan embeds-standen eller embeds-verket oppstod. Jeg skal herunder gjengi denne hans beskrivelse.

Det er absolutt interessante ord, som ved eftertanke og på så forskjellig vis sier meget om tankevekkende mekanismer ved byråkrati og embeds-stand! Han skriver:


”Disse faraoene, som i en lang rekke hersker over folket ved Nilen, gjør en viktig oppfinnelse. De ”oppfinner” embedsmannen. Det har opprinnelig sin gode grunn. Landet er veldig. Det strekker seg like til Nubia, ja nesten til Nilens kilder i Afrikas indre. Kongen trenger en stand av samvittighetsfulle folk han kan stole på, menn som kan representere hans makt i de fjerneste deler av riket. Slik oppstår embedsstanden. Men det som opprinnelig tjente kongemakten, kommer efterhånden til å undergrave den. Embedsmennene, som til å begynne med forvalter landet i kongens oppdrag, begynner stadig mer å handle for egen regning. Til slutt forvalter de bare seg selv, de er som en landeplage, en mangearmet polypp som legger seg over hele riket og suger blodet av det. De har sitt mål i seg selv. På egen hånd inndriver de skatter og betrakter sitt embede som arvelig. Embedsstaten, denne fra først av så alvorlige og verdige innretning, typisk for egypterne, blir til et utbyttersystem av verste sort. Endelig rekker embedsmennene, som for lengst betrakter seg selv som ”fyrster”, hånden ut efter kronen. Faraoene av det 11. og delvis også det 12. dynasti er slike forhenværende ”landsfyrster”. Det er situasjonen i Egypt omkring år 1800 før Kristus.”

Dette er situasjonen i Egypt inntil omkring år 1800 før Kristus, konkluderer Günther S. Wegener.

---

Vi påbegynte i dag å lære oss å snakke, skrive, lese og å forstå gresk, hele familien.

---

*****

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 48.

Dato: Mandag 27. november 2006:

Temperaturen her ute i natt på det laveste en kort stund 4, 6 plussgrader Celsius. Stjerneklart.

Det har kommet nokså enorme nedbørs-mengder her omkring nu i ukevis. (Dette resulterer vel i billigere e-kraft i vinter?)

Jeg har vært ute og plantet og ryddet også i dag.

---

Babylon imponerer og skremmer mange mennesker, og de bukker, neier og kryper underdanig for henne. Og tror hun er nødvendig, riktig og viktig.

At det kanskje ikke er slik våger de færreste på noe sett å vis å tenke på!

Den som oppriktig og alvorlig våger tvil risikerer mye. Våger og risikerer på mange måter også hva skjøgen sier er livets rett! Hun forlanger ubeskjedent å være livets rett, livsrett - og enhver og alles livrett!

---

Biene våre her har fått råsukker den siste tiden. Oppmot en kvart eller halv kilo pr. kube pr. dag, som vanlig. Ifra tidlig i vår og kontinuerlig videre utover forsommeren fikk de også slik foring. Det er ialt nokså store mengder råsukker det er snakk om. Samtidig som det har vært mengdevis med rikelig forskjellig slags blomstring her i landskapene og rundt omkring, som de har tatt til seg ifra.

Sent på sommeren bugnet det med honning av utrolig god kvalitet, og med bier, i kubene! Det var stappfullt! Og vi her høstet på det nærmeste ingenting.

Et par ukers tid efterpå, nokså meget plutselig og brått, var det meste av både honningen og biene på mystisk vis borte vekke!

Mennesker har her ganske så temmelig sikkert hverken fjernet bier eller honning. Og ikke heller har biene hatt noen slags form for sen eller ekstraordinær sverming.

Hva er det som har skjedd? Hva var det som skjedde?

Jeg skjønner det absolutt enda ikke. Er det humler og – eller – hveps, som har tatt honningen, og i et slikt omfang? Og uten at vi har lagt merke til det? Tvilsomt, - og at vi så ikke skulle ha sett det! Andre insekter?

Vi har her nu vel hatt bier i tre års tid, - og dette var noe nytt og uventet å erfare. Vi hadde bier et par års tid også for 20 års tid siden. Vår erfaring med bier er med andre ord nokså meget begrenset. Vi har flere bøker om birøkt, og har i årenes løp lest og lært av enda flere. Og jeg har også hatt flere samtaler med erfarne birøktere i årenes løp. Bortsett fra å fore de og å forsøke på forskjellig vis å bidra til deres trivsel og hygiene, har vi på alle måter vært meget skånsomme og forsiktige for minst mulig å forstyrre de. Og biene har hele veien vært meget glade og fornøyde.

Hva er det som har skjedd?

---

*****


--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 48.

Dato: Tirsdag 28. november 2006:

Temperaturen her ute i natt på det laveste en kort stund 11, 6 plussgrader Celsius.

Overskyet og bare litt regn i dag.

Jeg har vært ute og plantet også i dag. Begynner å bli nokså helt ferdig med restene og alt slikt for i år. Og ser videre fremover.

Gudmund og Frøydis dro på besøk til Tordis, før de går til trening, friidrett, i Vikebygd i kveld. De tok med seg en boks med hjemmelaget eplegrøt-mix som en gave til henne. Råraspet eple med pære, tindved, nype, etc.

Mye av vår hjemmelagede mat har mye bedre kvalitet enn det som er mulig å få tak i ifra butikkene. Svært mye av det som forhandles i butikkene i vårt land er i større eller mindre grad giftig, - også maten og det spiselige. Folk flest vet det ikke. Det vil si: Folk flest vet ikke det store omfanget av dette problemet. De har tillit til Babylons myndigheter, spesialister og eksperter.

For eksempel kjøper folk flest brus og annet klisj-klæsj og æsj-bæsj til seg selv og sine barn! Butikk-hyllene bugner av glorete og ”fristende” innpakket gift og sykdom i flasker, esker og poser.

Likesom for eksempel endog også tv, underholdnings-industri, massemedia og politikk jevnt over har ”hyllene” fulle av gift, lureri og sykdom! Gift, lureri og sykelighet – og reklame og skryt av dette - florerer i vårt samfunn!

For eksempel det kjemisk fremstilte eller ødelagte ”sukkeret” som gjennomsyrer veldig mye av maten og det spiselige i butikkene. Uten at knapt noen ønsker eller makter å si ifra eller å gjøre noe med det, for å få det fjernet og forbudt! De offentlig – av Arbeiderparti-ideologien – utdannede og godkjente legene og spesialistene sier minst av alt noe som helst.

Heller enn at produsentene og reklamemakerne av og for slikt noe blir straffet, så blir de stimulert og belønnet!

---

Det telefonerte en dame, Grønnesdal (tlf. 52761167), i kveld og spurte om jeg vil stå på den politiske valglisten til Kristelig Folkeparti. Jeg sa at det vil jeg ikke, med mindre det blir vanskelig å få nok andre til å være med. Og at jeg nødig vil risikere å bli dratt frem i det politiske lyset i slik sammenheng, eller å utsette meg for å risikere å komme under kontroll eller konflikt med Kristelig Folkeparti.

Hun sa at mange har sagt nei og at det kan bli vanskelig, men at hun ringer meg opp i neste uke hvis det trengs.

Det har sine mange og gode grunner at jeg forholder meg slik til dette slikt noe.

---

Eirik og Hege ble særlig forskrekket og skremt når de leste utskriften av vårt møte med Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune. Dette var lett å høre på de.

---

Vi lukker fjærfeet inne nu om nettene, i hønsehuset. Det har vært rovfugler her i den senere tid som har forsynt seg grovt både av våre høns og moskusender. Hønsehauker, ørner, hubro og annet. En mår-familie som holder til her i nærheten, bare omtrent 100 meter ifra hønsehuset, har tidligere holdt seg på avstand, - men har nu trolig også vært og forsynt seg!

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 48.

Dato: Onsdag 29. november 2006:

Temperaturen her ute i natt på det laveste en kort stund 9, 5 plussgrader Celsius.

---

Vi kjørte til bilverkstedet i Haugesund i dag, jeg, Gudmund, Frøydis og Stauda. Vel, ungene var på folkebiblioteket mens jeg var på bilverkstedet. Jeg ble der en stund, fikk satt inn to nye bil-batterier og skiftet viftereim etc. Dynamoen (ca. 2.000,- kroner) må også skiftes og ble bestilt.

Efterpå kjørte jeg til folkebiblioteket for å hente ungene, som avtalt med de. Men de var der ikke – og jeg kjørte litt omkring for å se efter de. Efter et kvarters tid fikk jeg se de, ikke langt ifra folkebiblioteket. De kom ut ifra et butikk-senter ilag med Balder og Idun, og vi så hverandre og jeg stoppet bilen ved de, ved 16-tiden. Jeg så omtrent ikke på Balder og Idun, estimerte de ikke. Dette var antagligvis uforståelig og skuffende for de, og de gikk stille og fort bort. Antagligvis også klandrende meg og styrket i sin indignasjon og skuffelse og bortgang. Og for å trøste seg med støtte og oppmuntring ifra Babylons borgerskap. I beste fall skammet de seg.

Gudmund, Frøydis og Stauda var blitt litt utålmodige og gikk ut ifra folkebiblioteket, og traff fort Balder og Idun som kom ifra Steinerskolen. Balder og Idun tok de med til et butikk-senter like ved, for å vise de rundt der. Jeg sa til Gudmund, Frøydis og Stauda at jeg måtte lete efter de, et kvarters tid, - og at en avtale er en avtale. De kom og satte seg i bilen og Balder og Idun var alt på vei bort vekk. Efterpå kjørte vi for å handle dagligvarer – og så hjem igjen.

Balder og Idun og det hele ble straks bortimot glemt ifra min side og alt var bortimot som før igjen.

---

Har måttet bruke mye penger på bilen også i år.

---

2. Timoteus brev 2, 24 – 26:


Og en Herrens tjener skal ikke stride, men være mild mot alle, i stand til å undervise, tålmodig,

25: og i ydmykhet irettesette dem som står imot, om Gud likevel vil gi dem omvendelse til sannhetens erkjennelse,

26: slik at de kan våkne opp fra og komme ut av djevelens snare, de ble jo fanget av ham slik at de måtte gjøre hans vilje.


2. Timoteus brev 3, 1 – 9: {MENNESKENE I DE SISTE TIDER}


Du skal vite at i de siste dager skal det komme harde tider.

2: For da vil menneskene være slike som elsker seg selv, elsker penger, skryter, er stolte, spotter, er ulydige mot foreldre, er utakknemlige, uten respekt for det hellige,

3: ukjærlige og uforsonlige, baktalere, slike som er uten selvtukt, være rå, slike som er uten kjærlighet til det gode,

4: svikefulle, fremfusende, oppblåste og slike som elsker lysten høyere enn de elsker Gud.

5: De har en ytre form for gudsfrykt, men fornekter dens kraft. Vend deg bort fra slike folk!

6: Blandt disse er også de som sniker seg inn i husene og får makt over godtroende kvinner som er tynget av synder, og som er ført på avveier av mange forskjellige lyster.

7: De lærer bestandig og er likevel ikke i stand til å komme til sannhets erkjennelse.

8: Som Jannes og Jambres satte seg opp imot Moses, slik setter også disse seg opp imot sannheten. De har fått sin dømmekraft ødelagt, og hverken de eller deres tro holder mål.

9: Men de skal ikke ha mere fremgang, for dårskapen deres skal bli åpenbar for alle, slik dårskapen til Jannes og Jambres også ble.

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 48.

Dato: Torsdag 30. november 2006:

Temperaturen her ute i natt på det laveste en kort stund 9, 2 plussgrader Celsius.

---

Det kan kanskje også ha vært hunder ifra nabolaget her som har forsynt seg av fjærfeet vårt.

---

Jeg kjørte også innom Etne i dag, med bil-hengeren, mens ungene var på musikkskole. Demonterte drivhuset som jeg fikk av Kjell ved hagesenteret. Fikk også endel gamle sekker med gjødsel. Og han hadde satt av en stor pappeske med stueplanter til meg. Vi har ikke plass til alle her hjemme, men kommer til å gi bort endel som gaver hvor det passer.

---

Mange mennesker i Babylon snakker om u-landshjelp som nokså ensbetydende med nestekjærlighet. Ifra et land til et annet land. Og om at nøden i verden er stor, i mange land.

Er ikke dette i Babylon et godt stykke på vei å snakke om feil ende?! Utelater vi dermed å hjelpe hverandre, våre nærmeste og nære medmennesker? Ifra menneske til menneske?

Med hvilken kjærlighet tror vi vel vi er i stand til å hjelpe andre mennesker hvis og når vi ikke er i stand til å hjelpe oss selv og våre nærmeste og nære medmennesker?

Snakker de egentlig om sin neste når de egentlig mener noe og noen langt bortenfor? Og hva er vel de forferdelige konsekvensene av slikt snakk, annet enn nettopp u-hjelp, splittelse og svekkelse?

---

I veitrafikken Tyrkia er ikke bilistene høflige overfor fotgjengerne. Tvert om. Bilistene synes nærsagt som å forakte fotgjengere. Bilistene prioriteres. Ikke motsatt som i veitrafikken i Norge og mange andre land. Hvorfor det er slik? Forklaringen er vel enkel nok? Fordi de som har bil i Tyrkia er de velhavende og rike – og fotgjengerne er de fattige.

Altså noe av den samme årsaken som for eksempel at Arbeiderparti-ideologien i Norge bruker nærsagt ubegrenset med penger på et opera-hus i Oslo.

---

Markus 12, 41 – 44: {ENKENS GAVE}

Jesus satte seg rett overfor tempelkisten, og han så hvordan folk la penger i den. Mange rike gav mye. 42 Men det kom også en fattig enke; hun la to småmynter, verd noen få øre. 43 Da kalte han disiplene til seg og sa: "Sannelig, jeg sier dere: Denne fattige enken har gitt mer enn noen av de andre som la penger i tempelkisten. 44 For alle de andre gav av sin overflod, men hun gav av sin fattigdom alt hun eide, alt hun hadde å leve av."


Og samme i Lukas 21, 1 – 4.


---

Romerbrevet 15, 25 – 28: (Paulus:) ”Men nå drar jeg til Jerusalem med hjelpen til de hellige der.

[de hellige: menigheten i Jerusalem.] 26 Menighetene i Makedonia og Akaia har bestemt at de vil samle inn en gave til de fattige blandt de hellige i Jerusalem. 27 De har selv bestemt dette og står jo også i gjeld til dem. De skylder å hjelpe dem med materielle goder når de selv, som hedninger, har fått del i deres åndelige goder. 28 Når jeg så har avsluttet dette og har overbrakt frukten av innsamlingen, vil jeg reise til Spania; jeg legger da veien om dere.”

---

Mange (særlig velhavende, rike og mektige) ønsker å fremstå som snille, men uten å være det. De kan ha et interessant problem: Hvordan fremstå som en de fattiges hjelper uten å hjelpe de fattige!?

Å bli av med fattigdom eller å hjelpe de fattige ønsker de egentlig ikke. Men de ønsker at andre skal tro at de ønsker det. De fattige kunne bli for selvstendige, for få eller for lik de selv, eller bedre enn de selv. Årsakene er og kan være mange!

Da kan noen slags form for u-hjelp være løsningen! Hva som helst! Heller kaste pengene i dass enn å bli av med fattigdommen! Heller drepe de fattige enn å bli av med fattigdommen! Heller også for eksempel gi pengene til onde mennesker og systemer langt borte vekk!

Poenget er ikke å være snill eller flink, - men å kunne fremstå som på noe slags vis å være det!

---

*****


------