73


--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

Februar 2007 /


--- Uke 05, dato: Torsdag 01. februar 2007:

Meget tett gråhvit tåke ute i dag, til langt utpå dagen.

Temperaturen her ute i natt var på det laveste en kort stund 3, 8 plussgrader Celsius. Klokken 5.30 var den 5, 8 plussgrader. Allerede i går var all sne og is her ute fullstendig borte vekke. Og alt var bare grønt og frodig igjen! Nei da, jeg tuller nu, - mye av det grønne gresset var gulnet og visnet og brunt og blekt.

Det ble mye regn utover høsten og inn i vinteren! De fleste steder i landet, tror jeg. Og strøm-prisene ble dermed kanskje ikke så høye som mange av de grådige hadde håpet på å kunne få de?

Jeg leste i en avis for litt siden, at staten tar inn ca. 60% av hva folk betaler for strømmen, - til statskassen! Det er vel omtrent sånn det er med det meste her til lands!? For at de penge-rike skal bli rikere, - og de penge-fattige fattigere! Og for at de grådige skal bli flere! Og for at babylon-systemet stadig bedre og mere skal fange og indoktrinere enhver og alle!

---

De snakker om at barna har rett til å gå i den offentlige skolen! Men faktisk så er det slik at barna har rett til ikke å gå i den offentlige skolen også! Og tenk om så ikke var!

De snakker om at barna har rett til å gå i den offentlige skolen! Som om de snakker om at barna har rett til å bli mishandlet og sviktet!

De snakker om at barna har rett til å gå i den offentlige skolen! For å kunne bli til deres barn i steden!

Frekkhetens nådegaver har de!

---

De snakker frenetisk mere og mere om viktigheten av integrering. Integrering til det dårlige sosiale og pedagogiske miljøet i de offentlige skolene, - for å herde barna? For å tilvenne barna å tåle hva som er ille og dårlig? Og for å fjerne barna fra den virkelighet de allerede i sitt utgangspunkt er integrert i og utfolder seg ifra?

For at barna tvangsmessig skal være med på å videreføre den virkelighet som Arbeiderparti-ideologien har i sine forvirrede hoder?

De tåler hverken at innvandrere eller innfødte kan ha integritet og selvstendighet.

---

Noen telefoneringer i dag, hit og dit.

Aase telefonerte. Eirik. Mormor. Trude til Flaaten.

Eirik fortalte at Hege hadde fortalt at noen hadde åpnet posten deres, papir-forseglingen på hylsteret til DVD-platen. Før den kom i postkassen deres.

---

Arbeiderparti-ideologien har underveis i alle år på så forskjellig vis forsøkt å underminere, endre og å fortie de internasjonale menneske-retts-konvensjoner. Særlig i egne land.

Nu har de altså på et eller annet vis, med den nevnte dommen i Strasbourg, i et historisk øyeblikk maktet og fått til et meget godt stykke på vei det som de i alle år som molboer i desperasjon sånn sett har arbeidet og kjempet for! De vil nok benytte seg sterkt av denne unike sjangsen videre, - til å omskrive (iallfall i praksis, i første omgangen) menneskeretts-konvensjonene!

---

Vi fikk i dag et nytt brev ifra advokat Sverre Kvilhaug.

Jeg tenkte vi skal besvare det også.

Henviser til disse og dette.

Hans brev hadde iøvrig som vedlegg en kopi av politiets svarbrev til ham!

---

Mange mennesker hilser, smiler og nikker oppmuntrende til meg i den siste tid. Som om de vet en del av hva som foregår – og vil vise sin støtte.

Jeg, Gudmund og Frøydis var i Ølen til klokken 14. Musikk-skole der. I morgen i Skjold.

---

Vi mennesker er forskjellige og med hver våre skjebner. Mange av oss har en tendens til å la seg blinde og forvirre av dette faktum. Mens andre skjønner selvfølgeligere, bedre og mere hva det dreier seg om, - og hva som forskjellene til tross forener oss. Og at vi har hjertelag med hverandre, i med-menneskelighet og neste-kjærlighet, - for menneske-verdet og de felles-menneskelige verdiene!

Vi er ikke hverandres fiender. Det er krigen, ubesindighetene, ufreden, misforståelsene og forvirringen som er vår fiende.

Det dreier seg ikke om at vi er enige eller uenige i ditt og datt, - men hva som dette og slikt til tross forener oss og gjør at vi står, sitter og går sammen!

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 05, dato: Fredag 02. februar 2007:

Temperaturen her ute klokken 7.20 var 8, 2 plussgrader Celsius.

I dag noe regn og rolig gråblått overskyet.

---

Jeg tror definitivt det var best jeg kom meg ut av og bort fra det der galehus! Gudskjelov, takket være godeste Kontroll-kommisjonen!

Det ankom i dag ved 13.30-tiden med posten en rekommandert konvolutt (poststemplet 31.01. 2007) ifra Haugesund sykehus, Helse Fonna, Psykiatrisk avdeling. Den journal de har ført på meg og om meg der.

Endeløse rekker med løgner og forvrengninger, i pakt og stil med dr. Kleivens brev!

Jeg og Trude forferdes meget når vi nu leser alle disse massive løgnene og sleipe og forskrekkelige påstandene!

Dette er mildt sagt meget meget grove saker!

Det er helt tydelig at de der menneskene rett og slett er meget farlige! Ikke bare for meg og oss her hjemme!

Er det alle de gale menneskene som har gjort de så gale?!

---

Absolutt alt det damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune har sagt til de har de ukritisk tatt til seg og spunnet videre på!

Sånn sett er det jo godt vi – og enhver som nu og efter hvert følger med i denne saken – får vite hvordan tingene i virkelighetens verden foregår!

---

Utpå dagen i dag kjørte vi til Skjold, - Alfredo musikk-skole. Også Frøydis, Mariel og Urda med. Gudmund satte vi av til familien Snabel. Han ville besøke Pål.

Efterpå var vi på besøk hos familien Snabel. Bare Per hjemme da. Per kjørte Gudmund hjem utpå kvelden.

Jeg fortalte Per at vi idag hadde mottatt mappen på meg ifra galehuset i Haugesund. Og at om bare litt av det som stod skrevet i den hadde vært sant så ville ikke han og hans familie ha villet ha noe med meg å gjøre! Og ikke jeg selv heller!

Per sa: - Oi, - var det så galt!

Han virket oppriktig overrasket. Han har nok i det lengste – og altfor meget lenge, mildt sagt - villet tro godt om Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune!

---

Damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune har hele veien iherdig også forsøkt å fremstille det som at vi lever isolert. Hvem har fortalt de det? Ingen som helst! Bare deres egen fantasi. De tok det for gitt at det var slik, innbildte seg at det var slik, regnet med at det måtte være slik. Og regnet fullstendig feil!

Tok det for gitt at det var slik, fordi de selv frykter at det ville ha blitt slik om de selv hadde hatt hjemme-undervisning for sine barn – og de ikke hadde vært i den offentlige skolen. Livet ville kanskje ha blitt innholdsløst og dødskjedelig for de!

Sine egne følelser og tanker om dette har de så overført på oss!

Og likesom Arbeiderparti-idealismen naturlig nok er veldig opptatt av sin egen firkantede rette form for integrering i samfunnet, til menneske-fiendtlige anstalter, fabrikker og slikt noe, - ser de selv bare slikt noe som det rette og riktige! Og som det normale, og ønskelige!

Finnes det mon tro noe annet og bedre da?!

Enn alt det moderne og gale, - som massemediene er fullstappet med galskapen ved!? Enn de offentlige skolene?!

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 05, dato: Lørdag 03. februar 2007:

Temperaturen her ute i natt var på det laveste en kort stund 4, 6 plussgrader Celsius. Klokken 10 er den 7 plussgrader.

---

Løgnaktigheten og uanstendigheten, mildt sagt, hos Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune har bare mere og mere forskrekket meg og Trude!

At den samme løgnaktigheten og uanstendigheten videreføres til kommunelege dr. Kleiven, og videre til to overleger og en turnuslege ved Psykiatrisk avdeling ved sykehuset i Haugesund, forskrekker mildt sagt også! De oppfyller til de grader hvert minste vink ifra damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune!

Hva skal en vel kalle slikt noe for?

---

I konvolutten med mappen min ifra Psykiatrisk avdeling som ankom i går befinner seg to saks-dokumenter.


Det ene av de to dokumentene er en Innkomst-journal - med daglige notater for tidsrommet mandag 08.01. 2007 – fredag 12.01. 2007, pluss et notat for mandag 15.01. 2007. Disse notater er skrevet av henholdsvis turnuslege Sidney Felecian, overlege Kenneth Eikeset og (stedfortredende?) overlege Jan Nocon. Det sistnevnte notatet (15.01. 2007) er skrevet av turnuslege Sidney Felecian – og er, står det, ”godkjent 17.01. 2007”. Mens notatet for fredag 12.01. 2007 er skrevet av overlege Kenneth Eikeset (og ”godkjent 17.01. 2007). Mens notatet for torsdag 11.01. 2007 (som omhandler Kontroll-kommisjonen – og Bekymrings-melding til Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune) er skrevet av overlege Jan Nocon (og ”godkjent 16.01. 2007”).

Det andre av de to dokumentene er en Epikrise – datert mandag 15.01. 2007 og under-skrevet turnuslege Sidney Felecian og overlege Kenneth Eikeset. Det opplyses til slutt i denne Epikrise om at dr. Terje Kleiven overbringes en kopi. Det meste av innholdet i denne Epikrise består av turnuslege Sidney Felecian sitt notat i Innkomst-journalen for mandag 15.01. 2007. Og det meste av disse består igjen av overlege Kenneth Eikeset sitt notat ifra fredag 12.01. 2007 (”godkjent 17.01. 2007”).


Det er med andre ord en hel del gjentagelser i disse to dokumentene. Og begge disse to dokumentene avsluttes særlig med å så tvil om ”pasientens omsorgevne”, - samt at det blir gjort oppmerksom på at dr. Kleiven telefonisk umiddelbart blir informert – og like så Irene Hebnes i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune.

Og begge disse to dokumentene konkluderer sitt store mangfold av løgner, uriktige påstander og forvrengninger – i hovedsak ifra Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune – med diagnosen: F20.0 Paranoid Schizofrenia. I begge disse to dokumentene er begge disse kategoriene for sinnslidelse begrunnet i at ”pasienten” hevder seg trakassert av Barnevern-tjenesten! (Som også besørget ”pasienten” tvangs-innlagt! Til Kontroll-kommisjonen fikk opphevet den uberettigede tvangs-innleggelse!)

---

Lyd-opptakene som vi gjorde under tidsrommet 08. – 12.01. 2007, mens de holdt meg frihetsberøvet og innesperret, har jeg og Trude enda ikke hatt tid og anledning til å høre alt av. Men jeg tror at alle lyd-opptakene vi fikk tatt opp i dette tidsrommet direkte ble lagt inn på Data-DVD: Menneskevern Vindafjord kommune, rlh pr. inntil dags dato. Og vil bli liggende der videre. Ingenting av det er privat eller hemmelig! Tvert om.

Overlege Jan Nocon ba meg under et samtale-møte om ikke å gjøre lyd-opptak. Hvorfor det mon tro? En kan jo undre seg på dette også. For å beskytte hans privat-liv?!

Dette med lyd-opptak er en praktisk og fin ting, - som oftere burde bli brukt i mange slags forskjellige sammenhenger! Selvfølgelig. (Ikke minst også som et retts-vern!) Uunngåelig nok vil heldigvis dette også komme til å skje i mange sammenhenger fremefter!

I hovedsak er det en betenkelighet ved slike lyd-opptak (bortsett naturligvis fra deres ekt-het), - og det er vernet om privat-livet for de involverte.

I de nevnte lyd-opptakene er vel kun meg og min familie sitt eventuelle privat-liv involvert? Det er vårt liv og hva vi blir utsatt for det dreier seg om. Og disse delene av vårt liv ønsker vi – av vel forståelige grunner - skal være offentlig!

Slike lyd-opptak kan jo i seg selv motbevise og tilbakevise løgner og påstander som skriftlig fremsettes av motparten! Og iøvrig også belyse saken.

Selv har jeg ofte med meg to slike lyd-opptakere, om det tenkeligvis skulle bli bruk for slikt noe, - for sikkerhets skyld. Bedre å være forutseende enn å bli for ille efterpå-klok. Her hjemme har vi minst 4 slike små, hendige lyd-opptagere!

---

Overlege Jan Nocon skriver i Innkomst-journal tirsdag 09.01. 2007:

”Det bemerkes for øvrig at pasienten begynner opptagelse av samtalen på en MP3 spiller hvilket jeg ber han å la være. Han følger etter en del diskusjon oppfordringen i det jeg gjør han oppmerksom på at hele samtalen og hans innleggelsesforløp for øvrig vil bli dokumentert i journalen, som både han og en eventuell advokat har adgang til, i det pasienten har vært i forbindelse med advokat på grunn av innbringelsen.”

Overlege Jan Nocon gjør meg altså oppmerksom ”på at hele samtalen (...) vil bli dokumentert i journalen”, - og at det (underforstått) derfor ikke er nødvendig (men tvert om forbudt!) å gjøre lyd-opptak av samtalen!

Nu i efterhånd er det jo enda lettere å skjønne, at han sa dette nettopp for at jeg ikke skulle kunne dokumentere hans løgner om innholdet i samtalen!

---

Jeg og advokat Løvås kom oss heldigvis til Kontroll-kommisjonens møte, til tross for at vi begge av motparten ble feil-informert om både dato og tidspunkt. Da vi ankom dithen viste det seg at Kontroll-kommisjonen ikke engang hadde mottatt min skriftlige klage! Noen forklaring på hvorfor – ble ikke gitt!

---

Motparten i denne saken snakker og skriver en hel del om mitt og vårt liv. Ofte forskrekkelig løgnaktig, misforstått og forvridd. Og også tendensiøst.

Sannheten og alt vel og bra ville ha vært tjent med å la mine og våre egne ord, og de faktiske forhold, komme til uttrykk!

Hvorfor ønsker de ikke det?

Mangt og meget av hva de lyver om og forvrenger og påstår er for meg og min familie sitt vedkommende lett både å motbevise og å korrigere!

Hvorfor ønsker de ikke det?

Hvorfor oppfører de seg, som om det er uønsket?

Hva er vel deres motiver?!

---

De snakker i sine papirer en hel del om min livs-historie, som de tydeligvis forsøkte å få klarhet i. Var det min livshistorie de var ute efter så kunne de vel ha sagt ifra om det. Det har de i det heletatt ikke gjort. Jeg kunne endog ha nedskrevet et kortere eller lenge stykke til de om det, om ønskelig. Så fikk de det endatil direkte ifra meg. Eller jeg kunne ha henvist de til mitt forfatterskap, eller til deler av dette!

---

Det er svært så mange løgner, forvridninger og uriktige påstander – med tydelige hensikter - i de dokumentene vi igår mottok ifra Psykiatrisk avdeling Helse Fonna Haugesund sykehus i går!

Disse løgnene og forvridningene er så utrolig mange, - at ganske enkelt ingenting av hva som står i disse dokumentene deres er troverdig eller pålitelig!

Og hvorfor, - er ganske enkelt ikke vanskelig å avsløre!

Disse løgnenes hensikt er dessuten tydeligvis også å tilrettelegge for senere bruk!

Mengdevis med løgnaktige formuleringer og påstander som for eksempel denne:

”Pasienten rapporterer vrangførestellingar av paranoid art i forhold til situasjonen i Skaun kommune. Det same gjeld i forhold til omstendighet rundt noverande innleggelse der han er av den oppfatning at det er barnevernet som står bak og at vurderande instans ved overlege Jan Nocon har fatta vedtak om bruk av observasjonsparagraf fordi han kan tape karriæremuligheter på dette.”

Eller grotesk løgnaktige påstander og krenkelser så som denne:

”Han har en markant forestilling om at alt det offentlige er vondt og farlig, han har tatt opptak og ført dagbok av alt som har skjedd med han de siste 30 år. Han har blant annet en teori om at den store brannen i Vikebygd var påsatt av barneverntjenesten for å ramme han. I følge barneverntjenesten greier ikke mor å beskytte barna fra farens verden. Situasjonen i dag er at mor sannsynligvis er gravid på ny, skal virke apatisk og har gitt opp på mange måter. Mannen, altså pasienten, går kun ut av huset når han skal handle.”

Som sagt, - løgnaktige formuleringer og påstander som lett lar seg motbevise. Og som under enhver omstendighet ikke bør bli stående noe som helst sted hvor de kan bli brukt imot oss! Aller minst i en sykehus-journal ved en psykiatrisk avdeling!

Men hvordan skal og kan vi få de trukket tilbake og beklaget av de som har fremsatt de?!

Hvordan, - i realitetenes verden?

---

En påstand som for eksempel – for her nu å ta et lite konkret eksempel:

”Mannen, altså pasienten, går kun ut av huset når han skal handle.”

Noen mennesker kan vel ha det slik. Men absolutt ikke på noe sett og vis meg, - og vet vel også alle og enhver som en smule kjenner oss eller kjenner til oss! Og at det ikke på noe sett og vis er sant fremgår også med overveldende tydelighet av mine egne dagboks-notater, - også for år 2006!

Usannheten i påstanden kan grundig motbevises og bevitnes!

Hvorfra har de så en slik påstand?!

Og hva er dens hensikt?!

Slik kunne jeg fortsette, og fortsette. De løgnaktige påstandene er så utrolig mange at det både vil kreve veldig mye tid – og mye plass!!

Jeg tok dog i særdeleshet for meg dr. Kleivens brev, i sin helhet, setning for setning, her i Dagboks-notatene for mandag 29.01. 2007! Det ble en lang imøtegåelse, - og dog kan og bør enda mye mye mere sies i den forbindelsen!

Hvor er våre sekretærer, - og våre advokater?!

Og hvor er beleggene for de små og de store løgnene og påstandene?!

---

Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune fremsetter falske påstander om jeg og min familie lever isolert og avsondret ifra resten av verden. Kommunelege dr. Kleiven tar ukritisk denne opplysningen for god fisk, likeså turnuslege Sidney Felecian og de to overlegene ved Psykiatrisk avdeling ved sykehuset i Haugesund!

Like så med de andre løgnene og falske påstandene ifra Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune, - den ene overtar den andres påstander og løgner, - som så føres videre! I en viss bestemt hensikt!

---

Turnuslege Sidney skriver om meg, at:

”Røyker 50 rulletobakk til dagen, det har han gjort i 30 år.”

Utallige små og store påstander, i dokumentene deres, - som ikke stemmer, eller som er direkte løgnaktige. Men som synes som å være ment i en bestemt retning! Også de små, tilsynelatende hverdagslige eller mindre viktige tingene.

Sidney har for eksempel også fått med seg noe som dr. Kleiven og de andre ikke fikk med seg, i innkomst-journalen mandag den 08.01. 2007:

”Pasienten framstår noe ustelt.”

Osv., osv.!

---

De går så langt som de våger. Omstendighetene til enhver situasjon og tid tatt i betraktning.

Så langt som de i øyeblikket våger, - og så lengre og lengre, videre og videre!

---

Endog også de små unøyaktighetene (eller misforståelsene?) synes gjennomgående som å tjene en høyere hensikt. Som for eksempel når overlege Jan Nocon i Innkomst-journal tirsdag 09.01. 2007 skriver:

”Pasienten han sier at årsaken til at han er her skulle være at politiet hadde forbudt legen å snakke med hans kone. Idet legen skulle hatt lovet å gjøre en så kalt snuoperasjon så snart han hadde gjort dette, således at han vil trekke sin henvisning og erklæring tilbake. Uansett så oppgir han at politiet var meget rystet over at han overhodet skulle innbringes, og at de ikke hadde opplevd en lignende situasjon tidligere.”

Jan Nocon sier altså: - at jeg har sagt at politiet hadde forbudt dr. Kleiven å snakke med min kone. Hvilket jeg naturligvis ikke har sagt.

Og Jan Nicon sier også, at jeg har sagt at dr. Kleiven lovte å gjøre en snuoperasjon så snart han hadde snakket med Trude. Hvilket naturligvis heller ikke er sant at jeg har sagt.

Jan Nycon sier også, - at jeg har sagt at politiet var rystet over at jeg skulle innbringes – og at de ikke hadde opplevd en lignende situasjon tidligere. Heller ikke noe av dette er sant!

Hvorfor også alle disse ”små” løgnene eller forvrengningene ifra overlege Jan Nycon?

Hvorfor også de?

For å få meg til å høres ut og se ut som en fjott?

Eller hva?

Mitt poeng er at bortimot absolutt ingenting av hva han gjengir er rett eller riktig. Og hvorfor ikke?

Dette hvorfor fremkommer det nok et mere tydelig og entydig svar på når en ser nærmere på alle hans løgner og påstander!

---

Jan Nocon skriver også, samme dag, samme sted, at:

”Pasienten opplyser seg å være motsetning til barnevernet og han har dessuten opplevd trakassering fra alle myndigheter i mange år. Han anser det finnes komplott dannelse mellom myndighetene.”

Dette er vel iallfall å sette mine ord og tanker på spissen! Eller å trekke forhastede slutninger i forhold til mine ord og tanker. Jeg har aldri som helst snakket eller skrevet om at vi har opplevd ”trakassering ifra alle myndigheter”! Under Skaun-skole-saken opplevde vi trakassering ifra temmelig så mange hold, ja. Ifra mange hold, ja, representanter for byråkrati og myndigheter også, - men ikke alle! Det er en viss avstand mellom mange og alle!

Men jeg nevner dette hans avsnitt nu mest fordi han omtaler ”komplott dannelse mellom myndighetene”.

Hvilket vel er å sette mine ord og tanker angående dette på spissen? At jeg og min kone er undrende, er så sin sak og riktig. Også med hensyn til hvilke slags ”mekanismer” som gjør seg gjeldende. Som for eksempel prestisje. Men komplott?! Hva vet vel jeg i så henseende? Og hva trenger jeg vel å vite eller å tro i så henseende? Slikt noe – som det her vel siktes til - angår på sett og vis ikke meg og min familie så særlig. Dette og slikt noe er det andre som vel bedre kanskje kan finne ut av?! De forbindelser og sammenhenger vi selv ser og erfarer tilstedeværende kan og bør vi vel heller mere snakke og skrive om!

Jan Nocon skriver videre, at:

”På aktuelle tidspunkt i samtalen har denne vart i nesten en time og pasienten begynner å miste sin kontroll over hva han sier, og nevner” (osv.)

Hvem mister kontroll og sammenheng over hva som blir sagt?

Dette er vel heller en egenskap som overlege Jan Nocon tydeligvis nok har. Ikke jeg.

---

La meg her nu også ta med et enkelt eksempel på hans grovere løgner og falske vitnesbyrd. Når han i det følgende i samme journal samme dato sier, at:


”Pasienten opplyser å ha holdt foredrag for flere erfarne jordmødre om sine kunnskaper innenfor fødselshjelp og at de var imponert, takknemlige over å ha blitt invitert. Opplyser at både han og konen ville ha følt seg særdeles utrygge såfremt hun skulle ha født på sykehus. Pasienten mener at han vil kunne ha taklet alle komplikasjoner betydelig bedre enn man ville ha gjort på et sykehus uansett deres karakter, det vil si tverrleie med videre. I den forbindelse spør jeg han om dette også gjelder placenta pravia tilstand. Her viser det seg at pasienten ikke en gang vet at placenta betyder moderkake og vet ikke hva begrepet gjelder. Jeg forklarer det for han og at tilstanden er livstruende både for mor og barn. Uansett dette mener han også at han vil kunne klare en slik tilstand. Opplyser at han er særdeles kyndig på området og at han tidligere har hatt forbindelse til Karolinska universitetssykehus i Stockholm foruten noe av verdens førende obstetrikere hvor han har kommet med forslag til forbedring av fødselsprosedyrene som både hospital og obstetriker har vært meget takknemlige for.

Pasienten benekter at noe som helst kunne tiltre under både svangerskap og fødsel i det han opplyser å ha en kontakt både til foster under graviditeten samt også under fødselen. Han er på den måten løpende orientert om via denne direkte kontakt hvorledes både graviditet og fødsel forløper. Han kommuniserer med barnet under fødselen om fødselen går godt i følge barnets mening. Er nesten på grensen til å medgi at denne kontakt er verbal, men ender dog med å si at den ikke er verbal, men mer følelsesbasert.”


I alle disse sine herover nevnte meget løgnaktige påstander angående mine tanker og holdninger og forhold til og vedrørende svangerskap og fødsel, gir overlege Jan Nycon et godt bilde av hvor løgnaktig og gal han er. Han er.

Ingenting som helst kunne få meg til å snakke slik om disse forholdene som overlege Jan Nycon (og turnuslege Sidney?!) påstår at jeg har gjort.

---

Marta Straume telefonerte i dag ved 19.30-tiden, og snakket med både meg og Trude.

Damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune har i det heletatt ikke tatt kontakt med Marta Straume, - som er tilsynslærer for vår hjemme-undervisning.

---

Noen telefonerte hit klokken ca. 21.40, men la på da jeg tok telefonen og sa hallo.

---

Jeg rekker ikke å skrive mere om alt dette nu i dag.

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 05, dato: Søndag 04. februar 2007:

Temperaturen her ute i natt var omkring 10 plussgrader Celsius, men på det laveste en kort stund 6, 6 plussgrader. Og det regnet nokså jevnt og rolig.

---

Det kan av Inkomst-journalen og Epikrisen ifra Psykiatrisk avdeling ved sykehuset i Haugesund se ut som at de der ved Psykiatrisk avdeling ikke (liksom?) var klar over at det var Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune som rett og slett fikk meg oversendt til de!?

---

Jeg, Stauda og Alfredo kjørte oss en tur på besøk til Tordis Veastad i dag. Hun var alene hjemme, og vi ble der et par timers tid og hadde det bare trivlig og fint i lag med henne.

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 06, dato: Mandag 05. februar 2007:

Temperaturen her ute i natt var på det laveste en kort stund 0, 7 plussgrader Celsius. Det snedde hagl store som erter her ute i natt omkring 3-tiden.

Det er kaldere. Temperaturen 2, 6 plussgrader ved 10-tiden. Noe tåkete i luften i dag, og det ble litt sne også her ute imot kvelden. Bare litt sne. Klokken 21.30 er det 2, 4 plussgrader her ute.

---

Vi skrev et svar-brev til advokat Sverre Kvilhaug tidlig i dag, - men fikk det ikke skrevet ut på grunn av mangel på blekk-sverte i data-skriveren.

Måtte kjøre til Haugesund for å kjøpe blekk-patron til skriveren. Jeg, Trude og Frøydis og Solborg. Kjøpte fjærfe-for og med det samme.

---

Noen ”psykologiske” observasjoner, ifra min side:

De bruker ivrig latinske fremmedord som betyr allmektig (omnipotent), stormannsgal (megaloman), etc.

Er det i dette seg selv de egentlig (ufrivillig, underbevisst) snakker og skriver om?

Stormannsgale, allmektige – passer ikke på meg, men jo meget godt på de!

Deres iver efter å vri mest mulig negativt, parret med deres løgnaktighet og synsing – og hovmod!

Deres negative og vrange holdning til sine medmennesker og ”pasienter” i utgangspunktet, kan vel knapt være godt for noe?! Og er vel knapt egnet som diagnoser, eller til å gjøre noen friske?!

En slags ekstra ufin, og mere eller mindre fordekt, form for uhøflighet, - bare meget verre!

Jeg tror nok de kan være godt egnet til å gjøre mennesker syke, - men ikke friske! Jeg tror nok også at noen eller en del mennesker med problemer og konflikter kan søke tilflukt til deres lokaliteter og fasiliteter, og finne hvile eller rekreasjon der. Og også at en del mennesker som trenger til forvaring eller tilflukt – kan føres opp på pluss-siden. Og at mange av de ansatte der, - hjelpepleiere og betjening, etc., gjør – og uansett ville gjort - en god og fin innsats. Men også – at mange av de som rekrutteres til høyere stillinger der, eller som gjør eller har gjort karriære der, og blir høyere økonomisk lønnet og belønnet – har solgt eller tapt meget av sin sjel, sin menneskelighet og sin forstand! Til Arbeiderparti-ideologiens system.

At det er de som er det verste og store problemet der. Hadde disse i steden vært hjertegode mennesker, ærlige og forståelsesfulle, med god forstand, snille, høflige, dypsindige og vise, uten noen slags form for høyere lønn enn sine medmennesker, - så ville mangt og mye vært kvalitativt meget bedre. Det er de ikke.

Og slikt noe kaller seg leger! Vel: Det er aldri for sent å snu! Å besinne og å beskikke seg!

Jeg sier ikke dette for at jeg er hovmodig eller for å svare med samme ”mynt”, - men fordi dette entydig og klart dreier seg om mange menneskers helse, liv og død – og tillit!

Hvilkne gode og dårlige frukter av sin virksomhet har de vel å vise til? Andre enn sine godkjennings-stemple ifra Arbeiderparti-ideologien? Jeg tror ikke det er mange som helst gode frukter ifra eller av slikt noe! Har jeg rett, - eller tar jeg feil?

Og da regner jeg IKKE hun som JEG gjorde frisk der i deres galehus tirsdag 09.01. 2007, samme dag som hun meget dypt nede ankom, - ikke til deres fortjeneste! Langt derifra!

Jeg er frimodig i disse mine ord her nu, - men mine ord er på ingen som helst måte ment for å krenke noen som helst! Det er absolutt ikke det det dreier seg om.

Disse mine frimodige ord og ytringer vil de nok, kjenner jeg de noenlunde rett, at skal komme til å koste meg dyrt! Enda mere galskapens stempel – og enda mere ødeleggelser for meg og mine nærmeste!

---

Jeg sitter med lokal-avisen Grannar for i dag foran meg. Der står det blant annet, at (side 3):

”I Rogaland var det 21.840 personer som mottok uføre-yting ved års-skiftet. Det er 858 flere enn året før. / Det er spesielt personer som har hatt yrker innenfor undervisning og helse- og sosial-tjenesten som øker.”

---

I den samme dagens utgave (side 2) av dagsavisen Grannar, står blandt annet også et stykke om Barnevern-tjenesten i Etne kommune. En av våre nabo-kommuner. Gudmund her leste dette stykket i dag, og sa: - Det ser ut som de har en dårlig Barnevern-tjeneste i Etne kommune også.

Gudmund kjente igjen ”lusa på gang-arten” – holdningene som er så altfor forskrekkelig typiske. Først og fremst: Splitt-og-hersk! Dernest: Spre frykt og utrygghet! Det er den menneske-fiendtlige Arbeiderparti-ideologien som suverent skal råde, over enhver og alle! Og alt skal hemmelig-holdes og skje fordekt og med tvang, - eller i ”frivillig” frykt og tvang! Og: Det hverken finnes eller skal kunne finnes noe mot-mæle! Den offentlige Barnevern-tjenesten skal kunne råde uavhengig av moral, felles-menneskelige verdier, lov og rett! Ifra det hemmelighets-stemplede og ene-rådende terrorens rom, - som forvalter virkelighets-oppfattelsene og ideologien!


Stykket om Barnevern-tjenesten i Etne kommune i dag går i sin helhet slik:


Til Barnevernet i Etne


Jeg trodde at barnevernet arbeidet for at et barn som skal i fosterhjem skal ha så mye kontakt som mulig med sin biologiske familie, men der tok jeg feil. Det er iallfall ikke slik i Etne. Der arbeider en mot dette som de på papiret sier er viktig og at det er det de gjør i barnevernet.

Det er nok ikke likt for alle. Noen får så å si alt til, mens andre blir frarøvet all rett til å se sine kjære små. Har det noe med hvorledes vi ser ut? Jeg bare spør. Det er ikke sånn kjære barnevernet i Etne, at fordi om en har noen kilo for mye, så er en en dårlig mormor. Langt derifra.

Det kan ikke være mulig at en person som bor i Etne blir nektet samvær med sitt lille barnebarn i to timer (utenom besøkstiden) for å feire sin 60-årsdag. Den samme personen har fått tillatelse fra barnevernet en annen plass i Norge til å ha et barnebarn, som også er i fosterhjem, fra fredag til lørdag. Da skurrer det i mine ører at barnevernet i Etne nekter denne person samvær med sitt andre barnebarn, i bare to timer. Jeg trodde jeg hørte feil, men det er tilfelle. Barnevernet har bestemt at det er til barnets beste.

Men der tar dere grundig feil. Det er bare det at dere har bestemt at dere skal ha rett, for dere vet og slik blir det. Er det noe de i barnevernet er opplært til, så er det å si at; vi vet, vi kan dette og det er til barnets beste. Men nå må dere her i Etne barnevern se på hva som er best for barna. I denne saken er det utvilsomt: La barnet være med mormor i to timer å feire bursdagen hennes.

Er dette en slags måte å få makt på. Feil. Det er en måte å få forakt, bli dårlig likt og veldig upopulær.

Jeg håper aldri at dere i barnevernet i Etne opplever det som denne mormoren må oppleve. Det vet jeg ikke om dere hadde taklet. Dette er en oppførsel som vi ikke kan sitte på sidelinjen å se på. Dårlig reklame for barnevernet i Etne.

Se på denne saken en gang til, for dere vet hva jeg sikter til, vet vi ikke vel?

”Du skal ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv”, sitat Arnulf Øverland.


Marta Eikemo Sund,

Etne.

---

Et annet lite avis-innlegg, ifra dagsavisen Dagen (side 3) for i går:


Nybakte mødre må få økt støtte


SYNSPUNKT

av Laila Dåvøy,

Stortings-representant (KrF).


DE FLESTE vil at det skal fødes flere barn her i landet. Men får du barn før du har fått fotfeste i arbeidslivet, taper du likevel stort. En kvinne som får barn like etter at hun er ferdig utdannet, får knapt 34.000,- kroner i støtte fra folketrygden. Den samme kvinnen ville fått nær 380.000,- kroner dersom hun hadde jobbet noen måneder først. Dette er urettferdig!


OVER HALVPARTEN av påbegynte svangerskap ender med provosert abort, viser en undersøkelse blandt etnisk norske kvinner under 25 år i Oslo. Professor Anne Eskild påpeker at unge kvinner som ikke har opptjente rettigheter til foreldre-penger tenderer til å velge abort. Eskild viser til at det er selvbestemt abort i Norge, men stiller spørsmålet: Er det selvbestemt å få barn, når det er så store forskjeller mellom støtteordningene avhengig av om man deltar i yrkeslivet?


DET ER ulike oppfatninger om rettsvern for det ufødte liv. Men jeg trodde at det i hvert fall var enighet om at ingen bør tvinges til å velge abort av økonomiske årsaker. 34.000,- kroner rekker ikke langt til å dekke de utgifter som følger med det å få barn. Derfor foreslår KrF å fire-doble foreldre-pengene. Dette vil redusere de store og urimelige forskjellene i dagens støtte-ordninger. At regjerings-partiene ikke tar utfordringen, er uforståelig. Mener de rød-grønne at denne urettferdigheten skal bestå?


---

Vel et tanke-vekkende innlegg, vedrørende typiske forhold her til lands i regi av Arbeiderparti-ideologien og dens allianser og hegemoni!?

Splitt-og-hersk, - på alle plan! Få, med økonomiske belønninger og andre midler, både far og mor og barna bort vekk ifra familien og hverandre! Inn i sosialt, miljømessig, ideologisk og pedagogisk menneske-fiendtlige ”barne-hager”, skoler og fabrikker! Premier og belønn svik og splittelse! Og aborter og ødelagt barndom og ungdom, - og hor, hjemløshet og hovmod! Osv.! Osv.!

---

I samme gårsdagens Dagen-avis står også gjengitt (side 3) diktet ”Skolehuset” av den verdens-berømte norske forfatteren Henrik Ibsen (1828 – 1906). Det er som jeg skulle, og kunne, ha skrevet det selv! Men den offentlige Barnevern-tjenesten og Arbeiderparti-ideologien her til lands var ikke så hissige den gangen, - for Henrik Ibsen ble (så vidt jeg vet) hverken trakassert, forfulgt eller satt i galehus av den grunn!?

Særlig de fire siste linjene i diktet er – særdeles for hjemme-undervisningen og hjemme-skolene – megetsigende og storslagne! De går slik:


Skill aldri livets vårnatur

fra lære-hjemmets tanke, -

og hvelv ditt tak og høyn din mur

som vern, men ei som skranke!


Jeg har iøvrig selv tidligere – helt uavhengig av Henrik Ibsen - skrevet en del lignende og tilsvarende dikt.

Det meget flotte diktet, som meget utrolig presist og fint beskriver vårt hjemsted og våre liv her, går slik:


Skolehuset


Mens lien gulner, og skogens flor

for løvfalls-stakken må vike,

her vier inn vi en urtegård

for åndens evige rike.

Den ligger høyt på klippegrunn,

den står med mure trygge; -

Gud signe mildt fra denne stund

det verk vi her fikk bygge!


Vi fjellets sønner, vi vet så vel

at urt kan artes på heien,

at tallens topp, der den gror på fjell,

mot himlen kjekt finner veien; -

vi vet at strå bak bergets ur

kan aksets krongull bære; -

så trives og bak skolens mur

den grøderike lære!


Ti Gud vil sende sitt godvær ned

til urtegården her inne,

så tankens spirer, så åndens sæd

seg frem til modning kan vinne;

han skjenke frimarks luftning mild,

og lys fra livets vidder;

ti friluft trenger tanken til,

som våren fuglekvidder. –


Så vær da viet til sjelerøkt,

du åndens fredlyste have!

Det frø her legges, det spire trygt

utover slektenes grave!

Skill aldri livets vårnatur

fra lære-hjemmets tanke, -

og hvelv ditt tak og høyn din mur

som vern, men ei som skranke!


***

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 06, dato: Tirsdag 06. februar 2007:

Temperaturen her ute i den stjerneklare natt var på det laveste en kort stund 1, 3 minus-grader Celsius. Noen få cm med skare-sne på bakken.

Temperaturen her ute i dag har på det laveste vært 3, 4 minusgrader, og er ved 20.30-tiden 2, 7 minusgrader.

I det klokken nærmer seg 24 er temperaturen her ute omkring 5 minusgrader.

---

Jeg tenkte jeg skal telefonere Jens Tveit i dag. Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune sa i møtet med Trude og advokat Sverre Kvilhaug at Jens Tveit hadde kommet med en Bekymrings-melding på oss til de. Dette har Trude og jeg vanskelig for å skjønne kan være riktig.

Som tenkt så gjort. Omkring 12.30-tiden. Og han var hjemme og vi fikk snakket, i telefonen. Han har vært en hel del syk siden i sommer, og har derfor ikke hatt så lett for å ta kontakt med oss. Jeg sa blandt annet at jeg og Trude oppfattet det som at han i tiden før påske forsøkte å berolige, som han sa, Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune med at forholdene er gode og trygge i vår familie. Jens Tveit bekreftet nu dette. Og sa at han ikke har gitt noen som helst Bekymrings-melding på oss til de. Han sa også at han heller ikke har snakket med de efter at han sist var hos oss den gangen.

Jeg nevnte og omtalte dette med Britt Nelly (hans svigerdatter og nabo) sin Bekymrings-melding, - og dette forstod jeg det på ham som han ikke kjente noe som helst til.

---

Vårt brev – som måtte skrives ut - av igår til advokat Sverre Kvilhaug, fikk vi først sendt med posten i dag. Vi rakk hastig så vidt også og å få med følgende tilføyelse:


”PS, tirsdag 06.01. 2007:

Vi har snakket med Per og Mona Snabel, og med Jens Tveit, og med mormor. Alle disse tre

hevdet BV at har levert Bekymrings-melding på oss.

Alle disse sier til oss dette på ingen som helst måte stemmer.


Rune og Trude”

---

I begge de to saks-dokumentene som ankom i konvolutt ifra Psykiatrisk avdeling ved sykehuset i Haugesund, står følgende påstand:


”Barnevernet i Vindafjord kommune har over tid hatt løpende bekymringsmeldinger om denne pasienten.”


Hvilket altså heller ikke er sant. Så langt derifra!

Deres enorme og meget grove løgn-aktighet blir tydeligere og tydeligere!

---

Jeg har igjennom mange års interesse og studier i saksområdet fått visshet om at de forskrekkelige, løgn-aktige og umenneskelige metodene til Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune ikke er unike. De er tvert om ganske så typiske!

Hvorfor det er slik, - er et ganske så meget interessant, viktig og tankevekkende spørsmål!

Hvorfor det er slik? Hvordan det har blitt slik, og når det ble slik? Og hvordan det så utrolig lenge har kunnet fortsette med å være slik? Og hvordan det heller enn å bli bedre – isteden har blitt bare verre? Og sikter seg inn på å bli enda mye verre!

---

I perioden fra 1992 til 2002 har andelen unge jenter som har forsøkt å ta sitt eget liv, økt med nesten 30%, viser en undersøkelse fra Norsk institutt for forskning om Oppvekst, Velferd og Aldring (NOVA). Og konklusjonen fra forskerne bak undersøkelsen Ung i Norge er at de psykiske problemene har blitt verre enn de var for 10 år siden.

Det står om dette i avisen Magazinet for i dag, i et stort oppslag på side 11. Det står blandt annet også, at selv-mord er den hyppigste døds-årsaken blandt unge menn i Norge i dag. Og at selv-mord er vanligere i Norge enn i andre land. Og at i år 2004 tok i følge statistikken 529 personer sitt eget liv, - 93 av disse var menn mellom 15 og 29 år.

Hvor store mørke-tallene er eller kan være (de som ikke oppfanges av statistikken), står det ingenting om. Hvor mange som forsøker å begå selv-mord, uten å få det til, står heller ikke oppgitt her. Men det står at forknings-resultatene viser at halv-parten av de unge som forsøker å ta sitt eget liv gjentar dette senere. Og at både i Norge og i flere andre europeiske land kan forskerne dessuten se en trend med økt selv-skading blandt ungdom. Og at NOVA-undersøkelsen også viser at det har vært kraftig økning i antall ungdom med depressive symptomer, særlig blandt gutter. Og at dobbelt så mange gutter var deprimerte i 2002 sammenlignet med 1992.


Var det noen som snakket om at Norge er så godt et land å bo i? Var det noen som sa noe som helst godt om de offentlige norske skolene?

Osv.!

Overfladiskhet, falskhet, løgner, egoisme, hovmod!

Dumheten og ondskapen er nære og kjære søsken. Løgnene er deres barn!

---

Idun kom her på besøk i eftermiddag.

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 06, dato: Onsdag 07. februar 2007:

Temperaturen her ute i natt var på det laveste en kort stund 6, 6 minus-grader Celsius.

Og her ute ved 12-tiden i dag omkring 4 plussgrader og strålende godt solskinnsvær.

Omkring midnatt, natt til i morgen, er det omtrent 5, 5 minusgrader her ute.

---

Det er mangt og meget interessant og tankevekkende med de saks-dokumentene vi mottok ifra Psykiatrisk avdeling ved sykehuset i Haugesund. Innkomst-journalen og Epikrisen. I mellom alle løgnene og alt lureriet!

En av de tingene som jeg og Trude har undret på, er hvorfor Bernhard Aran står nevnt og omtalt i Innkomst-journalen for onsdag 10.01. 2007. Bernhard var en blandt mange andre som telefonerte dithen i forskrekkelse over hva som var hendt. Ingen av de andre står nevnt eller omtalt, - bare Bernhard. Og det er nettopp det som er det underlige. Grunnen til at Bernhard er nevnt og omtalt er antagligvis at også han arbeider ved Haugesund sykehus, - og at de oppdaget at han gjør så. Og at de gale og dumme menneskene kanskje derfor vil forsøke å ”hevne seg” på ham!?

Egentlig jo latterlig dumt å tenke at normale mennesker skulle kunne finne på å oppføre seg slik, - på grunn av noe slikt?! Men poenget er at de selv har avslørt overfor oss at de ikke er særlig normale og uskyldige, - men faktisk og nettopp er troendes til litt av hvert!

Dette ville det nok glede de ekstra meget å høre, - for så vil de hånlig flire og si at det bekrefter kjernepunktet i deres diagnose: forfølgelses-vanvidd, - paranoid.


Iøvrig:

Mennesker som trakasserer og forfølger andre mennesker, men som ikke vil bli avslørt og som derfor benekter dette. Hva vil de ofte si til sitt forsvar? Nemlig jo, - at motparten er paranoid, og derfor gal – i sin virkelighets-oppfatning! En optimalt plausibel forklaring, - all den stund det jo faktisk noen steder i verden finnes mennesker som er syke og gale i sin virkelighets-oppfatning!


Turnuslege Sidney Felecian har for 10.01. 2007 skrevet følgende i Innkomst-journalen på meg:


”Kl. 14.00 telefon fra Øyenlege Bernhard Aran, som presenterer seg som en venn av familien Hansen. Han sier han er bekymret, men er noe usammenhengende i sin bekymringsmelding. Han synes at vi skal skrive ut pasienten. Dr. Aran har fått en telefon fra en oppbrakt fru Hansen, som sier at hennes mann ikke er gal og at han må skrives ut øyeblikkelig. Dette støtter dr. Aran helhjertet. På spørsmål om han kjenner psykisk helsevern, innrømmer at han at han har litt kjennskap. Han blir forklart at pasienten er begjært inn av ekstern lege, og at det er denne begjæringen vi må forholde oss til. Utover dette kan jeg ikke si så mye pga taushetsplikten, noe dr. Aran godtar og legger på.”


Jeg og Trude fant dette så underlig at vi besluttet å telefonere Bernhard for å advare ham, for sikkerhets skyld – og for ordens skyld. Som tenkt så gjort, - i dag straks før klokken 8. Jeg snakket nettopp nu med Bernhard – og leste dette ifra Innkomst-journalen for ham.

Bernhard sier at han ikke i det heletatt presenterte seg som øyenlege, - og at ordet ikke ble nevnt i det heletatt, og ikke burde ha stått der. Han presenterte seg med sitt navn og som en venn av familien. Bernhard sier at de spurte om han telefonerte ifra sykehuset, og at han til det sa ja. Og at de efterpå har undersøkt nærmere hvem han er, og har funnet ut at han er øyenlege der ved sykehuset.

Forhåpentligvis vil absolutt ikke noe urett skje med Bernhard på grunn av hans oppriktige og modige henvendelse dithen, - men iallfall bedre at han får vite det enn ikke.

Bernhard skulle på jobb nu. Han hadde sovet lite eller ingenting i natt. Han har mye vakt der ved sykehuset også nu for tiden. Hadde jobbet til ved midnatt i går, og de hadde telefonert ham ved 4-tiden i natt for å få ham til å jobbe mere. Derfor travelt for ham også nu fremover.

Bernhard nevnte nu en annen ting, som jeg jo festet meg ved. Han hadde blitt kjent med et ektepar ifra Syria. De hadde ikke barn ifra før, men fødte et barn nylig. Dette barnet hadde Barnevern-tjenesten straks efter fødselen tatt ifra de.

Jeg spurte Bernhard om det var hans inntrykk at dette ekteparet ifra Syria var snille og greie mennesker. – Ja da, sa Bernhard. Stort mere om dette sa han ikke og ble ikke sagt.

Jeg tenkte at det er så mangt og meget som det ikke står noe om i avisene! Det meste står det ingenting om i avisene.

Jeg sa til Bernhard: - Det foregår så mangt og mye rundt omkring, som folk flest ikke vet.

Forhåpentligvis er de der galingene for opptatt med andre ting til å gi seg anledning til å tenke på Bernhard.

---

Både Martin og mormor telefonerte omkring middagstid.

Martin kommer som avtalt i morgen, og er underveis.

Mormor fortalte at det på det kaldeste i Trondhjem i natt var 17, 8 minus-grader.

Det er vinter der også!

Idun tok tidlig i dag bussen til Haugesund, Steinerskolen der.

---

Data-DVD: Menneskevern Vindafjord kommune, rlh pr. 07.02. 2007, ble idag utsendt med posten til Runar og til Eirik og Hege. Forleden dag en tilsvarende til Hans Flaaten. Blandt andre, blandt annet.

---

Nevnte Innkomst-journal og Epikrise bør jeg vel egentlig for ordens skyld gjennomgå og imøtegå på lignende vis som jeg mandag 29.01. 2007 imøtegikk dr. Kleivens følge-brev!?

Det blir en del arbeide alt dette også, - men bør vel eller må vel egentlig bare gjøres!

---

Arbeiderparti-ideologien har lignende og tilsvarende mentaliteter og mekanismer i mange av verdens land og områder. Om enn navnene og betegnelsene kan være svært så forskjellige!

Hindutva sine tilsvarende bestrebelser på hindu rashtra i India er vel for eksempel også noe slikt? Og hvordan er det vel i Kina? Og innenfor mange muslimske land?

Forskjellene kan være mange og store! Men likhetene kan også være mange, - men mere eller mindre lett å se!

---

Herunder et lite stykke som stod på trykk (side 3) i dagsavisen Dagen for i dag:

---

Med vinden som hyrde


Synspunkt /

av Kjell Helland,

Balestrand


PROFETEN JEREMIAS stod fram i ei tung og alvorleg tid i det gamle Israel, ei tid då Guds dom hang over folket. I full manndomskraft stod han i over førti år og ropte ut vegen dei skulle gå for å verte berga. Likevel var det som om han ropte i ein ørken, for orda hans vart ikkje akta på. Dommen kom over konge og folk. Profeten fekk med eigne augo sjå babylonarane koma for å øydeleggja Jerusalem og føre overlevande med seg til Babylon.


EIN AV DEI som ikkje hadde akta på profeten, var kong Jojakim. Han var så overmodig at han skar opp bokrullen der Jeremias sine ord var nedskrivne og kasta dei på elden. Så vart òg dommen over han nedskriven i Guds ord. Han skulle ikkje få koma i kongegrav, men verta slengt bort som eit esel-kadaver.


SOM JOJAKIM var òg storfolket og leiarane i Jerusalem. Både prestar og profetar ringeakta og vanvørde profeten. Fred, fred, fred, forkynte dei, sjølv om dommen hang over dei. Dei søkte ikkje Herren, men forkynte løgn og fantasiar frå eige hjarta. Herren kjende dei ikkje, han hadde ikkje tala til dei og ikkje sendt dei. Men folket ville gjerne høyra dei, for forkynninga smakte søtt i øyro.


LEIARANE hadde hatt vinden som hyrde. Dei hadde snudd kappa etter folkemeininga og forkynt det folket ville ha, og ikkje vist dei deira synd og formant dei til å venda om, slik Jeremias hadde gjort. No fekk folket sjå resultatet av den forkynninga dei hadde lytta til og kva ho var verd.


ME LEVER i ei tid som i mangt liknar på den tida då Jeremias levde. Kva forkynner me og kva forkynning lyttar me på?


***

---

Vi så en film i kveld (”A Painted House”) hvor det i en scene var med en tornado. Jeg kom til å tenke på noe i den forbindelsen. En skypumpe er vel, tror jeg, både mindre og smalere enn en tornado. Da jeg nyttårsaften tok ferjen over ifra Stavanger-siden til Bokn på vei hjemover kjentes det som at uværskrefter var bak meg og i retning samme vei. En formiddag på galehuset i Haugesund leste jeg i Haugesund Avis et stort oppslag (side 2 og 3) om uværskreftene som hadde hærjet. Der stod det nevnt og omtalt blandt annet noe så sjeldent (i disse områder) som en skypumpe, som hadde hærjet på Bokn-siden (tror jeg) nyttårsaften, - i det samme tidsrommet.

Merkverdig i alle fall.

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 06, dato: Torsdag 08. februar 2007:

Temperaturen her ute i natt var på det laveste en kort stund 7, 6 minus-grader Celsius.

Dagen badet i sol og godvær, - og jo enda altfor kort!

---

Vi kjører til Ølen ved 13-tiden. Frøydis musikk-skole. Gudmund ikke i dag, musikk-lærer Kjell kan ikke. Men Gudmund tannlegen klokken 15 i Ølen.

Vi skal hente Martin i Isvik i Skjold klokken 18.

---

Det norske Arbeiderpartiet er hissig pågående nu for tiden. Vet de har makt nu og fremover en tid, i to års tid fremover til neste politiske valg, og vil pågående desperat benytte denne sin makt, mens de enda har den – og kan misbruke den, til å fremtvinge endringer i henhold til sin forkvaklede ideologi. Det er særlig snakk om diverse brutale lov-endringer på bred front. For å forkvakle og å fjerne alt det kristne (i grunnskole-loven, i grunnloven, etc.), såvel som foreldre-rett, integritet, ytringsfrihet, osv.

---

Mitt lille stykke om ”Det kristne ekteskapet” stod på trykk (side 2) i lokal-avisen Grannar i dag. Noen setninger her og der (og også noen ord) ifra min tekst var utelatt, - fortrinnsvis det som har med skjøgen Babylon og med hor å gjøre!

Følgende hele setninger var utelatt:


1: Disse babylonske tider!

2: Liten tue (eller liten flue) kan også sånn sett velte stort lass!

3: Babylon skjønner iøvrig lite av hva som på så allehånde vis er så forferdelig og galt med sex før eller utenfor ekteskapet! / Skjøgen skjønner veldig veldig lite av de der tingene! / Og av ekteskapet også!

4: Jeg sa: - hvis det ikke er enighet om noe annet!


Så unødvendig lite de fjernet. Og sprog-drakten noe tilslepet.

Det lille de fjernet var uttrykksfulle vesentligheter, - som ikke burde fjernes.

Det er vel så å forstå, - at de særlig nødig vil høre noe nærgående om Babylon eller om hor?!

Slikt går dårlig sammen med Arbeiderparti-idealismens forbruker-holdning til seksualiteten og menneskeverdet!

---

Bilde og omtale av Idun også på trykk (side 12 – 13) i dagens Grannar, - i forbindelse med Steinerskolen i Haugesund.

Tannlegen i Ølen nevnte i dag at Idun ikke har meldt flytting (til Haugesund). Jeg lovte å gjøre Idun oppmerksom på det. Og om hvorfor og hvordan dette har betydning i forhold til Tannlege-tjenesten.

---

Følgende korte innlegg stod også (side 2) på trykk i Grannar i dag:


Om barnevernet


Takk for innlegg som stod 5. februar, Martha Eikemo Sund. Eg har lyst til å komme med nokre tilleggs-opplysningar til det gode innlegget ditt i Grannar.

Mormor og mor har godkjent besøkstid til barnet to timar 14. februar. Mor spurte barnevernet om å flytte desse to timane til mormor sin 60-årsdag som skal feirast 10. februar. Men nei du, det var det ikkje nokon sjanse for. Kan også legge til at 60-årsdagen skal feirast hos mormor si søster, som bur i nærleiken av barnet sin fosterheim. Fostermor var sjølvsagt velkommen til å delta i selskapet.

Forstå det den som kan. Dette er mest truleg den einaste gongen barnet har høve til å treffe heile sin biologiske familie som barn, og også den einaste sjansen mormor har for å få tatt bilde i lag med sine fire barnebarn. For ein fantastisk presang, å ha alle saman samla.

Har barnevernet nokon gong høyrt om at eit barn tar skade av for mykje kjærleik. Det skulle vel vere til det beste å ha omgang med menneske som bryr seg. Barnevernet er derimot for opptatt med paragrafer til å tenkje på at dette dreier seg om levende menneske.

P.S. Kan barnevernet kanskje tenkje seg å sjå på den biologiske familien som ein ressurs og ikkje som eit problem.


Sonja Nordhus

---

Og nedenstående lille fortelling ble skrevet av meg i dag tidlig:

---

Det gjelder vel ikke oss?


Av Rune L. Hansen.


Dette følgende er tildels en oppdiktet fortelling, - ifra virkeligheten i Norge anno 2007:


Ekteparet Rune og Trude har flere barn, deriblandt sønnen Gudmund på 15 år. De er siden et par års tid tilbake venner med ekteparet Ola og Kari, som har en sønn som heter Jens på samme alder. De bor ikke så langt ifra hverandre, og disse deres sønner ble fort bestevenner med hverandre.

Ola og Kari var og er veldig glad for at deres sønn Jens ble bestevenn med Gudmund. Og denne sin glede har de ofte gitt uttrykk for. Refrenget har vært: - Det er så fint at vår sønn Jens har fått en bestevenn i Gudmund. Jens har ingen andre venner og er mye for seg selv. Og Gudmund er en kjerneflott ungdom, med så mange fine interesser og tanker og god oppførsel - og de er blitt så gode venner!

Rune og Trude har på sin side sagt: - Vi har inntrykk av at deres sønn Jens også er en flott og anstendig ungdom, med integritet i behold – og med sunne og gode interesser. Vi synes det er fint at de to er blitt gode venner! Fordi vi synes det virker som at deres sønn Jens er en så god og fin kar!

Ola og Kari sier: - Vår sønn Jens er lat og ofte tverr av seg. Gudmund er helt det motsatte, og virker også slik veldig gunstig og fint på Jens.

Rune og Trude sier: - Ingen i vår familie eller av våre barn har noensinne kjedet seg eller vært ensomme eller den minste smule late. Tvert om. Og de er vennlige og høflige. Gudmund virker nok godt på Jens sånn sett også.

Ola og Kari sier: - Ja, vi er glade for at det er slik.


Dette var litt av vesentlighetene i for-historien. Ved en senere anledning finner følgende samtale sted:


Rune og Trude sa, som en tankevekker til Ola og Kari: - Enn om noen hadde sendt en Bekymrings-melding til Barnevern-tjenesten, på dere og deres familie? Noen som bare fant på å ville gjøre dere noe vondt.

Ola og Kari sa omtrentlig: - Det er da ingen som vil oss noe vondt. Og om det var det, så ville de likevel ikke komme noen vei. Vi har det helt bra i vår familie. Så det er vi ikke det minste redd for.

Rune og Trude sa derefter: - Det samme trodde vel vi også. Men det skjedde likevel, for vår familie. Og kunne – og kan – likså vel skje hvem som helst, som har barn i familien!

Ola og Kari sa: - Ikke for vår familie. Men vi kjenner jo ikke 100% til alt som skjer i andre sine familier. Langt derifra. Ikke familier vi kjenner godt heller. Men ingen kan være bekymret for noe som helst når det gjelder vår familie. Så det tar jeg helt fullstendig med ro. Hva skulle vel noen kunne være bekymret for?

Rune og Trude sa: - Enn om noen i en Bekymrings-melding til Barnevernet påstod at deres sønn Jens er for tykk og får for usunn mat!

Ola og Kari sa: - Men det er han ikke. Det er jo ikke sant!

Rune og Trude sa: - Barnevernet bryr seg vel ingenting om det er sant eller ikke!? Gjør de vel? Og om de trodde det var sant eller usant så ville de vel likevel igangsette en Undersøkelse, - for å finne noe som helst sant – og feil! Og det kan jo de eller hvem som helst finne i en hvilken som helst familie! Særlig hvis de undersøker godt nok, - eller ønsker å finne feil!

Ola og Kari sa: - Det er ikke slik de skal oppføre seg, og det er ikke slik de er! Jeg tror ikke det er slik. Vi har ikke noe som helst å være redd for.

Rune og Trude sa: - Enn om noen påstod at deres sønn Jens har for få venner, og er for ensom og isolert og ikke får nok nødvendig integrering i samfunnet? I henhold til Arbeiderparti-ideologien, - som ofte og typisk er den offentlige Barnevern-tjenestens normer?

Ola og Kari, brått og forskrekket bekymret, sa: - Hæh? Men Jens har ikke få venner! Han har begynt å få flere venner i det siste. Det ser ut som at han begynner å få flere venner!

Rune og Trude ler høyt, og sier: - Ta det med ro, kjære dere. Vi har absolutt ikke tenkt å varsle Barnevern-tjenesten om noe som helst! Og vi vet for sikkert og kan bevitne at Jens er en flott og fin ungdom, bedre enn de aller fleste, som har det meget bra, - bedre enn de fleste. Og det kan nok alle andre også bevitne – og skrive under på. Og det bør de vel også kunne, om så var. Det er ikke det det nu dreier seg om. Vi ville bare komme med et eksempel! Noe å tenke på.

Ola og Kari beroliges og sier: - Jens har vært mye for seg selv og ensom ja. Og vi er svært så glad for hans vennskap med Gudmund. Men den offentlige Barnevern-tjenesten kan vel ikke være så ille?!

Rune og Trude sier: - Den kan være så ille, - og meget langt verre enn som så. Det er bare et faktum å se i øynene. Massemediaen og bøker og forskjellig slags dokumentasjon er full-stappet av dokumentasjon om det og på det, ifra 100 års tid nu, og enda ikke minst i dag, i enorme mengder, og mye mye mere venter på å få slippe til - som ikke noe av det er ment for Glemmeboken! Og som vi ikke må forholde oss likegyldig til. Og endatil er det som har fremkommet og som fremkommer – bare en liten tupp og topp av et ”isfjell” som er enormt mye større nedentil og bakenfor overflatene!

Ola og Kari sier: - Kan det være så ille? Det er jo – det er vi på det rene med – mange og mange slags problemer i de fleste familier og ekteskap rundt omkring, i hele vårt land. Noen må jo ta seg av de problemene som angår eller går ut over og ødelegger livet for barna også? Og ofte så er det vel slik: - at ingen røyk uten ild!

Rune og Trude sier: - Politiet for eksempel burde vel kunne ta seg av slikt mye bedre? Så disse tingene og forholdene heller kunne forholde seg til lov og rett! Og til beviser og rettferdighet! Og på en saklig måte til de store og kjære verdier det faktisk i realiteten er snakk om! Politiet, lov og rett, domstoler, sannhets-kommisjoner, etc.! Ikke tullhøne-foreninger.

Ikke tullhøne-foreninger som hemmelighets-stempler sine egne forhastede slutninger, dumheter og ugjerninger – eller som er ute i andre forskjellige slags ærender!

Barnevern er et fint og edelt ord. Men Arbeiderparti-ideologien og den offentlige Barnevern-tjenesten har altfor lenge og forskrekkelig vist i praksis hvor fullstendig det er mulig å misbruke og å misforstå endog dette ordet!

Ingen røyk uten ild! Det er jo nettopp det de vil at vi skal tro og tenke.

Og at de er sak-kyndige. Og at de egentlig vil barnas beste.

Noen ganger de kanskje vil det også. Men i det store og hele er det annerledes.

Mennesker i meget stort antall overalt rundt omkring oss i vårt land hungrer efter å få fortelle om sine forskrekkelige erfaringer og opplevelser!

Hvorhen og hvordan skal de fortelle?

La oss undersøke dette stoffet nærmere. La oss ikke se oss blind på den offentlige Barnevern-tjenesten sin egen reklame for seg selv og sin virksomhet.

La oss undersøke dette stoffet nærmere.


Ola og Kari hørte på, og virket forfjamset – og redd for å se sannheten i øynene. Kanskje visste de allerede egentlig? Eller ante? Eller ble usikre?

Eller burde de vite?

Gjelder det andre av oss også?

Og hvem visste egentlig?!

Og hvilken betydning har det?

Og hvilken betydning har det hatt?


Skal vi grundig undersøke dette stoffet nærmere?

Eller hva?


***

---

I avisen Dagen for i dag står det (side 17) et stykke om det offentlige Barnevernet i Oslo.

Det står blandt annet at ”over halvparten av de til sammen 321 unge som var plassert på Barnevern-institusjoner og fosterhjem i og rundt hovedstaden Oslo i 2006, rømte” èn eller flere ganger. Dette viser en statistikk fra Barnevernvakten. Det står også at: ”Ifølge statistikken begår mange av ungdommene kriminalitet mens de er på rømmen. Noen har jobbet aktivt på horestrøket mens de har vært under det offentliges omsorg. / Statistikken viser at jenter rømmer oftere enn gutter. Lilleborg tror en årsak kan være at jenter oftere har eldre venner som kan gi dem tak over hodet. / - Jenter er spesielt utsatt når de er på rømmen, for de utnyttes seksuelt i større grad enn guttene, sier han.”

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 06, dato: Fredag 09. februar 2007:

Temperaturen her ute i natt var på det laveste en kort stund 5, 8 minus-grader Celsius.

Klokken 10.30 er det 0, 7 minus-grader her ute, men solen er oppstått og overdådig med sitt gull ifra himmelen!

---

Martin kom jo i går, og det ble noe sent til oss før vi fikk lagt oss. Men han er kommet nu og ser ut til å ha det bra.

Tyssebotn telefonerte sent i går kveld og snakket en stund med meg. Noe rare lyder i telefonen under samtalen, som om vi ble avlyttet (eller han gjorde opptak)? Merkelig, og også at samtalen brått ble brutt til slutt. Og da telefonerte Arne Ødegård, som sa at telefon-forbindelsen var underlig – og ble brutt også, før det ble rukket å si mere.

---

Et Barnevern som tar foreldrene ifra barna, og barna ifra foreldrene, er i seg selv en meget betenkelig og grovt alvorlig sak.

Det er det vel egentlig få som er noe som helst i tvil om?

Hva med en ”barnehage” eller en skole, eller noen slags fabrikk eller annet - som tar foreldrene og familien ifra barna, og barna ifra foreldrene, familien og hjemstedet?

Hvordan er det vi egentlig tenker, og oppfører oss, i forhold til disse tingene?

---

Idun og Balder kom her på besøk imot kvelden. De ble med Gudmund og Frøydis på trening i Vikebygd.

Da de kom tilbake igjen sa Trude til meg at de skulle overnatte her. At de hadde spurt om det og hun hadde sagt ja. Jeg sa at det burde hun ikke ha gjort, uten først å ha snakket med meg om det. Det er mange grunner til at de ikke kan få overnatte her, sa jeg.

Hun gav en smule uttrykk for at hun burde kunne ta en slik avgjørelse. Jeg sa at det burde vi være to om, - begge ektefellene, i enighet.

Hun sa at hun trodde det var ok for min del. Jeg sa at hun tvert om burde kunne anta at det ikke var ok for min del. Og at det er mange gode grunner til at det ikke er det.

Jeg sa at hun hadde gjort en feil sånn sett, men at jeg derfor bør kunne tilby meg å kjøre de tilbake til Haugesund igjen – særlig hvis det ikke går noen busser dithen. Fordi hun jo hadde sagt ja til de, uten å rådspørre seg med meg først.

Jeg sa dette straks efterpå til Idun og Balder. De begge hadde sine kommentarer og spørsmål til dette. Idun sa: - Det er vel fordi det ikke er nok hjerterom her det da?! Jeg sa det er feil og forhastet slutning. Balder bråkjekk begynte å anklage og spørre, litt. Jeg gjorde ham blandt annet oppmerksom på at han ikke har noe med det.

Efterpå kjørte jeg og Gudmund de helt hen til Haugesund.

Idun fikk i bilen en utskrift av mitt lille stykke om ”Det kristne ekteskapet”.

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 06, dato: Lørdag 10. februar 2007:

Temperaturen her ute i natt var på det laveste en kort stund 6, 1 minus-grader Celsius.

Ved 10-tiden bader overflatene i sol her ute, og det blir pluss-grader.

---

Tror du virkelig at du med ondskap, løgn og trusler kan oppnå seier og gevinst?

Tror du at du med ondskap, løgn og trusler overfor din ektemann kan oppnå noe som helst?

Er det det du tror? Og er det slikt du tror?

Er det denslags menneske du egentlig er?

---

Hun svarer ikke?

Vil du virkelig ikke svare på det spørsmålet?

Hun sier: - Kan jeg få spørsmålet skriftlig?

Jeg sier: - Javisst kan du det? Og spørsmålet er kanskje så vanskelig at du trenger det?

Hun sier: - Jeg vil prøve å huske og å forstå spørsmålet rett, så jeg kan prøve på å gi et rett svar.

Jeg sier: - Kom her og se, så ser du det enkle spørsmålet skriftlig.

Hun sier: - Kan du skrive det ut for meg?

Jeg sier: - Ja visst. Både for deg og for resten av verden. Det trengs vel?

Hun sier: - For resten av verden også? Bare for at jeg trenger det?

Jeg sier: - Ja. Det er vel flere som trenger det også.

Hun kommer og ser hva jeg har skrevet, og skriver ned spørsmålet på et stykke papir hun putter i bukse-lommen sin.

---

Jeg spør Gudmund, som leser dette, hva han mon tro tror svaret på spørsmålet er.

Han sier: - Svaret er nei.

Jeg sier: - Det er godt å høre. Godt å høre at ikke verden helt fullstendig er galskapen i vold!

---

Jeg skriver ut dette på et papir, og spør om Martin vil lese det. En liten morgen-andagt, ifra virkelighetens verden.

Sier at han efterpå kan gi det til Trude. Trude kommer inn med noe ved i armene, som hun legger ifra seg ved ovnen – og tar imot papiret, leser det – og ler av seg selv, tror jeg?

Hun sier: - Skal jeg ha dette da?

Jeg sier: - Det var vel det du trengte, og ville ha?

Hun bretter papiret og tar vare på det.

---

Jeg sier: - Vi må gå enda langt mere dypsindig inn i dette som vi bearbeider.

Vi snakket også en del med Martin om disse tingene.

---

Bernhard telefonerte sent på kvelden, og snakket litt med meg. Vi satt da og så filmen ”The Robe / Kjortelen” ifra 1954. (Flott og fin film.) Vi ble enige om å treffes i Katolske kirken i Haugesund i morgen klokken 11. Jeg, Gudmund, Stauda og Martin kjører dit, og Trude med eller uten Solborg hvis hun vil. (Hun har ikke bestemt seg enda.)

---

Gudmund har vært og solgt lodd til inntekt for korpset i Vikebygd i dag.

Mormor har som vanlig telefonert, og snakket med flere av oss. Hvilket hun som oftest gjør flere ganger i uker – og ofte daglig, og også ofte flere ganger daglig.

Ellers har det vært strålende flott vær, og ungene har som vanlig når været er fint eller bra vært mye ute og lekt. Særlig med aking og slikt, fordi det enda ligger sne på bakken. Og de har det virkelig mye artig! Bobby og Mikka også, særlig nu i den siste ukes tid!

---

Torsdagen var vi – efter musikk-skolen – innom butikken i Isvik i Skjold. Trude sa hun så både Britt Nelly og Arne Tveit der, og dr. Kleiven, og Renate. Jeg la for min del knapt merke til noen av de.

---

Redaktør Odd Sverre Hove i avisen Dagen skrev på lederplass i gårsdagens avis om den kommende søndags evangelietekst, Matt. 17, 1 – 9. Og dertil 2. Pet. 1, 17.

Også derfor angående Moses og Elias.

---

Men herunder noe annet:


2. Pet. 3, 1 - 18 {HERRENS KOMME OG KRISTEN FORVENTNING}

Mine kjære! Dette er nå det andre brevet jeg skriver til dere. Med disse brevene ville jeg vekke dere opp, så dere fortsatt kan ha den rette, oppriktige innstilling. Jeg ville minne dere om 2 det de hellige profeter har sagt, og om det budet deres egne apostler har fra Herren og Frelseren; dette må dere huske. 3 Først og fremst må dere vite at det i de siste dager skal komme folk som farer med spott og følger sine egne lyster. 4 Hånlig sier de: "Hva med løftet om hans gjenkomst? Våre fedre er døde, men alt er som det har vært fra skapelsen av." 5 De som sier slikt, glemmer at det fra eldgammel tid var himler og en jord som steg fram av vann og består ved vann, i kraft av Guds ord. 6 Og ved vann gikk den første verden under da den ble oversvømt av vann. 7 Men de himler og den jord som nå er, har dette Guds ord spart til ilden; de holdes oppe inntil dommens dag da de ugudelige skal gå fortapt. 8 Men én ting, mine kjære, må dere ikke glemme: For Herren er én dag som tusen år og tusen år som én dag. 9 Det er ikke slik at Herren er sen med å oppfylle sitt løfte, som noen mener. Nei, han er tålmodig med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse. 10 Herrens dag skal komme som en tyv. Da skal himmelen forgå med et drønn, elementene skal komme i brann og oppløses, og jorden og alle gjerninger som er gjort på jorden, skal komme fram i lyset. 11 Når nå alt skal gå i oppløsning, hvor hellig og gudfryktig bør dere da ikke leve, 12 mens dere venter på at Guds dag skal komme, og fremskynder den. Da skal himlene fortæres av ild og elementene brenne og smelte. 13 Men vi ser fram til det han har lovt: en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor. 14 Fordi dere venter på dette, mine kjære, skal dere legge vinn på å bli stående for ham med fred, uten flekk og lyte. 15 Og når Herren i sitt tålmod dryger med å komme, så skal dere se det som en mulighet til frelse. Det samme har jo også vår kjære bror Paulus skrevet til dere, ut fra den visdom som er gitt ham. 16 Om dette taler han også i alle de brev hvor han kommer inn på disse spørsmål. Det er noen ting der som er vanskelige å forstå, og de ukyndige og usikre fordreier dette; det samme gjør de også med de andre skriftene, og det blir til deres egen undergang. 17 Nå vet dere dette på forhånd, mine kjære. Vær derfor på vakt, så dere ikke faller ut av deres faste stand. La dere ikke rive med og bli ført vill av mennesker uten noe holdepunkt. 18 Dere skal vokse i nåden og i kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus. Ham tilhører æren, nå og i all evighet! Amen.”

---

1. Pet. 5, 5 Dere unge må underordne dere under de eldste. Og alle skal dere være kledd i ydmykhet mot hverandre. For "Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde".

[de eldste: kan også oversettes de eldre.]

---

1. Pet. 3, 1 - 7 {ORD TIL EKTEFOLK}

Likeså skal dere gifte kvinner underordne dere under deres menn. Så kan de menn som står Ordet imot, bli vunnet, ikke ved ord, men ved hustruens livsførsel, 2 når de ser hvordan dere lever i renhet og gudsfrykt. 3 La ikke ytre stas, frisyrer, gullkjeder og fine klær være det som pryder dere. 4 Deres smykke skal være det indre, skjulte menneske med sitt milde og rolige sinn, som er uforgjengelig og dyrebart for Gud. 5 For slik smykket de hellige kvinner seg i tidligere tider, de som satte sin lit til Gud. De underordnet seg sine menn, 6 likesom Sara var lydig mot Abraham og kalte ham herre. Hennes barn er dere nå blitt, dersom dere gjør hva godt er, og ikke lar dere skremme av noe. 7 Og nå, dere ektemenn: Vis forståelse i samlivet med hustruen, som er den svakere part; og vis henne ære, for sammen skal dere arve nåden og livet. Gjør dette, så ikke bønnene deres blir hindret.

---

Deres smykke skal være det indre, skjulte menneske med sitt milde og rolige sinn, som er uforgjengelig og dyrebart for Gud.

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 06, dato: Søndag 11. februar 2007:

Temperaturen her ute i natt var på det laveste en kort stund 10, 7 minusgrader Celsius.

---

Vi kjørte herfra til Haugesund i dag ved 10-tiden. Katolske kirken klokken 11. Preken om ekteskap og familie. Kjedelig og trist. Noe umoden og bråkjekk prest, 40 ca. år.

Efterpå besøk til to familier ifra Syria.

Deres forskrekkelse over sin opplevelse med Barnevern-tjenesten stor!

---

Frøydis og Alfredo med Mariel og Urda og alt meget flinke her hjemme mens vi var borte.

---

2. Pet. 1, 12 - 21 {KRISTI HERLIGHET OG PROFETORDET}

Derfor vil jeg stadig på ny minne dere om disse ting, enda dere kjenner til dem og er grunnfestet i den sannhet som er kommet til dere. 13 Jeg mener det er riktig å holde dere våkne ved å minne dere om dette, så lenge jeg er i legemets telt. 14 Jeg vet jo at det snart skal legges bort - det har vår Herre Jesus Kristus latt meg vite. 15 Og det er om å gjøre for meg at dere alltid skal huske disse ting, også etter at jeg er gått bort. 16 Det var jo ikke oppdiktede sagn vi holdt oss til da vi kunngjorde for dere vår Herre Jesu Kristi kraft og hans komme. Nei, vi var øyenvitner og så hans guddommelige storhet. 17 For han fikk ære og herlighet av Gud Fader den gang røsten lød mot ham fra den høyeste herlighet: "Dette er min Sønn, den elskede, som jeg har behag i." 18 Vi hørte selv denne røsten lyde fra himmelen, da vi var sammen med ham på det hellige fjell. 19 Derfor står også profetordet desto fastere for oss. Dette ord bør dere ha for øye, for det er lik en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen gryr og morgenstjernen går opp i deres hjerter. 20 Men dere må framfor alt vite at en ikke kan tyde noe profetord i Skriften på egen hånd. 21 For aldri er noen profeti båret fram fordi et menneske ville det; men drevet av Den Hellige Ånd talte mennesker ord fra Gud.

---

Matt. 17, 1 - 9 {DISIPLENE FÅR SE JESU HERLIGHET}

Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var alene. 2 Der ble hans utseende forvandlet for øynene på dem; hans ansikt skinte som solen, og klærne ble hvite som lyset. 3 Da viste Moses og Elia seg for dem og talte med ham. 4 Peter tok til orde og sa til Jesus: "Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, skal jeg bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia." 5 Ennå mens han talte, kom en lysende sky og skygget over dem, og en røst lød fra skyen: "Dette er min Sønn, den elskede, som jeg har behag i. Hør ham!" 6 Da disiplene hørte det, kastet de seg ned med ansiktet mot jorden, slått av skrekk. 7 Men Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa: "Reis dere, og frykt ikke!" 8 Og da de så opp, så de ingen andre enn Jesus. 9 På veien ned fra fjellet befalte Jesus dem at de ikke skulle fortelle noen om dette synet, før Menneskesønnen var stått opp fra de døde.

---

Handels-standen har noe de kaller Morsdag i dag. Og en annen tid på året en ”Farsdag”.

---

Vil Trude forsøke å tviholde på svikets gave og belønning?!

Angrer hun helt og egentlig?

Hvilken vei går hun?

Dithen hvor nesen peker?

Hva er det hun tror?

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 07, dato: Mandag 12. februar 2007:

Temperaturen her ute i natt var på det laveste en kort stund 4, 9 minusgrader Celsius.

---

Trude valgte ifra i går kveld og i natt den rette veien videre. Stødig og solid?

---

Den som lurer andre lurer seg selv.

Den som lurer seg selv lurer andre.

---

Trude fortalte at Tyssebotn igjen hadde telefonert, og spurt efter meg. Mulig at han trenger hjelp til kjøring.

Jeg ganske så travelt opptatt med andre ting nu.

---

Ungene og Martin på tur og besøk i nabolaget.

Fortsatt mye artig med sneen her ute.

---

Anne Kristine telefonerte i dag, snakket litt med Trude.

Kommende torsdag i Ølen bortfaller med hensyn til den kommunale musikk-skolen, for vår del. Og torsdagen derefter på grunn av kommunal vinter-ferie.

Hun hadde lest (i Grannar?) mitt innlegg om ”Det kristne ekteskapet”, og snakket og noen ord (ikke negativt) om det.

Mitt innlegg om det kristne ekteskapet kan nok komme til å vekke mange slags forskjellige reaksjoner. Og jeg vil komme til å utdype det i flere slags retninger, efter hvert. Temaet er særdeles sentralt og vesentlig, for folk flest.

---

Mye av hva Jesus i Bibelen sier blir av mange ikke tatt alvorlig eller estimert! Som for eksempel disse følgende av hans ord, ifra Matteus-evangeliet:


Matt. 5, 31 – 32: ”Det er sagt: Den som skiller seg fra sin hustru, skal gi henne skilsmissebrev. 32 Men jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, han blir skyld i at det begås ekteskapsbrudd med henne. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, bryter ekteskapet.”

---

Og han sier i Markus-evangeliet:


Mark. 10, 11 – 12: Han sa til dem: "Den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd mot den første. 12 Og om en kvinne skiller seg fra sin mann og gifter seg med en annen, bryter hun ekteskapet."

---

Og han sier i Lukas-evangeliet:


Luk. 16, 17 – 18: ”Før skal himmel og jord forgå, før en eneste tøddel i loven faller bort. 18 Den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, han bryter ekteskapet.”

---

Tankevekkende ord!

Som iøvrig jo Paulus på sitt dypsindige vis utdyper, og også antydningsvis forteller mere og nærmere om.

---

Vi kjørte til Isvik i Skjold for å kjøpe melk, brød og slikt, jeg, Frøydis, Stauda og Martin. Efterpå var vi innom Ødegård på besøk. Bare Arne hjemme, og vi ble der en times tid eller mere. På hjemturen hentet vi Gudmund ved 22-tiden, nettopp ferdig med to timer øving i korpset, i Vikebygd. (Han satt på med oss også dithen.)

---

Jeg, Trude og Martin så i kveld filmen ”Left Behind 2” ifra 2002, USA, regi Bill Corcoran.

En interessant film. Det skulle og burde ha vært mere av den slags! Ifra Bibelens beskrivelser.

Den omhandler oppløpet til Babylons fall, efter Johannes sin Åpenbaring, - den siste boken i Bibelen. Altså særdeles viktige forhold!

Filmen billedlig og naivt fortalt, - men også forhastet – og meget innskrenket!

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 07, dato: Tirsdag 13. februar 2007:

Temperaturen her ute i natt var på det laveste en kort stund 0, 3 pluss-grader Celsius. Det er i ferd med å bli mildere igjen i været.

---

Angrer Trude at hun har brukt opp, kastet og mistet sine onde triumf-kort?

Hva med Balder? Han skjønner nok ikke stort eller noe av det enda.

Hun har brukt opp, forkastet og angret de metodene.

Men enda ikke målet.

Målet om å få oss inn i Tullhøne-klubben.

---

Det er her til lands nu for tiden svært så mange kvinner – og menn - som misliker Jesus sine ord om skilsmisse i ekteskapet.

Fordi alvoret i ordene Hans står som et hinder for hor.

Sodoma og Gomorra, avdeling Norge.

Babylon, avdeling Norge.

Denne Jesus Kristus, - en brysom kar! Han og Moses!

Det var vel Moses som kom med De 10 budene, ifra grunnfjellet, - hvor det 7., særskilt om ekteskapet, går slik:

Du skal ikke drive hor. Du skal ikke bryte noen manns ekteskap.

---

Klokken 14.10 flyr et helikopter nært, lavt og sakte her ute, nordfra og sørover, bare omkring 10 – 15 meter ifra husene her. Meget så underlig. Særlig at de flyr så nært husene og så sakte. Hvitt helikopter, med stort norske flagg skrått over det meste av bakre halvdel. ”Airlift” stod det på helikopteret med nokså store bokstaver. Det fløy sakte bort imot vannet her sør, og forsvant der litt efter litt.

Var de på leting efter noe eller noen?

Underlig uansett. Så nær husene og så sakte.

---

Trude snakket rett efterpå i telefonen med Jan Tindeland, som sa at helikopteret sjekket de elektriske høyspent-ledningenene.

---

Gudmund og Frøydis tar en tur bortom folk i nabolaget, på besøk. Efterpå Gudmund trening i Vikebygd.

---

De to partene i et ekteskap må enes i samhold og samarbeide.

Og det gjør vi.

---

I lokal-avisen Grannar for i går enda et leser-innlegg om Barnevern-tjenesten i Etne kommune, som (side 2) går slik:


Til ei mormor i Etne


Med sorg og smerte langt inn i mitt hjarta les eg i Grannar om ei bestemor som ikkje fekk gleda av å ha sit barnebarn i to timar utanom besøkstida.

Eg har forståing for at ein treng eit barnevern som kjem inn i enkelte situasjonar, og eg trur at dei gjer ein god jobb. Men same kva er kanskje reglar og nedskrivne avmålte besøkstider ikkje alt som tel. Eit barn i fosterheim, sikkert vel og bra, men veit me med tryggleik at det barnet får den ekta ømheita og kjærleiken som det eigentleg har krav på? Føler det samhøyret med fosterheimen dei er satt inn i som ekte? Barn er svært følsame og skjønnar meir enn me trur. Samanhøyring og kjærleik er det mest grunnleggjande eit barn skal ta med seg vidare i livet. Ein ballast som alltid vil følgja dei. Personleg veit eg at det kan lett bli ei svært tung bør å dra på. Eg trur at det kan vera balsam for eit lite barn å få sitja i mormors fang og kjenna kjærleikens hand over håret. Og føla ei stakkars stund at her høyrer eg til. Og husk eit barn gløymer aldri sine røter. Dei vil alltid finna tilbake.


Eg er sjølv bestemor.


Beathe Aakra


---

Den naive holdningen til Barnevern-tjenesten og deres arbeide er også noe utbredt.

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 07, dato: Onsdag 14. februar 2007:

Temperaturen her ute i natt var på det laveste en kort stund 0, 3 minusgrader Celsius.

Ikke stort med sne igjen her ute nu.

---

Martin og ungene har vært i skogen og gått tur.

---

Nytt nr. av tidsskriftet ”SAX – Forum for friskoler og hjemmeundervisning”, nr. 3 – 4 for 2006, i 9. årgang, ankom i dag. Som vanlig fint, godt og interessant lesestoff. Og det hele alt kunne jeg godt tenke meg å inkludere i disse mine Dagboks-notater!

Jeg kan iallfall nu her gjengi Nils Kjær sine ord (fra ”Rousseaus skygge”) ifra tidsskriftet ”Ny skole” nr. 1, årgang 5, mars 1957, - som står gjengitt på side 42 i dette nr. av Sax. Samtidig som jeg frimodig tilføyer en overskrift, og forsiktig oppdaterer rettskrivningen:


En fri bedrift


Blandt alle de store husene i byene er ingen hæsligere enn de moderne fengsler og skoler. Det er en tanke-vekkende likhet. De har den drepende, korreksjonelle korrekthet til felles, - de er bygget slik for å tilføres lys og luft. Men lys og luft er det også i Sahara. Man kan se utenpå en slik skole-bygning, hva som læres der inne – og fremfor alt hva som forsømmes. Det er den vitenskapelige ånd med sitt lys og sin luft som står for anlegget og driften, - det er den som har forfattet de små sand-rike lærebøker og dressert lærere til å luke vekk det frodige mylder i de yngstes forestillings-liv, hvilket enda var utmerket hvis den vitenskapelige ånd kunne plante noe i den ryddede muld. Men det er det den ikke kan. Den over-risler med kunnskaper, opplysninger, kjenns-gjerninger, - men de forblir døde og maktesløse, de preller av på likegyldigheten, de omkommer på veien til sinnene i sin egen uanvendelighet. La det være fremtidens oppgave å skaffe ørken-skolens sønner hver sin lille oase. Var det en fri bedrift å oppdra unge i dette rike, og forbeholdt staten seg ikke rett til ensartet over-støvning av intelligensene, ville jeg tenke på å opprette en skole med en hage, en skog og en fjord til undervisnings-gjenstander – og med selve den hastige sommer til leder. Den ville ta bøkerne fra dem og innprente dem sine eldgamle sannheter om arbeid og lek, om tidlig opp-ståen, om uskyld og god samvittighet, - den ville ikke gjemme et under for deres øyne eller gi dem en eneste upålitelig forklaring. Deres bevissthet skulle bli klar som dagens lys av å våke ved de virkelige, de groende ting.


---

Et flott dikt av Hans Flaaten, ifra side 40 i Sax, gjengir jeg her nu også:


En veiviser på veien


Gå ned i katakombene

Vern deg selv mot desinformasjon

Vern deg mot media

Vern deg mot støy

Stol aldri på pressen

Stol aldri på en politiker

Bruk ikke kreftene på dialog

med et forgangent system

Søk likesinnede

Søk stillheten

Arbeid for det sanne


***

---

Hans Flaaten sitt dikt minner om et jeg selv skrev i 1997, - som han kanskje er inspirert av? De handler om det samme. Dette mitt dikt, som har vært på Internettet siden 1997 – gav tittelen på min store samling med dikt der, og går slik:

---


Nødens katakombe


Jeg lader mitt dikt,
med linjer i skikt,
med næringsrike ord
ifra erkjennelsens bord.


Linjer med sprengkraft,
lagt som tømmer i laft.
Frem står et stemningsbilde,
ifra virkelighetens kilde.


Ord som ingen vil svikte,
er hva jeg må dikte.
Å frembringe, og å bevinge, ord,
er lettere enn du tror.


Bare ett må du huske:
- aldri å jukse!
Og dette må du lære:
- at ordene i alt må være,

200 prosent kjærlige og ærlige!
Da blir de hærlige!


Da ble de hensynsfulle.
Da ble de som de skulle!

Da blir de også
nokså lette å forstå.
Både nødens katakombe
- og litt av en bombe!


*


Et dikt av Rune L. Hansen, 03.09. 1997.


***

---

Christian W. Beck har i dette nr. av Sax et lite innlegg (side 12) under overskriften ”Et nytt statsdirigert utdannings-Europa” – hvor han blandt annet om hode-snurringen av Den europeiske menneske-retts-domstol i Strassbourg sier:


”Konsekvensene av dommen er uoversiktlige, men kan bli dramatiske. / Brytningen rundt makt-balansen stat – foreldre i barns utdanning er blitt høy-aktuelt politisk sprengstoff i dagens Europa, aktualisert gjennom en nylig oppsikts-vekkende dom i en tysk hjemme-undervisnings-sak i Den europeiske MR-domstol (Den europeiske menneske-retts-domstol 2006).”

---

Hva slags samfunn er det vi lever i, - der ikke engang foreldre blir betrodd å passe sine egne unger? Og hvis de absolutt vil gjøre det, skal de i hvert fall ikke få betalt. Kanskje de heller burde straffes?


Spør forskrekket Anne Grete Krogstad, gjengitt på side 13 i dette Sax.

Og under overskriften ”Kan noen forklare meg ...” gjengitt på side 33 spør en annen Anne, Anne Katrine Eikrem, blandt annet:


”Jeg skjønner det ikke helt, og kan noen forklare meg: Hvis jeg jobber med å passe andres barn, da gjør jeg en prisverdig jobb. Da er jeg med på å forberede våre unge til samfunnet, jeg gir dem en trygg oppdragelse og tilværelse i hverdagen. Da gjør jeg en uvurderlig innsats for samfunnet. / Men hvis jeg er hjemme med mine egne barn, da er jeg baksteversk, ikke likestilt, nærmest undertrykket. (...) Kan noen forklare meg hvorfor det skal være sånn?”


---

Trude luftet forleden dag en tanke hun fikk, om at Geir Harald Caspersen fra Mattilsynet i Distriktskontoret for Haugaland sin Bekymrings-melding datert onsdag 22.02. 2006 til Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune kanskje kan ha vært bestilt av noen.

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 07, dato: Torsdag 15. februar 2007:

Temperaturen her ute i natt var på det laveste en kort stund 2, 9 plussgrader Celsius.

---

Noen politikere og noen stats-forvaltninger vil oppdra sine medmennesker og deres barn og familier i marxisme, andre i maoisme, arbeiderparti-ideologi, apartheit, islam, osv.

Slik kan vi absolutt ikke te oss overfor hverandre!

---

I konvolutten med papirene ifra Psykiatrisk avdeling, Helse Fonna, Haugesund sykehus, var også en regning (porstgiro innbetaling) på kr. 70,-

Det stod påskrevet noe snålt om at det dreide seg om regning for ikke oppmøte til avtalt time 29.01. 2007! Trude telefonerte dithen efter en stund, og sa at det vel gjaldt kr. 70,- som de ville ha i betaling for tilsendte konvolutt med Innkomst-journal og Epikrise for meg? De sa ja, og at de skulle sende en ny regning – og gå inn på datamaskinenen sin og rette opp feilen først. En ny regning kom efter noen dager, - men de hadde ikke rettet opp feilen i data-maskinen sin, bare med en slags hvit korrektur-teip påskrevet hva det egentlig gjaldt. Noe slags mere lureri, eller hva?

---

Eirik telefonerte omkring klokken 10.30 og snakket med meg en stund.

Han omtalte blandt annet en plutselig ny slags frø-lov her til lands? Han skulle forsøke å sjekke nærmere.

Han nevnte også Mona Lygre i Bergen. Og at Eilif og kona venter barn i mars.

---

Holgeir ilag med danske James kom her på besøk ved 11.30-tiden og ble her en times tid eller to.

---

Et meget tankevekkende oppslag om Barnevern-tjenesten i lokalavisen Grannar, side 8, i dag! Som på den ene side tydelig nok handler om grovt forurettede mennesker, - og på den annen side enda mere tydelig handler om en allianse av ondsinnede og farlige tullinger – som gjør og sier nærsagt hva som helst for ikke å bli avslørt. Dette oppslaget i Grannar går i sin helhet slik:


Vondt verre for borna


Av Hanne R. Rosseland

hanne.r.rosseland@grannar.no


Det at ein film med barn som blir tvangs-henta, blir publisert på internett, er ei like traumatisk hending for borna som sjølve tvangs-hentinga, meinar fleire barne-psykologar.


Tvangs-hentinga skjedde for ei tid tilbake i Grannar-distriktet. Den dramatiske hendinga vart filma, og no har mora til borna lagt ut denne video-snutten på internett.

Ifølgje ein talsmann for familien, gjer mora dette for å visa barnevernets maktmisbruk. Fleire kjende barne-psykologar meinar at gjennom publiseringa av videoen gjer mora situasjonen langt verre for både borna og seg sjølv.


Traumatisk oppleving

- Det at mora legg dette klippet ut på nettet gjer at borna må gå igjennom eit ekstra og unødvendig traume. Borna får ikkje sjansen til å leggje dette bak seg. Ved å sjå på dette klippet, vil dei reaktivera den traumatiske tvangs-hentinga om att og om att, seier barne-psykolog Atle Dyregrov. Han fryktar denne moderne måten å spreia informasjon på.

- Dersom dette er noko som utviklar seg i framtida, er eg redd at barnevernet vil venta lenger enn dei bør gjera i slike situasjonar, i frykt for å bli filma og ”hengt ut”. Eg er heilt sikker på at barnevernet i denne kommunen hadde særs god grunn til å gjennomføra tvangs-hentinga. Ein gjer ikkje slikt utan at ein har god grunn til det. Eg trur ikkje denne mora greier å sjå sin situasjon utanfrå. Ho ser berre sin sine behov, og ikkje bornas langsiktige behov. Eg kjenner ikkje alle fakta i denne saka, men er redd desse borna ikkje vil få eit så fullgodt liv som dei kunne ha hatt, på grunn av vanskelege oppvekst-vilkår over tid – og på toppen av alt, filminga og publiseringa av denne filmen på nettet, seier Atle Dyregrov.


Sår i framtida

Barne-psykolog Karin Koch, er også bekymra for kva borna vil bli utsett for som følgje av video-publiseringa.

- Dette er ikkje bra for borna. Eg er redd borna vil få kommentarar frå både venner og andre born som ser dette klippet på nettet, og det blir å strø salt i eit allereie vondt sår. Eg er sikker på at desse borna har det vanskeleg nok frå før av. Dersom dei ikkje får snakka ut om det dei har vore igjennom på ein skikkeleg måte med ein gong, er eg redd at dei vil få vanskar på sikt. Det gjeld spesielt i det å kjenna tillit til menneske rundt seg. Mora har gjort dette utelukkande for sin egen del, fordi ho kjenner seg urettferdig behandla. Ho har berre tenkt sak og ikkje på borna sine, meiner ho.


Meldt til politiet

Kommunen har meldt internett-publiseringa til politiet. 6. februar vart også kommunen sjølv meldt til politiet. Meldinga kom frå den Nordiske Komiteen for Menneskerettar. Barneverns-leiaren i den aktuelle kommunen synes svært synd på borna som er hamna i denne situasjonen.

- Det er ei stor krenking for desse borna å bli vist fram i ein så vanskeleg situasjon. Eg synes svært synd på borna. Det er ein vanskeleg del av jobben vår å gjennomføra slike tvangshentingar, men av og til er det nødvendig, seier barneverns-leiaren.


Krisehjelp til naboane

Ein talsmann for familien til mora, seier at det var eit stort skritt å ta å leggja ut videoen på nettet.

- Mora til borna vil bruka videoen som ei åtvaring om kva som kan skje når barnevernet går i gong med sine aksjonar. For nokre dagar sidan var det 6.000 personar som hadde vore inne og sett videoen. Me har fått støtte frå heile landet, og er takksame for det, seier han.

Han fortel at det å bli meldt til politiet er svært tungt for mora, og at ho opplever eit stort press. Han legg vekt på at tvangs-hentinga gjorde stort inntrykk på fleire enn dei i familien.

- Denne handlinga skjedde midt i eit byggefelt, og det krydde av ungar omkring huset. Eg veit at naboane har sendt eit klageskriv til barnevernet på måten dei handterte hentinga av borna på.

Fleire av nabo-borna som stod og såg på dette dramaet, måtte få krise-hjelp etterpå, seier talsmannen for familien.


---

Vi her hjemme ble enda mere rystet da vi leste dette oppslaget i Grannar! Et oppslag som jo er så selv-avslørende at det ryker av det. Og som minner meget sterkt om metodene og holdningene til Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune!

Det trenger likevel ikke nødvendigvis å dreie seg om Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune. Jeg har vært inne på at deres metoder så langt ifra er unike, - men tvert om nokså typiske.

Kan det være Barnevern-tjenesten i Etne kommune? Jeg tror nok likevel mest at det er damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune! Som igjen har vært ute på hekse-tur, - og ble filmet. Hvilket nok var en strek i regningen for de, - noe de ikke hadde regnet med og absolutt ikke ønsket!

Hvordan de har klart å få tak i to barne-psykologer som så direkte våger å avsløre sin inkompetanse? Og sin kriminelle tankegang? Har de et lager av slike?

I oppslaget står det at: ”Fleire kjende barne-psykologar meinar at gjennom publiseringa av videoen gjer mora situasjonen langt verre for både borna og seg sjølv.”

Flere kjente barne-psykologer, - kjent for sin tåpelighet, eller hva? Kjent hos hvem? Kjent for hva?

Trude her sier at de antaglig er ansatt eller i tilknytning til Helse Fonna og på linje med de korrupte der. Det tror mest jeg også.

To ”barne-psykologer” står nevnt i oppslaget. Atle Dyregrov og Karin Koch. Hvis de er gjengitt noenlunde rett i oppslaget i Grannar, - så er begge disse tydelig nok ekstremer i forhold til både psykologi og etikk!

Som endog mener at barnas mor ved å offentliggjøre filmen ”gjør situasjonen langt verre for både barna og seg selv”!

De tror kanskje at dette var mors hensikt? Eller at hun er gal? Eller hva?

Fordi hun i sin og barnas nød vil ha oppmerksomhet om det som har skjedd? Så burde det vel være mere nærliggende – også psykologisk – at de er forurettet? Og at de som foruretter nødig vil ha fokus på sine ugjerninger?

Omstendighetene og informasjonen som kommer til uttrykk i oppslaget i Grannar tyder sterkt i en slik retning! Og på at de to barne-psykologene enten er meget dumme, eller at de forsøker å gi ugjerninger begått av Barnevern-tjenesten rygg-dekning! Blandt annet ved å forsøke å unndra ifra offentligheten familiens nød og hva som har skjedd. Under dekke av en tåpelig og lett gjennomskuelig forklaring som går ut på at dette skulle være til beste for motparten! Og til beste for barna!

Til beste for barna å frata de sin mor og sitt hjemsted og sine røtter? Og til beste for barnas selv-erkjennelse og integritet å hemmeligholde og å forkvakle de faktiske forhold? Faktiske forhold som muligvis dreier seg om grov umenneskelighet og urett?! Til beste for barna eller noen som helst? Og mennesker som hevder slikt noe skal betegne seg som psykologer?!

Til beste for de kriminelle?!

Den ene av disse barne-psykologene, Atle Dyregrov, sier endog følgende: ”Eg er heilt sikker på at barnevernet i denne kommunen hadde særs god grunn til å gjennomføre tvangs-hentinga.” Fordi, sier han: ”Ein gjer ikkje slikt utan at ein har god grunn til det.”

En gjør ikke slikt uten at en har god grunn for det! Sier han. Mens de angjeldende sier at det er nettopp det som har skjedd, - at de er forurettet! Så sier denne barne-psykologen at de hverken skal ha rettsvern, bli hørt eller forstått! Samtidig som han bekjentgjør at han ikke kjenner alle fakta i saken.

Samtidig som begge disse barne-psykologene mener og sier at angjeldende mor har protestert, og har offentliggjort filmen - av innskrenket egoisme, fordi hun kjenner seg urettferdig behandlet og fordi hun ikke skjønner barnas egentlige behov. En interessant formulering!

Å ta foreldre, hjemsted og røtter ifra barn – eller barna ifra foreldre - er en meget så alvorlig sak. Slikt noe bør for det første ikke kunne skje uten i pakt med lov og rett. Og ikke heller hemmeligholdt imot de angjeldende sitt ønske.

I denne saken har kanskje alt dette skjedd!

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 07, dato: Fredag 16. februar 2007:

Temperaturen her ute i natt var på det laveste en kort stund 3, 9 plussgrader Celsius.

Klokken 8.30 er det 7, 2 plussgrader. All sneen her omkring er borte.

---

Jeg telefonerte Sigve ved 8.30-tiden, for å høre om han kunne finne ut hvilken kommune det dreide seg om i avis-oppslaget i Grannar i går. Først Noralv, men ingen der tok telefonen.

Sigve fant straks ut, på Internettet, at det dreide seg om Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune, med Iren Hebnes i spissen.

En mor her i vår hjemsteds-kommune er fratatt to barn (omkring 8 og 10 år?) av Barnevern-tjenesten. Den dramatiske og forskrekkelige hendelsen ble filmet, og barnas mor offentliggjorde filmen på Internettet. Barnevern-tjenesten vurderer (leste Sigve på Internettet) å anmelde moren for brudd på åndsverks-loven! – for at hun offentliggjør filmen, i og med at hun var fratatt barna!

Hva skal en vel si til slikt noe?! Både jeg og Sigve måtte le litt da vi hørte det, - men underforstått jo vel vitende om at dette er meget så alvorlige og forskrekkelige saker. Vår latter bar sterkt preg av dette.

---

Vi var i Skjold i dag, alle sammen. Martin også. Bortsett fra Gudmund, som var hos Pål imens.

Jeg snakket litt med Anne Kristine i dag også. Bare småprat.

---

Balder telefonerte imot kvelden og snakket litt med meg og med Trude. Han hadde sett oppslaget om Barnevern-tjenesten i Grannar i går, - og i den forbindelsen også vært inne på Internettet. Og også sett filmene der, fra det som skjedde. Han lot meg få høre litt over telefonen, - barna som gråt og slikt da de ble tvangs-hentet av Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune, ved hjelp av tre sivil-kledde politimenn med sivil bil. (Antaligvis de samme som kom hithen og hentet meg på oppdrag ifra Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune, via kommunelege dr. Kleiven.) Protestene og den massive gråten ifra barna hørtes fælt og forskrekkelig maktesløs ut! Mildt sagt.

Iøvrig gav Balder selv bare uttrykk for sin umodenhet og sitt hovmod.

---

Trude kan ofte være særs ubesindig og vaklende ustø. I dag skulle hun absolutt, ubesindig og forhastet fortelle til Gudmund at hun og jeg er glade og i enighet. Fordi hun og jeg hadde snakket om viktigheten av å snakke med en forenende og ikke splittende stemme.

Og da ble det hun sa til Gudmund omtrent sagt på følgende vis:

At hun ikke mere ønsker at Balder og Idun skal få ha kontakt med sine søsken her hjemme, - fordi hun hadde truet seg til en slik kontakt, og av hensyn til at det ellers kan bli skilsmisse med meg. Men at hun samtidig håper at Gudmund vil kjempe med seg for at Balder og Idun likevel skal kunne få ha kontakt med sine søsken!

Reaksjonen lot ikke vente på seg. Han sa at også han hele tiden har ønsket at det skal være en slik kontakt. Og at han for sin del vil flytte hjemmefra om det ikke blir slik.

Jeg sa at både han og Trude bør tenke seg om før de snakker. Trude sa at hun var bekymret for hva Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune ville komme til å gjøre hvis ikke Balder og Idun fikk ha kontakt med sine søsken. Til det svarte jeg blandt annet at Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune ikke har noe som helst med hvem vi som foreldre ønsker eller ikke ønsker på besøk hos oss her hjemme. At Balder og Idun er voksne mennesker i deres øyne, - og er bosatt i Haugesund. Og at det er fullstendig helt vanlig at voksne mennesker selv avgjør hvem de ønsker eller ikke ønsker på besøk.

Jeg oppfordret de flere ganger på forskjellig vis til å tenke seg bedre om. Martin var her også, og forholdt seg bare meget sindig, høflig og lyttende. Og sa hva han tenkte bare når vi spurte ham om det.

Gudmund sa han kunne ikke tenke seg så mye om. At han for å kunne ha kontakt med Balder og Idun kan tenke seg å begynne på Steinerskolen i Haugesund, som de. Og at det er bare 10 dager til søknads-fristen går ut. Og at han straks burde snakke med Balder og Idun og eventuelt andre om dette.

Jeg, Trude og Martin sa at han er bare 15 år og at det antaglig ikke lar seg gjøre at han begynner på Steinerskolen i Haugesund uten at Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune involveres, eller involverer seg, i det. Hvilket Gudmund heller ikke på noe sett og vis ønsker.

Han sa at det hadde jeg i så fall skylden for, hvis jeg ikke aksepterer at Balder og Idun får ha kontakt med sine søsken – og han med de. At han ønsker å gjøre som Idun.

Vi ble dog enige om å tenke på saken i to-tre døgn.

Du skal hedre og ære din søster og bror, men ikke din far og mor, - så det går deg godt og du får leve lenge i landet som Herren din gud gav deg?

Var det vel slik det 5. av De 10 budene gikk?

Trude tviholder enda på restene av sin ugjerning, og vakler som et ospeløv i vinden!

---

Jeg omtalte i dag litt disse tingene for mormor i telefonen også. Tror ikke det var lett for henne å forstå.

Ikke for meg heller, - at noe så enkelt og greit som det burde være i steden skal bli gjort så vanskelig og faretruende!

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 07, dato: Lørdag 17. februar 2007:

Temperaturen her ute i natt var på det laveste en kort stund 4 plussgrader Celsius. Og det regnet jevnt og litt lett.

Stille og rolig dag her, hvor vi for det meste har vært inne og hjemme. Bortsett fra at Gudmund har vært hos Pål.

---

Tore Sandberg intervjuet på radioen i natt. NRK P1. Kanskje vi skal sende ham et eksemplar av Menneskevern Vindafjord kommune? Bare som en gave.

Han snakket blandt annet også om at det fortrinnsvis er de som har bra med penger og råd til det som har muligheter for advokat-hjelp og slikt i forhold til lov og rett i Norge.

Vi har for vår del selvfølgelig ikke økonomisk råd til å engasjere ham i vår sak, tror jeg ganske så bestemt. Ikke umiddelbart eller uten finansering klargjort iallfall. Jeg tror han er langt dyrere enn andre advokater og efterforskere. Det blir vanskelig nok å komme til mulig avtale vedrørende det økonomiske med den advokaten vi allerede har, Sverre Kvilhaug. Som forhåpentligvis ikke blir for dyr for oss, - men som jo tenkeligvis og forhåpentligvis kan være flinkere enn de fleste og beste!

Uansett så må enhver som ikke er økonomisk rik nok i dagens Norge ofte regne med å være for fattig for lov og rett, - særlig om ikke det meste kan gjøres ved eget iniativ eller arbeide.

Og den eller de som erkjennelses-messig ikke er rik nok er gjerne også for fattig for lov og rett.

Det bør jo absolutt ikke være slik. Men på grunn av korrupsjons-kreftene er det dog enda slik!

Vi har enda ikke fått noe svar ifra advokat Sverre Kvilhaug på vårt brev til ham datert 05. og 06. februar 2006. Hvor vi også er inne på dette med økonomien og betaling.

---

Så meget av det som for Balder tidligere var selvfølgelig og visst som forsvant plutselig og brått straks efter møtet med Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune mandag 13.03. 2006! Og så markant og utrolig fort!

Jeg har tydelig merket den samme tendensen smygende forsiktig hos Gudmund siden de forskrekkelige begivenhetene i julen, stadig influert av Balder og Trude og Idun, og har derfor bevisst motvirket den på så forskjellig vis. Nokså vellykket også. Og så skjedde uventet og så unødvendig det som skjedde i går! Fordi Trude var ubesindig, uærlig, ilter og ikke hensyns-full!

Liten flue – og liten tue og liten frue – kan velte stort lass!

---

Vi så i kveld filmen ”Fiddler On The Roof / Spillemann (fiolinspiller) på taket” fra 1971, regi Norman Jewison. (Gudmund kom hjem imot slutten.)

En meget flott, kvalitativ, dypsindig og tankevekkende film, og også morsom – og trist!

Om menneskene – med røtter og tradisjoner ifra Israel – bosatt i indre harmoni gjennom flere generasjoner i en landsby i Russland imot slutten av tsar-tiden, i sitt hverdagsliv og med sine eldgamle tradisjoner. Hvor særlig holdningene i og til ekteskapet er av sentral betydning. Og om hvordan tradisjonene brytes og samfunn og mennesker splittes, influert særlig på den ene og ytre side av jøde-hat og på den annen side og mere indirekte og innenfra av tidsåndens erkjennelses-messig fattigslige gryende opprør og rop efter frihet og rettferdighet, - som særlig når tradisjonene i og omkring landsbyen sviktes og faller inspireres av modernisme og marxisme. Hva dette resulterte i av enda mere ondskap og grusomheter forteller ikke denne filmen noe om, - men vet uomtvistelig den som er orientert om og vet hva som efterpå skjedde og fortsatt pågår!

Filmen er (i et uavhengig eller overordnet historisk perspektiv) også en slags erkjennelsens illustrasjon på at dumheten og ondskapen er nære og kjære søsken. Og handler sånn sett – på en forsiktig måte - om hvordan dum-snillhet resulterer i splittelse og ondskap. Et vesentlig og viktig aspekt ved filmen som et overfladisk publikum – som lar seg friste, lokke og forlede av spillemannen på skråplanet i selvsikkert og viltert hovmod - kanskje forbigår?

---

Jud. 1, 17 - 23 {VÅKENHET OG OMSORG I MENIGHETEN}

Men dere, mine kjære, må huske det som er forutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostler, 18 da de sa til dere: "I den siste tid skal det komme folk som spotter og følger sine egne ugudelige lyster." 19 Dette er de som skaper splittelse; de har sjel, men Ånden har de ikke. 20 Men dere, mine kjære, må bygge dere selv opp på deres høyhellige tro og stadig be i Den Hellige Ånd. 21 Hold dere i Guds kjærlighet, mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi miskunn, som gir dere evig liv. 22 Dem som tviler, skal dere ha barmhjertighet med. 23 Andre skal dere redde ved å rive dem ut av ilden. Og noen skal dere ta dere av, men vær varsomme så dere til og med avskyr kappen som er flekket av sanselighet!

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 07, dato: Søndag 18. februar 2007:

Temperaturen her ute i natt var omkring 5 plussgrader Celsius.

---

Jeg skrev et stykke som et innlegg, til avisen Grannar i natt, om Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune, under overskriften ”Til beste for barna?” – i anledning oppslaget i avisen torsdag 15.02. 2007.

Det jeg skrev er en bearbeidet og tilpasset versjon av innholdet i mine Dagboks-notater for samme 15.02. 2007.

Jeg skal sende det til avisen Grannar i morgen.

---

De fleste av oss har vært ute i dag. Mange vårtegn å se i plantenes rike, med vekst og knopper.

---

Arbeiderparti-ideologiens motto:

Vær svikefull, løgnaktig og hovmodig!

---

Hovmod er en slags sykdom.

---

Den enormt store makt som den typiske representant for den offentlige Barnevern-tjenesten i Norge 2007 tror eller hevder seg å ha, er et hovmod som meget grundig står for fall.

Hverken i henhold til Guds ord eller lov og rett har de den makt de tror eller hevder seg å ha.

---

2. Krøn. 26, 16: Men da han hadde fått stor makt, ble hans hjerte fullt av hovmod, så han bar seg ille ad og ble troløs mot Herren sin Gud. Han gikk inn i Herrens helligdom for å brenne røkelse på røkelsesalteret.

---

Sal. 10, 2: De gudløse jager i sitt hovmod en stakkar,

men fanges selv ved de knep de fant på.

---

Slik går i sin helhet det innlegg jeg i morgen pr. post tilsender avisen Grannar:


--- rlh 18.02. 2007, Vikebygd.

Til:

Grannar, avisen,

Pb 84,

N-5591 Etne,

Norge. Tlf. 53 77 11 00.


--- INNLEGG VEDR. BARNEVERN-TJENESTEN:


Til beste for barna?


Et meget tankevekkende oppslag om Barnevern-tjenesten i lokalavisen Grannar, side 8, torsdag 15. februar 2007! En mor er fratatt to barn av Barnevern-tjenesten. Den dramatiske og forskrekkelige hendelsen ble filmet, og barnas mor offentliggjorde filmen på Internettet.


Hvilket altså står omtalt i oppslaget i lokalavisen Grannar. Omtalt på en meget så spesiell måte.

Jeg om min familie ble dypt rystet da vi leste dette oppslaget i Grannar! Et oppslag som er så selv-avslørende at det ryker av det.

Efter å ha lest dette oppslaget fant jeg mere informasjon om saken på Internettet. Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune, med barnevern-leder Iren Hebnes i spissen, vurderer å anmelde moren for brudd på åndsverks-loven! – for at moren offentliggjør filmen, i og med at moren da var fratatt barna!


To kjente barne-psykologer?

I oppslaget i Grannar er uttalelser av to barne-psykologer, som tydelig uttaler seg partisk på vegne av Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune.

Jeg spør meg selv, og den som leser dette: Hvordan de har klart å få tak i to barne-psykologer som så direkte våger å avsløre sin inkompetanse? Og sin kriminelle tankegang? Har de et lager av slike?

I oppslaget står det at: ”Fleire kjende barne-psykologar meinar at gjennom publiseringa av videoen gjer mora situasjonen langt verre for både borna og seg sjølv.”

Flere kjente barne-psykologer, - kjent for sin tåpelighet, eller hva? Kjent hos hvem? Kjent for hva?

To ”barne-psykologer” står nevnt i oppslaget. Atle Dyregrov og Karin Koch. Hvis de er gjengitt noenlunde rett i oppslaget i Grannar, - så er begge disse tydelig nok ekstremer i forhold til både psykologi og etikk!

Som endog mener at barnas mor ved å offentliggjøre filmen ”gjør situasjonen langt verre for både barna og seg selv”!

De tror kanskje at dette var mors hensikt? Eller antyder at hun er gal eller forvirret? Eller hva?

Barnevern-leder Iren Hebnes presterer i oppslaget i Grannar å si, at: ”Det er en stor krenkelse for disse barna å bli vist frem i en så vanskelig situasjon. Jeg synes svært synd på barna.”

Fordi moren i sin og barnas nød vil ha oppmerksomhet om det som har skjedd? Så burde det vel være mere nærliggende – også psykologisk – at de er forurettet? Og at de som foruretter nødig vil ha fokus på sine ugjerninger?

Omstendighetene og informasjonen som kommer til uttrykk i oppslaget i Grannar tyder sterkt i en slik retning! Og på at de to barne-psykologene enten er meget dumme, eller at de forsøker å gi ugjerninger begått av Barnevern-tjenesten rygg-dekning! Blandt annet ved å forsøke å unndra ifra offentligheten familiens nød og hva som har skjedd. Under dekke av en tåpelig og lett gjennomskuelig forklaring som går ut på at dette skulle være til beste for motparten! Og til beste for barna!

Til beste for barna å frata de sin mor og sitt hjemsted og sine røtter? Og til beste for barnas selv-erkjennelse og integritet å hemmeligholde og å forkvakle de faktiske forhold? Faktiske forhold som muligvis dreier seg om grov umenneskelighet og urett?! Til beste for barna eller noen som helst? Og mennesker som hevder slikt noe skal betegne seg som psykologer?!

Til beste for de kriminelle?!


Helt sikker på hva – og hvorfor?

Den ene av disse barne-psykologene, Atle Dyregrov, sier endog følgende: ”Eg er heilt sikker på at barnevernet i denne kommunen hadde særs god grunn til å gjennomføre tvangs-hentinga.” Fordi, sier han: ”Ein gjer ikkje slikt utan at ein har god grunn til det.”

En gjør ikke slikt uten at en har god grunn for det! Sier han. Mens de angjeldende sier at det er nettopp det som har skjedd, - at de er forurettet! Så sier denne barne-psykologen at de hverken skal ha rettsvern, bli hørt eller forstått! Samtidig som han også bekjentgjør at han ikke kjenner alle fakta i saken.

Samtidig som begge disse barne-psykologene mener og sier at angjeldende mor har protestert, og har offentliggjort filmen - av innskrenket egoisme, fordi hun kjenner seg urettferdig behandlet og fordi hun ikke skjønner barnas egentlige behov. En interessant formulering! Om en mor som tenkeligvis forsvarer og kjemper for sine barn og sin familie!

Var filmingen og offentlig-gjøringen av hendelsen egentlig en strek i regningen for Barnevern-tjesten i Vindafjord kommune, - noe de ikke hadde regnet med og absolutt ikke ønsket? Av hensyn bare til seg selv? Er det egentlig derfor de angriper morens integritet og metode?


Hva har egentlig skjedd?

Å ta foreldre, hjemsted og røtter ifra barn – eller barna ifra foreldre - er en meget så alvorlig sak. Slikt noe bør for det første ikke kunne skje uten i pakt med sannheten - og lov og rett. Og ikke heller hemmeligholdt imot de angjeldende sitt ønske.

I denne saken har kanskje alt dette skjedd!


Kommunen?

I oppslaget i Grannar blir det sagt at: ”Kommunene har meldt internett-publiseringen til politiet.” Er det egentlig kommunen som har gjort dette, - eller er det egentlig Barnevern-tjenesten i kommunen?

Det står også at den 6. februar ble kommunen selv meldt til politiet, - og at meldingen om dette kom ifra den Nordiske Komiteen for Menneskeretter. Når jeg hører dette undrer jeg om Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune – og kommunen iøvrig – makter å forholde seg på en saklig og med-menneskelig måte til en slik politi-anmeldelse?


Med hilsen ifra

Rune L. Hansen,


Tindeland,

N-5568 Vikebygd,

Norge. Tlf. 53 76 76 87.

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 08, dato: Mandag 19. februar 2007:

Temperaturen her ute i natt var på det laveste en kort stund 4, 4 plussgrader Celsius.

---

Jeg og Martin ble sittende og se filmen ”Sunshine” (regi Istvan Szabo, 1999?) i natt. En tankevekkende og interessant foreldre-film, med temaet hovmod som den sentrale kjerne.

Babylon er hovmod. Men dermed er ikke alt sagt.

---

Nyhetene på radioen i dag tidlig, NRK P1, i natt klokken 4 egentlig, interessante.

---

Fork. 7, 8: Enden på noe er bedre enn begynnelsen.

Tålmod er bedre enn hovmod.

---

De der damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune skulle virkelig umiddelbart ha vært tvangs-hentet og bragt hen til Psykiatrisk avdeling, eller rett i fengsel og for domstol! Det er vi ikke det minste som helst i tvil om. Ikke Martin heller. Og hvor mange flere?

Det er hva de i henhold til lov og rett har gjort seg grundig fortjent til.

Men målet er vel først og fremst deres inderlige og oppriktige anger og bekjennelse?!

---

Vi var i Haugesund og handlet i dag, alle sammen, bortsett fra Gudmund som var hos Pål imens.

På veien dithen var jeg innom og snakket litt med Liv Grete. Gav henne en utskrift av det leser-innlegget (om BV) jeg i dag postla til avisen Grannar. Hun hadde ikke lest oppslaget i Grannar, men fortalte at hun hadde lest omtrent det samme – om den samme saken – i Haugesunds Avis for mere enn en uke siden. Hun foreslo at jeg kunne ta turen innom avis-ekspedisjonen i Haugesund for om mulig å få en kopi av oppslaget. Og det gjorde jeg.

Oppslaget i Haugesunds Avis stod lørdag 10. februar 2007, side 7. Heller ikke i dette, bemerkelses-verdig nok, står angitt noe om hvilken kommune sin Barnevern-tjeneste det dreier seg om. Dette at kommunens navn ikke står oppgitt kan vel vanskelig være for å beskytte mor eller barn? Men vel heller for å beskytte Barnevern-tjenesten i angjeldende kommune?

I dette oppslaget i Haugesunds Avis – i likhet med det i Grannar - står også Barnevern-tjenesten tendensiøst nok omtalt som ”kommunen”! Og også i dette oppslaget opptrer barnevern-leder Iren Hebnes i Vindafjord kommune som en slags selv-bestaltet og dårlig psykolog og jurist – og foresatt! Som endatil krenker moren og barna! – samtidig som hun sier at det er moren som krenker barna!

En far blir også nevnt. I Haugesunds Avis.

Angrep er det beste forsvar, er det noen som dåraktig har sagt. Det er tydeligvis også hva Iren Hebnes har som et motto.

Det er vel helst den som forsvarer sine ugjerninger som sier slikt noe eller handler derefter!

---

Også i dag stod et oppslag i form av et leser-innlegg i avisen Grannar, om Barnevern-tjenesten, side 2 – som i sin helhet gikk slik:


Barnevern og tvangshenting


Av Erik Grindheim, Odda


Å være mor handler om å ivareta barnas psykiske og fysiske helse. Det er ens plikt, hjemlet i loven. Men ingen kan forlange at en skal være supermor, det handler om å være god nok. Om en er advokat, lærer eller sosialklient så kan ingen klare å være bedre enn god nok.

Å være alene om omsorgen for barn er tøft, spesielt tøft hvis en må innse at ens barn har arvet det en selv har slitt med oppover, nemlig lese og skrive-vansker. En vil så gjerne hjelpe, men har bare ikke forutsetninger. Men en prøver i alle fall iherdig å skaffe den hjelp en trenger. Det å ha kronisk syke barn eller barn med ulike problemer, medfører en kamp mot systemet. En må grine seg til sine rettigheter på offentlige kontor, en må selv finne ut hvilke rettigheter en har, og er det rart at en blir motlaus og harnisk over dette. Setter en ikke hardt mot hardt klarer en ikke å ivareta barnas beste.

Når det gjelder skole-systemet så fungerer det ikke like bra alle plasser. Rektor som må spare penger og tar i bruk utstrakt bruk av assistenter til å ”passe” på de ”unormale” barna, ja de barna som kanskje mer enn de andre trenger et godt pedagogisk opplegg, med trygge voksne som har erfaring med disse barnas behov. Et godt solid opplegg rundt disse barna knyttet opp med tett foreldre-samarbeid de første skoleåra forhindrer store adferds-vansker opp i klassene. Å sende bekymrings-melding til barnevernet fordi en ikke klarer å gi barnet det skoletilbudet det har krav på er virkelig ille. Det bør få foreldre til å sette spørsmåls-tegn ved skole-ledelsen og se nøye etter på individuelle opplærings-planar om barnet får det som det har krav på etter § 5-1. Har en fått pedagogisk utdannet personell til å ivareta barnas behov, eller har en fått en passe-pike.

Når en alenemor trenger hjelp, enten det er økonomisk eller hjelp til avlastning, så må en gå veien om barnevernet. Da gjelder det å ha rett utdannelse, jobb, kjennskap til rettigheter og et godt språk. Hvis ikke blir en nøye gransket. Og selv hvor mye du enn prøver så finner alltid barnevernet noe. Rapportene som de skriver etter hjemmebesøk er ikke alltid overens med virkeligheten, men her har du ingen makt eller innflytelse. De vet best, de kan, men de glemmer det viktigste. Den som sitter med ekspertisen når det gjelder barna er deres foreldre. Det må en alltid ha i bakhodet.

En kan ikke dømme folk fordi de ikke har sosial status nok, ikke har en utdannelse som er god nok eller en positiv holdning til barnevernet. En kan ikke ta barna med makt ifra en mor som kun trenger hjelp med barnas skolegang og som stanger hodet i veggen mot systemet. En kan ikke viske ut mors eksistens fra hodet til barna og nekte dem kontakt med venner og familie. Nekte dem å få sagt et siste farvel ved graven til oldefar. Hvem er det som tror det er til barnas beste å gjøre dette?

Det kommer en dag da sannheten kommer frem. Da bør de som tok bestemmelsen om å fjerne barna med makt, fjerne dem fra en oppvekst som faktisk var god, med et trygt nabolag med masse venner, en mormor, tanter og onkler. Tenk på hvilke traumatisk lidelser det er for disse små å bli tvangs-hentet. Det vil følge dem for resten av deres liv. Til barnas beste? Barnevernet er rett og slett en trussel mot barn og deres oppvekst.


---

Jeg skulle egentlig ha et intervju med Martin i dag, om Synnøve Fjellbak Taftø, som vi avtalte i går. Men vi ble noe lenge i Haugesund og rakk det ikke i dag, - så en film heller.

Jeg kommer tilbake til dette, om Synnøve Fjellbak Taftø.

---

Kjøpte den nyeste filmen ifra Jet Li i dag. ”Fearless” ifra 2006, regi: Ronny Yu.

Vi så den i kveld. Flott film, - Jet Li som i sine beste.

---

Markus-evangeliet 7, 1 – 30 har en tankevekkende og interessant beretning, blandt annet særlig også om barne-vern, og om næring.

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 08, dato: Tirsdag 20. februar 2007:

Temperaturen her ute i natt var på det laveste en kort stund 1, 2 plussgrader Celsius. Stjerneklart.

---

Jeg skrev i natt et innlegg til Haugesunds Avis, som i sin helhet går slik:

---

Til beste for barna – eller hvem?


Et tankevekkende og interessant oppslag om Barnevern-tjenesten i Haugesunds Avis lørdag 10. februar 2007 (side 7). Oppslaget dreier seg om at det på Internettet er lagt ut en filming som viser Barnevern-tjenesten og politi idet de tvangs-henter to barn i en familie sitt hjemsted i Haugalandet. Det blir sagt at ”kommunen har no meldt video-publiseringa til politiet”.


Bemerkelses-verdig nok, står ikke angitt noe om hvilken kommune sin Barnevern-tjeneste det dreier seg om. Dette at kommunens navn ikke står oppgitt kan vel vanskelig være for å beskytte mor eller barn? Men vel heller for å beskytte Barnevern-tjenesten i angjeldende kommune? I dette oppslaget i Haugesunds Avis står iøvrig angjeldende Barnevern-tjenesten tendensiøst nok omtalt som ”kommunen”!


Og opptrer tankevekkende og interessant nok barnevern-lederen som en slags selv-bestaltet og dårlig psykolog og jurist – og foresatt! Som endatil krenker moren og barna! – samtidig som hun sier at det er moren som krenker barna!

Angrep er det beste forsvar, er det noen som dåraktig har sagt. Det er tydeligvis også hva angjeldende barnevern-leder har som et motto. Det er vel imidlertid helst den som forsvarer sine ugjerninger som sier slikt noe eller handler derefter!?

I oppslaget i avisen står det: ”- Det er krenkande for ungane det gjeld, og det kan skada dei psykisk både i notid og framtida. Dei som har lagt dette ut, har lagt eit tungt ansvar på seg sjølv, seier leiaren for barnevernet i kommunen om korfor dei melder saka til politiet. Leiaren seier at det ikkje går utover kommunen.”


Angjeldende barnevern-leder – og politiet? – tar det tilsynelatende for gitt at de som har offentliggjort filmingen på Internettet har gjort noe straffbart, og at norske styresmakter er av samme oppfatning. Fordi hun som barnevern-leder har politi-anmeldt den eller de som har offentlig-gjort filmingen? Eller hvorfor og hva?

I oppslaget i avisen står det, at: ”Representanten for barnevernet seier vidare at dei håpar dei som har lagt ut videoane, også vil fjerna dei. Sidan materialet ligg på ei utanlandsk nettside, kan ikkje norske styresmakter gjera noko anna enn å be om at filmane blir fjerna.”

Barnevern-lederen sier i avisen også noe om hvorfor hun vil ha filmingen fjernet: ”- Dette skadar meir enn det gagnar. Det viser at nokon kan bruka ungane på den måten, seier barnevern-leiaren som sjølv kjenner godt til saka.”

En interessant formulering. Om en mor som tenkeligvis forsvarer og kjemper for sine barn og sin familie.

Var filmingen og offentlig-gjøringen av hendelsen egentlig en strek i regningen for Barnevern-tjesten i Vindafjord kommune, - noe de ikke hadde regnet med og absolutt ikke ønsket? Av hensyn bare til seg selv? Er det egentlig derfor de angriper morens integritet og metode?

Å ta foreldre, hjemsted og røtter ifra barn – eller barna ifra foreldre - er en meget så alvorlig sak. Slikt noe bør for det første ikke kunne skje uten i pakt med sannheten - og lov og rett. Og ikke heller hemmeligholdt imot de angjeldende sitt ønske.

I denne saken har kanskje alt dette skjedd?


Barnevern-lederen sier: ”- Me vil ikkje visa ungar som har det vondt og vanskeleg.”


Fordi moren i sin og barnas nød vil ha oppmerksomhet om det som har skjedd? Så burde det vel være mere nærliggende – også psykologisk – at de er forurettet? Og at de som foruretter nødig vil ha fokus på sine ugjerninger? Eller hva?

Omstendighetene, uttrykksmåten og informasjonen som kommer til uttrykk i oppslaget i avisen tyder i en slik retning. Særlig fordi det blir forsøkt å unndra ifra offentligheten familiens nød og hva som har skjedd, imot deres ønske. Under dekke av en tåpelig og lett gjennomskuelig forklaring som går ut på at dette skulle være til beste for motparten. Og til beste for barna!

Til beste for barna å frata de sin mor og sitt hjemsted og sine røtter? Og til beste for barnas selv-erkjennelse og integritet å hemmeligholde og å forkvakle de faktiske forhold? Faktiske forhold som muligvis dreier seg om grov umenneskelighet og urett? Til beste for barna eller noen som helst?

Til beste for barnas far? Eller virkelig også egentlig til beste for barna? Det er kanskje det det egentlig gjelder? Egentlig en tvist om hvem som skal ha eller har foreldre-ansvaret og omsorgen for barna? Men i så fall er vel heller ikke Barnevern-tjenesten sin uttrykksmåte og metode i forhold til angjeldende sak den rette?!


Med hilsen ifra

Rune L. Hansen,


---

Familien og Martin på tur til naustet og der omkring i dag. Jeg hjemme.

---

Filmen ”Sunshine” jeg og Martin så i går hadde et spenn i handlingen på mere enn 100 år, frem imot i dag. Den familien den handlet om gjenspeilet meget av tidens Europa, i mange faser, og opplevde overgrepet ifra flere kriger og ideologier. Hvor de på forskjellig vis krigførende og svikefulle menneskene tror seg, så lenge det varer, å være i begynnelsen eller midten av et slags lykkens eller mulighetenes Tusenårs-rike. Hvor de ledende, vill-ledede, med tvang, trakassering og terror vil ha assimilert og integrert enhver og alle.

Og derfor forlanger svik ifra de andre. Ordet integrering er nokså likt ordet internering.

---

Martin forteller at det var et jordskjelv her i distriktet omkring 7. – 8. januar 2007, med 4, 7 på Richters skala. Han hørte det på nyhets-sendingene i de dagene.

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 08, dato: Onsdag 21. februar 2007:

Temperaturen her ute i natt var på det laveste en kort stund 2 minus-grader Celsius.

Det kom sne og vind i går kveld og er det enda i dag, med temperaturen omkring 0 grader Celsius på kvelden i dag.

Årets Så-kalender (Maria Thuns) ankom med posten først nu i dag. 31. årgang. (Vi har hatt den og fulgt den nokså godt i alle år, siden begynnelsen.)

---

Vi så i kveld familie-filmen ”Nanny McPhee” fra 2005, regi Kirk Jones. En meget vilter film! Alt annet enn Mary Poppins!

”Mary Poppins” er iøvrig en av våre yndlings-filmer. (Tordis fikk den i julegave fra oss denne julen.)

---

Christian W. Beck i avisen Norge Idag for fredagen også. Om hjemme-undervisningen, som han spår videre fremvekst også i Norge.

En profeti også jeg kan underskrive på. Arbeiderparti-ideologiens fabrikk-skoler eller konsentrasjons-leirer er åndelig sett allerede utgått på dato og tilhørende en historisk epoke iøvrig også særpreget av menneske-fiendtlig virksomhet og ødeleggelser og hovmod!

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 08, dato: Torsdag 22. februar 2007:

Temperaturen her ute i natt var på det laveste en kort stund 1, 9 minusgrader Celsius.

Mye nokså sterk vind her ute i dag og temperaturen beliggende omkring 0, 5 – 1, 5 minusgrad, men midt på dagen også oppmot 5 plussgrader. Her er det egentlig nokså lunt, så vinden merkes nok mye mere rundt omkring!

---

I dagens Grannar (side 2) også et innlegg om Barnevern-tjenesten. Fyndig og godt uttrykt. Det går i sin helhet slik:

---


Barnevern – bare til barnas beste?


Leder i barnevernet i en kommune i distriktet uttaler i et intervju i Nettavisen at det alltid er en historie før og etter en aksjon med tvangs-henting av barn i hjemmet med politi. Ingen bakenforliggende historie kan rettferdiggjøre en slik vold mot barn, utøvd av en instans som skal ivareta barnas beste. Saken, som det er lagt ut video av på internett, startet med to bekymringsmeldinger fra skolen til barnevernet på grunn av lese- og skrive-vansker hos barna. Dette utløste hele saken. Mor er ikke stoff-misbruker, har ikke alkohol-problemer, barna ble ikke forsømt eller misbrukt på noen måte.

Barnevernet benyttet seg i slike saker av sak-kyndige, utnevnt og betalt over barnevernets budsjett – det minner om bukken og havre-sekken. Psykiater bruker ca. en og en halv time i hjemmet til mor og stiller sin diagnose. Kan man ha tiltro til denne form for yrkes-utøvelse? I mitt yrke som lærer i videregående skole bruker vi fire-fem måneder for å sette en termin-karakter. I alvorlige barnevern-saker bør man operere med kvalitets-sikring. Psykiaters diagnose får ofte følger for den det gjelder. Diagnosen kan henge ved personen for resten av livet.

Et retorisk spørsmål til slutt: Kan man ha tiltro til en instans som i mange tilfeller vrenger på sannheten? Kanskje bør både barneverns-ledere og saksbehandlere være villige til å rette blikket innover og innse sin egen utilstrekkelighet og inkompetanse i enkelte tilfeller, og her er man ved sakens kjernepunkt etter mitt syn. Hos enkelte barnevern-tilsatte står egen prestisje over alle andre hensyn.


Erik Grindheim, Odda


---

Martin og resten av familien, ikke meg, har mest vært ute i dag. De har ryddet og ordnet med ved og slikt, forskjellig.

---

Det ankom en brev-konvolutt ifra advokat Sverre Kvilhaug i dag, med posten. En kopi av et velformulert brev ifra ham til Helse Fonna, Haugesund sykehus, Psykiatrisk avdeling. Brevet er viktig, og går i sin helhet slik:

---

Knarvik, den 19. februar 2007

Til:

Helse Fonna

Haugesund sykehus, Psykiatrisk avdeling

Postboks 2170,

5504 HAUGESUND


Att. overlege Kenneth Eikeset og turnuslege Sidney Felecian.


RUNE L HANSEN 061255 KRAV OM OMGÅENDE ENDRING AV EPIKRISE OG JOURNAL


Jeg bistår som kjent Rune L. Hansen samt hans kone Trude Hansen. Jeg har i den anledning latt meg motta kopi av epikrise og journal i forbindelse med førstnevnte tvangsinnleggelse den 8.1. 2007. Det er besyndelig lesning.


Særlig reagerer jeg på den såkalte psykiatriske sykehistorien som er et oppkok av påstander uten henvisning til kildene. Som man sikkert vet, er det bestemmelser i lov og forskrifter om føring av journal og andre helseattester. Det burde for øvrig være klart for enhver at man ikke fritt kan servere alvorlige påstander om en person i en psykiatrisk sykehusjournal og epikrise uten ved hver påstand angi hvem som er kilden, både primærkilde og sekunderkilde. Det er også et spørsmål i hvilken utstrekning man kan ta inn opplysninger som kommer fra tredjemann.


Forholdet i denne saken er at barnevernet i Vindafjord har påvirket dr. Kleiven til å besørge Hansen tvangsinnlagt og har i den forbindelse foret dr. Kleiven med påstander, så vidt jeg forstår av barnevernet selv – kun pr. telefon. Disse påstandene har dr. Kleiven så vidt jeg forstår, relativt ukritisk brukt videre i forbindelse med innleggelsesbegjæringen, og nå bruker altså sykehuset dem videre, og jeg antar at i neste omgang skal vel barnevernet bruke opplysningene videre i en sak for fylkesnemda – så er vel ringen sluttet.


Jeg krever på vegne av Rune Hansen og hans kone at De omgående retter journal og epikrise, slik at det ikke står ett ord der som De ikke har kilde til, og at kilden refereres til, ikke bare ved navn på institusjon, men også navn på vedkommende person som har gitt påstanden, når og til hvem. Videre skal det opplyses hvilke av disse opplysningene som da blir stående igjen, De har forelagt for Hansen og om han har bekreftet dem eller ikke.


Når det gjelder det forhold at De har satt diagnosen til paranoid schizofreni, registrerer jeg at de delvis begrunner det med at min klient er av den oppfatning at barnevernet står bak tvangsinnleggelsen. Hvis Deres andre vurderinger er like lite holdbare som denne, er det grunn til å reise atskillig tvil om alt De skriver. La meg slå fast: Jeg har vært i møte med barnevernet i Vindafjord sammen med fru Hansen, og barnevernlederen bekreftet at det var barnevernet som stod bak innleggelsen og herunder ringte dr. Kleiven og foret ham med det barnevernet kaller opplysninger, men som jeg i stor grad kaller udokumenterte påstander, om min klient til bruk for innleggelsesbegjæringen. Jeg vet også at politiet regelrett beleiret eiendommen i timevis innleggelsesdagen etter avtale med barnevernet, både fordi fru Hansen ringte meg mens det stod på, og fordi jeg herunder også fikk dette bekreftet ved samtale med ansvarlig politibetjent, selv om han prøvde å bagatellisere politiets rolle, og dette er også bekreftet i møtet med barnevernet, selv om også barnevernet prøvde å bagatellisere både omfanget og antall timer det stod på.


Hvor psykotisk var da Rune Hansen og hvilke vrangforestillinger hadde han om det offentlige, slik De skriver under psykiatrisk status?


Det er mange andre formuleringer i epikrise og journal jeg kan tenkes å ha kommentarer til, men det er for tidkrevende, og det er Deres ansvar å sørge for riktige journaler. Det vil jeg imidlertid vente med til jeg får nye dokumenter fra Dem, der opplysningene er korrigerte eller fjernet på forskriftsmessig måte.


Hvilket etterspill denne saken skal få for øvrig, vil jeg komme tilbake til, men det synes naturlig at det blir en klage til Helsetilsynet – også fordi jeg vanskelig kan se at De i det hele tatt gjorde en forsvarlig vurdering da De la min klient inn. Jeg reagerer også sterkt på at De valgte å sende en bekymringsmelding til barnevernet. (Barnevernet besørger Hansen sendt til Dem, og De besørger bekymringsmelding til barnevernet - hadde De uttrykt bekymring for barnevernets opptreden og for hvordan den måtte ha virket inn på barna, hadde det vært atskillig mer fornuftig). Hvis De har en kommentar til klagespørsmålet, imøteser jeg selvsagt det.


Jeg tør forutsette at kravet behandles omgående.


Med hilsen


Sverre Kvilhaug

(underskrevet)


---

Mormor telefonerte, og snakket særlig med meg. Hun har telefonert oss mindre enn hun pleier i den siste uken.

Trude sier at vi kanskje bør være forsiktige med å tilsende Noralv Data-DVD med Saks-dokumentasjonen, fordi mormor så helt får tilgang til den og antaglig snakker med Balder og Idun om denne. Hun kan kanskje ha rett i at det i så fall ikke er bra, og jeg snakket med mormor om disse tingene også. Hun sa at hun har snakket lite med Balder og Idun siden begynnelsen av januar. Og at hun ikke har snakket med de om slikt.

Jeg sa til mormor at hun kanskje bør betenke så hun ikke gir Balder og Idun støtte i deres sak.

Trude var blandt annet inne på poenget at mormor er for fordomsfull til å kunne ta vår hjemme-skole alvorlig nok, - og derfor er begeistret for at de nu går på andre og ytre skoler.

Dette siste er vel iallfall sant nok. Mormor ser og vet at vår hjemme-undervisning er mye mye bedre enn hva folk flest har for sine barn, - men har nok vanskelig for å forstå at det samme også gjelder når barna våre blir eldre og det er snakk om videregående hjemme-skole! Der og i så måte er hennes blokkeringer enda intakte.

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 08, dato: Fredag 23. februar 2007:

Temperaturen her ute i natt var på det laveste en kort stund 1, 5 minusgrader Celsius, tror jeg.

Og mye vind enda, siden i går og nu i dag.

Vinden roligere imot midnatt. Iallfall for en stund.

---

Jeg hadde mye diarè med mye oppkast i natt. Mariel i går. De andre i dag, men ikke Trude, Stauda, Solborg og Martin. Jeg er enda ikke helt bra, men i bedring. De andre også. Ungene overkommer det tydelig mye lettere og bedre.

Jeg frossen og kald i natt og i dag, og meget utslitt, trett og søvnig i dag. Martin særlig iherdig og påpasselig med å holde det varmt og godt i huset nu. Og Trude rydder og ordner og vil alt vel.

---

Besøk til Gudmund her i kveld, - Pål og Marita.

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 08, dato: Lørdag 24. februar 2007:

Temperaturen her ute i natt var omkring 1 plussgrader Celsius, tror jeg.

Nesten ikke noe sne eller is igjen her ute, men mere på, omkring og langs med veiene bort herifra. Hvor også vinden sterkere gjør seg gjeldende. Det er i det heletatt et forholdsvis mildt og godt klima her hvor vi bor.

---

Jeg er merkbart i god bedring, og de andre her også, bortsett fra Trude som er verre og fikk smitten særlig merkbart i går.

Vi kjørte til Haugesund i dag, jeg, Frøydis, Stauda og Martin, for å handle dagligvarer. Jeg rakk innom Ødegård på veien dit hen, for å avlevere Liv Grete noe medisin og noe lesestoff.

Jeg la i dag merke til i butikkene sine hyller at avisene sine forsider jevnt over hadde store forside-oppslag om sne-storm og vinterlig kaos over Norge! Også Oslo-avisene. Haugesunds Avis med stort bilde av forhutrede folk i Haugesund med sne-storm – og overskriften: ”En smak av snøstorm”. Og teksten under: ”Så fikk også Sørvestlandet smake kong Vinters vrede. Vind og snø skapte store trafikk-problemer og stengte ski-anlegg. Haugesunds gater var en iskald opplevelse i går. / På fjellet var det mye verre. Selv innvendig i Seljestad-tunnelen, der trafikken i går måtte sendes i kolonner, stod snø-rokket i et hvitt kok langt inn i tunnelen. Haukelifjell var stengt hele kvelden. Side 4 – 5.”

Jeg tenker enda på Synnøves ”hentydning og advarsel” (om så kan sies), - og håper at alt dette nu er motsatte sne-stormer, - hvor det ikke mere er meg og min familie som jages, men heller motparten!

Advokat Sverre Kvilhaugs brev nu er et godt tegn i så måte.

---

Frøydis hadde vært bortom Tordis forleden dag, for besøk, men ingen hjemme der da.

---

Bernhard telefonerte i dag og snakket litt med meg.

---

1. Joh. 2, 3 {DET NYE BUD}

Det som viser oss om vi har lært Gud å kjenne, er om vi holder hans bud.

---

1. Joh. 4, 21 Og dette er det bud vi har fra ham: Den som elsker Gud, må også elske sin bror.

1. Joh. 5, 1 - 4 {TROENS SEIER}

Enhver som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud. Og den som elsker Gud, elsker også det som er født av ham. 2 Kjennetegnet på at vi elsker Guds barn er om vi elsker Gud og holder hans bud. 3 Å elske Gud er å holde hans bud. Og hans bud er ikke tunge. 4 For alt som er født av Gud, seirer over verden. Og det som har seiret over verden, er vår tro.

---

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 08, dato: Søndag 25. februar 2007:

Temperaturen her ute i natt var på det laveste en kort stund omkring 1 plussgrader Celsius, tror jeg.

Lett regn efter hvert i dag, og tettere efter hvert og tilløp til snefiller og helt overskyet. Ingen som helst sne her ute.

---

Trude også bra i dag. Vi alle.

Jeg og Martin har vært ute og ryddet og stelt en stund. Ellers har vi for det meste kanskje vært inne og hjemme de fleste av oss. Gudmund og Frøydis på besøk til folk og hester i nabolaget.

Trude lånte noen bøker av Nina Karin Monsen (norsk, født 1943) på Folkebiblioteket i Haugesund forleden dag. ”Det elskende menneske – person og etikk” (1987), ”Det kjempende menneske – maktens etikk” (1990), og ”Under godhetens synsvinkel – Livsfilosofiske essays” (1992).

Hennes bøker er bare blitt bedre og bedre i årenes løp. Og Trude klarer forhåpentligvis og trolig å tilegne seg mange bruddstykker av innholdet i de, efter hvert?!

Jeg skal ved anledning efter hvert oppdatere meg på Nina Karin Monsen sitt forfatterskap, og skrive en omtale. En tanke jeg i mange år har hatt. Jeg forsøker jo på så mange vis og områder også å videre-formidle vesentligheter i samfunns-utviklingen. Særlig de gode og gledelige vesentligheter.

---

Trude telefonerte og snakket en stund med Eirik i kveld.

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 09, dato: Mandag 26. februar 2007:

Temperaturen her ute i natt var på det laveste en kort stund omkring 1, 2 plussgrader Celsius, tror jeg.

Været her ute i dag nokså mildt og bra.

---

En telefon til meg i dag ved 10.30-tiden, ifra Marianne Haslev Skånland, som sa hun hadde lest et innlegg av meg i avisen Grannar for i dag, om Barnevernet – under overskriften ”Til beste for barna?”

Hun gav uttrykk for at hun likte innlegget godt, og vi snakket en stund sammen. Hun er professor i sprog-vitenskap, eller noe slikt. Hun anbefalte at jeg kontakter Erik Grindheim i Odda (som hadde innlegget om BV i Grannar blandt annet forrige mandag, - et innlegg som var grovt forkortet og endret, hvis jeg forstod henne rett). Og med forumet Barnas Rett på Internettet, adresse: www.barnasrett.no Og med Nina Hauge, som driver dette forumet.

---

Jeg fant følgende feil og utelatelser i mitt innlegg gjengitt i avisen Grannar i dag:


Ordene ”forkvakle de faktiske forhold” er blitt til ”forklare de faktiske forhold”. Mine overskrifter i teksten er fjernet, samt noen setninger og et par avsnitt! – Og hvorfor?

Bare for å forringe eller å utydeliggjøre teksten, eller noe i teksten?

Det synes ikke denne gangen heller som å være gjort av plass-mangel eller behov for å forkorte teksten.

Men er uansett dårlig gjort, overfor både forfatteren og leserne – og saken det omhandler!

Dessuten var kommune-navnet (som jeg naturligvis skrev) utelatt, samt navnet på barnevern-leder Iren Hebnes! – Og hvorfor?

Iallfall ikke for å verne eller beskytte moren eller barna.


Følgende avsnitt var helt utelatt:


Samtidig som begge disse barne-psykologene mener og sier at angjeldende mor har protestert, og har offentliggjort filmen - av innskrenket egoisme, fordi hun kjenner seg urettferdig behandlet og fordi hun ikke skjønner barnas egentlige behov. En interessant formulering! Om en mor som tenkeligvis forsvarer og kjemper for sine barn og sin familie!


Og hele mitt siste avsnitt var utelatt. Følgende:


Kommunen?

I oppslaget i Grannar blir det sagt at: ”Kommunene har meldt internett-publiseringen til politiet.” Er det egentlig kommunen som har gjort dette, - eller er det egentlig Barnevern-tjenesten i kommunen?

Det står også at den 6. februar ble kommunen selv meldt til politiet, - og at meldingen om dette kom ifra den Nordiske Komiteen for Menneskeretter. Når jeg hører dette undrer jeg om Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune – og kommunen iøvrig – makter å forholde seg på en saklig og med-menneskelig måte til en slik politi-anmeldelse?


---

Så feigt, unødvendig, dumt, uhøflig og vill-ledende med slike endringer og utelatelser i teksten!

---

Det er mange betenkeligheter også i forbindelse med de mange ”kommune-aviser” eller lokal-aviser! Betenkeligheter som går både på økonomi, prestisje, makt, karriære, informasjon, søknader, osv.

Forbindelses-linjer, sammen-blanding, forventninger, forpliktelser, etc.

Kommune-administrasjon i det ene huset, - avis-redaksjonen i nabo-huset i nærheten (jo alltid i nærheten) for eksempel.

---

Jeg fikk snakket mere med Martin om Synnøve Fjellbak Taftø i kveld, hvilket vi tok lyd-opptak av.

Vi så også – flere av oss - filmen ”Gudene må være gale / The Goods Must Be Crazy” av Jamie Uys i kveld. Den første av de, den ifra 1980. Vi har enda to til av hans filmer, - alle mesterlige familie-filmer, som i alle år har vært i toppen blandt våre yndlings-filmer.

Tenkte egentlig bare å se litt av den for å gjen-oppfriske stemningen og menneskene, menneskene, livet og stemningen der i Kalahari i Sør-Afrika, i forbindelse med at vi forleden kveld, nesten alle her, så en film ifra Sentral-Afrika anno 1870 om et annet pygme-folk. Filmen ”Man to Man” ifra 2005, regi Regis Wargnier.

Jamie Uys og kalahari-folket stimulerte fort vårt gode humør og latter-musklene. Og Martin hadde ikke engang sett filmen før.

Martin påbegynner hjem-reisen i morgen tidlig, - og har vært trivlig, nyttig og fint å ha her på besøk i disse ukene!

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 09, dato: Tirsdag 27. februar 2007:

Temperaturen her ute i natt var omkring 2 plussgrader Celsius, tror jeg.

Hærlig stort med sol og varme ifra himmelen i dag! Og dager som er blitt såpass mye lengre! Utrolig hærlig her ute!

Beklageligvis må jeg også i dag stort sett sitte inne her hjemme og gjøre skrive-arbeid og slikt, for å verne om menneske-verdet og vår familie! Slikt noe går fortsatt klart nok på bekostning av min helse og kropp, men prioriterer jeg likevel.

Trude ser nok helst prioriteringen gjort annerledes. Hun misliker også at jeg på grunn av all skrivingen blir tykkere rundt midjen og i baken, - slank, tynn og liten som hun selv er!

Utakk er verdens lønn.

Jeg gjør det dog for å verne og å forsvare også henne! (En skal som bekjent ikke sette sitt lys under en skål.)

Et par-tre eller fire måneders tid før nyttår, eller der-omkring, merket jeg særlig – også i Trudes øyne - at jeg ble tyngre og tykkere, og at hun mislikte det. Våren og sommeren, og heller ikke høsten, ble meg ikke til del på rett måte. Hvordan var dypere sett hennes reaksjon?

Avstand-tagende? Forfengelighet?

Var det da og derfor hun begynte å se seg om efter nytt beite-land? Var det da jeg for henne ble til søppel? Jeg tror nok det. Mye forskjellig annet markant og merkbart skjedde samtidig i det tidsrommet, - forhold og inntrykk som jeg enda ikke har skrevet om, men som jeg tildels i noe monn har snakket litt med Trude om.

Hva var det alt som nokså i det skjulte skjedde den gangen? I begynnelsen av august 2006, da jeg skrev diktet om Ussel Svik, og fremover?

---

Martin reiste hjemover i dag tidlig. Han fikk med seg et eks. av Data-DVD: Menneskevern Vindafjord kommune, rlh pr. i dag.

---

På lederplass (side 2) i gårsdagens Grannar, vis a vis mitt innlegg, enda mere stoff om Søppel-forbrennings-anlegg i Vikebygd. Det har vært stille om denne saken i månedsvis nu, og tidsfristene for iniativ-tagerne utgått, - og folk her i omgivelsene ble glade for at det sikkert likevel ikke ble noe av. Endog kommunal ordfører Arne Bergsvåg i Vindafjord kommune, som ivret for å forsøple kommunen og Vikebygd for mulighet for mere penger, og iøvrig på tvilsomme måter arbeidet for et enormt søppel-forbrennings-anlegg i Vikebygd, uttalte i avisen Grannar i sommer (var det vel?) at det ikke synes som å bli noe av. Nu er imidlertid forsøplerne ute og går igjen, for å mishandle sine omgivelser. Den tankevekkende (og faretruende) lederen i avisen Grannar for i går går i sin helhet slik:


Forbrennings-anlegg


Det er mange år sidan Jan Helge Helander første gong kom på bana med planar om eit forbrennings-anlegg i Vikebygd. Det første gjekk i vasken og stranda fordi selskapet bak aldri klarte å koma opp med den naudsynte finanseringa. til slutt fekk kommunen nok og braut med Helander og sa opp leige-avtalen dei hadde med han om store delar av Domersnes industri-område.

Likevel er det ikkje slik at ein berre skal avfeia planane som fantasifulle idear som ikkje let seg gjennomføre. Nordmenn produserar stadig meir boss, og me må kvitta oss med det på ein eller annan måte. Frå 2009 kjem det også nye reglar for boss-deponering, og då er det viktig at kommunane er førebudde.

Eit forbrennings-anlegg for søppel kan vera eit godt miljø-prosjekt, dersom det vert gjort på rette måten. I tillegg til at ein vert kvitt bosset, vil forbrennings-anlegget produsere energi i store mengder. Likevel er det også problem knytt til forbrenning av søppel. Ikkje alt blir brent, og i avfallet vil det liggja potensielle miljø-bomber. Dette er det viktig å handtere på ein sikker måte, og det er ei stor utfordring.

Motstanden mot planar om søppel-forbrenning er stor. Det er ingen som vil ha eit slikt anlegg utanfor stove- eller hytte-døra si. Det er forståeleg, og ulempene må avklarast før konsesjon kan bli gitt. Men denne type motstand vil koma uansett, og den kan ikkje vera avgjerande for om ein skal byggja eller ikkje.

Skal ein gå for eit forbrennings-anlegg må ein først ha gode sorterings-rutinar, for ikkje alt me kastar er søppel og mykje av det kan brukast igjen. Men ein føresetnad er at kvar enkelt er villig til å gjera den innsatsen det ligg i å ha ei skikkeleg og god kjelde-sortering, og der er me ikkje flinke nok i dag.


---

Grannars redaktør, Joar Grindheim, skriver altså blandt annet at: - et forbrennings-anlegg for søppel kan vera eit godt miljø-prosjekt!

Og så forkvaklet kan mennesker tenke. At det blir sagt i fullt alvor, at et forbrennings-anlegg for søppel kan vera eit godt miljø-prosjekt!

Han sier noe annet grotesk også, - når han sier at: ”Men denne type motstand vil koma uansett, og den kan ikkje vera avgjerande for om ein skal byggja eller ikkje.”

Det er tydelig nok at han – i likhet med Arne Bergsvåg - gjerne vil ha et slikt søppel-forbrennings-anlegg i Vindafjord kommune, nærsagt koste hva det koste vil av ødeleggelser for mange mennesker!

Er mennesker søppel for noen og slike mennesker?

Og hvor er Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune?

Er mennesker søppel for slike mennesker?

---

Lederen i Grannar sier også at: ”Til slutt fekk kommunen nok og braut med Helander og sa opp leige-avtalen dei hadde med han om store delar av Domersnes industri-område.”

Men var det vel ikke, så vidt jeg husker, omvendt?

---

Jeg skrev i vår forskrekkelse og utrygghet en artikkel om disse planene for et slikt søppel-forbrennings-anlegg i 2003, året efter at vi flyttet hithen. Den ble ferdig-skrevet 27.10. 2003 og tenkt tilsendt avisen Grannar og eventuelt andre, - men ble likevel ikke utsendt ifra min side for offentliggjøring. Bare klargjort. Den gikk og går i sin helhet slik, - men med først noen ord til evt. avisens redaksjon:

---

Kan dere vennligst offentliggjøre nedenstående artikkel? Selv om artikkelen kanskje er i lengste laget for dere så er min absolutte betingelse for at dere får offentliggjøre den dog at den i ethvert tilfelle offentliggjøres i sin helhet og uten endringer – om dere ikke først evt. har innhentet og besitter min skriftlige aksept for noe annet. Samme betingelse vil evt. også gjelde for andre, bortsett naturligvis ifra evt. referanser til innholdet i den efter at den har vært offentliggjort. Alle og enhver som er interessert i å offentliggjøre denne artikkelen oppfordres til å gjøre det, på samme betingelse.

Den ble ferdigskrevet ifra min hånd 27.10. 2003 og er enda pr. i dag, 06.02. 2004, ikke offentliggjort eller prøvd offentliggjort noen steder. Jeg forbeholder meg imidlertid retten til å offentliggjøre den hvor som helst jeg måtte ønske, når som helst.

Beste hilsen ifra Rune L. Hansen! Her er artikkelen:

---


Alles krig og søppel imot alle i Ølen kommune?


Et meget stort dimensjonert søppel-forbrenningsanlegg i Vikebygd, ca. 4 mil nordøst for Haugesund by, i Ølen (snart Vindafjord) kommune? Tenkt etablert som Norges største forbrennings-anlegg av industri-søppel og husholdnings-søppel.

Et mindre egnet sted for noe som helst stort anlagt søppel-forbrenningsanlegg skal en såvisst kunne lete lenge efter!

Det er ikke det at stedet er noe som helst egnet til formålet. Men noen med makt i kommune-administrasjonen viste seg å være egnet til formålet. Kommune efter kommune takket forut konsekvent nei til et slikt tilbud.

Noen i Ølen kommune-administrasjon synes som i all hemmelighet å ha takket ja til forespørsler ifra noen (forretnings-folk) om å få bygge et kjempestort søppel-forbrenningsanlegg i en av kommunens idylliske bygder. Forretnings-folkene og deres mellom-menn som lette efter noen dumme nok til å si ja, fant endelig noen dumme og uansvarlige nok i Ølen kommunes administrasjon.

Lokalbefolkningen i Vikebygd og omgivelser ante fred og ingen fare da plutselig beslutningen og vedtaket ifra kommune-administrasjonen – eller ifra ordføreren i kommunen - slo ned, som lyn ifra klar himmel!

Kunne det virkelig være sant?! At noen av de folkevalgte i kommune-administrasjonen i Ølen sentrum, ønsker å selge et av sine vakre bygdesamfunn med levende mennesker og omgivelser, ca. 3 mil unna, – for penger? En kommunal ordfører (dog lik og ansvarlig for loven, i juridisk forstand) som ønsker å forurense og forkrøple ved å kaste miljø- og helsefarlig søppel på sine mere eller mindre nære naboer og medborgere?

Det motsatte ville høres meningsfullt ut: Om kommunens folkevalgte ønsket å forbedre og foredle forholdene for befolkningen regionalt og lokalt, og derigjennom for kommunen som helhet!

Skal vel kommunens velferd gå på negativ bekostning av noen og et lokalsamfunn med omgivelser? Alles krig imot alle? Her er det ikke snakk om fellesskapets positive bidrag for fellesskapets velferd. Men om en dyptinngripende og langtrekkende ødeleggelse av naturen og det lokale fellesskapet i Vikebygd og omgivelser. En entydig ødeleggelse også for verden og virkeligheten som helhet.

En faretruende ødeleggelse, som dramatisk vil kunne inngripe i lokalsamfunnets liv, velferd og helse! Som helt selvinnlysende og selvfølgelig forplikter ethvert ansvarsbevisst menneske til å si stopp.

Her er det, som sagt, ikke snakk om at hensynet til flere, eller velferden eller fellesskapets beste, har sin pris på alvor som sånn sett skal eller må eller bør betales av noen eller alle. Bare en særs hensynsløs eller glemsom eller kortsiktig og egoistisk tankegang vil kunne fremstille det slik. En slik tankegang, i et slikt saksforhold, om enn gammel og velbrukt i diverse sammenhenger, kan egentlig ikke forsvares juridisk, moralsk eller etisk – uten at korrupsjon / maktmisbruk trer støttende til!

Videre: Vil vel en evt. konsekvens-analyse forut for endelig klarsignal for igangsettelse av prosjektet være pålitelig, omfattende nok og betryggende?

I sammenligning med andre steder i verden og her til lands med sammenlignbare prosjekter, er svaret om og om igjen et entydig og nedslående nei. Og den særs kritikkverdige – og kriminelle? – fremgangsmåten, preget av urettmessig hemmelighold, i fremdriften for prosjektet ifra ordfører Arne Bergsvåg i Ølen kommune-adninistrasjon, har vært og er skremmende!

Fremadskrider prosjektet videre i samme toneleie, eller i det heletatt, er det mere all grunn til uro og bekymring.

Og engasjement ifra flere for å få stoppet prosjektet og avklart omstendighetene vedrørende fremdriften inntil denne stoppes. Ingen med vett og moralsk og etisk anstendighet i behold selger sin svigermor eller sin datter for sølvpenger!

Protestene kan i værste fall bli kneblet eller et slikt engasjement vise seg å komme til kort, men vi kan og bør uansett håpe på et bedre resultat.

For ikke å være samvittighetsløse sinker og når det kommer til stykket svikte våre nære naboer og medborgere i Vikebygd og omegn bør kanskje allerede nu stiftes en Forening for evakuering av Vikebygd og omegn, - for best mulig å være forberedt?

Vi bør om det faktisk kommer til stykket ikke forvente at de mest forutseende, forsiktige og ansvarsbevisste i Vikebygd og omegn ønsker eller makter å bli værende eller boende der til efter at eventuelle mulige skadevirkninger har gjort seg gjeldende. Ikke heller om de så enn eventuelt rettslig kan stille kommunal ordfører Arne Bergsvåg (og eventuelle medskyldige) personlig ansvarlig i juridisk forstand for uretten, og skadevirkningenes omfang i mulig kommende fremtid eventuelt kan taksteres økonomisk. Deres helse, velferd og trygghet er naturlig nok kanskje mye mere verdt. Mange mennesker i våre dager vet berettiget at en ofte ikke overfor seg selv helt lett eller berettiget kan unnskylde eller tilgi passivt eget iniativ eller passiv ansvarlighet og passiv bevissthet med tillit til konge eller keiser eller offentlige myndigheter.

Problemene i så måte er iøvrig ofte følgende: Den eller de skyldige unnskylder seg med uvitenhet, eller skylder på informasjon, kunnskap og støtte ifra andre mere eller mindre pålitelige og ansvarlige involverte. Med andre ord: Det personlige ansvaret blir forsøkt fordelt og oppløst - og forduftet!

Det er imidlertid så vidt jeg forstår berettiget å betegne planene om et slikt søppel-forbrennings-anlegg i Vikebygd som et grovt og farlig terror-angrep.


*


Bør vi ikke vente først, - for å se om det faktisk virkelig blir noe utav disse faretruende planene til slutt? Er det vel ikke mangt og meget som tilsier at slike utrolig dumme, miljø- og menneske-fiendtlige planer kan det ikke bli noe av? Noe eller noen vil stoppe en slik monsteriøs galskap før den rekker for langt frem!?

Vær ikke for sikker på det. Tvert om kanskje? Søppel og søppelets forurensning er et større og større og mere og mere alvorlig problem i verden. Også for de som av forskjellige grunner produserer eller tjener på søppelet, - som det blir vanskeligere og vanskeligere og dyrere og dyrere å bli kvitt. Mere og mere vil ingen ha søppelet, ikke engang for betaling. Søppelet blir uansett og faktum for dyrt, når det hele alt skal med i det ferdige regnestykket!

Mindre og mindre kan en forvente at noen som helst er dumme eller kriminelle nok til å takke ja til å få søppelet i sin nærhet. Men skulle først noen noen steds – slik som i Ølen nu altså tilsynelatende – være dumme og uansvarlige nok til å ymte frempå med et ja takk, da vil responsen om mulig ikke utebli ifra mange søppelproduserende kanter!


*

Rune L. Hansen,

Tindeland / Årvik i Vikebygd, 27.10. 2003.


***

---

Jeg tilsendte den pr. e-post dagen før til Egil Sundve i Ålfjordens Venner, i en litt kortere versjon – en skisse. Og skrev da følgende først:

---

--- Til Ålfjordens Venner, Egil Sundve!

Skrev nettopp et epistel – se herunder - om det planlagte søppel-forbrenningsanlegget i Vikebygd. Nyskrevet og bare en skisse foreløbig. Men jeg tenkte på å sende det bl.a. og særlig til avisen Grannar. Først nu ville jeg imidlertid gjerne høre hva du eller dere mener om epistelet så langt, evt. kommentarer eller annet?

Takker iøvrig foreløbig for brevet ifra deg og dere som ankom forleden dag.

Beste ønsker og hilsen ifra Rune L. Hansen,

adresse: Årvik / Tindeland, N-5568 Vikebygd. Tlf.: 53 76 76 87.


---

Han skrev derefter tilbake:


--- E-post, datert 27.10. 2003:

Hei!
Jeg er av den oppfatning at tidspunktet er ikke det rette for et slikt innlegg i Grannar.
Det begrunner jeg med at det for tiden er ingen aktivitet utad eller mellom utbygger og kommunen.
Emnet er heller ikke et tema blandt bygdefolket nå.
For å si det på en annen måte: Vi må spare på kruttet til rett tidspunkt.

Derimot er innlegget av en større aktualitet når konsekvensutredningsprogrammet skal ut på høring. Altså etter nyttår.
Ellers så anbefaler jeg deg å ikke bruke ordet kriminell i innlegget ditt. Hovedtankene dine er store og gode, men innlegget vil være enda bedre hvis det ble kortet ned noe d.v.s. konkretisert. Det er ihvertfall det rådet vi alltid får fra avisene når vi skriver innlegg.

Denne uken kommer vi til å jobbe inn mot fylkesmannen, bl.a. er vi skeptisk til kommunens rolle i saken. Dette vil vi belyse i klartekst og forhåpentligvis på en slik måte at fylkesmannen vil ta tak i saken.

Hilsen Egil Sundve
---

Dette er nu mere enn tre år siden. Jeg var senere også innom avisen Grannar, som laget et intervju og oppslag med meg (med sine ord) – hvor jeg gir uttrykk for forskrekkelse over planene om et slikt søppel-forbrennings-anlegg.

Det oppslaget ble lest av mange her i distriktet. (Også av ordfører Arne Bergsvåg.)

Avisen Grannar sier seg å være en: ”Parti-politisk ubunden lokalavis for Etne og Vindafjord”.

---

Stor makt medfører stort ansvar, eller uansvarlighet og makt-misbruk. Vet vi.

Den Gud (eller Fanden) har gitt et embede, gir Han derved også tilstrekkelig forstand, sier den hovmodige.

---

Trude snakket ved et par anledninger i januar om hjerter som var blitt kalde. For som kriger å klandre meg og snakke seg selv til forsvar. For å si at hennes kjærlighet til Balder og Idun er større enn min tilsvarende. Eller for å si at en mors kjærlighet er bedre enn en fars kjærlighet. Hun hadde fått med seg et bruddstykke i Bibelens NT som handlet om lunkne og kalde hjerter.

Falske hjerter er kalde og forfrosne hjerter. I det det gjelder. Men en hore kan elske hva og hvem som helst, i varm lidenskap.

Noen sier det er kaldt i Helvete, andre at det er varmt. Begge parter har rett.

Å tilegne seg bruddstykker uten forhastede slutninger forutsetter ydmykhet.

Hva er vel sannhet uten den rette kjærlighet?

Sannheten om det halvsanne? Sannheten om det som er mindre enn sannheten?

Det er de som nøyes med det. De forhastede slutninger. De forherdede hjerter.

Den sykelige form for nøysomhet.

Den hensynsløse ”kjærlighet”.

Samvittigheten som en vittighet, for likegyldige og hyklere.

Egoismens ”kjærlighet”.

Svikets muligheter!

---

Trude kastet seg forleden dag nokså glupsk over Nina Karin Monsen sin bok ”Det kjempende menneske – maktens etikk” (1990), og også de to andre av hennes bøker som jeg nevnte. Fint nok. Søndagen leste hun ivrig flere brudd-stykker ifra disse, også høyt for meg, Martin og Gudmund. Og det er tydelig at hun forsøker å få med seg innholdet i disse bøkerne, og lærer mye, og finner mye – og strever med det.

Jeg syns også jeg la merke til at hun ivrig interessert nærmet seg et område i teksten hvor Nina Karin Monsen skriver om en bestemt mulighet for metode for forsoning mellom to mennesker, med særlig henblikk på å forsone motsetninger og konflikter i ekteskapet.

En metode eller strategi som går ut på en slags gjentagne ganger midlertidig forsoning, eftergivelse og tilgivelse, for å si det firkantet.

Godt nok. Men for å dekke over hor, løgn og falskhet? Med det midlertidige i hvilken tilstand?

Underveis. Underveis hvorhen?

Med løgn, svik og falskhet?

Og hvordan og hvorfor kan løgn, svik og falskhet forvente troverdighet?

---

Matt. 24, 12: Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste.

---

Fork. 3, 11: Alt skapte han vakkert i sin tid.

Også evigheten har han lagt

i menneskenes hjerter.

Men de fatter ikke det verk

som Gud har gjort fra først til sist.

---

2. Kor. 3, 17: Herren er Ånden, og hvor Herrens Ånd er, der er frihet.

---

På side 3 i gårsdagens Grannar står noe mere om saken med Søppel-forbrennings-anlegget av noen tenkt på Domersnes i Vikebygd i Vindafjord kommune. I sin helhet følgende:


- Helander har tynne planar


Av Aurelija P. Hustveit

aurelija.hustveit@grannar.no


Egil Sundve i Ålfjordens venner reagerer på planane om å søkja konsesjon for å byggja søppel-forbrennings-anlegg på Domersnes.


- Eg tykkjer det er rart å lesa at Jan Helge Helander, ved Vikebygd Miljøpark AS, er klar til å senda konsesjons-søknad for å få lov til å byggja eit forbrennings-anlegg i Vikebygd. Først og fremst, må han til med konsekvens-utgreiing, noko eg ikkje trur han har laga klart. Samstundes, seier han til Grannar at han har vore i dialog med Ålfjordens venner, men dette stemmer ikkje, fastslår leiar i stiftinga Ålfjordens venner, Egil Sundve.

Han stiller seg uforståande til gigantiske dimensjonar på forbrennings-anlegget som Vikebygd Miljøpark AS har visjon om å byggja.

- Dette ville blitt det største søppel-forbrennings-anlegget i heile Norden. Eg kan ikkje fatta at eit sånt anlegg må liggja i Vikebygd, og liksom lokka industri-bedrifter til bygda. Dette verkar over-dimensjonert og naivt, meiner han.

Dettutan, ifølgje Egil Sundve, pågår det planlegging av eit felles forbrennings-anlegg for heile Haugalandet i regi av Haugaland Kraft.

- Snart kjem denne saka opp i Karmsund kommune-styre, og dersom ein får medhald, er det liten vits å ha enda eit stort anlegg på Haugalandet. Dessuten vert ikkje energien frå boss-gjenvinninga billigare, slik Helander hevder. I alle fall ikkje dersom det vert produsert i Vikebygd og må leiast til forbrukarane i, til dømes, Haugesund gjennom hovudnettet, meinar Sundve.


---

Jeg lot i dag Trude få lese en utskrift av alt det jeg i dag har skrevet over her, og så hun gjorde notater på utskriften mens hun leste.

---

Balder telefonerte 4 ganger rett efter hverandre i eftermiddag. Det stod ikke noe nummer på telefonens display, jeg tenkte derfor at det kunne være reklame eller salg av noe slag – og løftet telefon-røret litt bare for straks å legge på. Jeg var opptatt med å lese noe. Straks efterpå ringte telefonen igjen, og Trude kom samtidig inn og tok den – og gjorde samtalen kort, fordi hun til den som telefonerte sa hun var opptatt med annet. Og hun la på røret. Jeg spurte hvem det var, og hun sa det var Balder. Straks efterpå ringte telefonen igjen, og hun gjorde det samme, og gikk derefter ut. Enda en gang ringte telefonen, og jeg gjorde det samme som jeg først hadde gjort.

---

Jeg kommer vel til å bli mye tykkere, og kanskje sprekke helt, om jeg blir sittende her og skrive så mye.

Jeg kikker på notatene hun har gjort på utskriften. Hun har, ser det ut til, kommentert alt det jeg har skrevet vedrørende henne, stort sett (fire fem ganger) med at det er tull og tøys.

Angjeldende min setning om ”alt det som nokså i det skjulte skjedde den gangen”, har hun notert: ”Forhastede slutninger, er det ikke det du kaller det selv.”

Hun misforstår kanskje, underlig nok, noe av hva jeg sikter til – av faktiske forhold. Å trekke forhastede slutninger av disse faktiske forhold er jeg ikke interessert i, - men de gir meg tvil og mistenksomhet. Og enda mere berettiget på bakgrunn av hva som faktisk jo skjedde i efterhånd, i forhold til Margret og juletiden og det der, - som Trude selv nokså hele veien bagatelliserer, og snakker bråkjekk og ufint forbi som om ikke skjedd. Det skjedde dog. Og hva det var som skjedde har et stort monn av uomtvistelighet i seg.

Der hvor jeg skriver at hun hadde fått med seg et bruddstykke i Bibelens NT som handlet om lunkne og kalde hjerter, har hun notert følgende:

”Jeg svarte deg da du snakket om skilsmisse ja – og sa at Jesus svarer slik på spørsmål om Hvorfor mennesker skiller seg, og mesteren sier at det er fordi – Hjertet er blitt kaldt.”

I forbindelse med at jeg skrev at hun leste høyt ifra Nina Karin Monsen, har hun notert følgende:

”Jeg leste litt om forskjellige snakkemåter til dere. Om språkets makt.”

Ja, hun gjorde det også. Men også annet, og hun vet vel hva jeg sikter til – men vil kanskje nødig innrømme eller huske det? Fordi det også, for henne, handler om metoder for å opprettholde løgn og falskhet? Og kalde og forherdede hjerter.

Bak mine ord om ”det midlertidige i hvilken tilstand”, har hun notert følgende:

”Bare så leserne vet det så har altså mamma Trude aldri vært hore. Hvis noen skulle oppfatte det slik.”

I det avsnittet hvor jeg skrev om ”nytt beite-land”, og spør om det var da jeg for henne ble søppel, har hun notert følgende: ”Det er en mulighet for at slikt løgn kan provosere meg, men jeg klarer å ha overbærenhet.”

Og følgende: ”Det er veldig trist at du har slike problemer.”

---

Hun synes kanskje også at det er trist at jeg våger og ønsker også å snakke om slikt? I oppriktighet, og foran verdens åsyn?

Og hva kan vel Tanke-politiet, som jo er ute efter oss, si om slikt noe?

---

Viljen og evnen til i inderlig ydmykhet å se det selv-avslørende i ethvert og enhver, gjør oss vel mere klarsynte?

En første forutsetning er uansett Ordet.

---

Jesus i Johannes-evangeliet 16, 16 - 22 {SORGEN SKAL BLI TIL GLEDE}

”Om en liten stund ser dere meg ikke, og om en liten stund igjen skal dere se meg.” 17 Da sa noen av disiplene hans til hverandre: "Hva mener han med dette at vi om en liten stund ikke ser ham, og så igjen om en liten stund skal se ham, og at han går til Faderen? 18 Hva betyr dette: om en liten stund? Vi skjønner ikke hva han taler om." 19 Jesus visste at de ville spørre ham, og han sa: "Snakker dere om det jeg sa: Om en liten stund ser dere meg ikke, og om en liten stund igjen skal dere se meg? 20 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Dere skal gråte og klage, men verden skal glede seg. Dere skal sørge, men sorgen skal bli forvandlet til glede. 21 Når en kvinne skal føde, er hun engstelig, for hennes tid er kommet. Men når barnet er født, har hun glemt smertene, i sin glede over at et menneske er kommet til verden. 22 Slik er det også med dere. Nå er dere bedrøvet, men jeg skal se dere igjen, og deres hjerte skal bli fylt av glede, og ingen skal ta gleden fra dere.”

---

Apropos troskyldighet og anger, - og det å være eller bli ”den siste” som angrer:

Rom. 7, 9: ”Jeg levde en gang uten lov. Da budet kom, fikk synden liv,”

Og angående mangel på åndelighet:

Rom. 7, 19: Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, og det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg.

---

1. Kor. 5, 9 – 13: Jeg skrev i brevet til dere at dere ikke skal ha noe å gjøre med folk som lever i hor.

[brevet til dere: et brev vi ikke lenger har.] 10 Jeg mente ikke alle i denne verden som driver hor eller som er pengegriske, ransmenn eller avgudsdyrkere. Da måtte dere jo gå ut av verden. 11 Det jeg mente, var at dere ikke skal omgås en som går for å være en kristen bror, men lever i hor eller er pengegrisk, dyrker avguder, er en spotter, en drukkenbolt eller en ransmann. Et slikt menneske skal dere heller ikke spise sammen med. 12 Hva har jeg med å dømme dem som står utenfor? Er det ikke de som er innenfor dere skal dømme? 13 De som står utenfor, skal Gud dømme. Få da den onde bort fra dere!

---

Jesus i Johannes-evangeliet 8, 44: ”Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker. Han har vært en morder fra begynnelsen og står ikke i sannheten; det finnes ikke sannhet i ham. Når han lyver, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.”

---

Hvor – og hva - er Tanke-politiet?

---

Arbeiderparti-ideologien hater naturlig nok de verdier som Israel-folket står for. Fordi Israel-folkets verdier handler om ærlighet, kjærlighet, integritet – og Gud. De motsatte verdier av hva Arbeiderparti-ideologien egentlig står for!

Når så Jesus Kristus forsterker, berømmer og belønner Israel-folkets verdier, da blir det sakte men sikkert enda verre – og dødsstøtet – for Arbeiderparti-ideologien og hele Babylon!

---

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Uke 09, dato: Onsdag 28. februar 2007:

Temperaturen her ute i natt var omkring 3 - 5 plussgrader Celsius, tror jeg. I dag klokken 10 er temperaturen her ute 6 plussgrader, og det er noe vind og overskyet. Litt lett regn også imot middagstid.

---

Solborg Sera 1 år i dag!

Gudmund jobbet hos Skartland i går. I dag også. Han og Frøydis var på trening i Vikebygd i går, og efterpå hjemme hos Pål. De kom hjem først efter midnatt.

---

Barnevern-tjenesten i Vindafjord sine løgner og påstander om oss er på flere vis interessante. Og å ta så til de grader meget ”feil” av hvem og hva vi er skal mildt sagt meget godt gjøres!

De frem-mante et interessant slags konkret bilde av liksom oss og våre liv!

Som forteller hva, - om hva og hvem?!

---

Ankom et brev ifra Ivar B. Løne i går. Og i avisen Samfunnsliv (for 25.02. 2007, årgang 72) som ankom med posten i dag har han skrevet et flott lite stykke! Som i sin helhet går slik:

---

Natur-reservat


Av Ivar Løne


Me les og høyrer om reservat, det på Håmyrane i Storåsen, park-anlegg og no om ”Handlingsplan for frilufts-liv” som skal koma.

For den som er oppvaksen i ei tid då me kunne ferdast, arbeida og leika mest over alt, berre me ikkje gjorde skade på noko eller nokon, på natur og kultur, er lov-paragrafane vorte vår tids fengsel. Me skal fangast og samlast i reservat, det er det som skal stå att av det opphavelege. Over alt kjem ordet ”Reservert”.

At lover trengst, vil eg ikkje gå imot, me hadde lover før òg, men meir i enn rundt oss. No er det spørsmålet kjem: Kven og kva er det som får hjelp? Er det ålmenta med sin vel-utprøvde og hevd-vunne kultur med frilufts-liv, eller det penge-styrte og kommersielle?

Og alt kjem så vel-organisert, at snart har forvaltar / eigar stengt seg sjølv ute med avgifter til lag eller organisasjonar, for ikkje å snakke om barne-hagar. Dei me hadde før var så sjølv-lærande, men no er det daglege livet så fullt av fårar. Det, og tidsnauda som herskar, gjer at borni ikkje får vera med lenger, og lære i arbeid og leik har forsvunne mange stader. For å bøta på det, må her byggjast ”Legoland” og fiske-dammar. Dette også fordi det minkar på Guds frie natur, som me syng så fint om.

Ein måte å bøta på dette med tilkomst til fjell og utmark, er å byggja vegar og heisar. Dei kjem med sine avgifter, pylsebuer, billettørar, eller vakter som bøtelegg feil-parkering i kø-helvete. Innanfor der er det reservati skal koma.

Om det er nokon som vil bryta ut av dette mønsteret til utfart eller aktivitetar, er det anten tilvakse, tilplanta eller tilbygt med sine høge gjerde. Før var gjerdi for firbeinte som ikkje forstod at dei gjorde noko gale. No kjem skilti: Privat veg.

Det same gjer seg gjeldande nede i dalbotnen òg. Her vert strand-liner stengde av, saman med mange grunnar for både båt-, bade- og rusle-liv. Snart er det ingen plass att for det langs nord-austre sida av Vangsvatnet, der murar og motell er plasserte ned og ut i vatnet. Så skal kongress-hall-bryggje, båt-bane og motor-veg i million-klasse med sine restriksjonar og høge kostnader koma.

Det er vel no tanken er komen om at reservati skal bøta på skadane, og verna det naturlege og opphavelege – ein slags avlats-handel? Så kan raseringi gå vidare på dei andre stadane, om det er med skogs-røkt, for våt-mark eller støy-fritt område.

Så til slutt: Fri og bevare oss for å verta plasserte i reservat, slik som indianarane er vorte det, og stadig får inn-kappa rettar og område.


---

I samme avisen (side 6) nu også gjengitt artikkelen ”Hjemme-undervisning utgjør en opposisjon, en protest og alternativ” av Christian Beck og Marta Straume. Den begynner med ordene: ”I hele den moderne verden skjer det samme: I økende grad underviser foreldrene barna sine selv istedenfor å sende dem på skolen.”

---

I samme avisen blandt annet også en artikkel om ”Jesus som ung” (av Jørgen Hejlsvig), om boken ”Den historiske Jesus i vestlig og østlig tradition” av Jørgen Hovgaard. Artikkelen (og boken?) så preget av overfladiskheter og forhastede slutninger at dens troverdighet er liten.

Også blandt annet en fin artikkel av Sverre Opsahl om at ”Renter og inflasjon henger sammen”. I gjengivelse fra for 10 år siden.

---

*****

---


---